Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu2_i386 bug

JM'ENO

    gpasswd - spravuje soubor /etc/group

POUIT'I

    gpasswd skupina

    gpasswd -a uivatel skupina

    gpasswd -d uivatel skupina

    gpasswd -R skupina

    gpasswd -r skupina

    gpasswd [-A uivatel,...] [-M uivatel,...] skupina

POPIS

    gpasswd se pouiva pro spravu souboru /etc/group (a pokud je zkompilovan
    s podporou SHADOWGRP, tak i /etc/gshadow). Kada skupina me mit
    spravce, leny a heslo. Systemovy spravce me volbou -A definovat spravce
    skupiny, volbou -M leny skupiny a ma vechna prava skupinovych spravc a
    len.

  Pozn'amka o skupinov'ych heslech
    Skupinova hesla jsou samozejm bezpenostnim problemem, jeliko je heslo
    sdileno vice uivateli. Skupiny jsou nicmen uitenym nastrojem pro
    spolupraci mezi rznymi uivateli.

VOLBY

    Spravce skupiny me pidavat resp. mazat uivatele pomoci -a resp. -d.
    Spravcove mohou odstranit skupinove heslo pomoci pepinae -r. Pokud
    neni heslo nastaveno, mohou pouit pikaz newgrp pro zapojeni do skupiny
    pouze lenove skupiny. Volba -R zakae pistup do skupiny skrze pikaz
    newgrp (lenove skupiny se do ni budou moci stale pepnout).

    Pokud je gpasswd sputen spravcem skupiny a jedinym parametrem je jmeno
    skupiny, zepta se na skupinove heslo. Pokud je heslo nastaveno, mohou
    lenove pouivat newgrp(1) stale bez hesla, nelenove musi heslo zadat.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinovych utech

    /etc/gshadow
       citlive informace o skupinovych utech

VIZ TAK'E

    newgrp(1), gshadow(5), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8), grpck(8),
    group(5).