Provided by: mplayer_1.0~rc4.dfsg1+svn33713-1_i386 bug

NÁZEV

    mplayer - přehrávač filmů
    mencoder - filmový enkodér

POUŽITÍ

    mplayer [volby][soubor|URL|playlist|-]
    mplayer (volby) soubor1 [volby k souboru1] [soubor2] [volby k souboru2]
    mplayer [volby] {skupina souborů a voleb k nim} [volby pro skupinu]
    mplayer [dvd|dvdnav]://[titul|[první_titul]-poslední_titul ] [volby]
    mplayer vcd://stopa[/zařízení]
    mplayer tv://[kanál][/id_vstupu] [volby]
    mplayer radio://[kanál|frekvence][/capture] [volby]
    mplayer pvr:// [volby]
    mplayer dvb://[číslo_karty@]kanál [volby]
    mplayer mf://(souborová_maska|@seznam_v_souboru) [-mf volby] [volby]
    mplayer [cdda|cddb]://stopa[-poslední_stopa][:rychlost][/zařízení]
    [volby]
    mplayer cue://soubor[:stopa] [volby]
    mplayer [ soubor|mms[t]|http|http_proxy|rt[s]p|ftp|udp|unsv|smb]://
    [uživatel:heslo@]URL[:port] [volby]
    mplayer sdp://soubor [volby]
    mplayer mpst://počítač[:port]/URL [volby]
    mplayer tivo://počítač/(list|llist|fsid) [volby]
    gmplayer [volby] [-skin skin]
    mencoder [volby] soubor [soubor|URL|-] [-o soubor | file://soubor |
    smb://[user:pass@]host/filepath]
    mencoder [volby] soubor1 [volby pro soubor1] [soubor2] [volby pro
    soubor2]

POPIS

    mplayer je filmový přehrávač pro Linux (běží na mnoha platformách a CPU
    architekturách, viz dokumentace). Přehraje většinu MPEG/VOB, AVI, ASF/
    WMA/WMV,  RM,  QT/MOV/MP4, Ogg/OGM, MKV, VIVO, FLI, NuppelVideo,
    yuv4mpeg, FILM a RoQ souborů s podporou mnoha nativních i binárních
    kodeků.  Můžete sledovat Video CD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5 a
    dokonce i WMV filmy.

    MPlayer podporuje velké množství výstupních audio a video rozhraní.
    Pracuje s X11, XV, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, libcaca,
    DirectFB, Quartz, Mac OS X CoreVideo, také můžete použít GGI, SDL (a
    všechny její ovladače), VESA (na všech VESA-kompatibilních kartách,
    dokonce bez X11), některé nízkoúrovňové ovladače (pro Matrox, 3dfx a
    ATI) a některé hardwarové MPEG dekódovací karty, jako je Siemens DVB,
    Hauppauge PVR (IVTV), DXR2 a DXR3/Hollywood+. Mnoho z nich podporuje
    hardwarové nebo softwarové škálování, takže si můžete užít film na celé
    obrazovce.

    MPlayer má displej na obrazovce (OSD) pro stavové informace, krásné
    velké vyhlazené a stínované titulky a vizuální odezvu na povely
    z klávesnice.  Podporovány  jsou  Evropské/ISO8859-1,2  (Bulharské,
    Anglické, České, atd), Cyrilické a Korejské fonty spolu s 12 formáty
    titulků (MicroDVD, SubRip, OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA,
    AQTitle, JACOsub, PJS a náš vlastní: MPsub) a také DVD titulky (SPU
    proudy, VOBsub a Closed Captions).

    mencoder (MPlayerův filmový Enkodér) je jednoduchý filmový enkodér
    navržený pro převod MPlayerem přehratelných filmů (viz výš) do jiného
    formátu přehratelného MPlayerem (viz níž). Enkóduje video do MPEG-4
    (DivX/Xvid), některého z libavcodec kodeků a PCM/MP3/VBRMP3 audio v 1,
    2 nebo 3 průchodech. Dále umí kopírovat datový proud (stream copy) a
    má rozsáhlý systém filtrů (crop, expand, flip, postprocess, rotate,
    scale, noise, konverze RGB/YUV) a mnoho dalších.

    Abyste mohli rychle začít, naleznete příklady použití na konci této
    manuálové stránky.

    gmplayer je MPlayer s grafickým uživatelským rozhraním (GUI). Má
    stejné volby jako MPlayer.

    Přečtěte si také HTML dokumentaci!

INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ

    MPlayer má plně nastavitelnou, příkazově orientovanou ovládací vrstvu,
    která jej umožňuje ovládat pomocí klávesnice, myši, joysticku nebo
    dálkového ovládače (s pomocí LIRC).
    Možnosti přizpůsobení ovládání naleznete v nápovědě k volbě -input.

    Ovládání klávesnicí
       <- a ->
          Převine zpět/vpřed o 10 sekund.
       dolů a nahoru
          Převine zpět/vpřed o 1 minutu.
       pgdown a pgup
          Převine zpět/vpřed o 10 minut.
       [ a ]
          Sníží/zvýší aktuální rychlost přehrávání o 10%.
       { a }
          Zpomalí na polovinu/zdvojí aktuální rychlost přehrávání.
       backspace (mazátko)
          Vrátí rychlost přehrávání na normál.
       < a >
          Přejde zpět/vpřed v playlistu.
       ENTER
          Přejde vpřed v playlistu, dokonce i přes konec.
       HOME a END
          Přejde na další/předchozí podstrom v rodičovském playlistu.
       INS a DEL (pouze ASX playlist)
          Přejde na další/předchozí alternativní zdroj.
       p / MEZERNÍK
          Pauza přehrávání (další stisk odpauzuje).
       .
          Krok vpřed.  Prvním  stiskem  pozastavíte  přehrávání,
          s každým dalším stiskem se přehraje jeden snímek a opět
          zastaví (libovolná jiná klávesa odpauzuje).
       q / ESC
          Stop přehrávání a ukončení programu.
       + a -
          Nastavení zpoždění zvuku po +/- 0.1 sekundy.
       / a *
          Ztlumení/zesílení hlasitosti
       9 a 0
          Ztlumení/zesílení hlasitosti
       ( a )
          Nastavení stereováhy k levému nebo pravému kanálu.
       m
          Vypnutí zvuku.
       _ (pouze MPEG-TS a libavformat)
          Cykluje dostupné video stopy.
       # (pouze DVD, MPEG, Matroska, AVI a libavformat)
          Přepíná mezi dostupnými zvukovými stopami.
       TAB (pouze MPEG-TS)
          Cykluje dostupnými programy.
       f
          Přepínač na celou obrazovku a zpět (viz také volbu -fs).
       T
          Přepínač funkce vždy-nahoře (stay-on-top) (viz také volbu
          -ontop).
       w a e
          Snížení/zvýšení rozsahu pan-and-scan (lupa).
       o
          Přepínač zobrazení OSD: nic / posuvník / posuvník + čas /
          posuvník + čas + celkový čas.
       d
          Přepínač zahazování snímků: nic / zruš zobrazení / zruš
          dekódování (viz volby -framedrop a -hardframedrop).
       v
          Přepínač viditelnosti titulků.
       j
          Cykluje dostupné titulky.
       y / g
          Krok vpřed/zpět v titulcích.
       F
          Přepínač zobrazení "vynucených titulků".
       a
          Přepínač zarovnání titulků: vrch / střed / spodek.
       x a z
          Nastavení zpoždění titulků po +/- 0.1 sekundy.
       r a t
          Posun titulků nahoru/dolů.
       i (pouze režim -edlout)
          Nastaví začátek a konec EDL bloku k vynechání a zapíše jej
          do daného souboru.
       s  Pořídí snímek obrazovky.
       S (pouze -vf screenshot)
          Start/stop snímání screenshotů.
       I
          Zobrazí jméno souboru na OSD.
       ! a @
          Převine na začátek předchozí/následující kapitoly.
       D (pouze -vo xvmc, -vf yadif, -vf kerndeint)
          Aktivuje/deaktivuje odstraňovač prokladu.

       Následující klávesy jsou činné pouze pokud používáte hardwarově
       akcelerovaný video výstup (xv, (x)vidix, (x)mga, atd), nebo
       softwarový ekvalizér (-vf eq nebo -vf eq2) nebo filtr hue (-vf
       hue).

       1 a 2
          Nastavení kontrastu.
       3 a 4
          Nastavení jasu.
       5 a 6
          Nastavení barevného tónu (hue).
       7 a 8
          Nastavení sytosti barev (saturation).

       (Následující klávesy jsou činné pouze pokud používáte výstupní
       video rozhraní Quartz nebo corevideo.)

       command + 0
          Zmenší video okna na polovinu původní velikosti.
       command + 1
          Nastaví velikost video okna na původní velikost.
       command + 2
          Zvětší video okno na dvojnásobek původní velikosti.
       command + f
          Přepínač na celou obrazovku a zpět (viz také volbu -fs).
       command + [ a command + ]
          Nastaví alfa-kanál okna.

       (Následující klávesy jsou platné pouze pokud používáte výstupní
       video rozhraní sdl.)

       c
          Cykluje dostupné celoobrazovkové režimy.
       n
          Obnoví původní režim.

       (Následující klávesy jsou platné, pokud máte klávesnici s
       multimediálními tlačítky.)

       PAUSE
          Pauza.
       STOP
          Ukončení přehrávání a skončí.
       PŘEDCHOZÍ a DALŠÍ
          Převíjení zpět/vpřed o 1 minutu.

       (Následující klávesy jsou platné, pokud jste zakompilovali
       podporu vstupu z TV nebo DVB a dostanou přednost před výše
       uvedenými definicemi tlačítek.)

       h a k
          Volba předchozího/dalšího kanálu.
       n
          Změna normy.
       u
          Změna seznamu kanálů.

       (Následující klávesy jsou platné pouze pokud jste zakompilovali
       podporu dvdnav: Používají se pro navigaci v nabídkách.)

       keypad 8
          Tlačítko nahoru.
       keypad 2
          Tlačítko dolů.
       keypad 4
          Tlačítko doleva.
       keypad 6
          Tlačítko doprava.
       keypad 5
          Návrat do hlavní nabídky.
       keypad 7
          Návrat  do  nejbližší  nabídky  (řazení přednosti je:
          kapitola->titul->hlavní).
       keypad ENTER
          Potvrzení volby.

       (Následující klávesy jsou platné pouze pokud byla zvolena
       podpora teletextu při kompilaci: Používají se pro ovládání
       teletextu televize.)

       X  Zapnutí/vypnutí teletextu.
       Q a W
          Přechod na další/předchozí teletextovou stránku.

       Ovládání myší
           tlačítko 3 a tlačítko 4
             Převíjení zpět/vpřed o 1 minutu.
           tlačítko 5 a tlačítko 6
             Snížení/zvýšení hlasitosti.

       Ovládání joystickem
           doleva a doprava
             Převíjení zpět/vpřed o 10 sekund.
           nahoru a dolů
             Převíjení vpřed/zpět o 1 minutu.
           tlačítko 1
             Pauza
           tlačítko 2
             Cykluje stav OSD: nic / převíjení / převíjení +
             počitadlo / převíjení + počitadlo + celkový čas.
           tlačítko 3 a tlačítko 4
             Snížení/zvýšení hlasitosti.

POUŽITÍ OBECNĚ

    Každá 'flag' volba má svůj 'noflag' protějšek, čili protějškem volby
    -fs je -nofs.

    Pokud je volba označená jako (pouze XXX), pak bude pracovat jen v
    kombinaci s volbou XXX nebo pokud je XXX zakompilováno.

    POZNMKA:  Parser  podvoleb (používaný např. podvolbami -ao pcm)
    podporuje zvláštní druh eskejpování řetězce zamýšlený pro použití
    externími GUI.
    Formát je následující:
    %n%řetězec_délky_n
    PKLADY:
    mplayer -ao pcm:file=%10%C:test.wav test.avi
    Nebo ve skriptu:
    mplayer -ao pcm:file=%`expr length "$NAME"`%"$NAME" test.avi

KONFIGURAČNÍ SOUBORY

    Můžete umístit všechny své volby do konfiguračních souborů, které budou
    načteny při každém spuštění MPlayeru/MEncoderu. Systémový konfigurační
    soubor 'mplayer.conf' je v konfiguračním adresáři (zpravidla /etc/
    mplayer nebo /usr/local/etc/mplayer), uživatelský konfigurační soubor
    je  pak  '~/.mplayer/config'.  Konfigurační  soubor MEncoderu je
    'mencoder.conf' v konfiguračním adresáři (např /etc/mplayer nebo /usr/
    local/etc/mplayer),  uživatelský je pak '~/.mplayer/mencoder.conf'.
    Uživatelské volby přebijí systémové volby a příkazový řádek přebije
    vše. Syntax konfiguračního souboru je 'volba=<hodnota>', všecko za '#'
    je považováno za komentář. Volby které nemají hodnoty jsou povoleny
    nastavením na 'yes' nebo '1' nebo
    'true' a zakázány nastavením na 'no' nebo '0' nebo 'false'. I
    podvolby mohou být takto nastavovány.

    Rovněž můžete napsat konfigurační soubory k jednotlivým filmům.  Pokud
    chcete mít konfigurační soubor pro film s názvem 'film.avi', vytvořte
    soubor s názvem 'film.avi.conf' s volbami pro tento film a umístěte jej
    do ~/.mplayer/.  Můžete rovněž vložit konfigurační soubor do stejného
    adresáře  jako  přehrávaný  soubor,  jestliže  uvedete  volbu
    -use-filedir-conf (na příkazovém řádku nebo v globálním konfiguračním
    souboru).

    PKLAD KONFIGURANHO SOUBORU MPLAYERU:

    # Jako výchozí použijeme video výstup Matrox.
    vo=xmga
    # Rád dělám stojky když se dívám na video.
    flip=yes
    # Dekódování/enkódování z několika PNG souborů,
    # začneme mf://maska_souboru
    mf=type=png:fps=25
    # Strašidelné negativy jsou boží.
    vf=eq2=1.0:-0.8

    PKLAD KONFIGURANHO SOUBORU MENCODERU:

    # Nastaví výchozí soubor pro výstup z MEncoderu.
    o=encoded.avi
    # Následující 4 řádky umožní příkazu mencoder tv:// začít okamžitě zachytávat.
    oac=pcm=yes
    ovc=lavc=yes
    lavcopts=vcodec=mjpeg
    tv=driver=v4l2:input=1:width=768:height=576:device=/dev/video0:audiorate=48000
    # komplexnější výchozí nastavení enkódování
    lavcopts=vcodec=mpeg4:autoaspect=1
    lameopts=aq=2:vbr=4
    ovc=lavc=1
    oac=lavc=1
    passlogfile=pass1stats.log
    noautoexpand=1
    subfont-autoscale=3
    subfont-osd-scale=6
    subfont-text-scale=4
    subalign=2
    subpos=96
    spuaa=20

PROFILY

    Pro usnadnění práce s odlišnými konfiguracemi si můžete definovat
    profily v konfiguračních souborech. Profil začnete uvedením jeho jména
    v hranatých závorkách, např. '[muj-profil]'.  Všechny konfigurační
    volby budou součástí profilu. Popis (zobrazený pomocí -profile help)
    si můžete definovat pomocí volby profile-desc.  Profil  ukončíte
    započetím nového, nebo použitím profilu 'default' pro pokračování
    běžného nastavení.

