Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    hostname - nastavi nebo vypie jmeno systemu

POUIT'I

    hostname [JM'ENO]
    hostname VOLBA

POPIS

    Vypie nebo nastavi jmeno systemu.

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

AUTOR

    Napsal Jim Meyering.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volne programove vybaveni; Jeho kopie je mone iit v souladu s
    GNU General Public License  <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programove vybaveni je zcela BEZ ZARUKY, v rozsahu povolenem
    zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro hostname je udrovana jako Texinfo manual. Pokud
    jsou spravn nainstalovany programy info a hostname, ml by pikaz

       info hostname

    zpistupnit kompletni manual.

hostname 6.4            ijen 2006            HOSTNAME(1)