Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    intro - Uvod do uivatelskych pikaz

POPIS

    Sekce 1 popisuje uivatelske pikazy a nastroje, nap. nastroje pro
    manipulaci se soubory, shelly, kompilatory, webove prohliee, prohliee a
    editory obrazk a soubor, atd.

    Vechny pikazy navraceji pi ukoneni navratovou hodnotu. Tuto hodnotu lze
    testovat (nap. ve vtin shell obsahuje promnna $?  navratovou hodnotu
    naposledy vykonaneho pikazu) a zjistit tak, zda pikaz skonil uspchem.
    Je konvenci, e navratova hodnota 0 znamena uspch, zatimco nenulova
    navratova hodnota znamena, e pikaz byl neuspny. (Podrobnosti jsou
    uvedeny v wait(2).) nenulova navratova hodnota me byt v rozsahu 1 a
    255 a nktere pikazy pouivaji rzne hodnoty pro uvedeni dvodu selhani
    pikazu.

POZN'AMKY

    Linux je druh Unixu a vechny uivatelske pikazy na prvni pohled pracuji
    v Unixu stejn jako v Linuxu (a FreeBSD a mnoha dalich Unix-like
    systemech).

    Linux ma GUI (graphical user interfaces; graficke uivatelske rozhrani),
    kde se da ukazovat, klikat a petahovat a snad i nco udlat bez peteni
    spousty dokumentace. Tradinim Unixovym prostedim je CLI (command line
    interface; pikazova adka), kde se vypisuji pikazy, ktere ikaji poitai,
    co ma dlat. To je rychleji a uinnji, ale nejprve je nutne zjistit, jake
    pikazy jsou k dispozici. Nie je uvedeno nezbytne minimum pro zaatek.

  Login
    Abyste mohl pracovat, pravdpodobn se nejprve musite pihlasit (login),
    tj. zadat sve uivatelske jmeno a heslo. Viz te login(1). Program login
    potom spusti shell (interpret pikaz). V pipad pihlaovani v grafice se
    objevi obrazovka s nabidkami nebo ikonami a shell v okn lze spustit
    kliknutim myi. Viz te xterm(1).

  Shell
    Pikazy se pii shellu, interpretu pikaz. Ten neni zabudovany, je to jen
    program a je mone si zvolit jiny shell. Kady ma svj oblibeny.
    Standardnim shellem je sh.  Viz te ash(1), bash(1), csh(1), zsh(1),
    chsh(1).

    Typicka relace me vypadat takto:

       knuth login: aeb
       Password: ********
       % date
       Ut Srp 6 23:50:44 CEST 2002
       % cal
          Srpen 2002
       Ne Po Ut St t Pa So
              1 2 3
        4 5 6 7 8 9 10
       11 12 13 14 15 16 17
       18 19 20 21 22 23 24
       25 26 27 28 29 30 31

       % ls
       bin tel
       % ls -l
       celkem 2
       drwxrwxr-x  2 aeb    1024 srp 6 23:51 bin
       -rw-rw-r--  1 aeb     37 srp 6 23:52 tel
       % cat tel
       maja  0501-1136285
       peter  0136-7399214
       % cp tel tel2
       % ls -l
       celkem 3
       drwxr-xr-x  2 aeb    1024 srp 6 23:51 bin
       -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:52 tel
       -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:53 tel2
       % mv tel tel1
       % ls -l
       celkem 3
       drwxr-xr-x  2 aeb    1024 srp 6 23:51 bin
       -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:52 tel1
       -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:53 tel2
       % diff tel1 tel2
       % rm tel1
       % grep maja tel2
       maja  0501-1136285
       %

    a tady stisknuti CTRL-D relaci ukonilo. % zde znamena vyzvu pikazove
    adky (prompt) -- shell tak ika, e je pipraven vykonat dali pikaz.
    Prompt me byt rzn upraven a me napikald obsahovat uivatelske jmeno,
    aktualni adresa, as, apod. Piazeni PS1="Co dal, pane?" zmni prompt na
    zadany tvar.

    Vidli jsme, e existuji pikazy date (zobrazi datum a as) a cal (zobrazi
    kalenda).

    Pikaz ls vypie obsah aktualniho adresae -- ekne jake soubory tam jsou.
    S volbou -l bude vypis dlouhy, bude obsahovat vlastnika, velikost,
    datum a prava, ktera maji lide pro teni a/nebo zapis do souboru.
    Napiklad soubor "tel" je velke 37 bajt, jeho vlastnikem je aeb,
    vlastnik jej me ist i zapisovat, ostatni pouze ist. Vlastnik a prava
    mohou byt zmnni pikazy chown a chmod.