    PKLAD PROFILU MENCODERU:

    [mpeg4]
    profile-desc="Enkódování do MPEG4"
    ovc=lacv=yes
    lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200

    [mpeg4-hq]
    profile-desc="Enkódování do MPEG4 s vysokou kvalitou"
    profile=mpeg4
    lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes

ZÁKLADNÍ VOLBY

    -codecs-file <soubor> (viz také volby -afm, -ac, -vfm, -vc)
       Přeskočí standardní vyhledávání a použije <soubor> namísto
       vestavěného souboru codecs.conf.

    -include <konfigurační soubor>
       Zadaný  <konfigurační soubor>  bude  zpracován po ostatních
       konfiguračních souborech.

    -list-options
       Vypíše všechny dostupné volby.

    -msgcharset <znaková_sada>
       Převádí terminálové zprávy na zadanou znakovou sadu (výchozí:
       autodetekce).  Text bude ve znakové sadě nastavené configure
       volbou --charset.  Nastavte ji na "noconv" pro  potlačení
       konverze (např. kvůli potížím s iconv).
       POZNMKA: Volba začne pracovat až po zpracování příkazového
       řádku. Proměnná prostředí MPLAYER_CHARSET vám pomůže zbavit se
       prvních řádek vadného výstupu.

    -msglevel <all=<úroveň>:<module>=<úroveň>:...>
       Ovládá upovídanost každého modulu přímo.  Modul 'all' změní
       upovídanost všech modulů neuvedených explicitně na příkazovém
       řádku. Seznam všech dostupných modulů získáte pomocí '-msglevel
       help'.
       POZNMKA: Některé zprávy jsou vypsány ještě před zpracováním
       příkazového řádku a nejsou tedy ovlivněny volbou -msglevel.
       Tyto zprávy lze ovládat proměnnou prostředí MPLAYER_VERBOSE,
       podrobnosti naleznete níže v popisu k ní.
       Dostupné úrovně:
         -1  úplné ticho
         0  pouze kritické zprávy
         1  chybové zprávy
         2  varování
         3  krátké tipy
         4  informační sdělení
         5  stavové informace (výchozí)
         6  obsáhlá sdělení
         7  debug úroveň 2
         8  debug úroveň 3
         9  debug úroveň 4

    -quiet
       Méně upovídaný výstup na konzoli; konkrétně potlačí zobrazování
       stavového řádku (tedy A:  0.7 V:  0.6 A-V: 0.068 ...). Volba
       je  užitečná  na pomalých nebo vadných terminálech, které
       nezvládají návrat vozíku (tedy \r).

    -priority <prio> (pouze Windows)
       Nastaví  prioritu  procesu  pro  MPlayer  odpovídající
       předdefinovaným prioritám dostupným pod Windows. Možné hodnoty
       <prio>:
         idle|belownormal|normal|abovenormal|high|realtime

       VAROVN: Použití priority realtime může způsobit zamrznutí
       systému.

    -really-quiet (viz také -quiet)
       Zobrazovat ještě méně výstupních a stavových informací než
       s -quiet. Potlačí také GUI chybová okna.

    -profile <profil1,profil2,...>
       Použije zadaný(é) profil(y). Seznam zadaných profilů vypíše
       -profile help.

    -show-profile <profil>
       Vypíše popis a obsah profilu.

    -use-filedir-conf
       Poohlédne se po konfiguračním souboru k filmu ve stejném
       adresáři kde je přehrávaný film.
       VAROVN: Může být nebezpečné, přehráváme-li z nedůvěryhodného
       média.

    -v
       Zvyšuje úroveň upovídanosti o jednu úroveň na každé -v nalezené
       na příkazové řádce.

VOLBY PŘEHRÁVAČE (POUZE MPLAYER)

    -autoq <číslo> (použijte s -vf [s]pp)
       Dynamicky mění úroveň postprocesingu v závislosti na vytížení
       procesoru.  Zadané číslo vyjadřuje maximální úroveň. Obvykle
       zde použijete velké číslo. Pro zprovoznění funkce můžete použít
       -vf [s]pp bez parametrů.

    -autosync <faktor>
       Postupně upravuje synchronizaci A/V podle naměřeného zpoždění
       zvuku. Volba -autosync 0 (výchozí) nastaví časování snímků
       výhradně podle měření zpoždění zvuku.  Uvedení -autosync 1
       provede to samé, ale s určitými změnami v A/V korekčním
       algoritmu.  Nerovnoměrné snímkové rychlosti obrazu ve filmech
       které hrají dobře s -nosound může často pomoci nastavení této
       volby na celé číslo větší než 1. Čím vyšší hodnota, tím více se
       bude časování blížit -nosound.  Zkuste -autosync  30  pro
       zamaskování problémů se zvukovými ovladači které neposkytují
       perfektní měření zpoždění zvuku. Pokud se při tomto nastavení
       vyskytne velký posun mezi video a audio složkou, zabere korekce
       jen asi 1 nebo 2 sekundy. Tato zpožděná reakce na náhlý rozpad
       A/V synchronizace by měla být jediným průvodním jevem zapnutí
       této volby pro všechny ovladače zvuku.

    -benchmark
       Po skončení přehrávání vypíše statistiku o využití CPU a
       zahozených snímcích.  Volbu použijte v kombinaci s -nosound a
       -vo null pro benchmark pouze video kodeku.
       POZNMKA: Pokud MPlayer s touto volbou přehrává pouze video, pak
       ignoruje snímkovou rychlost (můžete to brát jako nekonečné fps).

    -colorkey <číslo>
       Změní klíčovací barvu na RGB hodnotu podle vašeho uvážení.
       0x000000 je černá a 0xffffff je bílá. Podporováno pouze cvidix,
       fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (viz -vo
       xv:ck), xvmc (viz -vo xv:ck) a directx video výstupy.

    -nocolorkey
       Zakáže klíčování.  Podporováno pouze video výstupy cvidix,
       fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (viz -vo
       xv:ck), xvmc (viz -vo xv:ck) a directx.

    -correct-pts (experimentální)
       Přepne MPlayer do experimentálního režimu, ve kterém jsou časové
       značky video snímků počítány odlišně a jsou podporovány filtry,
       které přidávají nové  snímky,  nebo  mění  časové  značky
       stávajících.  Přesnější časování může být viditelné například
       při přehrávání titulků časovaných na změnu scény pomocí volby
       -ass.  Bez -correct-pts bude časování titulků obvykle mimo o
       několik snímků.  Tato volba nepracuje správně s některými
       demuxery a kodeky.

    -crash-debug (DEBUG KÓD)
       Automaticky připojí gdb při pádu nebo SIGTRAP. Podpora musí být
       zakompilována pomocí konfigurační volby --enable-crash-debug.

    -doubleclick-time
       Čas v milisekundách, během kterého se rozpoznají dva stisky
       tlačítka jako dojklik (výchozí: 300). Nastavením na 0 necháte
       dvoukliky rozpoznávat váš okenní systém (pouze -vo directx).
       POZNMKA: Chování může být mírně odlišné v závislosti na tom,
       jestli přebíráte MOUSE_BTN0_DBL nebo MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN0_DBL.

    -edlout <soubor>
       Vytvoří nový soubor a zapíše do něj editační (EDL) záznamy.
       Během přehrávání stiskne uživatel 'i' pro označení začátku a
       konce vystřiženého bloku.  Takto získáte základ pro pozdější
       jemné doladění  editačního  souboru  (EDL).  Detaily  viz
       http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/cs/edl.html.

    -enqueue (Pouze GUI)
       Zařadí soubory zadané příkazovou řádkou do playlistu namísto
       okamžitého přehrání.

    -fixed-vo
       Vynutí stejný videosystém (okno) pro více souborů  (jedna
       (od)inicializace pro všechny soubory). Pro všechny soubory bude
       použito pouze jednou otevřené okno.  Takto lze lze přehrávat
       film rozdělený do více souborů bez prodlev mezi jednotlivými
       částmi. V současnosti umožňují fixed-vo jen tyto video výstupy:
       gl, gl2, mga, svga, x11, xmga, xv, xvidix a dfbmga.

    -framedrop (viz též -hardframedrop)
       Nezobrazí některé snímky, aby zachoval A/V synchronizaci na
       pomalých strojích. Na zahozené snímky nejsou použity video
       filtry. B-snímky se ani nedekódují.

    -(no)gui
       Zapne nebo vypne grafické rozhraní (výchozí závisí na názvu
       binárky). Pracuje pouze jako první argument na příkazové řádce.
       Nepracuje jako volby konfiguračního souboru.

    -h, -help, --help
       Vypíše krátké shrnutí dostupných voleb.

    -hardframedrop
       Intenzivnější zahazování snímků (přeruší dekódování). Vede ke
       zkreslení obrazu!

    -identify
       Zkratka pro -msglevel identify=4. Vypíše parametry souboru ve
       snadno zpracovatelném formátu. Rovněž vypíše mnohem podrobnější
       informace o titulcích, jazycích zvukových  proudů  a  ID.
       V některých  případech  dostanete  více  informací použitím
       -msglevel identify=6. Například pro DVD vypíše délku (čas)
       každého titulu, stejně jako ID disku. Skript TOOLS/midentify.sh
       potlačí ostatní výstup MPlayeru a (s trochou štěstí) upraví
       jména souborů pro shell.

    -idle (viz také -slave)
       Nechá MPlayer nečinně čekat, místo skončení, pokud již nemá
       další soubor k přehrání. Většinou to využijete v závislém
       režimu, kdy lze MPlayer ovládat pomocí zasílání příkazů.

    -input <příkazy>
       Tato volba se používá pro nastavení různých částí vstupního
       systému. Cesty jsou relativní k ~/.mplayer/.
       POZNMKA: Autorepeat je v současnosti podporován pouze pro
       joysticky.

       Dostupné příkazy:

         conf=<soubor>
           Nastaví použití jiného konfiguračního souboru než je
           výchozí ~/.mplayer/input.conf.  Není-li zadána  plná
           cesta, předpokládá se ~/.mplayer/<soubor>.
         ar-delay
           Zpoždění v milisekundách než začne autorepeat klávesy (0
           pro zrušení).
         ar-rate
           Počet stisků klávesy za sekundu generovaných funkcí
           autorepeat.
         keylist
           Vypíše všechny klávesy, kterým mohou být přiřazeny
           příkazy.
         cmdlist
           Vypíše všechny příkazy, které lze přiřadit klávesám.
         js-dev
           Nastaví zadaný joystick pro použití (výchozí: /dev/
           input/js0).
         file=<soubor>
           Čte příkazy ze zadaného <souboru>. Nejpoužitelnější
           s FIFO (pojmenovaná roura).
           POZNMKA: Pokud je zadaný soubor FIFO, MPlayer otevře
           oba konce, takže můžete provést několik 'echo "seek 10"
           > mp_pipe' a roura bude stále platná.

    -key-fifo-size <2-65000>
       Nastavuje velikost vyrovnávací paměti  FIFO  pro  události
       klávesnice (výchozí: 7).  FIFO velikosti n může uchovat (n-1)
       událostí. Pokud je paměť příliš malá, některé události mohou
       být ztraceny (to vede k "zaseknutým tlačítkům myši" a podobným
       efektům). Pokud je příliš velká, může se zdát že MPlayer
       zatuhnul zatímco zpracovává nastřádané události.  Chcete-li
       dosáhnout stejného chování jako v době před existencí této
       volby, nastavte ji na 2 v Linuxu nebo 1024 ve Windows.

    -lircconf <soubor> (Pouze LIRC)
       Určuje konfigurační soubor pro LIRC (výchozí: ~/.lircrc).

    -list-properties
       Vypíše seznam dostupných nastavení.

    -loop <číslo>
       Přehraje film <číslo> krát. 0 znamená pořád.

    -menu (Pouze OSD menu)
       Zapne podporu OSD menu.

    -menu-cfg <soubor> (Pouze OSD menu)
       Použije náhradní menu.conf.

    -menu-chroot <cesta> (pouze OSD menu)
       Přesune kořen menu výběru souboru na zadané místo.

       PKLAD:
         -menu-chroot=/home
           Omezí výběr souboru na adresář /home a níže (čili.
           nebude možný přístup na /, ale na /home/jméno_uživatele
           bude).

    -menu-keepdir (pouze OSD menu)
       Souborový prohlížeč startuje z poslední známé pozice, místo
       pracovního adresáře.

    -menu-root <hodnota> (Pouze OSD menu)
       Určí hlavní menu.

    -menu-startup (pouze OSD menu)
       Zobrazí hlavní menu při startu MPlayeru.

    -mouse-movements
       Povolí MPlayeru dostávat události ukazatele hlášené výstupním
       video rozhraním (zatím jsou podporovány pouze odvozeniny X11).
       Nutné pro volbu tlačítek v DVD nabídkách.

    -noconsolecontrols
       Zamezí MPlayeru číst stisky kláves ze standardního vstupu.
       Použitelné pokud načítáte data ze standardního vstupu. Tato
       volba je automaticky zapnutá když je '-' nalezen na příkazovém
       řádku.  Zde máte příklad kdy je nutné nastavit volbu ručně:
       pokud otevřete /dev/stdin (nebo ekvivalent na vašem systému),
       použijete stdin v playlistu nebo plánujete číst stdin později
       příkazem loadfile nebo loadlist v závislém režimu.

    -nojoystick
       Vypne ovládání joystickem.

    -nolirc
       Vypne ovládání pomocí dálkového ovládače.

    -nomouseinput
       Vypne ovládání pomocí myši (kontextové menu mozplayerxp spoléhá
       na tuto volbu).

    -rtc (pouze RTC)
       Zapne použití Linuxového RTC (hodiny reálného času - /dev/rtc)
       jako časové základny. Toto vzbudí proces každou 1/1024 sekundy
       pro zjištění aktuálního času. Nepotřebné s moderními Linuxovými
       jádry konfigurovanými pro použití na desktopech, jelikož ty již
       budí proces s podobnou přesností při použití normálně časovaného
       spánku.

    -playing-msg <řetězec>
       Vypíše <řetězec> před začátkem přehrávání.  Podporovány jsou
       následující expanze:

         ${NÁZEV}
           Expanduje na hodnotu parametru NÁZEV.

