Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    groups - vypie skupiny, jich je uivatel lenem

POUIT'I

    groups [VOLBA]... [UIVATELSK'EJM'ENO]...

POPIS

    Vypie lenstvi ve skupinach pro kade UIVATELSKEJMENO. Pokud neni zadany
    adny uivatel, vypie lenstvi ve skupinach pro aktualni proces (ktere se
    me liit, pokud se zmnila databaze skupin).

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

AUTOR

    Napsal David MacKenzie a James Youngman.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro groups je udrovana jako Texinfo manual. Pokud
    jsou spravn nainstalovany programy info a groups, ml by pikaz

       info coreutils 'groups invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008             GROUPS(1)