    Pikaz cat zobrazi obsah souboru. (Jmeno je odvozeno z "concatenate and
    print" ("spoj a vytiskni"): vechny soubory zadane jako parametry jsou
    spojeny a poslany na "standardni vystup", kterym je zde obrazovka
    terminalu.)

    Pikaz cp ("copy" - "kopirovat") zkopiruje soubor. Naopak pikaz mv
    ("move" - "pesunout") jej jen pejmenuje.

    Pikaz diff vypie rozdily mezi dvma soubory. V uvedenem pipad nevypsal
    nic, protoe adne rozdily nebyly.

    Pikaz rm ("remove" -- "odstranit") smae soubor -- bute opatrni! je pry.
    Neni tu adny ko apod. Smazany znamena ztraceny.

    Pikaz grep ("g/re/p") najde vyskyt etzce v jednom nebo vice souborech.
    Zde nael Majovo telefonni islo.

  Cesty a aktu'aln'i adres'a
    Soubory jsou uspoadany ve stromove struktue, hierarchii soubor. Kady
    ma svou cestu("pathname"), ktera popisuje cestu od koene stromu (ktery
    se jmenuje /) k souboru. Takova uplna cesta me byt nap. /home/aeb/tel.
    Pouivat stale uplne cesty by bylo nepohodlne a jmeno souboru v
    aktualnim adresai lze urit i jen pomoci posledni sloky cesty. Proto
    "/home/aeb/tel" lze zkratit na "tel", pokud je aktualnim adresaem
    "/home/aeb".

    Pikaz pwd vypie aktualni adresa (Pozn.pekl.: zkratka z "print working
    directory").

    Pikaz cd zmni aktualni adresa. Zkuste "cd /" a "pwd" a "cd" a "pwd".

  Adres'ae
    Pikaz mkdir vytvoi novy adresa.

    Pikaz rmdir odstrani prazdny adresa. Pokud adresa neni prazdny, postuje
    si.

    Pikaz find (s ponkud koatou syntaxi) najde soubory se zadanym jmenem
    nebo jinymi vlastnostmi. Nap. "find . -name tel" bude hledat soubor
    "tel" a zane v aktualnim adresai (ktery se nazyva "."). A "find /
    -name tel" udla to same, ale zane v koenovem adresai.  Rozsahle
    prohledavani nkolikagigabajtoveho disku je asov narone a tak me byt
    lepi pouit locate(1).

  Disky a souborov'e syst'emy
    Pikaz mount pipoji souborovy system, ktery se nachazi na njakem disku
    (nebo disket, CD-ROMu apod.) do hierarchie soubor. A umount jej zase
    odpoji. Pikaz df ekne, kolik zbyva na disku volneho mista.

  Procesy
    V Unixovych systemech bi najednou mnoho uivatelskych i systemovych
    proces. Ten, se kterym prav pracujete bi v poped'i, ostatni v pozad'i.
    Pikaz ps ukae, ktere procesy jsou aktivni a jaka maji isla.  Pikazem
    kill se jich lze zbavit. Bez adne volby je to patelsky poadavek: prosim
    jdi pry. Ale "kill -9" nasledovany islem procesu znamena okamite
    zabiti. Procesy bici v popedi mohou byt asto ukoneny stiskem CTRL-C.

  Z'isk'av'an'i informac'i
    Existuji tisice pikaz a kady z nich ma mnoho voleb. Je zvykem, e
    pikazy jsou dokumentovany v manu'alov'ych str'ank'ach, (jako je tato), take
    pikaz "man kill" vypie dokumentaci pikazu "kill" (a "man man" vypie
    dokumentaci pikazu "man"). Pikaz man posila text pes pager, kterym je
    obvykle less. Pro pesun na dali stranku stisknte mezernik, pro ukoneni
    stisknte q.

    V dokumnetaci se obvykle na manualove stranky odkazuje jmenem a islem
    sekce, nap.  man(1).  Manualove stranky jsou hutne a s jejich pomoci
    snadno zjistite zapomenute podrobnosti. Pro zaateniky jsou vhodnji
    jednodui texty s vice piklady.

    Spousta GNU/FSF software je provazena info soubory. Napite "info info"
    pro uvod do pouivani programu "info".

    Specialni temata jsou asto rozebrana v HOWTO. Podivejte se  do
    /usr/share/doc/howto/en a pokud tam najdete HTML soubory, pouijte
    prohlie.

DAL'I INFORMACE

    standards(7)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
    informace     o     hlaeni    chyb    najdete    na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.