Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    chgrp - mni skupinu vlastnik

POUIT'I

    chgrp [VOLBA]... SKUPINA SOUBOR...
    chgrp [VOLBA]... --reference=REFERENCNI_SOUBOR SOUBOR...

POPIS

    Zmni skupinu kadeho SOUBORu na SKUPINU. Pi pouiti volby --reference
    zmni skupinu kadeho SOUBORu podle hodnot pro REFERENCNI_SOUBOR.

    -c, --changes
       jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochazi ke zmn

    --dereference
       zmni vlastnictvi objektu, na ktery ukazuje symbolicky odkaz,
       misto zmny samotneho symbolickeho odkazu (vychozi chovani)

    -h, --no-dereference
       zmni vlastnictvi symbolickeho odkazu (a nikoliv objektu, na
       ktery symbolicky odkaz ukazuje) (uitene pouze na systemech,
       ktere mohou mnit vlastnictvi symbolickeho odkazu)

    --no-preserve-root
       zpracuje `/' obvyklym zpsobem (vychozi)

    --preserve-root
       rekurzivni operace nad `/' sele

    -f, --silent, --quiet
       potlai vtinu chybovych hlaeni

    --reference=REFERENCNI_SOUBOR
       pouije  skupinu REFERENCNIHO_SOUBORu namisto uvadni hodnoty
       SKUPINA

    -R, --recursive
       pracuje s adresai a soubory rekurzivn

    -v, --verbose
       podrobn vypisuje hlaeni o vech zpracovavanych souborech

    Nasledujici volby mni zpsob, jakym jsou pi pouiti volby -R prochazeny
    adresae. Pokud je pouita vice ne jedna, plati pouze ta uvedena
    naposled.

    -H   pokud je argument uvedeny na pikazove adce symbolicky odkaz na
       adresa, nasleduj jej

    -L   nasleduje kady symbolicky odkaz na adresa, na ktery narazi

    -P   nebude nasledovat adny symbolicky odkaz (vychozi)

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

P'IKLADY

    chgrp staff /u
       Zmni skupinu /u na "staff".

    chgrp -hR staff /u
       Zmni skupinu /u a podizenych soubor na "staff".

AUTOR

    Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro chgrp je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a chgrp, ml by pikaz

       info coreutils 'chgrp invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008             CHGRP(1)