         $(NÁZEV:TEXT)
           Expanduje TEXT jen pokud je dostupný parametr NÁZEV.

    -playlist <soubor>
       Přehraje soubory uvedené v playlistu (ASX, Winamp, SMIL, nebo ve
       formátu název-souboru-na-samostatném-řádku).
       POZNMKA: Playlist je zpracován jako vstup. Volby nalezené za
       touto volbou budou tedy uplatněny pouze pro soubory v playlistu.
       DODĚLAT: Volba musí být důkladně objasněna a dokumentována.

    -rtc-device <zařízení>
       Použije zadané <zařízení> hodin reálného času jako časovou
       základnu.

    -shuffle
       Přehraje soubory v náhodném pořadí.

    -skin <jméno> (pouze GUI)
       Nahraje skin z adresáře <jméno>. Zde jsou výchozí adresáře se
       skiny: /usr/local/share/mplayer/skins/ a ~/.mplayer/skins/.

       PKLAD:
         -skin fittyfene
           Zkouší /usr/local/share/mplayer/skins/fittyfene a poté
           ~/.mplayer/skins/fittyfene.

    -slave (viz též -input)
       Přepne do závislého režimu. V něm MPlayer slouží jako podkladová
       aplikace (backend) pro jiné programy.  MPlayer čte příkazy
       oddělené novým řádkem(\n) ze std. vstupu, nezpracovává však
       vstupy z klávesnice apod.
       POZNMKA: Prostudujte si volbu -input cmdlist pro seznam příkazů
       a DOCS/tech/slave.txt pro jejich popis.

    -softsleep
       Časové rámce jsou získávány opakovaným zjišťováním přesného času
       namísto požadavku na jádro o včasné probuzení MPlayeru. To je
       užitečné, pokud je časování jádrem nepřesné a nemůžete ani
       použít RTC. Cenou je větší zátěž CPU.

    -sstep <sek>
       Přeskočí <sek> sekund po každém snímku. Udržuje se normální
       snímková rychlost, přehrávání je tedy zrychlené.  Přeskakování
       může být nepřesné, protože MPlayer umí převíjet pouze na další
       klíčový snímek.

VOLBY PRO DEMUXER/DATOVÝ PROUD

    -a52drc <úroveň>
       Vybere dynamickou kompresní úroveň pro AC-3 zvukové proudy, kde
       <úroveň> je desetinné číslo v rozsahu od 0 do 1. Úroveň 0
       znamená bez komprese a 1 (což je výchozí) znamená plná komprese
       (tiché pasáže jsou ještě tišší a naopak). Tato volba se projeví
       pouze pokud AC-3 proud obsahuje informaci  o  požadovaném
       kompresním rozsahu.

    -aid <ID> (viz také volbu -alang)
       Vybere audio kanál (MPEG: 0-31 AVI/OGM: 1-99 ASF/RM: 0-127,
       VOB(AC-3): 128-159 VOB(LPCM): 160-191 MPEG-TS 17-8190). MPlayer
       vypíše dostupná audio ID pokud běží v upovídaném (-v) režimu.
       Při přehrávání MPEG-TS proudu, použije MPlayer/Mencoder první
       program (pokud je) se zvoleným audio proudem.

    -alang <kód jazyka[, kód jazyka,...]> (viz také volbu -aid)
       Nastaví seznam jazyků zvuku k použití podle priority. Různé
       nosné formáty souborů používají různé kódy  jazyka.  DVD
       používají dvoupísmenné kódy jazyka podle ISO 639-1, Matroska,
       MPEG-TS a NUT používají trojpísmenné kódy podle ISO 639-2,
       zatímco OGM používá volnou formu identifikace. MPlayer vypíše
       dostupné jazyky pokud běží v upovídaném (-v) režimu.

       PKLAD:
         -alang hu,en
         mplayer dvd://1 -alang hu,en
           Vybere zvukovou stopu v maďarštině, pokud není  k
           dispozici, použije stopu v angličtině.
         mplayer -alang jpn example.mkv
           Přehraje Matroska soubor v japonštině.

    -audio-demuxer <[+]jméno> (pouze -audiofile)
       Vynutí zadaný typ audio demuxeru pro -audiofile. Použijte '+'
       před jménem pro vynucení, což přeskočí některé testy!  Zadejte
       jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocí -audio-demuxer help. Z
       důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je
       definováno v libmpdemux/demuxer.h.  Například -audio-demuxer
       audio nebo -audio-demuxer 17 vynutí MP3.

    -audiofile <soubor>
       Přehraje video se zvukem z externího souboru (WAV, MP3 nebo Ogg
       Vorbis).

    -audiofile-cache <kBajtů>
       Povolí vyrovnávací paměť zvukového proudu z -audiofile a použije
       pro ni zadané množství paměti.

    -reuse-socket (pouze udp://)
       Umožní, aby byl socket použitelný jinými procesy, jakmile bude
       uzavřen.

    -bandwidth <hodnota> (pouze síť)
       Nastaví maximální šířku pásma pro přehrávání ze sítě (pro
       servery které umí poslat obsah v různých datových tocích
       (bitrate)).  Použitelné když chcete sledovat živé vysílání a
       máte pomalé připojení.  Při Real RTST streamování je volba
       rovněž použita pro nastavení maximální vysílací šířku pásma, což
       umožňuje rychlejší plnění vyrovnávací paměti a ukládání datového
       proudu (streamdump).

    -cache <kBajtů>
       Tato volba nastavuje kolik paměti (v kilobajtech) bude použito
       pro vyrovnávací paměť souboru nebo URL.  Zvláště vhodné pro
       pomalá média.

    -nocache
       Vypne vyrovnávací paměť.

    -cache-min <procento>
       Přehrávání začne jakmile byla vyrovnávací paměť naplněna z více
       <procent> než je zde nastavený práh.

    -cache-seek-min <procento>
       Pokud se má převinout na pozici mimo <procento> velikosti
       vyrovnávací  paměti  z  aktuální pozice, MPlayer pozastaví
       přehrávání do doby, než se vyrovnávací paměť doplní alespoň na
       tuto pozici, místo aby provedl převíjení v datovém proudu
       (výchozí: 50).

    -cdda <volba1:volba2> (pouze CDDA)
       Tato volba se používá na vyladění čtení z Audio CD v MPlayeru.

       Dostupné volby jsou:

         speed=<hodnota>
           Nastaví rychlost otáčení CD.

         paranoia=<0-2>
           Nastaví úroveň pro paranoiu. Zdá se, že jiné hodnoty
           než 0 znemožní přehrát vše kromě první stopy.
             0: zákaz testování (výchozí)
             1: pouze kolizní test
             2: plné ověřování a korekce dat

         generic-dev=<hodnota>
           Použije zadané obecné SCSI zařízení.

         sector-size=<hodnota>
           Nastaví velikost sektoru pro atomické čtení.

         overlap=<hodnota>
           Vynutí minimální přesah <hodnota> sektorů prohledávaných
           při verifikaci.

         toc-bias
           předpokládá že zaváděcí ofset stopy 1 uvedený v TOC bude
           adresován jako LBA 0.  Tuto volbu vyžadují některé
           mechaniky Toshiba abychom dostali správné hranice stop.

         toc-offset=<počet>
           Přidá <počet> sektorů k získaným hodnotám při adresování
           stop. Může být záporné.

         (no)skip
           (Ne)přijmi nedokonale opravená data.

    -cdrom-device <cesta k zařízení>
       Nastaví jméno CD-ROM zařízení (výchozí: /dev/cdrom).

    -channels <počet> (viz také -af channels)
       Nastavuje požadavek na počet přehrávaných audiokanálů (výchozí:
       2). MPlayer požádá dekodér o dekódování zvuku do požadovaného
       počtu kanálů a od této chvíle je na dekodéru, aby si s tím
       poradil. To je zpravidla důležité pouze pokud přehráváte video
       s AC-3 zvukem (jako DVD).  V tom případě liba52 provede
       dekódování a automaticky smíchá zvuk do požadovaného počtu
       kanálů.  Pro přímou kontrolu počtu výstupních kanálů nezávisle
       na počtu dekódovaných kanálů použijte filtr channels.
       POZNMKA: Tato funkce je zajištěna pomocí kodeků (pouze AC-3),
       filtrů (surround) a zvukových rozhraní (minimálně OSS).

       Dostupné volby jsou:

         2  stereo
         4  surround
         6  plný 5.1

    -chapter  <ID kapitoly>[-<poslední ID kapitoly>] (pouze dvd:// a
    dvdnav://)
       Určí počáteční kapitolu pro přehrávání.  Volitelně lze určit
       také poslední přehrávanou kapitolu (výchozí: 1).

    -cookies (pouze síť)
       Posílá cookies při odesílání HTTP požadavků.

    -cookies-file <soubor> (pouze síť)
       Čte  HTTP  cookies  ze  <soubor>  (výchozí: ~/.mozilla/ a
       ~/.netscape/) a zruší čtení z výchozích míst. Předpokládá se že
       soubor má formát Netscape.

    -delay <sekund>
       Zpoždění audia v sekundách (kladné či záporné desetinné číslo)
       Záporné hodnoty zpožďují zvuk a kladné hodnoty zpožďují video.
       Povšimněte si, že je to přesný opak volby -audio-delay pro
       MEncoder.
       POZNMKA: Pokud je volba použita v MEncoderu, nezaručujeme
       správnou funkci s -ovc copy; místo toho použijte -audio-delay.

    -ignore-start
       Ignoruje nastavené časy startu proudů v AVI souborech.  V
       MPlayeru  se  tak  vynulují  veškerá  zpoždění ze souborů
       enkódovaných s volbou -audio-delay. Během enkódování tato volba
       zabrání MEncoderu převést originální startovní pozice do nového
       souboru; volba -audio-delay tím není ovlivněna.  Poznamenejme,
       že MEncoder občas nastavuje startovní časy automaticky, aby
       kompenzoval očekávané zpoždění dekódování, proto tuto volbu
       nepoužívejte bez předchozího otestování.

    -demuxer <[+]jméno>
       Vynutí typ demuxeru. Použijte '+' před jménem pro vynucení, což
       přeskočí některé testy!  Zadejte jméno demuxeru tak jak je
       vypsáno pomocí -demuxer help.  Z důvodu zpětné kompatibility
       rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v libmpdemux/
       demuxer.h.

    -dumpaudio (pouze MPlayer)
       Uloží  surový  komprimovaný  audio  proud do ./stream.dump
       (použitelné s MPEG/AC-3, ve většině ostatních případů nebude
       výsledný  soubor  přehratelný).  Pokud na příkazovém řádku
       použijete více jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo  nebo
       -dumpstream, použije se pouze ta poslední.

    -dumpfile <soubor> (pouze MPlayer)
       Určí soubor do kterého bude MPlayer ukládat. Může být použito s
       -dumpaudio / -dumpvideo / -dumpstream.

    -dumpstream (pouze MPlayer)
       Uloží surový datový proud do ./stream.dump.  Použitelné když
       ripujete z DVD nebo sítě. Pokud na příkazovém řádku použijete
       více jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo nebo -dumpstream,
       použije se pouze ta poslední.

    -dumpvideo (pouze MPlayer)
       Uloží surový komprimovaný video datový proud do ./stream.dump
       (nijak zvlášť užitečné). Pokud na příkazovém řádku použijete
       více jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo nebo -dumpstream,
       použije se pouze ta poslední.

    -dvbin <volby> (pouze DVB)
       Předá zadané volby vstupnímu modulu DVB, čímž nahradí výchozí
       volby:

         card=<1-4>
           Určí číslo karty k použití 1-4 (výchozí: 1).
         file=<soubor>
           Dá  pokyn  MPlayeru aby četl kanály ze <souboru>.
           Výchozím je ~/.mplayer/channels.conf.{sat,ter,cbl,atsc}
           (podle typu vaší karty) nebo ~/.mplayer/channels.conf
           jako poslední záchrana.
         timeout=<1-30>
           Maximální počet sekund po který se bude MPlayer pokoušet
           vyladit frekvenci, než to vzdá (výchozí: 30).

    -dvd-device <cesta k zařízení> (pouze DVD)
       Nastaví jméno DVD mechaniky (výchozí: /dev/dvd). Rovněž můžete
       zadat adresář do kterého jste předtím přímo zkopírovali soubory
       z DVD (např. pomocí vobcopy). Poznamenejme že především použití
       -dumpstream je obvykle lepší způsob kopírování  DVD  (viz
       příklady).

    -dvd-speed <násobek rychlosti v KB/s> (pouze DVD)
       Pokusí  se omezit rychlost DVD (výchozí: 0, beze změny).
       Základní rychlost DVD je asi 1350KB/s, takže mechanika 8x dokáže
       číst až
        rychlostí 10800KB/s.  Menší rychlosti poskytujíé tišší chod.
       Pro sledování DVD by 2700KB/s mělo být tiché i dostatečně
       rychlé.  MPlayer resetuje při zavření rychlost mechaniky na
       výchozí nastavení. Hodnoty menší než 100 znamenají násobky
       1350KB/s, čili -dvd-speed 8 nastaví 10800KB/s.
       POZNMKA: Pro změnu rychlosti musíte mít právo zápisu k DVD
       zařízení.

    -dvdangle <ID úhlu> (pouze DVD)
       Některé DVD disky obsahují scény, které mohou být pozorovány z
       několika úhlů.  Zde můžete sdělit MPlayeru které úhly použít
       (výchozí: 1).

    -edl <soubor>
       Zapne editační akce (EDL) ze souboru během přehrávání.  Video
       bude přeskakováno, zvuk bude vypínán a zapínán podle vstupů ze
       zadaného souboru.  Detaily jak EDL  použít  naleznete  na
       http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/edl.html.

    -endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|velikost[b|kb|mb]> (viz také -ss a -sb)
       Stop na zadané časové značce nebo bajtové pozici.
       POZNMKA: Bajtová pozice je dostupná pouze pro MEncoder a nebude
       přesná, jelikož dokáže zastavit pouze na kraji snímku. Použije-
       li se v kombinaci s volbou -ss, posune se -endpos o počet sekund
       zadaných pomocí -ss.

       PKLAD:
         -endpos 56
           Stop na 56 sekundách.
         -endpos 01:10:00
           Stop na 1 hodině a 10 minutách.
         -ss 10 -endpos 56
           Stop na 1 minutě a 6 sekundách.
         -endpos 100mb
           Enkóduje pouze 100 MB.

    -forceidx
       Vynutí obnovu indexu. Použitelné pro soubory s vadným indexem
       (video se rozchází se zvukem, apod.).  Umožní převíjení v
       souborech, kde to nebylo možné.  Index můžete opravit trvale
       pomocí MEncoderu (viz dokumentace).
       POZNMKA: Tato volba pracuje pouze pokud nosný formát umožňuje
       převíjení (čili ne se standardním vstupem, rourou, atd.).

