Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    ldd - vytiskne zavislosti na sdilenych knihovnach

POUIT'I

    ldd [VOLBA]... SOUBOR...

POPIS

    ldd tiskne sdilene knihovny vyadovane kadym programem nebo sdilenou
    knihovnou urenymi na pikazovem adku.

VOLBY

    --version
       Vypie islo verze programu ldd.

    [piblin] -v, --verbose
       Bude vypisovat vechny informace, vetn nap.  symbol versioning
       information.

    -u --unused
       Vypie nepouite pime zavislosti. (od glibc 2.3.4.)

    -d --data-relocs
       Provede relokace a nahlasi vechny chybjici objekty (jen ELF).

    -r --function-relocs
       Provede relokace datovych objekt i funkci a nahlasi vechny
       chybjici objekty nebo funkce (jen ELF).

    --help Informace o pouiti programu.

POZN'AMKY

    Standardni verze programu ldd je piloena ke glibc2. Libc5 obsahovala
    stari verzi, ktera je stale jet pitomna v nkterych systemech. Dlouhe
    volby nejsou ve verzi z libc5 podporovany. Na druhou stranu verze z
    glibc2 nepodporuje volbu -V a ma pouze jeji ekvivalent --version.

    Pokud jmeno knihovny dane na pikazovem adku obsahuje '/', pouije verze
    tohoto programu z libc5 jmeno tak, jak je; v opanem pipad ji bude
    hledat na standardnich umistnich.  Pro pouiti na sdilene knihovn v
    aktualnim adresai uvedte ped jejim jmenem "./".

CHYBY

    ldd nefunguje na sdilenych knihovnach a.out.

    ldd nefunguje na nkterych zvlat starych programech a.out, ktere byly
    sestaveny pedtim, ne byla podpora ldd pidana do kompilator. Pokud na
    takovy program pouijete ldd, pokusi se spustit s argc = 0 a vysledky
    budou nepedvidatelne.

DAL'I INFORMACE

    ld.so(8), ldconfig(8)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlaeni    chyb     najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

                 2000-10-30              LDD(1)