Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    dircolors - nastaveni barev pro ls

POUIT'I

    dircolors [VOLBA]... [SOUBOR]

POPIS

    Vypie sekvenci pikaz pro nastaveni promnne prostedi LS_COLORS

  Form'at v'ystupu se nastav'i pomoc'i:
    -b, --sh, --bourne-shell
       vystupem jsou pikazy Bourne shellu pro nastaveni LS_COLORS

    -c, --csh, --c-shell
       vystupem jsou pikazy C shellu pro nastaveni LS_COLORS

    -p, --print-database
       vypie vychozi hodnoty

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Pokud je zadan SOUBOR, dircolors jej pete, aby uril, ktere barvy maji
    byt pouity pro ktere typy soubor a pipony. V opanem pipad je pouita
    zakompilovana databaze. Pro dali informace o formatu tohoto souboru
    spuste `dircolors --print-database'.

AUTOR

    Napsal by H. Peter Anvin.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro dircolors je udrovana jako Texinfo manual. Pokud
    jsou spravn nainstalovany programy info a dircolors, ml by pikaz

       info coreutils 'dircolors invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008           DIRCOLORS(1)