Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    expr - vyhodnoti vyraz

POUIT'I

    expr V'YRAZ
    expr VOLBA

POPIS

    --bignum
       vdy pouije aritmetikus libovolnou pesnosti

    --no-bignum
       vdy pouije aritmetiku se stalou pesnosti

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Pikaz expr vyhodnoti VYRAZ a vypie vysledek na standardni vystup.
    Prazdny adek nie oddluje skupiny podle zvyujici se priority. VYRAZ me
    byt:

    ARG1 | ARG2
       Pokud prvni argument neni ani prazdny etzec (null) ani 0, je
       vysledkem prvni argument, jinak je vysledkem druhy argument.

    ARG1 & ARG2
       Jestlie ani jeden argument neni ani prazdny etzec (null) ani 0,
       je vysledkem prvni argument, jinak je vysledkem 0.

    ARG1 < ARG2
       ARG1 je meni ne ARG2

    ARG1 <= ARG2
       ARG1 je meni nebo roven ARG2

    ARG1 = ARG2
       ARG1 je roven ARG2

    ARG1 != ARG2
       ARG1 neni roven ARG2

    ARG1 >= ARG2
       ARG1 je vti ne nebo roven ARG2

    ARG1 > ARG2
       ARG1 je vti ne ARG2

    ARG1 + ARG2
       aritmeticky souet ARG1 a ARG2

    ARG1 - ARG2
       aritmeticky rozdil ARG1 a ARG2

    ARG1 * ARG2
       aritmeticky nasobek ARG1 a ARG2

    ARG1 / ARG2
       aritmeticky podil ARG1 a ARG2

    ARG1 % ARG2
       zbytek po celoiselnem dleni ARG1 argumentem ARG2

    ETZEC : REGEXP
       Porovnani etzce s regularni vyrazem.

    match ETZEC REGEXP
       stejne jako ETZEC : REGEXP

    substr ETZEC POZICE DELKA
       podetzec zadaneho ETZCE, POZICE se poita od 1

    index ETZEC SEZNAM-ZNAK
       prvni pozice v ETZCI, na ktere je nktery ze znak uvedenych v
       SEZNAMU-ZNAK, jestlie neni nalezen adny znak, vrati 0.

    length ETZEC
       delka ETZCE

    + SLOVO
       interpretuje SLOVO (token) jako etzec, i kdy se jedna o

       kliove slovo jako `match' nebo operator jako `/'

    ( VYRAZ )
       hodnota VYRAZU

    Escapovani nebo uvozeni etzc me byt nezbytne, aby specialni znaky v
    etzcich neinterpretoval shell.  Pokud jsou oba argumenty isla, je
    porovnani aritmeticke, jinak abecedni. Pi porovnani etzce s regularni
    vyrazem jestlie je ast druheho operandu uzavena mezi \( a \), bude
    vysledkem ta ast prvniho etzce, ktera vyhovovala asti regularniho
    vyrazu mezi \( a \) nebo prazdny etzec (null); Jestlie \( a \) nebyly
    pouity, vraci poet vyhovujicich znak nebo 0.

    Navratova hodnota je 0, pokud VYRAZ neni ani prazdny etzec (null) ani
    0; 1 v pipad, e VYRAZ je prazdny etzec (null) nebo 0; a 3 pokud dolo k
    chyb.

AUTOR

    Napsal Mike Parker a James Youngman.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro expr je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a expr, ml by pikaz

       info coreutils 'expr invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008              EXPR(1)