Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    cdplay -- interaktivni program, ktery umouje ovladani a pehravani audio
    CD v textovem modu pod Linuxem.

POUIT'I

    cdp [ -h | -l | -n | -s ] [play <islo_stopy>]
    cdplay [ -h | -l | -n | -s ] [play <islo>] [stop] [table]
               -s : start v tichem modu

               -h : pomoc

               -n : zamezit autopehravani

               -l : pomaly start (eka na zavedeni)

      play <islo> : autoplay z <isla> stopy na CD

             stop : zastavit pehravani CD

            table : zobrazit obsah TOC (tabulka obsahu) z databaze

    Napite cdp pro sputni programu. Zapnte NUM LOCK na numericke (keypad)
    klavesnici.  Stiskem DEL na numericke klavesnici se spusti menu s
    napovdou. Kdy cdp pehrava CD, zobrazuje islo prav pehravane stopy a
    celkovy uplynuly as CD i aktualni stopy. Vimnte si, e celkovy uplynuly
    as CD zahrnuje as pro stopy datoveho typu jako doplnk k pehravatelnym
    stopam.

    Pouijte cdplay jako neinteraktivni verzi cdp.

POPIS

    cdp je interaktivni program, ktery umouje ovladani a pehravani audio CD
    v textovem modu pod Linuxem. Je zaloen na WorkBone, ktery se je zase
    zaloen  na  modulech  "hardware.c",  "database.c"  a  "struct.c"
    propracovaneho programu X11 CD znameho jako WorkMan.  cdp zobrazuje
    databazi  CD,  generovanou WorkManem. Umouje take tyto informace
    editovat.

    cdp oekava zaizeni /dev/cdrom. Jestlie toto zaizeni nemate, zmte v
    adresai /dev symbolicky odkaz 'cdrom' tak, aby ukazovala na zaizeni
    mechaniky CD-ROM. Napiklad jestlie je CD-ROM na zaizeni 'mcd0', provte
    nasledujici:

                   cd /dev

                   ln -sf mcd0 cdrom

    Popipad mete editovat "hardware.c", aby odpovidal vai cd rom a
    pekompilovat program.

    cdp pouiva numerickou klavesnici jako idici panel a umouje vam
    peskakovat stopy, pehravat, pozastavit(pause), zastavit, a obnovit
    pehravani audio CD. Ujistte se, e mame rozsviceny NUM LOCK kdy pouivate
    cdp.  Graficka ablona je zobrazena, aby vas informovala. asy pehravani
    jsou prbn obnovovany a zobrazovany.

                     +numericka klavesnice+

            |           |
            |  7   8   9  |
            |           |
            |  4   5   6  |
            |           |
            |  1   2   3  |
            |           |
                     |  0     del  |

            |           |
            +---------------------+

    klavesa '9' na keypadu je "pehravat"
    klavesa '8' na keypadu je "pausa/spustit"
    klavesa '7' na keypadu je "stop"
    klavesa '6' na keypadu je "dali"
    klavesa '5' na keypadu je "opakovat"
    klavesa '4' na keypadu je "pedchozi"
    klavesa '3' na keypadu je "skok dopedu o 15 sekund"
    klavesa '2' na keypadu je "tvrde perueni" (zastaveni hudby)
    klavesa '1' na keypadu je "skok dozadu o 15 sekund "
    klavesa '0' na keypadu je "mkky odchod" (muzika pokrauje)
    klavesa '.' na keypadu je "napovda"
    klavesa 'enter' edituje souasnou stopu
    klavesa 'a' edituje jmeno interpreta
    klavesa 'c' edituje jmeno cd (alba)

KOP'IROV'AN'I

    cdp je je voln iiteln'y software poskytovany BEZ jakekoliv ZARUKY, BA
    ANI v sob nezahrnuje zaruku obchodni nebo zpsobilost pro urite pouiti.
    Pouivate na vlastni riziko. cdp me byt pouit jakkoliv po dobu, kdy
    splujete podminky Free Software Foundation GNU General Public License
    verze 2. Tento software by ml obsahovat kopii GNU General Public
    License. Kopii teto licence mete ziskat napsanim na:

      Free Software Foundation, Inc.,
      675 Mass Ave,
      Cambridge, MA 02139, USA.

CHYBY

    Je nepravdpodobne, e bych dale vyvijel cdp. Roziil jsem WorkBone 0.1 o
    podporu WorkMan CD databazi. Tento program je dali rozieni WorkBoneII
    0.2 o podporu editace CD databaze.  Prosim, polete mi e-mailem
    jakekoliv chyby, i mona vylepeni, je zjistite.  cdp pracuje s moji
    Mitsumi FX001D CD-ROM jednotkou, ale spoluprace s jinymi jednotkami se
    me liit. WorkMan pouiva bna volani a funkce. Na rozdil od WorkBone, cdp
    pouiva ncurses ke zobrazovani. Jestli se nkdo zajima o jeho portovani
    na dali platformy, me mi poslat e-mail.

    Uijte si to.

    Sariel Har-Peled

    sariel@math.tau.ac.il