Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    font2c - zapie PostScript Type 0 nebo Type 1 font jako kod jazyka C

POUIT'I

    font2c jm'ena_font

POPIS

    Tento skript vyvola gs(1) s nasledujicimi parametry:

             -q -dNODISPLAY -dWRITESYSTEMDICT

    nasleduji jet argumenty zadane na pikazove adce. Toto zapie PostScript
    Type 0 nebo Type 1 font jako kod jazyka C, ktery me byt linkovan
    interpretem.

DAL'I INFORMACE

    gs(1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidovan pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavnimi udrovateli programu Ghostscript.  Tuto manualovou stranku
    napsal George Ferguson.