    -fps <desetinné_číslo>
       Přepíše snímkovou rychlost (framerate) videa. Užitečné pokud je
       originální hodnota špatná nebo úplně chybí.

    -frames <číslo>
       Přehraje/konvertuje pouze prvních <číslo> snímků, pak skončí.

    -hr-mp3-seek (pouze MP3)
       Přesné převíjení MP3.  Zapnuto při přehrávání externího MP3
       souboru, jelikož musíme převíjet velmi přesně abychom udrželi
       A/V synchronizaci.  Převíjení může být velmi pomalé (zvláště
       zpětné) jelikož musíme převinout až na začátek, abychom našli
       požadovaný snímek.

    -idx (viz též -forceidx)
       Vytvoří index pro soubory, které ho nemají, což umožní jejich
       převíjení. Použitelné u vadných/nekompletních downloadů nebo
       špatně vytvořených souborů.
       POZNMKA: Tato volba pracuje pouze pokud nosný formát umožňuje
       převíjení (čili ne se standardním vstupem, rourou, atd.).

    -noidx Přeskočí znovusestavení indexového souboru.  S touto volbou
       MEncoder nezapíše index.

    -ipv4-only-proxy (pouze síť)
       Nepoužije proxy pro IPv6 adresy.  Pro IPv4 bude stále proxy
       používána.

    -loadidx <soubor_obsahující_index>
       Soubor ze kterého budou načtena indexová data video souboru
       uložená volbou -saveidx. Tento index se použije pro převíjení a
       nahradí jakákoli indexová data z původního AVI.  MPlayer vám
       nezabrání v načtení indexu ze souboru který byl vygenerován pro
       jiné AVI, pak ovšem bude výsledek žalostný.
       POZNMKA: MPlayer má již podporu OpenDML, což činí tuto volbu
       zastaralou.

    -mc <sekund/snímek>
       maximální korekce A-V synchronizace na snímek (v sekundách)

    -mf <volba1:volba2:...>
       Používá se při dekódování z více PNG nebo JPEG souborů.

       Dostupné volby jsou:

         w=<hodnota>
           šířka vstupního souboru (výchozí: autodetekce)
         h=<hodnota>
           výška vstupního souboru (výchozí: autodetekce)
         fps=<hodnota>
           snímková rychlost výstupu (výchozí: 25)
         type=<hodnota>
           typy vstupních souborů (možnosti: jpeg, png, tga, sgi)

    -ni (pouze AVI)
       Vynutí použití AVI parseru navrženého pro neprokládané soubory
       (umožní přehrávání některých vadných AVI souborů).

    -nobps (pouze AVI)
       Nepoužívat průměrnou hodnotu byte/sekunda pro A-V synchronizaci
       (AVI). Pomůže u některých AVI souborů s vadnou hlavičkou.

    -noextbased
       Potlačí volbu demuxeru podle přípony souboru. Normálně když
       nemůže být s jistotou určen nosný formát souboru (demuxer)
       (soubor nemá hlavičku, nebo z ní nelze typ určit), je použita
       přípona pro výběr demuxeru. V případě selhání je vždy použit
       kontextový výběr demuxeru.

    -passwd <heslo> (viz též volbu -user) (pouze síť)
       Nastaví heslo pro HTTP autentifikaci.

    -prefer-ipv4 (pouze síť)
       Použije se IPv4 protokol pro síťové spojení.  Při selhání
       použije automaticky IPv6.

    -prefer-ipv6 (pouze IPv6 síť)
       Použije se IPv6 protokol pro síťové spojení.  Při selhání
       použije automaticky IPv4.

    -psprobe <pozice v bytech>
       Při přehrávání MPEG-PS proudu slouží tato volby k určení počtu
       bytů v proudu, které má MPlayer prohledat, aby určil použitý
       video kodek.  Tato volby je nutná pro přehrávání EVO souborů
       obsahujících H.264 proudy.

    -pvr <volba1:volba2:...> (Pouze PVR)
       Tato volba dolaďuje různé parametry enkódování zachytávacího
       modulu PVR.  Volba by měla být použitelná s jakoukoli kartou
       postavenou na  hardwarovém MPEG enkodéru podporovaném V4L2
       ovladači.  Hauppauge WinTV PVR-150/250/350/500 a všechny karty
       založené na IVTV jsou známy jako PVR zachytávací  karty.
       Upozorňujeme, že pouze jádro Linux 2.6.18 a vyšší
        je schopno obsluhovat MPEG proud přes vrstvu V4L2.  Pro
       hardwarové zachytávání MPEG proudu a jeho sledování pomocí
       MPlayeru/MEncoderu, použijte 'pvr://' jako URL filmu.

       Dostupné volby jsou:

         aspect=<0-3>
           Nastavuje poměr stran vstupu:
             0: 1:1
             1: 4:3 (výchozí)
             2: 16:9
             3: 2.21:1

         arate=<32000-48000>
           Nastavuje  vzorkovací  kmitočet  enkódovaného  zvuku
           (výchozí: 48000 Hz, dostupné: 32000, 44100 a 48000 Hz).

         alayer=<1-3>
           Nastavuje kódování zvuku (MPEG audio layer)(výchozí: 2).

         abitrate=<32-448>
           Nastavuje datový tok zvuku v kbps (výchozí: 384 kbps).

         amode=<hodnota>
           Nastavuje zvukový režim. Dostupné přednastavené režimy
           jsou 'stereo', 'joint_stereo', 'dual' a 'mono' (výchozí:
           stereo).

         vbitrate=<hodnota>
           Nastaví průměrný datový tok pro enkódování videa v Mbps
           (výchozí: 6).

         vmode=<hodnota>
           Nastaví režim enkódování videa:
             vbr: proměnný datový tok (výchozí)
             cbr: konstantní datový tok

         vpeak=<hodnota>
           Nastavuje  horní  mez  datového toku videa v Mbps
           (použitelné pouze pro VBR enkódování, výchozí: 9.6).

         fmt=<hodnota>
           Vybere MPEG formét pro enkódování:
             ps:  MPEG 2 Program Stream (výchozí)
             ts:  MPEG 2 Transport Stream
             mpeg1: MPEG 1 System Stream
             vcd:  Video CD compatible stream
             svcd: Super Video CD compatible stream
             dvd:  DVD compatible stream

    -radio <volba1:volba2:...> (pouze radio)
       Tyto volby nastavují různé parametry zachytávacího mudulu rádia.
       Chcete-li  poslouchat  rádio  pomocí  MPlayeru,  použijte
       'radio://<kmitočet>' (není-li zadána volba  channels)  nebo
       'radio://<číslo_kanálu>' (je-li zadána volba channels) jako URL
       filmu. Spustíte-li MPlayer s '-v', uvidíte povolený kmitočtový
       rozsah.   Pro  start  zachytávacího  podsystému  použijte
       'radio://<kmitočet nebo kanál>/capture'.  Pokud není zadáno
       klíčové slovo capture, můžete rádio poslouchat pouze pomocí
       line-in kabelu. Použití capture pro poslech nedoporučujeme,
       kvůli potížím se synchronizací, které činí proces nepohodlným.

       Dostupné volby jsou:

         device=<hodnota>
           Rádio zařízení k použití (výchozí: /dev/radio0 pro Linux
           a /dev/tuner0 pro *BSD).

         driver=<hodnota>
           Rádio rozhraní k použití (výchozí: v4l2 pokud je, jinak
           v4l).  V současnosti jsou podporována rozhraní v4l a
           v4l2.

         volume=<0..100>
           Hlasitost zvuku rádio zařízení (výchozí 100)

         freq_min=<hodnota> (pouze *BSD BT848)
           minimální povolený kmitočet (výchozí: 87.50)

         freq_max=<hodnota> (pouze *BSD BT848)
           maximální povolený kmitočet (výchozí: 108.00)

         channels=<kmitočet>-<název>,<kmitočet>-<název>,...
           Nastaví seznam kanálů.  Ve jménech použijte _ místo
           mezer (nebo si pohrajte s uvozovkami ;-). Názvy kanálů
           budou vypisovány pomocí OSD a příkazy závislého režimu
           radio_step_channel a radio_set_channel se vám budou
           hodit pro dálkové ovládání (viz LIRC).  Je-li zadáno,
           bude číslo v URL fimu považováno za pozici kanélu v
           seznamu.
           PKLAD: radio://1, radio://104.4, radio_set_channel 1

         adevice=<hodnota> (s povoleným radio capture)
           Jméno zařízení ze kterého se bude zachytávat zvuk.  Bez
           příslušného jména bude zachytávání zakázáno i přes to,
           že v URL je klíčové slovo capture.  Pro ALSA zařízení
           použijte  formu  hw=<karta>.<zařízení>.  Pokud jméno
           zařízení obsahuje  '=', modul použije k zachytávání
           ALSA, jinak OSS.

         arate=<hodnota> (s povoleným radio capture)
           Rychlost ve vzorcích za sekundu (výchozí: 44100).
           POZNMKA: Používáte-li audio capture nastavte také volbu
           -rawaudio rate=<hodnota> se stejnou hodnotou jako arate.
           Máte-li potíže s rychlostí zvuku (běží příliš rychle),
           zkuste přehrávat s odlišnými vzorkovacími  kmitočty
           (např. 48000,44100,32000,...).

         achannels=<hodnota> (s povoleným radio capture)
           Počet zachytávaných zvukových kanálů.

    -rawaudio <volba1:volba2:...>
       Tato volba umožní přehrát surový (raw) zvukový soubor. Rovněž
       budete muset použít -demuxer rawaudio. Volba může být použita
       pro přehrávání audio CD které nejsou 44kHz 16-bitů stereo. K
       přehrávání  surových  AC-3  proudů  použijte  -rawaudio
       on:format=0x2000 -demuxer rawaudio.

       Dostupné volby jsou:

         channels=<hodnota>
           počet kanálů
         rate=<hodnota>
           rychlost ve vzorcích za sekundu
         samplesize=<hodnota>
           velikost vzorku v bajtech
         bitrate=<hodnota>
           datový tok (bitrate) pro rawaudio soubory
         format=<hodnota>
           fourcc v hexadecimálním tvaru

    -rawvideo <volba1:volba2:...>
       Tato volba umožní přehrát surový (raw) video soubor. Budete
       rovněž muset použít -demuxer rawvideo.

       Dostupné volby jsou:

         fps=<hodnota>
           rychlost ve snímcích za sekundu (výchozí: 25.0)
         sqcif|qcif|cif|4cif|pal|ntsc
           nastaví standardní rozměry snímku
         w=<hodnota>
           šířka obrázku v pixelech
         h=<hodnota>
           výška obrázku v pixelech
         i420|yv12|yuy2|y8
           nastaví barevnou hloubku
         format=<hodnota>
           barevná hloubka (fourcc) v hexadecimální nebo řetězcové
           konstantě.  Použijte -rawvideo format=help pro seznam
           možných řetězců.
         size=<hodnota>
           velikost snímku v bajtech

       PKLAD:
         mplayer foreman.qcif -demuxer rawvideo -rawvideo qcif
           Přehraje věhlasné "foreman" vzorkové video.
         mplayer sample-720x576.yuv  -demuxer  rawvideo  -rawvideo
         w=720:h=576
           Přehraje surový YUV sampl.

    -rtsp-port
       Používá se s 'rtsp://' URL pro vynucení čísla portu klienta. To
       se může hodit, pokud jste připojeni za routerem a chcete
       přeposílat RTSP datový proud ze serveru konkrétnímu klientu.

    -rtsp-destination
       Používá se v kombinaci s 'rtsp://' adresami URL pro vynucení
       cílové IP adresy pro spojení. Tato volba se může hodit s
       některými RTSP servery, které neposílají RTP pakety do správného
       rozhraní. Pokud spojení s RTSP serverem selže, použijte -v pro
       zjištění, přes kterou IP adresu se navazuje spojení a zkuste
       místo ní vynutit některou z adres vašeho počítače.

    -rtsp-stream-over-tcp (pouze LIVE555)
       Používá se v kombinaci s 'rtsp://' URL pro určení že pakety
       odpovědi protokolu RTP a RTCP budou tunelovány přes TCP (pro TCP
       i RTSP se použije stejné spojení).  Tato volba je užitečná,
       jestliže vaše internetové připojení nepropouští příchozí UDP
       pakety (viz http://www.live555.com/mplayer/).

    -saveidx <soubor>
       Vynutí sestavení indexu a ten pak uloží do externího <souboru>.
       V současné době tato volba pracuje pouze u AVI souborů.
       POZNMKA: MPlayer má již podporu OpenDML, což činí tuto volbu
       zastaralou.

    -sb <bajtová pozice> (viz též volbu -ss)
       Převine na zadanou bajtovou pozici. Použitelné při přehrávání z
       CD-ROM obrazů nebo .VOB souborů s bincem na začátku.

    -speed <0.01-100>
       Zpomalí nebo zrychlí přehrávání násobkem zadaným jako parametr.
       V kombinaci s -oac copy není zaručena správná funkčnost.

    -srate <Hz>
       Vybere vzorkovací kmitočet zvuku, který bude použit (zvukové
       karty zde samozřejmě mají své limity).  Pokud je vybraný
       vzorkovací kmitočet odlišný od zdrojového, bude se rozdíl
       kompenzovat vložením zvukového filtru resample nebo lavcresample
       do vrstvy audio filtrů. Způsob převzorkování je možné nastavit
       pomocí  volby  -af-adv.  Jako  výchozí se používá rychlé
       převzorkování, které může způsobit zkreslení.

    -ss <čas> (viz též volbu -sb)
       Převine na zadanou časovou značku.

       PKLAD:
         -ss 56
           Převine na 56 sekundu.
         -ss 01:10:00
           Převine na pozici 1 hodina 10 minut.

    -tskeepbroken
       Řekne MPlayeru aby nezahazoval TS  pakety  označené  jako
       poškozené. Občas nutné pro přehrání vadných MPEG-TS souborů.

    -tsprobe <bajtová pozice>
       Když přehráváte MPEG-TS proud, můžete touto volbou zvolit kolik
       bajtů v datovém proudu má MPlayer prohledat na požadovaná audio
       a video ID.

    -tsprog <1-65534>
       Když přehráváte MPEG-TS proud, můžete touto volbou určit který
       program (pokud je) chcete sledovat. Lze použít s -vid a -aid.

    -tv <volba1:volba2:...> (pouze TV/PVR)
       Touto volbou nastavíte různé volby pro TV zachytávací kartu.
       K přehrávání  TV  pomocí  MPlayeru,  použijte 'tv://' nebo
       'tv://<číslo_kanálu>' případně 'tv://<jméno_kanálu> (viz níž
       volbu channels pro jméno_kanálu) jako URL filmu. Také můžete
       použít 'tv:///<vstupní_id>' pro sledování filmu z kompozitního
       S-Video vstupu (detaily viz volba input).

