Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    id - vypie identitu uivatele

POUIT'I

    id [volba]... [UIVATELSK'EJM'ENO]

POPIS

    Pikaz id vypie informace o zadanem uivateli nebo (pokud neni jmeno
    uivatele zadano) o uivateli, ktery program id spustil.

    -a   ignoruje; pro kompatibilitu s jinymi verzemi

    -Z, --context
       vypie pouze bezpenostni kontext aktualniho uivatele

    -g, --group
       Vypie pouze efektivni group ID.

    -G, --groups
       Vypie pouze skupiny, v nich je uivatel lenem.

    -n, --name
       vypie jmeno misto isla ID, v pipad -ugG

    -r, --real
       vypie realna misto efektivnich ID, v pipad -ugG

    -u, --user
       vypie pouze efektivni user ID

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Neni-li zadana adna VOLBA, vypie njakou sadu uitenych informaci.

AUTOR

    Napsal Arnold Robbins a David MacKenzie.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro id je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a id, ml by pikaz

       info coreutils 'id invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008               ID(1)