Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    bzcmp, bzdiff - porovnavaji dva soubory zkomprimovane pomoci bzip2

POUIT'I

    bzcmp [ volby_cmp ] soubor1 [ soubor2 ]
    bzdiff [ volby_diff ] soubor1 [ soubor2 ]

POPIS

    Bzcmp a bzdiff jsou pouivany k volani programu cmp nebo diff na
    souborech skomprimovanych pomoci bzip2. Vechny volby specifikovane pi
    volani bzdiff a bzcmp jsou peposlany pimo programu cmp nebo diff.
    Pokud je specifikovan pouze jeden porovnavany soubor, jsou porovnany
    soubory soubor1 a dekomprimovany soubor1.bz2. Pokud jsou specifikovany
    dva porovnavane soubory, jsou dle poteby dekomprimovany a poslany
    programu cmp i diff.  Navratova hodnota programu cmp i diff je
    zachovana.

DAL'I INFORMACE

    cmp(1), diff(1), bzmore(1), bzless(1), bzgrep(1), bzip2(1)

CHYBY

    Zpravy od cmp i diff se dovolavaji na doasn dekomprimovane soubory
    misto pvodnich archiv.

                                   BZDIFF(1)