       Dostupné volby jsou:

         noaudio
           Vypne zvuk.

         automute=<0-255> (pouze v4l a v4l2)
           Pokud je síla signálu hlášená zařízením menší než tato
           hodnota, audio i video budou stlumeny.  Ve většině
           případů stačí automute=100.  Výchozí je 0 (automute
           vypnuto).

         driver=<hodnota>
           Viz -tv driver=help pro seznam zakompilovaných vstupních
           TV ovladačů.  Možnosti: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848
           (výchozí: autodetekce)

         device=<hodnota>
           Nastaví TV zařízení (výchozí: /dev/video0).  POZNMKA:
           Při  použití  ovladače bsdbt848 můžete zadat jméno
           zařízení bktr i tuner. Oddělte je čárkou, tuner až po
           bktr (čili -tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).

         input=<hodnota>
           Nastaví vstup (výchozí: 0 (TV), viz seznam vypsaný na
           konzoli).

         freq=<hodnota>
           Nastaví kmitočet kanálového voliče přijímače (např.
           511.250). Není kompatibilní s parametrem chanels.

         outfmt=<hodnota>
           Nastaví  výstupní  formát  obrazu  přijímače  na
           přednastavenou hodnotu podporovanou V4L ovladačem (yv12,
           rgb32, rgb24, rgb16, rgb15, uyvy, yuy2, i420) nebo
           libovolný  formát  zadaný  hexadecimálně.   Zkuste
           outfmt=help pro seznam dostupných formátů.

         width=<hodnota>
           Nastaví šířku výstupního okna.

         height=<hodnota>
           Nastaví výšku výstupního okna.

         fps=<hodnota>
           Nastaví snímkovou rychlost zachytávaného videa (snímky
           za sekundu).

         buffersize=<hodnota>
           Nastaví maximální velikost vyrovnávací  paměti  pro
           zachytávání (výchozí: dynamicky).

         norm=<hodnota>
           Při použití bsdbt848 a v4l, jsou dostupné normy PAL,
           SECAM a NTSC. Při použití v4l2 je seznam dostupných
           norem vypsán na konzoli, viz také níže uvedenou volbu
           normid.

         normid=<hodnota>
           Nastaví TV normu na zadané číselné ID.  TV norma je
           závislá na použité zachytávací kartě. Seznam dostupných
           TV norem je vypsán na konzoli.

         channel=<hodnota>
           Nastaví přijímač na kanál číslo <hodnota>.

         chanlist=<hodnota>
           Dostupné jsou:  argentina,  australia,  china-bcast,
           europe-east, europe-west, france, ireland, italy, japan-
           bcast, japan-cable, newzealand, russia, southafrica, us-
           bcast, us-cable, us-cable-hrc

         channels=<kanál>-<jméno>,<kanál>-<jméno>,...
           Nastaví jména kanálů.  POZNMKA: Je-li <kanál> celé
           číslo vyšší než 1000, bude považován za kmitočet (v kHz)
           spíše než jméno kanálu z kmitočtové tabulky.
           Použijte _ místo mezer ve jménech (nebo si pohrajte s
           citacemi ;-). Jména kanálů budou pak zapsány pomocí
           OSD.  Příkazy  závislého  režimu  tv_step_channel,
           tv_set_channel a tv_last_channel jsou zase užitečné pro
           ovládání pomocí DO (viz lirc). Volba není kompatibilní
           s volbou frekvence.
           POZNMKA: Číslo kanálu označuje pozici  v  seznamu
           'channels' a začíná od 1.
           PKLAD: tv://1, tv://2, tv://TV1, tv_set_channel 1,
           tv_set_channel 2, tv_set_channel TV1, atd.

         [brightness|contrast|hue|saturation]=<-100-100>
           Nastavení obrazového ekvalizéru na kartě.

         audiorate=<hodnota>
           Nastavení datového toku (bitrate) zachytávaného zvuku.

         forceaudio
           Zachytávat zvuk i když ve v4l nejsou k dispozici žádné
           zdroje zvuku.

         alsa
           Zachytávat z ALSA.

         amode=<0-3>
           Zvolí audio režim:
             0: mono
             1: stereo
             2: jazyk 1
             3: jazyk 2

         forcechan=<1-2>
           Ve  výchozím  stavu  je počet audio kanálů získán
           automaticky dotazem na audio režim TV karty. Tato volba
           umožňuje vynutit stereo/mono záznam navzdory volbě amode
           a hodnotám vráceným z v4l. Může být použita pro řešení
           problémů když TV karta není schopna sdělit aktuální
           audio režim.

         adevice=<hodnota>
           Nastaví audio zařízení. <hodnota> může být /dev/xxx pro
           OSS a ID hardwaru pro ALSA. V hardwarovém ID pro ALSA
           musíte nahradit veškeré ':' za '.'.

         audioid=<hodnota>
           Vybere zvukový výstup zachytávací karty, pokud je jich
           více než jeden.

         [volume|bass|treble|balance]=<0-65535> (v4l1)

         [volume|bass|treble|balance]=<0-100> (v4l2)
           Tyto volby nastavují zvukový směšovač video zachytávací
           karty. Pokud vaše karta nemá směšovač, nebudou mít
           žádný vliv.  Ve v4l2 je hodnota 50 je přednastavenou
           hodnotou regulátoru tak, jak ji sděluje ovladač.

         gain=<0-100> (v4l2)
           Nastavení ovladače gain pro video zařízení (obvykle
           webkamery) na požadovanou hodnotu s vyloučením automatu.
           Hodnota 0 zapíná automat.  Je-li volba  vynechána,
           ovládání gain zůstává na původní hodnotě.

         immediatemode=<logická_hodnota>
           Logická 0 znamená: zachytávání videa i zvuku najednou
           (výchozí pro MEncoder). Logická 1 (výchozí pro MPlayer)
           znamená: zachytávání pouze videa, zvuk je posílán přes
           loopback kabel z TV karty přímo do zvukové karty.

         mjpeg
           Použije hardwarovou MJPEG kompresi (pokud to karta
           umožňuje).  Při použití této volby nemusíte zadávat
           šířku a výšku výstupního okna.  MPlayer si ji odvodí
           automaticky z hodnoty decimation (viz níže).

         decimation=<1|2|4>
           Vybere  velikost  obrazu  který  bude  komprimován
           hardwarovou MJPEG kompresí:
             1: plná velikost
               704x576  PAL
               704x480  NTSC
             2: poloviční velikost
               352x288  PAL
               352x240  NTSC
             4: čtvrtinová velikost
               176x144  PAL
               176x120  NTSC

         quality=<0-100>
           Nastavení kvality JPEG komprese (< 60 doporučujeme pro
           plnou velikost)

         tdevice=<hodnota>
           Nastavuje zařízení pro TV teletext (příklad: /dev/vbi0)
           (výchozí: žádné).

         tformat=<formát>
           Nastavuje formát zobrazení TV teletextu (výchozí: 0):
             0: neprůhledné pozadí
             1: transparentní
             2: neprůhledné s invertovanými barvami
             3: transparentní s invertovanými barvami

         tpage=<100-899>
           Nastaví číslo úvodní stránky TV teletextu (výchozí:
           100).

         tlang=<-1-127>
           Nastaví výchozí kód jazyka teletextu (výchozí: 0), který
           bude použit jako hlavní jazyk dokud nebude přijat paket
           typu  28.  Vhodné pokud teletextový systém používá
           nelatinkovou znakovou sadu, ale kódy jazyka nejsou z
           nějakého důvodu přenášeny teletextovými pakety typu 28.
           Seznam podporovaných kódů jazyků dostanete nastavením
           této volby na -1.

    -tvscan <parametr1:parametr2:...> (pouze TV a MPlayer)
       Doladí scanner TV kanálu.  MPlayer rovněž vypíše hodnotu pro
       volbu "-tv channels=" a to pro existující i právě nalezené
       kanály.

       Dostupné parametry jsou:

         autostart
           Zahájí ladění kanálů ihned po startu (výchozí: vypnuto).

         period=<0.1-2.0>
           Nastaví zpoždění v sekundách před přepnutím na další
           kanál (výchozí: 0.5). Nižší hodnoty vedou k rychlejšímu
           ladění, ale mohou detekovat neaktivní TV kanály jako
           aktivní.

         threshold=<1-100>
           Práh síly signálu (v procentech), jak  je  hlášen
           zařízením (výchozí: 50).  Signál silnější než tato
           hodnota znamená, že aktuálně naladěný kanál je aktivní.

    -user <uživatelské jméno> (viz též volbu -passwd) (pouze síť)
       Nastaví uživatelské jméno pro HTTP autentifikaci.

    -user-agent <řetězec>
       Použije zadaný <řetězec> jako jméno prohlížeče (user agent) pro
       HTTP přenos.

    -vid <ID>
       Vybere video kanál (MPG: 0-15 ASF: 0-255 MPEG-TS: 17-8190).
       Z přehrávaného MPEG-TS proudu použije MPlayer/MEncoder první
       program (pokud je) s vybraným video proudem.

    -vivo <parametr> (LADÍCÍ KÓD)
       Vynutí audio parametry pro VIVO demuxer (pro účely ladění).
       DODĚLAT: Dokumentovat.

VOLBY PRO OSD/TITULKY

    POZNMKA: Viz také volbu -vf expand.

    -ass (pouze FreeType)
       Zapne SSA/ASS renderování titulků. S touto volbou se použije
       libass pro SSA/ASS externí titulky a Matroska stopy. Také
       můžete použít -embeddedfonts.

    -ass-border-color <hodnota>
       Nastaví barvu okraje (linky) pro textové titulky.  Barevný
       formát je RRGGBBAA.

    -ass-bottom-margin <hodnota>
       Přidá černý pruh na spodek snímku.  SSA/ASS renderovač pak
       umístí titulky tam (s -ass-use-margins).

    -ass-color <hodnota>
       Nastaví barvu textových titulků. Barevný formát je RRGGBBAA.

    -ass-font-scale <hodnota>
       Nastaví škálovací koeficient pro fonty v SSA/ASS renderovači.

    -ass-force-style <[Styl.]Param=Hodnota[,...]>
       Přepíše některé nastavení stylu.

       PKLAD:
         -ass-force-style FontName=Arial,Default.Bold=1

    -ass-hinting <typ>
       Nastaví typ hintingu.
         <typ>
           0: Žádný hinting.
           1: FreeType autohinter, režim light.
           2: FreeType autohinter, režim normal.
           3: Nativní hinter fontu.
           0-3 + 4: Stajné, ale hinting se provede pouze pokud je
           OSD renderováno v rozlišení obrazovky a tudíž nebude
           škálováno.
           Výchozí hodnotou je 7 (použije se nativní hinter pro
           neškálované OSD, jinak žádný hinting).

    -ass-line-spacing <hodnota>
       Nastaví odsazení řádků pro SSA/ASS renderovač.

    -ass-styles <soubor>
       Nahraje všechny SSA/ASS styly nalezené v daném souboru a použije
       je pro renderování textových titulků. Syntaxe souboru je shodná
       se sekcí [V4 Styles] / [V4+ Styles] SSA/ASS.

    -ass-top-margin <hodnota>
       Přidá černý pruh na vrch snímku. SSA/ASS renderovač pak umístí
       horní titulky tam (s -ass-use-margins).

    -ass-use-margins
       Zapne umisťování horních a dolních titulků do černých okrajů,
       jsou-li dostupné.

    -dumpjacosub (pouze MPlayer)
       Převede  zvolené  titulky  (určené volbou -sub) do časově
       orientovaného JACOsub formátu.  Vytvoří soubor dumpsub.js v
       aktuálním adresáři.

    -dumpmicrodvdsub (pouze MPlayer)
       Převede  zvolené titulky (určené volbou -sub) do MicroDVD
       formátu. Vytvoří soubor dumpsub.sub v aktuálním adresáři.

    -dumpmpsub (pouze MPlayer)
       Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do MPlayerova
       vlastního formátu, MPsub. Vytvoří soubor dump.mpsub v aktuálním
       adresáři.

    -dumpsami (pouze MPlayer)
       Převede zvolené titulky (určené volbou  -sub)  do  časově
       orientovaného  SAMI formátu.  Vytvoří soubor dumpsub.smi v
       aktuálním adresáři.

    -dumpsrtsub (pouze MPlayer)
       Převede zvolené titulky (určené volbou  -sub)  do  časově
       orientovaného  SubViewer  (SRT)  formátu.  Vytvoří  soubor
       dumpsub.srt v aktuálním adresáři.
       POZNMKA: Některé špatné hardwarové přehrávače se rdousí SRT
       titulky s Unixovými konci řádků. Pokud máte smůlu a vlastníte
       takovou mašinu, protáhněte si své titulkové soubory  přes
       unix2dos nebo podobný program pro výměnu Unixových konců řádků
       za DOS/Windows konce řádků.

    -dumpsub (pouze MPlayer) (BETA KÓD)
       Vydestiluje datový proud titulků z VOB proudů. Viz také volby
       -dump*sub a -vobsubout*.

    -embeddedfonts (Pouze FreeType)
       Zapíná extrakci vložených fontů z Matrosky (výchozí: vypnuto).
       Tyto fonty mohou pak být použity pro SSA/ASS renderování titulků
       (volba  -ass).  Soubory  fontů jsou vytvořeny v adresáři
       ~/.mplayer/fonts.
       POZNMKA: S FontConfigem 2.4.2 nebo novějším jsou vložené fonty
       otevírány přímo z paměti a tato volba je výchozí povolena.

    -ffactor <číslo>
       Převzorkování alfa mapy fontu.

       Možnosti:
         0  čistě bílý font
         0.75 velmi tenká černá obruba (výchozí)
         1  tenká černá obruba
         10  tlustá černá obruba

    -flip-hebrew (pouze FriBiDi)
       Zapne zpracování titulků pomocí FriBiDi.

    -noflip-hebrew-commas
       Změní FriBiDi posuzování o umísťování čárek v titulcích. Volbu
       použijte, pokud jsou čárky umístěny na začátku věty a ne na
       konci.

    -font <cesta k souboru font.desc>
       Vyhledá fonty pro OSD/TITULKY v alternativním adresáři (výchozí
       pro normální fonty: ~/.mplayer/font/font.desc, výchozí  pro
       FreeType fonty: ~/.mplayer/subfont.ttf).
       POZNMKA: Používáte-li FreeType, je parametrem této volby cesta
       k textovému souboru fontu.
       Používáte-li fontconfig, je parametrem této volby jméno fontu ve
       fontconfig.

       PKLAD:
         -font ~/.mplayer/arial-14/font.desc
         -font ~/.mplayer/arialuni.ttf
         -font 'Bitstream Vera Sans'

    -fontconfig (pouze fontconfig)
       Zapne použití fontconfigem spravovaných fontů.

    -forcedsubsonly
       Zobrazí pouze vynucené titulky pro datový proud DVD titulků
       zvolený např. pomocí -slang.

