Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    free - zobrazuje podil volne a pouivane pamti v systemu

POUIT'I

    free [-b | -k | -m] [-o] [-s prodleva ] [-t] [-V]

POPIS

    free zobrazuje celkovy podil volne a pouivane fyzicke a swapove pamti v
    system, stejn jako buffery pouivane jadrem.  Sloupec "shared" je
    ignorovan kvli neplatnosti.

  VOLBY
    Pepina -b zobrazuje pam v bajtech; -k v kilobajtech (implicitni
    hodnota); -m v megabajtech.

    Pepina -t zobrazuje adek "celkem".

    Pepina -o vypina zobrazeni adky s buffery. Pokud neni uveden pepina -o,
    free odebira pam v bufferech z pouivane pamti a zobrazuje ji jako
    volnou.

    Pepina -s aktivuje opakujici se spoutni free s asovym rozestupem
    prodleva (v sekundach), kde prodleva je libovolne racionalni islo. Pro
    meni asu je pouivan usleep(3)

    Pepina -V vypie islo verze a skoni.

SOUBORY

    /proc/meminfo-- informace o pamti

DAL'I INFORMACE

    ps(1), slabtop(1), vmstat(8), top(1)

AUTOI

    Program je dilem Briana Edmondse.

    Chyby tykajici se programu prosim zasilejte na <albert@users.sf.net>