Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    gslp - Formatuje a tiskne text za pouiti ghostscriptu
    gsbj - Formatuje a tiskne text pro tiskarnu BubbleJet za pouiti
    ghostscriptu
    gsdj - Formatuje a tiskne text pro tiskarnu DeskJet za pouiti
    ghostscriptu
    gsdj500 - Formatuje a tiskne text pro tiskarnu DeskJet 500 za pouiti
    ghostscriptu
    gslj - Formatuje a tiskne text pro tiskarnu LaserJet za pouiti
    ghostscriptu

POUIT'I

    gslp -12BclqRr -b<hlavika> -f<font> -F<hfont> -L<'adky>
    -p<v'ystupn'i_soubor> -T<n> --add-to-space <jednotky>
    --add-to-width <jednotky> --columns <n> --detect --first-page <n>
    --kern<soubor.afm> --last-page <n>
    --(heading|footing)-(left|center|right) <etzec>
    --margin-(top|bottom|left|right) <palce> --no-eject-(file|formfeed)
    --spacing <n> [gs volby] [soubory]
    gsbj [volby] [soubory]
    gsdj [volby] [soubory]
    gsdj500 [volby] [soubory]
    gslj [volby] [soubory]

POPIS

    Tento  nastroj  nabizi  funknost  obdobnou  k Unixovemu programu
    enscript(1). Vytiskne soubory prosteho textu za pouiti jedineho fontu.
    Momentaln je schopen zpracovat tabelatory a pechody na novou stranku
    (formfeeds), ale neovlada zptne vymazani znak (backspaces).  Pokud se
    pouiva font s pevnou ikou, provadi zalamovani adek. Provadi take
    kerning a upravu iky (width adjustment).

    Pednastavena zaizeni (-sDEVICE=) a rozlieni (-r) jsou:
          gslp   epson   180
       gsbj   bj10e   180
       gsdj   deskjet  300
       gsdj500  djet500  300
       gslj   laserjet  300

    Pedvoleno je take, e se v hlavice objevi aktualni datum zarovnane na
    sted.

VOLBY

    Standartni implementovane pepinae:
       -12BclqRr   -b<hlavika>   -f<font>   -F<hfont>  -L<adky>
       -p<vystupni_soubor>

    Implementovane pepinae na platform Sun:
       -T<n>   nastaveni iky tabelatoru

    Ignorovane pepinae:
       -GghKkmow -# -C -d -J -n -P -S -s -t -v

    Pidane pepinae:

       --add-to-space <jednotky>
           pida dany poet 1/72" jednotek k ice kade mezery (me byt i
           zaporny)

       --add-to-width <jednotky>
           pida dany poet 1/72" jednotek k ice kadeho znaku (me byt
           i zaporny)

       --columns <n>
           tiskne v <n> sloupcich

       --detect
           pokud soubor zaina na "%!", zachazi se s nim jako se
           souborem typu PostScript

       --first-page <n>
           zane tisknout na stran <n>

       --kern <soubor.afm>
           pro kerning se pouije informaci z daneho souboru .AFM

       --last-page <n>
           tisk se ukoni za stranou <n>

       --(heading|footing)-(left|center|right) <etzec>
           nastaveni poloek zahlavi/zapati; nejprve pouijte -B k
           smazani poloek

       --margin-(top|bottom|left|right) <palce>
           nastavi odsazeni od okraj

       --no-eject-(file|formfeed)
           konec souboru/FF zane pouze novy sloupec, nikoli novy
           list

       --spacing <n>
           pouije se dvojite (n=2), trojite (n=3), atd. velikosti
           mezer
    etzec %# v zahlavi nebo zapati bude nahrazen islem stranky.

DAL'I INFORMACE

    gs(1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidovan pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavnimi udrovateli programu Ghostscript.  Tuto manualovou stranku
    napsal George Ferguson.