    -fribidi-charset <název znakové sady> (pouze FriBiDi)
       Nastaví znakovou sadu předávanou do FriBiDi při dekódování ne-
       UTF-8 titulků (výchozí: ISO8859-8).

    -ifo <VOBsub IFO soubor>
       Označí soubor ze kterého bude načtena paleta a velikost rámce
       pro VOBsub titulky.

    -noautosub
       Vypne automatické načítání souborů s titulky.

    -osd-duration <čas>
       Nastaví trvání OSD zpráv v ms (výchozí: 1000).

    -osdlevel <0-3> (pouze MPlayer)
       Nastavuje režim zobrazení ve kterém bude startovat OSD.
         0  pouze titulky
         1  hlasitost + převíjení (výchozí)
         2  hlasitost + převíjení + čas + procenta
         3  hlasitost + převíjení + čas + procenta + celkový čas

    -overlapsub
       Povolí zobrazení titulku v době kdy je ještě zobrazen předchozí
       titulek (ve výchozím stavu je funkce zapnuta pouze pro některé
       titulkové formáty).

    -sid <ID> (viz také volbu -slang, -vobsubid)
       Zobrazuje datový proud titulků určený pomocí <ID> (0-31).
       MPlayer vypíše dostupná ID titulků pokud je spuštěn v upovídaném
       (-v) režimu. Pokud nemůžete zvolit některé z titulků na DVD,
       zkuste také -vobsubid.

    -slang <kód jazyka[,kód jazyka,...]> (viz též volbu -sid)
       Nastavuje seznam jazyků titulků k použití podle priority. Různé
       nosné formáty používají odlišné kódy jazyka.  DVD používají
       dvoupísmenný kód podle ISO 639-1, Matroska používají třípísmenný
       kód jazyka podle ISO 639-2, zatímco OGM používají volnou formu
       identifikace.  MPlayer vypíše dostupné jazyky titulků pokud je
       spuštěn v upovídaném (-v) režimu.

       PKLAD:
         -slang cs,en
           Zvolí českou titulkovou stopu na DVD, ale vrátí se zpět
           k anglické, pokud česká není k dispozici.
         mplayer -slang jpn example.mkv
           Přehraje Matroska soubor s Japonskými titulky.

    -spuaa <režim>
       Režim škálování/vyhlazování pro DVD/VOBsub. K hodnotě <režim>
       můžete přičíst 16 když chcete vynutit škálování i když velikost
       originálního a škálovaného snímku souhlasí. Takto například
       dosáhnete vyhlazení titulků Gaussovým rozostřením.

       Dostupné režimy vyhlazování jsou:
         0  žádné (nejrychlejší, škaredé)
         1  přibližné (vadné?)
         2  plné (pomalé)
         3  bilineární (výchozí, rychlé a obstojné)
         4  používá softwarové Gaussovo rozostření (vypadá skvěle)

    -spualign <-1-2>
       Určí jak budou zarovnány SPU (DVD/VOBsub) titulky.
         -1  Originální pozice.
         0  Zarovnat na horní okraj (originální/výchozí chování).
         1  Zarovnat na střed.
         2  Zarovnat na spodní okraj.

    -spugauss <0.0-3.0>
       Parametr odchylka (variance) pro Gauss používaný volbou -spuaa
       4. Čím větší hodnota, tím větší rozostření (výchozí: 1.0).

    -sub <titulky1,titulky2,...>
       Použije/zobrazí zadané titulkové soubory.  V jednom okamžiku
       může být zobrazen pouze jeden ze souborů.

    -sub-bg-alpha <0-255>
       Určuje hodnotu alfa kanálu pro titulky a pozadí OSD. Čím větší
       hodnota, tím více průhlednosti.  Hodnota 0 znamená úplnou
       průhlednost.

    -sub-bg-color <0-255>
       Určuje barvu pozadí titulků a OSD. V současnosti jsou titulky
       černobílé, hodnota tedy určuje intenzitu bílé. Hodnota 255
       znamená bílá a 0 černá.

    -sub-demuxer <[+]jméno> (pouze -subfile) (BETA KÓD)
       Vynutí určitý typ titulkového demuxeru pro -subfile.  Použijte
       '+' před jménem pro vynucení, což přeskočí některé testy!
       Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsán pomocí -sub-demuxer
       help.  Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID
       demuxeru, jak je definováno v subreader.h.

    -sub-fuzziness <mód>
       Nastaví povolený rozptyl při vyhledávání titulků:
         0  přesná shoda
         1  Načte všechny titulky obsahující název filmu.
         2  Načte všechny titulky v aktuálním adresáři.

    -sub-no-text-pp
       Zakáže veškeré úpravy titulků po jejich načtení. Používáno pro
       ladící účely.

    -subalign <0-2>
       Určí který okraj titulků by měl být zarovnán na výšku zadanou
       pomocí -subpos.
         0  Zarovnat horní okraj titulku (originální chování).
         1  Zarovnat střed titulku.
         2  Zarovnat spodní okraj titulku (výchozí).

    -subcc
       Zobrazovat DVD Closed Caption (CC) titulky.  Toto nejsou VOB
       titulky, ale speciální ASCII titulky pro neslyšící zakódované do
       VOB userdata proudu na většině region 1 DVD. CC titulky zatím
       nebyly nalezeny na DVD z jiných regionů.

    -subcp <kódová stránka> (pouze iconv)
       Pokud máte nainstalován v systému iconv(3), můžete použít tuto
       volbu k určení kódování titulků.

       PKLAD:
         -subcp latin2
         -subcp cp1250 (většina českých titulků, pozn. překl.)

    -subcp enca:<jazyk>:<kódová stránka při selhání> (pouze ENCA)
       Zde můžete zadat dvoupísmenný kód jazyka, aby ENCA automaticky
       určila kódovou stránku.  Pokud si nejste jisti, zadejte zde
       cokoli a sledujte výpis mplayer -v na konzoli pro seznam
       dostupných jazyků.  Kódová stránka při selhání udává kódování
       které se použije v případě selhání autodetekce.

       PKLAD:
         -subcp enca:cs:latin2
           Odhadne kódování, předpokládá že jsou titulky v češtině,
           nastaví latin 2 pokud detekce selže.
         -subcp enca:pl:cp1250
           Odhadne kódování pro polštinu, při selhání nastaví
           cp1250.

    -subdelay <sekund>
       Opozdí titulky o <sekund> sekund.  Můžete zadat  zápornou
       hodnotu.

    -subfile <soubor> (BETA KÓD)
       Zatím nepoužitelné.  Stejné jako -audiofile, ale pro titulkové
       proudy (OggDS?).

    -subfont <soubor> (pouze FreeType)
       Nastaví font titulků. Pokud není zadán -subfont, použije se
       -font.

    -subfont-autoscale <0-3> (pouze FreeType)
       Nastaví režim automatického škálování písma.
       POZNMKA: 0 znamená že 'text scale' a 'OSD scale' nastavují
       výšku fontu v bodech.

       Režim může být:

         0  žádné škálování
         1  proporčně vztažené k šířce obrazu
         2  proporčně vztažené k výšce obrazu
         3  proporčně vztažené k diagonále obrazu (výchozí)

    -subfont-blur <0-8> (pouze FreeType)
       Nastaví poloměr rozostření fontu (výchozí: 2).

    -subfont-encoding <hodnota> (pouze FreeType)
       Nastaví kódování fontu.  Je-li nastaveno 'unicode',  budou
       renderovány všechny znaky (glyfy) z fontu a bude použito unicode
       (výchozí: unicode).

    -subfont-osd-scale <0-100> (pouze FreeType)
       Nastaví koeficient auto-škálování OSD prvků (výchozí: 6).

    -subfont-outline <0-8> (pouze FreeType)
       Nastaví tloušťku obtahové linky (výchozí: 2).

    -subfont-text-scale <0-100> (pouze FreeType)
       Nastaví koeficient auto-škálování textu titulků v procentech
       rozměru obrazu (výchozí: 5).

    -subfps <rychlost>
       Určí snímkovou rychlost (fps) pro titulkový soubor (desetinné
       číslo), výchozí: stejná rychlost fps jako má film.
       POZNMKA: POUZE pro snímkově orientované SUB soubory, např.
       MicroDVD formát.

    -subpos <0-100> (použitelné s -vf expand)
       Určuje  pozici  titulků  na  obrazovce.  Hodnota vyjadřuje
       vertikální pozici titulku v % výšky obrazu.

    -subwidth <10-100>
       Nastavuje maximální šířku titulků na obrazovce. Použitelné pro
       TV-out. Hodnota vyjadřuje šířku titulků v % šířky obrazu.

    -noterm-osd
       Zakáže zobrazování OSD zpráv na konzoli, pokud není dostupný
       žádný video výstup.

    -term-osd-esc <escape sequence>
       Nastaví únikovou sekvenci, která se použije před zapsáním OSD
       zprávy na konzoli. Úniková sekvence by měla přesunout kursor na
       začátek řádku použitého pro OSD a vyčistit jej (výchozí:
       ^[[A\r^[[K).

    -unicode
       Řekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako unicode.

    -utf8
       Řekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako UTF-8.

    -vobsub <VOBsub soubor bez přípony>
       Nastaví VOBsub soubory které budou použity pro titulkování.
       Uvádějte soubory s plnou cestou bez přípon, čili bez
        '.idx', '.ifo' nebo '.sub'.

    -vobsubid <0-31>
       Nastaví ID pro VOBsub titulky.

VOLBY PRO ZVUKOVÝ VÝSTUP (POUZE MPLAYER)

    -abs <hodnota> (pouze -ao oss) (ZASTARALÉ)
       Přepíše detekovanou velikost vyrovnávací paměti zvukové karty/
       ovladače.

    -format <formát> (viz také audio filtr format)
       Vybere formát vzorků vystupujících z vrstvy audio filtrů do
       zvukové karty. Hodnoty které může <formát> nabýt jsou uvedeny
       níže u popisu audio filtru format.

    -mixer <zařízení>
       Použije  jiné mixážní zařízení než je výchozí /dev/mixer.
       Používáte-li ALSA zadejte jméno směšovače.

    -mixer-channel <kanál směšovače>[,index směšovače] (pouze -ao oss a -ao
    alsa)
       Tato volba nařídí MPlayeru použít jiný kanál pro ovládání
       hlasitosti než výchozí PCM. Volby pro OSS zahrnují vol, pcm,
       line.  Chcete-li  úplný  seznam voleb, poohlédněte se po
       SOUND_DEVICE_NAMES v /usr/include/linux/soundcard.h. V případě
       ALSA můžete použít jména která zobrazí alsamixer, jako Master,
       Line, PCM.
       POZNMKA: Jména kanálů ALSA směšovače následovaná číslem musí
       být zadána ve formátu <jméno,číslo>, např. jméno kanálu 'PCM 1'
       ALSA směšovače musí být převedeno na PCM,1

    -softvol
       Vynutí použití softwarového mixéru, namísto použití mixéru
       zvukové karty.

    -softvol-max <10.0-10000.0>
       Nastaví maximální úroveň zesílení v procentech (výchozí: 110).
       Hodnota 200 umožní nastavovat hlasitost až do dvojnásobku
       aktuální úrovně (nastavené maximum). Při hodnotách menších než
       100 bude počáteční hlasitost (což je 100%) větší než je maximum,
       takže bude např. OSD nesprávně ukazovat.

    -volstep <0-100>
       Nastaví velikost kroku o který se změní hlasitost v procentech
       celého rozsahu (výchozí: 3).

VÝSTUPNÍ ZVUKOVÁ ROZHRANÍ (POUZE MPLAYER)

    Výstupní zvuková rozhraní zajišťují přístup k různým audio výstupním
    zařízením. Syntax je:

    -ao <rozhraní1[:parametr1[=hodnota]:...],rozhraní2,...[,]>
       Nastavuje seznam použitých audio výstupních rozhraní podle
       priority.

    Pokud seznam končí ',', pak se v případě selhání všech zadaných
    rozhraní použijí i ostatní.  Parametry jsou volitelné a v mnoha
    případech je nemusíte vůbec použít.
    POZNMKA: Seznam zakompilovaných rozhraní získáte pomocí -ao help.

    PKLAD:
         -ao alsa,oss,
           Zkusí rozhraní ALSA, potom OSS, pak ostatní.
         -ao alsa:noblock:device=hw=0.3
           Nastaví noblock-režim a jako první kartu nastaví čtvrté
           zařízení.

    Dostupná zvukové výstupní rozhraní jsou:

    alsa
       Zvukové rozhraní ALSA 0.9/1.x
         noblock
           Nastaví noblock režim.
         device=<zařízení>
           Nastaví jméno zvukového zařízení. Nahraďte jakékoli ','
           za '.' a jakékoli ':' za '=' ve jméně ALSA zařízení.
           Pro hwac3 výstup přes S/PDIF, použijte zařízení "iec958"
           nebo "spdif", pokud přesně nevíte jak to nastavit
           správně.

    alsa5
       Zvukové rozhraní ALSA 0.5.

    oss
       Rozhraní OSS.
         <dsp-device>
           Nastaví výstupní zvukové zařízení (výchozí: /dev/dsp).
         <mixer-device>
           Nastaví zvukové mixážní zařízení (výchozí: /dev/mixer).
         <mixer-channel>
           Nastaví kanál mixážního zařízení (výchozí: pcm).

    sdl (pouze SDL)
       Zvukové  rozhraní  multiplatformní  knihovny  SDL  (Simple
       Directmedia Layer).
         <ovladač>
           Explicitně vybere SDL audio ovladač k použití (výchozí:
           SDL si sama vybere).

    arts
       Zvukový výstup přes aRts démona.

    esd
       Zvukový výstup přes ESD démona.
         <server>
           Explicitně  vybere  ESD server k použití (výchozí:
           localhost).

    jack
       Zvukový výstup přes JACK (Jack Audio Connection Kit).
         port=<jméno>
           Připojí se na porty zadaného <jména> (výchozí: fyzické
           porty).
         name=<název
           Název  klienta předávaný do JACK (výchozí: MPlayer
           [<PID>]).  Užitečné, pokud chcete navazovat  určitá
           spojení automaticky.
         (no)estimate
           Předpočítá zpoždění zvuku, což má činit přehrávání videa
           plynulejším (výchozí: zapnuto).

    nas
       Zvukový výstup přes NAS.

    coreaudio (pouze Mac OS X)
       Nativní Mac OS X zvuk.

    openal Experimentální, nedokončené (mixáž na mono) OpenAL zvukové
       výstupní rozhraní.

    sgi (pouze SGI)
       Nativní SGI zvukové rozhraní.
         <jméno výstupního zařízení>
           Explicitně vybere výstupní zařízení/rozhraní k použití
           (výchozí: výchozí  nastavení  systému).  Například,
           'Analog Out' nebo 'Digital Out'.

