Provided by: dos2unix_5.1.1-2_i386 bug

NAAM

    dos2unix - DOS/MAC naar UNIX en vice versa tekstbestand formaat
    omzetter

OVERZICHT

      dos2unix [opties] [-c CONVMODUS] [-o BESTAND ...] [-n BESTAND-IN BESTAND-UIT ...]
      unix2dos [opties] [-c CONVMODUS] [-o BESTAND ...] [-n BESTAND-IN BESTAND-UIT ...]

BESCHRIJVING

    Het Dos2unix pakket bevat toepassingen "dos2unix" en "unix2dos" om
    platte tekstbestanden in DOS of MAC formaat naar UNIX om te zetten en
    vice versa. Binaire bestanden en niet-reguliere bestanden, zoals
    snelkoppelingen, worden automatisch overgeslagen, behalve als de
    omzetting geforceerd wordt.

    Dos2unix heeft een aantal conversiemodi gelijk aan dos2unix onder
    SunOS/Solaris.

    In DOS/Windows tekstbestanden bestaat een regeleinde uit een combinatie
    van twee tekens: een 'Carriage Return' (CR) gevolgd door een 'Line
    Feed' (LF). In Unix tekstbestanden bestaat een regeleinde uit een enkel
    'Newline' teken die gelijk is ann een DOS 'Line Feed' (LF) teken. In
    Mac tekst bestanden, voor Mac OS X, bestaan regeleindes uit een enkel
    'Carriage Return' teken. Mac OS X is Unix gebaseerd en heeft dezelfde
    regeleindes als Unix.

OPTIES

    -c, --convmode CONVMODUS
      Stel conversiemodus in. Waarbij CONVMODUS een is van: ascii, 7bit,
      iso, mac met ascii als standaard instelling.

    -f, --force
      Forceer omzetting van alle bestanden. Ook binaire bestanden.

    -h, --help
      Laat help tekst zien.

    -k, --keepdate
      Behoud de datum van het invoerbestand in het uitvoerbestand.

    -L, --license
      Laat de software licentie zien.

    -l, --newline
      Voeg een extra regeleinde toe.

      dos2unix: Alleen DOS regeleindes worden omgezet naar twee Unix
      regeleindes. In Mac modus worden alleen Mac regeleindes omgezet
      naar twee Unix regeleindes.

      unix2dos: Aleen Unix regeleindes worden omgezet naar twee DOS
      regeleindes. In Mac modus worden Unix regeleindes omgezet naar
      twee Mac regeleindes.

    -n, --newfile BESTAND-IN BESTAND-UIT ...
      Nieuw bestand modus. Converteer bestand BESTAND-IN en schrijf naar
      bestand BESTAND-UIT. Bestandsnamen moeten opgegeven worden in
      paren. Jokertekens moeten NIET gebruikt worden, anders verlies je
      bestanden.

    -o, --oldfile BESTAND ...
      Oud bestand modes. Converteer bestand BESTAND en overschrijf het.
      Dit is de standaard modus. Jokertekens kunnen gebruikt worden.

    -q, --quiet
      Stille werking. Onderdruk alle waarschuwingen.

    -V, --version
      Laat versie informatie zien.

CONVERSIE MODI

    Conversie modi ascii, 7bit, en iso zijn gelijk aan die van
    dos2unix/unix2dos onder SunOS/Solaris.

    ascii
      dos2unix: In deze modus worden DOS regeleindes omgezet naar Unix
      regeleindes. Unix en Mac regeleindes worden niet veranderd.

      unix2dos: In deze modus worden Unix regeleindes omgezet naar DOS
      regeleindes. DOS en Mac regeleindes worden niet veranderd.

      Hoewel de naam van deze modus ASCII is, wat een 7 bit standaard is,
      is de werkelijke modus 8 bit.

    mac dos2unix: In deze modus worden Mac regeleindes omgezet in Unix
      regeleindes. DOS en Unix regeleindes worden niet omgezet. U kunt
      ook de opdracht "mac2unix" gebruiken om dos2unix in Mac modus uit
      te voeren.

      unix2dos: In deze modus worden Unix regeleindes omgezet in Mac
      regeleindes. DOS en Mac regeleindes worden niet omgezet. U kunt
      ook de opdracht "unix2mac" gebruiken om unix2dos in Mac modus uit
      te voeren.

