Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::BibTex - Converteix documents BibTeX des de/a fitxers PO

DESCRIPCI'O

    L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) es facilitar la traduccio
    (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de
    gettext en arees on no eren d'esperar, com ara en la documentacio.

    Locale::Po4a::BibTeX is a module to help the translation of
    bibliographies in the BibTeX format into other [human] languages.

    Fields values are extracted and proposed for translation.

OPCIONS QUE ACCEPTA AQUEST M`ODUL

    CAP.

ESTAT D'AQUEST M`ODUL

    It is a very simple module, but still young.

AUTORS

    Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>

DRET DE C`OPIA I LLIC`ENCIA

    Copyright 2006 per Nicolas FRANCOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

    Aquest programa es programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).