Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    md5sum - poita a kontroluje kontrolni MD5 souty

POUIT'I

    md5sum [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Poita nebo kontroluje kontrolni MD5 (128-bit) souty. Pokud neni zadan
    SOUBOR, nebo je nastaven na -, je ten stadartni vstup.

    -b, --binary
       te soubory v binarnim modu

    -c, --check
       te MD5 souty se souboru a kontroluje je

    -t, --text
       te soubory v textovem modu (standartn)

  N'asleduj'ic'i ti volby jsou uiten'e pouze pi ovov'an'i kontroln'ich sout:
    --quiet
       nevypisuje OK pro kady uspn oveny soubor

    --status
       nic nevypisuje, status ukazuje uspnost

    -w, --warn
       varuje o patnem formatu adku s kontrolnim soutem

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Souty jsou poitany tak, jak je popsano v RFC 1321. Pi ovovani me byt
    vstupem standartni vystup programu. Standartni mod je vypsat adku s
    kontrolnim soutem, znak indikujici typ (`*' pro binarni a ` ' pro
    textovy) a jmeno kadeho souboru.

AUTOR

    Napsali Ulrich Drepper, Scott Miller, a David Madore.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro md5sum je udrovana jako Texinfo manual. Pokud
    jsou spravn nainstalovany programy info a md5sum, ml by pikaz

       info coreutils 'md5sum invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008             MD5SUM(1)