Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    cat - sluuje soubory a vypisuje je na standartni vystup

POUIT'I

    cat [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Smruje SOUBOR(y), nebo standartni vstup na standartni vystup.

    -A, --show-all
       stejne jako -vET

    -b, --number-nonblank
       na vystupu islovat neprazdne adky

    -e   stejne jako -vE

    -E, --show-ends
       zobrazi $ na konci kadeho adku

    -n, --number
       na vystupu islovat vechny adky

    -s, --squeeze-blank
       na vystupu potlai opakovane prazdne adky

    -t   stejne jako -vT

    -T, --show-tabs
       zobrazuje tabulator jako ^I

    -u   (ignorovano)

    -v, --show-nonprinting
       pro netisknutelne znaky krom tabulatoru a noveho adku pouiva

       zapis ^ a M-
    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Pokud neni zadan SOUBOR, nebo pokud je nastaven na -, je ten standartni
    vstup.

P'IKLADY

    cat f - g
       Vypie obsah souboru f, pak standartniho vstupu a pak souboru g.

    CAT  Kopiruje standartni vstup na standartni vystup.

AUTOR

    Torbjorn Granlund a Richard M. Stallman.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro cat je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a cat, ml by pikaz

       info coreutils 'cat invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008              CAT(1)