Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    cksum - kontrolni souet a poet bajt v souboru

POUIT'I

    cksum [SOUBOR]...
    cksum [VOLBA]

POPIS

    Vypie kontrolni souet CRC a poty bajt pro kady SOUBOR.

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

AUTOR

    Napsal Q. Frank Xia.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro cksum je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a cksum, ml by pikaz

       info coreutils 'cksum invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008             CKSUM(1)