Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

   finger -- program vyhledavajici informace o uivateli

POUIT'I

   finger [-lmsp] [user ...] [user@host ...]

POPIS

   finger zobrazuje informace o uivatelich systemu.

   Jeho volby jsou:

   -s  Finger zobrazuje o uivateli pihlaovaci jmeno, skutene jmeno, jmeno
      terminalu a stav zaznamu (``*'' za jmenem terminalu kdy je zakazan
      zapis), as zahaleni (idle time), as pihlaeni, umistni a telefonni
      islo kancelae.

      Jestlie je uivatel pipojen men ne 6 msic, je as pihlaeni zobrazen
      jako msice, dny, hodiny a minuty, v opanem pipad je zobrazen rok a
      chybi hodiny a minuty.

      Neznama zaizeni stejn jako neexistujici as zahaleni nebo as
      pihlaeni jsou zobrazeny jako hvzdika.

   -l  Vystup ma mnohoadkovy format a obsahuje vechny informace popsane
      pro volbu -s spolu s domovskym adresaem uivatele, soukrome
      telefonni islo, pihlaovaci shell, stav poty a obsahy soubor
      ``.plan'', ``.project'', ``.pgpkey'' a ``.forward'' z domovskeho
      adresae uivatele.

      Jedenactimistna telefonni isla jsou vypisovana jako ``+N-NNN-NNN-
      NNNN''. isla urena deseti nebo sedmi islicemi jsou vypisovana jako
      pisluna ast tohoto etzce. isla urena pti islicemi jsou vypisovana
      jako ``xN-NNNN''. isla urena tymi islicemi jsou vypisovana jako
      ``xNNNN''.

      Jestlie je zakazan zapis na zaizeni, hlaka ``(messages off)'' je
      pipojena k adce obsahujici jmeno tohoto zaizeni. Pi pouiti volby
      -l je zobrazen jeden zaznam na uivatele; jestlie je uivatel pihlaen
      vicekrat, informace o terminalu se pro kade pihlaeni opakuje.

      Stav poty je zobrazovan jako ``No Mail.'', jestlie neni adna pota,
      ``Mail last read DDD MMM ## HH:MM YYYY (TZ)'', jestlie se uivatel
      dival do schranky s potou a novou potu si peetl a nebo ``New mail
      received ...'', `` Unread since ...'', jestlie pila nova zprava.

   -p  Zabrauje volb -l ve fingeru v zobrazovani obsahu soubor ``.plan'',
      ``.project'' a ``.pgpkey''.

   -m  Zabranit setidni uivatelsk'ych jmen. Uivatel je obyejn pihlaovaci
      jmeno, avak tidni je provadno s realnymi jmeny uivatel, pokud
      nepouijete volbu -m. Pi srovnavani jmen provadnem ve fingeru je
      bran ohled na velka a mala pismena.

   Jestlie nejsou specifikovany adne volby, ale jsou zadany parametry finger
   standardn zobrazi vystup jako s volbou -l, jsou-li zadany parametry, pak
   jako s volbou -s. Vimnte si e urite asti mohou byt vynechany, jestlie
   informace neni dostupna.

   Jestlie nejsou specifikovany adne argumenty, finger bude vypie kadeho
   uivatele prav pihlaeneho do systemu.

   Finger se pouiva pro vyhledavani uivatel pipojenych na vzdalenem systemu.
   Pro ureni uivatele pouiva format ``user@host'', nebo ``@host'', kde
   standardni vystupni format je v prvnim pipad styl -l a ve druhem potom
   styl -s. Pro vzdaleny system me byt pouita pouze volba -l.

   Pokud je standardni vystup socket, finger bude vysilat znak navratu
   voziku (CR, resp. ^M) ped kadym znakem pechodu na novy adek (LF, resp.
   ^J). To plati pro zpracovani poadavk vzdaleneho fingera programem
   fingerd(8).

SOUBORY

   ~/.nofinger   Jestlie finger najde tento soubor v domovskem adresai
           uivatele, bude fingeru, ktery pochazi mimo tento poita,
           zapirat existenci tohoto uivatele. Aby to fungovalo,
           musi byt demon fingerd(8) schopny ist soubor .nofinger.
           To vtinou znamena, e domovsky adresa obsahujici tento
           soubor musi mit nastaven bit other-users-execute (o+x).
           Viz pikaz chmod(1). Pokud chcete tuto vlastnost pouivat
           pro zajitni vtiho soukromi, otestujte ji pro jistotu
           nejprve pomoci pikazu ``finger @localhost'' ped tim, ne
           se na ni spolehnete.

   ~/.plan

   ~/.project

   ~/.pgpkey    Tyto soubory jsou vypsany pi pouiti dlouheho formatu.
           Soubor .project je limitovan na jednu adku (pozn.pekl:
           to zejm neni pravda); soubor .plan me byt jakkoliv
           dlouhy.

DAL'I INFORMACE

   chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)

HISTORIE

   Pikaz finger se objevil ve verzi 3.0BSD.