Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    dirname - odtrhne ne-adresaovou ast jmena souboru

POUIT'I

    dirname JM'ENO
    dirname VOLBA

POPIS

    Vypie JMENO krom posledni asti oddlene lomitkem. Pokud JMENO neobsahuje
    adne lomitko, vypie `.' (aktualni adresa).

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

P'IKLADY

    dirname /usr/bin/sort
       Vypie "/usr/bin".

    dirname stdio.h
       Vypie ".".

AUTOR

    Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    basename(1), readlink(1)

    Uplna dokumentace pro dirname je udrovana jako Texinfo manual. Pokud
    jsou spravn nainstalovany programy info a dirname, ml by pikaz

       info coreutils 'dirname invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008            DIRNAME(1)