    sun (pouze Sun)
       Nativní Sun zvuk.
         <zařízení>
           Explicitně vybere audio zařízení k použití (výchozí:
           /dev/audio).

    win32 (pouze Windows)
       Nativní Windows waveout audio zvuk.

    dsound (pouze Windows)
       Zvukový výstup DirectX DirectSound.
         device=<číslo_zařízení>
           Nastaví číslo zařízení k použití. Přehání souboru s -v
           vypíše seznam dostupných zařízení.

    dxr2 (viz také volbu -dxr2) (pouze DXR2)
       Vlastní ovladač pro Creative DXR2.

    ivtv (pouze IVTV)
       Zvukové  výstupní MPEG rozhraní zvuku speciálně pro IVTV.
       Pracuje pouze s -ac hwmpa.

    v4l2 (vyžaduje jádro Linux 2.6.22+)
       Výstupní zvukové rozhraní pro V4L2 karty s hardwarovým MPEG
       dekodérem.

    mpegpes (pouze DVB)
       Výstupní audio rozhraní pro DVB karty, které zapisuje výstup do
       MPEG-PES souboru, pokud není instalována žádná DVB karta.
         card=<1-4>
           DVB karta k použití, pokud je jich instalováno víc.
         file=<soubor>
           jméno výstupního souboru

    null
       Neprodukuje žádný zvuk, rychlost přehrávání videa je však
       zachována. Pro výkonnostní testy použijte -nosound.

    pcm
       Zvukové rozhraní pro zápis surového PCM/wave proudu.
         (no)waveheader
           Zahrne či nezahrne wave hlavičku (výchozí: zahrne).
           Pokud ji nezahrne, bude vygenerována surová (raw) PCM.
         file=<soubor>
           Zapíše zvuk do <souboru> místo výchozího audiodump.wav.
           Pokud  jste  zadali  nowaveheader,  je  výchozí
           audiodump.pcm.
         fast
           Zkusí dumpovat rychleji než v reálném čase.  Ujistěte
           se, že nedojde k oříznutí výstupu (obvykle se zprávou
           "Příliš mnoho paketů ve vyrovnávací paměti"). Je běžné
           dostat zprávu "Váš systém je příliš pomalý pro toto
           přehrávání".

    plugin
       Plugin audio výstup.

VOLBY PRO VIDEO VÝSTUP (POUZE MPLAYER)

    -adapter <hodnota>
       Nastaví grafickou kartu na kterou se bude  posílat
       obrázek.  Seznam dostupných karet získáte, doplníte-li
       tuto volbu o -v. V současnosti pracuje pouze s video
       rozhraním directx.

    -bpp <hloubka>
       Přepíše detekovanou barevnou hloubku. Funkci podporují
       pouze tato výstupní rozhraní: fbdev, dga, svga, vesa.

    -border
       Přehrává film v orámovaném okně s dekoracemi. Jelikož je
       to zapnuté jako výchozí, použijte q-noborder pro vypnutí
       standardních dekorací okna. Podporováno výstupním video
       rozhraním directx.

    -brightness <-100-100>
       Nastavuje  jas  video  signálu (výchozí 0).  Funkci
       nepodporují všechna video rozhraní.

    -contrast <-100-100>
       Nastavuje kontrast video signálu (výchozí 0).  Funkci
       nepodporují všechna video rozhraní.

    -display <jméno> (pouze X11)
       Stanoví jméno serveru a číslo displaye X serveru na který
       chcete zobrazovat.

       PKLAD:
         -display xtest.localdomain:0

    -dr
       Zapne direct rendering (není podporováno všemi kodeky a
       video rozhraními).
       VAROVN: Může způsobit rozbití OSD/TIT !

    -dxr2 <volba1:volba2:...>
       Tato volba slouží k ovládání dxr2 video rozhraní.

         ar-mode=<hodnota>
           režim poměru obrazu (0 = normal, 1 = pan-and-
           scan, 2 = letterbox (výchozí))

         iec958-encoded
           Nastaví iec958 výstupní režim na enkódovaný.

         iec958-decoded
           Nastaví iec958 výstupní režim na  dekódovaný
           (výchozí).

         macrovision=<hodnota>
           režim macrovision (0 = vypnuto (výchozí), 1 =
           agc, 2 = agc 2 colorstripe, 3  =  agc  4
           colorstripe)

         mute
           vypnout zvukový výstup

         unmute
           zapnout zvukový výstup

         ucode=<hodnota>
           cesta k mikrokódu

       Vstup na TV

         75ire
           zapne 7.5 IRE výstupní režim

         no75ire
           vypne 7.5 IRE výstupní režim (výchozí)

         bw
           černobílý TV výstup

         color
           barevný TV výstup (výchozí)

         interlaced
           prokládaný TV výstup (výchozí)

         nointerlaced
           zakáže prokládaný TV výstup

         norm=<hodnota>
           TV norma (ntsc (výchozí), pal, pal60, palm, paln,
           palnc)

         square-pixel
           nastaví režim (tvar) pixelů na čtvercový

         ccir601-pixel
           nastaví režim pixelů na ccir601

       pekrvn(overlay)

         cr-left=<0-500>
           Nastaví levou ořezovou značku (výchozí: 50).

         cr-right=<0-500>
           Nastaví pravou ořezovou značku (výchozí: 300).

         cr-top=<0-500>
           Nastaví horní ořezovou značku (výchozí: 0).

         cr-bottom=<0-500>
           Nastaví dolní ořezovou značku (výchozí: 0).

         ck-[r|g|b]=<0-255>
           Nastaví přírůstek červené (ck-r), zelené (ck-g)
           nebo modré (ck-b) složky klíčovací barvy pro
           překrývání.

         ck-[r|g|b]min=<0-255>
           minimální hodnota příslušné barevné složky klíče

         ck-[r|g|b]max=<0-255>
           maximální hodnota příslušné barevné složky klíče

         ignore-cache
           Ignoruje nastavení překrývání uložené v cache.

         update-cache
           Aktualizuje nastavení překrývání uložené v cache.

         ol-osd
           Zapne překrývaný display na obrazovce (OSD).

         nool-osd
           Vypne překrývaný OSD (výchozí).

         ol[h|w|x|y]-cor=<-20-20>
           Nastaví rozměr překrytí (š,v) a pozici (x,y) v
           případě kdy se špatně kryje s oknem (výchozí: 0).

         overlay
           Zapne překrývání (výchozí).

         nooverlay
           Aktivuje TV-out.

         overlay-ratio=<1-2500>
           Doladí překrývání (výchozí: 1000).

    -fbmode <název režimu> (pouze -vo fbdev)
       Změní video režim na ten který je pojmenován jako <název
       režimu> v souboru /etc/fb.modes.
       POZNMKA: VESA framebuffer nepodporuje změny režimu.

    -fbmodeconfig <soubor> (pouze fbdev)
       Přenastaví konfigurační soubor pro režim framebufferu
       (výchozí: /etc/fb.modes).

    -fs (viz také volbu -zoom)
       Přehrávání na celé obrazovce (vycentruje film a vytvoří
       kolem něj černý okraj). Funkce není podporována všemi
       video rozhraními.

    -fsmode-dontuse <0-31> (ZASTARALÉ, použijte volbu -fs)
       Zkuste  tuto  volbu  pokud  máte  stále problémy s
       celoobrazovkovým režimem.

    -fstype <typ1,typ2,...> (pouze X11)
       Nastaví výčet režimů celoobrazovkových hladin  podle
       priority, které mají být použity.  Jednotlivé režimy
       můžete potlačit tak, že jim předřadíte '-'.  Pokud
       narazíte na problém typu "film v celoobrazovkovém režimu
       je překryt jinými okny", zkuste použít jiné pořadí.
       POZNMKA: Viz volbu -fstype help pro seznam dostupných
       režimů.

       Dostupné režimy jsou:

         above
           Použije _NETWM_STATE_ABOVE je-li k dispozici.
         below
           Použije _NETWM_STATE_BELOW je-li k dispozici.
         fullscreen
           Použije   _NETWM_STATE_FULLSCREEN  je-li  k
           dispozici.
         layer
           Použije _WIN_LAYER s přednastavenou hladinou.
         layer=<0...15>
           Použije _WIN_LAYER se zadanou hladinou.
         netwm
           Vynutí NETWM styl.
         none
           Nenastavovat hladinu pro celoobrazovkové okno.
         stays_on_top
           Použije  _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP  je-li  k
           dispozici.

       PKLAD:
         layer,stays_on_top,above,fullscreen
           Výchozí pořadí bude použito jako záchrana v
           případě, že zadáte špatné nebo nepodporované
           režimy.
         -fullscreen
           Provádí přepínání na celou obrazovku v OpenBoxu
           1.x.

    -geometry x[%][:y[%]] nebo [ŠxV][+x+y]
       Nastaví pozici na obrazovce kde bude zobrazen výstup.
       Hodnoty x a y udávají vzdálenost v pixelech od levého
       horního rohu obrazovky k levému hornímu rohu obrazu,
       jestliže však jsou hodnoty doplněny znakem procento, pak
       udávají vzdálenost v procentech rozměru obrazovky v daném
       směru.  Souřadnice lze rovněž zadat ve standardním X11
       -geometry formátu.  Pokud je externí okno nastaveno
       pomocí volby -wid, pak jsou souřadnice x a y vztaženy k
       levému hornímu rohu okna místo obrazovky.
       POZNMKA: Tato volba je podporována pouze rozhraními x11,
       xmga, xv, xvmc, xvidix, gl, gl2, directx a tdfxfb.

       PKLAD:
         50:40
           Umístí okno na x=50, y=40.
         50%:50%
           Umístí okno doprostřed obrazovky.
         100%
           Umístí okno doprostřed pravého okraje obrazovky.
         100%:100%
           Umístí okno do pravého dolního rohu obrazovky.

    -gui-wid <ID okna> (viz také volbu -wid) (pouze GUI)
       Tato volba řekne GUI aby rovněž použilo X11 okno a
       přilepilo se na spodek videa, což je použitelné pro
       vestavěné mini-GUI v prohlížeči (s MPlayer pluginem
       například).

    -hue <-100-100>
       Upraví barevné tónování video signálu (výchozí: 0).  S
       touto volbou můžete dostat barevný negativ obrázku. Není
       podporováno všemi video rozhraními.

    -monitor-dotclock <rozsah[,rozsah,...]> (pouze -vo fbdev a vesa)
       Nastaví povolený bodový nebo pixelový frekvenční rozsah
       monitoru.

    -monitor-hfreq <rozsah[,rozsah,...]> (pouze -vo fbdev a vesa)
       Nastaví  horizontální  (řádkový)  frekvenční  rozsah
       monitoru.

    -monitor-vfreq <rozsah[,rozsah,...> (pouze -vo fbdev a vesa)
       Nastaví vertikální (snímkový) frekvenční rozsah monitoru.

    -monitoraspect <poměr> (viz také volbu -aspect)
       Nastaví poměr stran vašeho monitoru nebo TV obrazovky.
       Hodnota  0  zruší  předchozí  nastavení (čili to z
       konfiguračního  souboru).   Má   přednost   před
       -monitorpixelaspect pokud je povoleno.

       PKLAD:
         -monitoraspect 4:3 nebo 1.3333
         -monitoraspect 16:9 nebo 1.7777

    -monitorpixelaspect <poměr> (viz také volbu -aspect)
       Nastaví poměr stran jednotlivých pixelů vašeho monitoru
       nebo TV (výchozí: 1). Hodnota 1 znamená čtvercové pixely
       (správně pro (skoro) všechny LCD).

    -nodouble
       Vypíná dvojitou vyrovnávací paměť, většinou pro účely
       ladění. Dvojitá vyrovnávací paměť odstraňuje třepotání
       ukládáním dvou snímků v paměti, kdy zobrazuje jeden
       snímek, zatímco  zpracovává  druhý.  Může  ovlivnit
       negativně OSD, avšak v mnoha případech odstraní jeho
       blikání.

    -nograbpointer
       Nezachytávat ukazatel myši po změně video režimu (-vm).
       To je použitelné pro vícehlavičkové nastavení.

    -nokeepaspect
       Nedodržovat poměr stran okna během změny velikosti.
       Pracuje pouze s video rozhraními x11, xv, xmga, xvidix,
       directx.  Navíc pod X11 váš okenní manažer musí rozumět
       pokynům pro poměr stran okna.

    -ontop
       Umístí okno přehrávače  trvale  nad  ostatní  okna.
       Podporováno video rozhraními používajícími X11, kromě
       SDL, stejně jako directx, corevideo, quartz, ggi a gl2.

    -panscan <0.0-1.0>
       Zapne "přibližovací" funkci (pan-and-scan) (oříznutím
       videa po stranách tak, aby např. film 16:9 pokryl
       obrazovku 4:3 bez černých okrajů). Tato funkce pracuje
       pouze s video rozhraními xv, xmga, mga, gl, gl2, quartz,
       corevideo a xvidix.
       POZNMKA: Hodnoty mezi -1 a 0 jsou také povoleny, ale
       naprosto  experimenální a mohou havarovat nebo hůř.
       Použijte na vlastní riziko!

    -panscanrange <-19.0-99.0> (experimentální)
       Změní rozsah působení funkce pan-and-scan (výchozí: 1).
       Kladné hodnoty jsou násobky výchozího rozsahu. Záporné
       hodnoty  zase  umožní  zoomovat  až  na  násobek
       -panscanrange+1.  Např. -panscanrange -3 umožňuje zoom
       násobek až do 4.  Tato vlastnost je experimentální.
       Nehlaste chyby, pokud nepoužíváte -vo gl.
       Hodnota, v daném rozsahu, udává jak moc má být obraz
       oříznut.

    -refreshrate <Hz>
       Nastaví obnovovací kmitočet monitoru v  Hz.  Zatím
       podporování pouze -vo directx v kombinaci s volbou -vm.

    -rootwin (pouze X11)
       Přehraje  film  v kořenovém okně (pozadí desktopu).
       Obrázek na ploše však může překrýt zobrazované video.
       Pracuje pouze s video rozhraními x11, xv, xmga, xvidix,
       quartz, corevideo a directx.

    -saturation <-100-100>
       Nastavení sytosti  barev  (saturace)  video  signálu
       (výchozí:  0).  Pomocí  této volby můžete nastavit
       černobílý obraz.  Volba není podporována všemi video
       rozhraními.

    -screenh <pixely>
       Nastavuje svislé rozlišení obrazovky pro ty výstupní
       video rozhraní, které neznají rozlišení obrazovky jako
       fbdev, x11 a TVout.

    -screenw <pixely>
       Nastavuje vodorovné rozlišení obrazovky pro ty výstupní
       video rozhraní, které neznají rozlišení obrazovky jako
       fbdev, x11 a TVout.

