Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    env - spusti program v modifikovanem prostedi

POUIT'I

    env [VOLBA]... [-] [JM'ENO=HODNOTA]... [P'IKAZ [ARG]...]

POPIS

    Pikaz env nastavi v prostedi kade JMENO na HODNOTU a spusti zadany
    PIKAZ.

    -i, --ignore-environment
       zane s prazdnym prostedim

    -u, --unset=NAME
       zrui promnnou z prostedi

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Uvedeni pouze - implikuje -i.  Pokud neni zadan adny PIKAZ, vypie
    vysledne prostedi.

AUTOR

    Napsal Richard Mlynarik a David MacKenzie.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro env je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a env, ml by pikaz

       info coreutils 'env invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008              ENV(1)