Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    false - nedla nic, neuspn

POUIT'I

    false [ignorovan'e parametry]
    false VOLBA

POPIS

    Skoni s navratovym kodem znamenajicim neuspch.

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    POZN: Va shell me mit vlastni verzi pikazu false, ktera je obvykle
    upednostnna ped verzi popisovanou zde.  Informace o volbach, ktere
    podporuje, by mly byt uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal Jim Meyering.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro false je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a false, ml by pikaz

       info coreutils 'false invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008             FALSE(1)