Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    kill - posila procesu signal

POUIT'I

    kill PID ...      Pole SIGTERM vem zadanym procesm (PID = Process ID; islo procesu).

    kill -signal PID ...  Pole sign'al vem zadanym procesm.

    kill -signal PID ...  Pole sign'al vem zadanym procesm.

    kill -l        Vypie jmena vech signal.

    kill -L        Vypie jmena vech signal v pehledne tabulce.

    kill -l signal     Vypie jmeno sign'alu.

    kill -V,--version   Vypie verzi programu.

POPIS

    Implicitni signal pro kill je TERM. K vypsani monych signal lze pouit
    -l nebo -L. Asi nejuitenji signaly jsou HUP, INT, KILL, STOP, CONT a 0.
    Signaly mohou byt specifikovany temi rznymi zpsoby: -9 -SIGKILL -KILL.
    Zaporne hodnoty PID mohou byt pouity k vybrani cele skupiny proces; viz
    sloupec PGID ve vystupu programu ps(1). PID -1 ma specialni vyznam;
    znamena vechny procesy krom samotneho kill a init(8).

SIGN'ALY

    Pro praci s programem kill lze pouit nie uvedene signaly.  Pokud jsou
    konstantni, je uvedeno islo a reakce na signal

    Jm'eno  'islo  Reakce  Popis

    ()                                     ()

    0      0  n/a    navratovy kod signalizuje, zda byl vyslan sigal

    ALRM    14  exit

    HUP     1  exit

    INT     2  exit

    KILL    9  exit   tento signal neme byt blokovan

    PIPE    13  exit

    POLL      exit
    PROF      exit
    TERM    15  exit
    USR1      exit
    USR2      exit
    VTALRM     exit

    STKFLT     exit   nemusi byt implementovano

    PWR       ignore  na nkterych systemech me ukonovat

    WINCH      ignore
    CHLD      ignore
    URG       ignore
    TSTP      stop   me interagovat s shellem

    TTIN      stop   me interagovat s shellem

    TTOU      stop   me interagovat s shellem

    STOP      stop   tento signal neme byt blokovan

    CONT      restart  pokud je proces zastaven, pokrauje, jinak je ignorovan

    ABRT    6  core

    FPE     8  core

    ILL     4  core

    QUIT    3  core
    SEGV    11  core
    TRAP    5  core
    SYS       core   nemusi byt implementovano

    EMT       core   nemusi byt implementovano

    BUS       core   vypis pamti me selhat

    XCPU      core   vypis pamti me selhat

    XFSZ      core   vypis pamti me selhat

POZN'AMKY

    Pouivany shell me mit vlastni zabudovany pikaz kill. Aby se vyeil
    konflikt, je teba zde popsany program spoutt jako /bin/kill.

P'IKLADY

  kill -9 -1
    Zabije vechny procesy, ktere me uivatel zabit.

  kill -l 11
    Peloi islo 11 na odpovidajici jmeno signalu.

  kill -L
    Vypie dostupne signaly ve form tabulky.

  kill 123 543 2341 3453
    Pole implicitni signal, SIGTERM, vem zadanym procesm.

DAL'I INFORMACE

    pkill(1) skill(1) kill(2) renice(1) nice(1) signal(7) killall(1)

STANDARDY

    Tento pikaz vyhovuje pislunym standardm. Pepina -L je dostupny pouze v
    Linuxu.

AUTOR

    Albert Cahalan <albert@users.sf.net> napsal kill v roce 1999, aby
    nahradil kill z bsdutils, ktery nevyhovoval standardm.  Kill  z
    util-linux by ml take pracovat spravn.

    Chyby   tykajici   se   programu   prosim   zasilejte   na
    <procps-feedback@lists.sf.net>

                                      ()