    7bit
      In deze modus worden DOS regeleindes omgezet in Unix regeleindes en
      vice versa. Alle 8 bit niet-ASCII karaktertekens (met waardes van
      128 t/m 255) worden omgezet naar een spatie.

    iso In deze modus worden DOS regeleindes omgezet in Unix regeleindes en
      vice versa. Karaktertekens worden omgezet tussen de DOS
      karakterset (codetabel) CP437 en ISO karakterset ISO-8859-1 op
      Unix. CP437 tekens zonder gelijkwaardig ISO-8859-1 teken, waarvoor
      geen omzetting mogelijk is, worden omgezet in een punt. Het zelfde
      geldt voor ISO-8859-1 tekens zonder CP437 tegenhanger. CP437 wordt
      met name in de VS gebruikt. In West Europa is CP850 meer
      gebruikelijk.

      Een andere optie om tekst bestanden om te zetten naar andere
      coderingen is om dos2unix in combinatie met iconv(1) te gebruiken.
      Iconv kan omzetten tussen een lange lijst karaktercoderingen.
      Enkele voorbeelden:

      Omzetten van DOS DOSLatinUS naar Unix Latin-1

        iconv -f CP437 -t ISO-8859-1 in.txt | dos2unix > uit.txt

      Omzetten van DOS DOSLatin1 naar Unix Latin-1

        iconv -f CP850 -t ISO-8859-1 in.txt | dos2unix > uit.txt

      Omzetten van Windows WinLatin1 naar Unix Latin-1

        iconv -f CP1252 -t ISO-8859-1 in.txt | dos2unix > uit.txt

      Omzetten van Windows WinLatin1 naar Unix UTF-8 (Unicode)

        iconv -f CP1252 -t UTF-8 in.txt | dos2unix > uit.txt

      Omzetten van Windows UTF-16 (Unicode) naar Unix UTF-8 (Unicode)

        iconv -f UTF-16 -t UTF-8 in.txt | dos2unix > uit.txt

      Omzetten van Unix Latin-1 naar DOS DOSLatinUS

        unix2dos < in.txt | iconv -f ISO-8859-1 -t CP437 > uit.txt

      Omzetten van Unix Latin-1 naar DOS DOSLatin1

        unix2dos < in.txt | iconv -f ISO-8859-1 -t CP850 > uit.txt

      Omzetten van Unix Latin-1 naar Windows WinLatin1

        unix2dos < in.txt | iconv -f ISO-8859-1 -t CP1252 > uit.txt

      Omzetten van Unix UTF-8 (Unicode) naar Windows WinLatin1

        unix2dos < in.txt | iconv -f UTF-8 -t CP1252 > uit.txt

      Omzetten van Unix UTF-8 (Unicode) naar Windows UTF-16 (Unicode)

        unix2dos < in.txt | iconv -f UTF-8 -t UTF-16 > uit.txt

      Zie ook <http://czyborra.com/charsets/codepages.html> en
      <http://czyborra.com/charsets/iso8859.html>.

UNICODE

    Er bestaan verschillende Unicode coderingen. Op Unix/Linux zijn Unicode
    bestanden meestal in UTF-8 codering gecodeerd. UTF-8 is compatibel met
    ASCII. UTF-8 bestanden kunnen DOS, Unix of Mac regeleindes hebben.
    Dos2unix/unix2dos kan gerust op UTF-8 bestanden uitgevoerd worden. Op
    Windows wordt meestal UTF-16 codering gebruikt voor Unicode.
    Dos2unix/unix2dos zou niet uitgevoerd moeten worden op UTF-16
    bestanden. UTF-16 bestanden worden automatisch overgeslagen, omdat het
    binaire bestanden zijn.

VOORBEELDEN

    Lees invoer van 'stdin' en schrijf uitvoer naar 'stdout'.

      dos2unix
      dos2unix -l -c mac

    Omzetten en vervangen a.txt. Omzetten en vervangen b.txt.

      dos2unix a.txt b.txt
      dos2unix -o a.txt b.txt

    Omzetten en vervangen a.txt in ascii conversie modus.

      dos2unix a.txt

    Omzetten en vervangen a.txt in ascii conversie modus. Omzetten en
    vervangen b.txt in 7bit conversie modus.

      dos2unix a.txt -c 7bit b.txt
      dos2unix -c ascii a.txt -c 7bit b.txt

    Omzetten a.txt van Mac naar Unix format.

      dos2unix -c mac a.txt
      mac2unix a.txt

    Omzetten a.txt van Unix naar Mac format.

