Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    df - vypisuje vyuiti mista na disku

POUIT'I

    df [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Tato manualova stranka popisuje GNU verzi pikazu df. df zobrazi
    velikost vyuiteho a volneho mista na souborovych systemech, na kterych
    jsou soubory zadanych jmen. Pokud neni zadan adny argument, zobrazi
    vyuite a volne misto na vech prav pipojenych souborovych systemech.
    Vystup je implicitn v 1024 bajtovych blocich. Pokud je nastavena
    promnna prostedi POSIXLY_CORRECT, budou pouity 512 bajtove bloky.

    Pokud je argument jmeno specialniho blokoveho zaizeni, na kterem je
    pipojeny (namountovany) souborovy system, pikaz df vypie udaje o tomto
    souborovem systemu misto informaci o souborovem systemu, na kterem je
    pisluny specialni soubor (co je vdycky koenovy souborovy system). Tato
    verze df nedokae zobrazit volne misto na nepipojenem souborovem
    systemu, protoe na vtin system je tato operace nepenositelna a zavisla
    na detailnich znalostech struktur souborovych system.

VOLBY

    Zobrazi informace o souborovem systemu na kterem je kady zadany SOUBOR,
    nebo o vech souborovych systemech (vychozi).

    Argumenty povinne pro dlouhe volby jsou pro kratke volby take povinne.

    -a, --all
       Do vypisu budou zahrnuty i souborove systemy, ktere maji 0 blok
       a jsou implicitn vynechavany.

    -B, --block-size=n
       Pro velikosti pouije bloky o n bajtech.

    --total
       Na konec vypie souhrn.

    -h, --human-readable
       vypisuje velikosti v lidmi itelnem formatu (napiklad 1K 234M 2G)

    -H, --si
       podobne, ale pouiva nasobky 1000, ne 1024

    -i, --inodes
       Misto informaci o vyuiti mista vypie informace o vyuiti i-uzl.

    -k   jako --block-size=1K

    -l, --local
       Omezi vystup pouze na lokalni souborove systemy.

    --no-sync
       Nepouije systemove volani sync ped ziskanim dat o vyuiti mista
       (vychozi)

    -P, --portability
       Vypis bude ve formatu podle specifikace POSIX

    --sync Pouije systemove volani sync ped ziskanim jakychkoliv dat o
       vyuiti mista.

    -t, --type=TYP
       mezi vypis na souborove systemy ureneho TYPu

    -T, --print-type
       Budou vypsany i typy jednotlivych souborovych system

    -x, --exclude-type=TYP
       souborove systemy zadaneho TYPu budou vynechany

    -v   (ignorovano)

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    VELIKOST me byt (nebo me byt cele islo voliteln nasledovane) jednim z
    nasledujicich: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, atd. pro G,
    T, P, E, Z, Y.

AUTOR

    Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Paul Eggert.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro df je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a df, ml by pikaz

       info coreutils 'df invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008               DF(1)