      unix2dos -c mac a.txt
      unix2mac a.txt

    Omzetten en vervangen a.txt met behoud van originele datum.

      dos2unix -k a.txt
      dos2unix -k -o a.txt

    Omzetten a.txt en schrijf naar e.txt.

      dos2unix -n a.txt e.txt

    Omzetten a.txt en schrijf naar e.txt, behoud datum e.txt gelijk aan
    a.txt.

      dos2unix -k -n a.txt e.txt

    Omzetten en vervangen a.txt. Omzetten b.txt en schrijf naar e.txt.

      dos2unix a.txt -n b.txt e.txt
      dos2unix -o a.txt -n b.txt e.txt

    Omzetten c.txt en schrijf naar e.txt. Omzetten en vervangen a.txt.
    Omzetten en vervangen b.txt. Omzetten d.txt en schrijf naar f.txt.

      dos2unix -n c.txt e.txt -o a.txt b.txt -n d.txt f.txt

LOKALISATIE

    LANG
      The primaire taal wordt geselecteerd met de omgevingsvariabele
      LANG. De LANG variabele bestaat uit verschillende onderdelen. Het
      eerste deel is in kleine letters de taalcode. Het tweede deel is
      optioneel en is de landcode in hoofdletters, voorafgegaan door een
      laag streepje. Er is ook een optioneel derde deel: karakterset
      codering, voorafgegaan door een punt. Enkele voorbeelden voor een
      POSIX staandaard shell:

        export LANG=nl        Nederlands
        export LANG=nl_NL      Nederlands, Nederland
        export LANG=nl_BE      Nederlands, Belgiƫ
        export LANG=es_ES      Spaans, Spanje
        export LANG=es_MX      Spaans, Mexico
        export LANG=en_US.iso88591  Engels, VS, Latin-1 codering
        export LANG=en_GB.UTF-8   Engels, GB, UTF-8 codering

      Voor een complete lijst van taal- en landcodes zie de gettext
      handleiding:
      <http://www.gnu.org/software/gettext/manual/gettext.html#Language-Codes>

      Op Unix systemen kunt u de opdracht locale(1) gebruiken om
      specifieke lokalisatie informatie te verkrijgen.

    LANGUAGE
      Met de omgevingsvariabele LANGUAGE kunt u een prioriteitenlijst
      specificeren van talen, gescheiden door dubbele punten. Dos2unix
      geeft voorkeur aan LANGUAGE boven LANG. Bijvoorbeeld, eerst
      Nederlands en dan Duits: "LANGUAGE=nl:de". U moet eerst
      lokalisatie in werking stellen, met het instellen van LANG (of
      LC_ALL) in een waarde ongelijk aan "C", voordat u een talen
      prioriteitenlijst kunt gebruiken via de LANGUAGE variabele. Zie ook
      de gettext handleiding:
      <http://www.gnu.org/software/gettext/manual/gettext.html#The-LANGUAGE-variable>

      Er is voor Esperanto een speciaal taal bestand in x-methode
      formaat. X-methode kan gebruikt worden op systemen die niet Latin-3
      of Unicode codering ondersteunen. Maak LANGUAGE gelijk aan
      "eo-x:eo".

      Als u een taal kiest die niet beschikbaar is worden de standaard
      Engelse berichten gebruikt.

    DOS2UNIX_LOCALEDIR
      Met de omgevingsvariabele DOS2UNIX_LOCALEDIR kan de LOCALEDIR
      gebruikt tijdens compilatie worden overstemd. LOCALEDIR wordt
      gebruikt om de taalbestanden te vinden. De GNU staandaard waarde is
      "/usr/local/share/locale". De optie "-V" laat de gebruikte
      LOCALEDIR zien.

      Voorbeeld (Windows Opdrachtprompt):

        set DOS2UNIX_LOCALEDIR=c:/my_prefix/share/locale

AUTEURS

    Benjamin Lin - <blin@socs.uts.edu.au>

    Bernd Johannes Wuebben (mac2unix modus) - <wuebben@kde.org>

    Erwin Waterlander - <waterlan@xs4all.nl>

    Project pagina: <http://www.xs4all.nl/~waterlan/dos2unix.html>

    SourceForge pagina: <http://sourceforge.net/projects/dos2unix/>

    Freshmeat: <http://freshmeat.net/projects/dos2unix>

ZIE OOK

    iconv(1)