    -stop-xscreensaver (pouze X11)
       Při startu vypne xscreensaver a při skončení jej zase
       zapne.

    -vm
       Zkusí změnit video režim. Funkce je podporována video
       rozhraními dga, x11, xv, sdl a directx. Je-li použita s
       directx video rozhraním, můžete použít volby -screenw,
       -screenh, -bpp a -refreshrate pro nastavení nového video
       režimu.

    -vsync
       Zapne synchronizaci na snímkový zpětný běh (VBI) pro
       video rozhraní vesa, dfbmga a svga.

    -wid <ID okna> (viz také volbu -gui-wid) (pouze X11, OpenGL a
    DirectX)
       Tato volba sdělí MPlayeru aby se připojil na existující
       okno.  To  je  využitelné k vestavění MPlayeru do
       internetového  prohlížeče  (například  s  rozšířením
       plugger).

    -xineramascreen <-2-...> (pouze X11)
       V  Xinerama konfiguracích (jedna pracovní plocha je
       rozprostřena na více monitorů) touto volbou sdělíte
       MPlayeru kterou obrazovku použít.  Hodnota -2 znamená
       celoobrazovkové zobrazení přes celou virtuální plochu (v
       tomto případě jsou Xinerama informace úplně ignorovány),
       -1 znamená celoobrazovkové zobrazení na zobrazovači s
       aktuálním oknem.  Počáteční pozice nastavenou pomocí
       -geometry je relativní k nastavené obrazovce.  Obvykle
       pracuje pouze s "-fstype -fullscreen" nebo "-fstype
       none".

    -zrbw (pouze -vo zr)
       Zobrazuj pouze černobíle. Pro optimální výkon může být
       tato volba zkombinována s '-lavdopts gray'.

    -zrcrop <[šířka]x[výška]+[x offset]+[y offset]> (pouze -vo zr)
       Vybere část obrázku k zobrazení. Více než jeden výskyt
       této volby zapne cinerama režim, ve kterém je video
       rozprostřeno na více TV (nebo promítaček) pro vytvoření
       většího obrazu.  Volby za n-tou volbou -zrcrop jsou
       aplikovány na n-tou MJPEG kartu. Každá karta by měla mít
       aspoň -zrdev jako doplněk k -zrcrop. Příklady naleznete
       ve výstupu -zrhelp a v Zr sekci dokumentace.

    -zrdev <zařízení> (pouze -vo zr)
       Zadejte jméno souboru zařízení náležející vaší MJPEG
       kartě, ve výchozím stavu zr video rozhraní použije první
       v4l zařízení které najde.

    -zrfd (pouze -vo zr)
       Vynutí dělení: Dělení, tak jak je popsáno u voleb -zrhdec
       a -zrvdec, nastane pouze tehdy, může-li  hardwarový
       škálovač rozprostřít obraz na původní velikost. Touto
       volbou vynutíte dělení vždy.

    -zrhdec <1|2|4> (pouze -vo zr)
       Horizontální dělení: Požádá video rozhraní aby posílalo
       pouze každý druhý nebo čtvrtý řádek/pixel vstupního
       obrázku do MJPEG karty a použilo škálovač karty k
       rozprostření obrázku na původní velikost.

    -zrhelp (pouze -vo zr)
       Zobrazí seznam všech -zr* voleb, jejich výchozí hodnoty a
       příklad cinerama režimu.

    -zrnorm <norma> (pouze -vo zr)
       Nastaví TV normu PAL nebo NTSC (výchozí: beze změny).

    -zrquality <1-20> (pouze -vo zr)
       Číslo od 1 (nejlepší) do 20 (nejhorší) reprezentuje
       kvalitu jpeg kódování.

    -zrvdec <1|2|4> (pouze -vo zr)
       Svislé dělení: Požádá video rozhraní aby posílalo pouze
       každý druhý nebo čtvrtý sloupec/pixel vstupního obrázku
       do MJPEG karty a použilo škálovač karty k rozprostření
       obrázku na původní velikost.

    -zrxdoff <x offset obrazovky> (pouze -vo zr)
       Pokud je film menší než TV obrazovka, tato volba nastaví
       odsazení obrazu v ose x. Hodnota je vztažena k levému
       hornímu rohu obrazovky (výchozí: vystředěno).

    -zrydoff <y offset obrazovky> (pouze -vo zr)
       Pokud je film menší než TV obrazovka, tato volba nastaví
       odsazení obrazu v ose y. Hodnota je vztažena k levému
       hornímu rohu obrazovky (výchozí: vystředěno).

VÝSTUPNÍ VIDEO ROZHRANÍ (POUZE MPLAYER)

    Výstupní video rozhraní jsou rozhraní k různým výstupním video
    zařízením. Syntax je:

    -vo <rozhraní1[:parametr1[=hodnota]:...],rozhraní2,...[,]>
       Nastavuje seznam video rozhraní k použití podle priority.

    Končí-li seznam čárkou ',', prozkouší MPlayer v případě selhání
    i rozhraní neuvedená v seznamu.  Parametry jsou volitelné a
    většinou mohou být vynechány.
    POZNMKA:  Viz  -vo help pro seznam zakompilovaných video
    rozhraní.

    PKLAD:
         -vo xmga,xv,
           Zkusí Matrox X11 rozhraní, pak Xv rozhraní a
           nakonec ostatní.
         -vo directx:noaccel
           Použije rozhraní DirectX s vypnutou akcelerací.

    Dostupná video rozhraní jsou:

    xv (pouze X11)
       Použije  rozšíření  XVideo z XFree86 4.x umožňující
       hardwarově akcelerované přehrávání.  Pokud  nemůžete
       použít  nativní hardwarové rozhraní, je toto patrně
       nejlepší volba.  Pro informaci jaký barevný klíč je
       použitý a jak je vykreslován, spusťte MPlayer s volbou -v
       a sledujte řádky začínající [xv common].
         port=<číslo>
           Zvolí konkrétní XVideo port.
         ck=<cur|use|set>
           Vybere zdroj  pro  získání  barevného  klíče
           (výchozí: cur).
             cur Výchozí  volba  přebírá  barevný klíč
               aktuálně nastavený v Xv.
             use Použije, ale nenastaví barevný klíč z
               MPlayeru (pro jeho změnu použijte volbu
               -colorkey).
             set Shodné s use, ale dodaný barevný klíč
               rovněž nastaví.
         ck-method=<man|bg|auto>
           Nastaví  metodu  vykreslování barevného klíče
           (výchozí: man).
             man Vykreslí  barevný  klíč  manuálně  (v
               některých případech omezí blikání).
             bg  Nastaví barevný klíč jako pozadí okna.
             auto Nechá Xv vykreslit barevný klíč.

    x11 (pouze X11)
       Video  rozhraní  se  sdílenou pamětí bez hardwarové
       akcelerace které pracuje vždy když je spuštěné X11.

    xover (pouze X11)
       Přidá podporu X11 všem rozhraním založeným na overlay
       (překrývání).  V  současnosti  je  podporován pouze
       tdfx_vid.
         <vo_rozhraní>
           Vybere video rozhraní, které se použije jako
           zdroj pro překrytí nad X11.

    xvmc (pouze X11 spolu s -vc ffmpeg12mc)
       Výstupní video rozhraní využívající XvMC (X Video Motion
       Compensation) rozšíření z XFree86 4.x ke  zrychlení
       MPEG-1/2 a VCR2 dekódování.
         port=<číslo>
           Zvolí konkrétní XVideo port.
         (no)benchmark
           Vypne  zobrazování.   Nutné  pro  správné
           benchmarkování (test výkonu) rozhraní která mění
           obrazové buffery pouze při zpětném běhu monitoru
           (nVidia). Výchozím je nepotlačovat zobrazování
           (nobenchmark).
         (no)bobdeint
           Velmi jednoduchý odstraňovač prokladu. Nemusí
           vypydat lépe než -vf tfields=1, ale je to jediný
           odstraňovač pro xvmc (výchozí: nobobdeint).
         (no)queue
           Skládá obrázky k zobrazení do fronty aby se více
           využila paralelní práce video hardwaru.  Může
           přidat malou (nepostřehnutelnou) stálou odchylku
           v A/V synchronizaci (výchozí: noqueue).
         (no)sleep
           Použije funkci sleep při čekání na dokončení
           renderování (na Linuxu se toto nedoporučuje)
           (výchozí: nosleep).
         ck=cur|use|set
           Stejné jako -vo xv:ck (viz -vo xv).
         ck-method=man|bg|auto
           Stejné jako -vo xv:ck-method (viz -vo xv).

    dga (pouze X11)
       Zobrazuje video přes XFree86 rozšíření: Direct Graphics
       Access. Považujeme za zastaralé.

    sdl (pouze SDL)
       Video rozhraní platformně nezávislé knihovny SDL (Simple
       Directmedia Layer). Vzhledem k tomu, že SDL má vlastní
       X11 vrstvu, nemají X11 volby MPlayeru na SDL žádný vliv.
         driver=<ovladač>
           Explicitně vybere SDL ovladač k použití.
         (no)forcexv
           Použije XVideo přes sdl výstupní video rozhraní
           (výchozí: forcexv).
         (no)hwaccel
           Použije  hardwarově  akcelerovaný  škálovač
           (výchozí: hwaccel).

    vidix
       VIDIX (VIDeo Interface for *niX) je rozhraním k video
       akcelerujícím vlastnostem různých  grafických  karet.
       Poskytuje velmi rychlý video výstup na kartách které jej
       podporují.
         <ovladač>
           Jednoznačně vybere VIDIXový ovladač k použití.
           Dostupné  ovladače  jsou  cyberblade, mach64,
           mga_crtc2, mga, nvidia,  pm2,  pm3,  radeon,
           rage128, sis_vid a unichrome.

    xvidix (pouze X11)
       X11 front-end pro VIDIX
         <ovladač>
           shodné s vidix

    cvidix
       Obecný a platformně nezávislý front-end k VIDIXu. Může
       dokonce pracovat v textové konzoli s nVidia kartami.
         <ovladač>
           shodné s vidix

    winvidix (pouze Windows)
       Windows front-end pro VIDIX
         <ovladač>
           shodné s vidix

    directx (pouze Windows)
       Výstupní video rozhraní využívající DirectX.
         noaccel
           Vypne hardwarovou akceleraci. Vyzkoušejte, máte-
           li potíže se zobrazováním.

    quartz (pouze Mac OS X)
       Video rozhraní Mac OS X Quartz. V některých případech
       může být efektivnější vynucení packed YUV výstupního
       formátu, například s -vf format=yuy2
         device_id=<číslo>
           Zvolí zobrazovací zařízení pro zobrazení na celou
           obrazovku.
         fs_res=<šířka>:<výška>
           Nastaví  rozlišení  celoobrazovkového  režimu
           (použitelné pro pomalé systémy).

    corevideo (Mac OS X 10.4 nebo 10.3.9 s QuickTime 7)
       Výstupní video rozhraní Mac OS X CoreVideo.
         device_id=<číslo>
           Vybere zobrazovací zařízení pro celoobrazovkový
           režim.

    fbdev (pouze Linux)
       Použije jaderný framebuffer k přehrávání videa.
         <zařízení>
           Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití
           (např. /dev/fb0) nebo název vidixového ovladače,
           pokud jméno  zařízení  začíná  vidix  (např.
           vidixsis_vid povolí sis ovladač).

    fbdev2 (pouze Linux)
       Použije  jaderný  framebuffer  k  přehrávání  videa.
       Alternativní implementace.
         <zařízení>
           Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití
           (výchozí: /dev/fb0).

    vesa
       Obecné video rozhraní; funkční s každou VESA VBE 2.0
       kompatibilní kartou.
         (no)dga
           Zapne nebo vypne DGA režim (výchozí: zapnuto).
         neotv_pal
           Aktivuje TV out na neomagicu a nastaví jej na
           normu PAL.
         neotv_ntsc
           Aktivuje TV out na neomagicu a nastaví jej na
           normu NTSC.
         vidix
           Použije VIDIX ovladač.
         lvo:
           Aktivuje Linuxové překrývání videa (Linux Video
           Overlay) v režimu vesa.

    svga
       Přehraje video s pomocí knihovny SVGA.
         <video režim>
           Určí video režim k použití. Režim může být zadán
           ve formátu <šířka>x<výška>x<počet_barev>, např.
           640x480x16M nebo číslem grafického režimu, např.
           84.
         bbosd
           Zobrazuj OSD do černých okrajů  pod  filmem
           (pomalejší).
         native
           Použije pouze nativní vykreslovací funkce. Toto
           vyřadí direct rendering, OSD  a  hardwarovou
           akceleraci.
         retrace
           Vynutí změnu snímku až v době snímkového zpětného
           běhu. Použitelné pouze s volbou -double.  Má
           stejný efekt jako volba -vsync.
         sq
           Zkusí vybrat video režim se čtvercovými pixely.
         vidix
           Použije svga s VIDIX.

    gl
       Video rozhraní OpenGL, jednoduchá verze. Rozměry videa
       musí být menší než maximální velikost textury ve vaší
       OpenGL implementaci.  Navrženo tak, aby pracovalo i se
       základními implementacemi OpenGL, ale rovněž používá
       novější rozšíření, které umožňují další barevné prostory
       a direct rendering.  Používejte prosím  -dr,  pokud
       rozhraní pracuje s vaší OpenGL implementací, protože při
       vyšších rozlišeních poskytuje velké zrychlení.  Kód
       provádí  minimum  testů, takže pokud tato vlastnost
       nefunguje, může to být proto, že není podporována vaší
       kartou/OpenGL implementací i v případě, že neobdržíte
       žádnou chybovou zprávu. Použijte glxinfo nebo podobný
       nástroj pro zobrazení podporovaných OpenGL rozšíření.
         (no)scaled-osd
           Změní chování OSD při změnách velikosti okna
           (výchozí: vypnuto). Pokud volbu zapnete, chová
           se OSD více jako v jiných video rozhraních, což
           je lepší pro fonty s pevnou výškou. Je-li volba
           vypnuta, vypadá lépe s FreeType fonty a používá
           okraje v celoobrazovkovém  režimu.  Nepracuje
           správně s ass titulky (viz volbu -ass), ty můžete
           místo toho renderovat bez podpory OpenGL přes -vf
           ass.
         osdcolor=<0xRRGGBB>
           Barva OSD (výchozí: 0xffffff, odpovídá bílé).
         rectangle=<0,1,2>
           Nastaví použití pravoúhlých textur, což šetří
           video RAM, ale často je pomalejší (výchozí: 0).
             0: Použije power-of-two textury.
             1: Použije rozšíření GL_ARG_texture_rectangle.
             2:       Použije       rozšíření
             GL_ABR_texture_non_power_of_two.  V některých
             případech je podporováno pouze softwarově a
             proto velmi pomalé.

    swapinterval=<n>
      Minimální interval mezi dvěma prohozeními vyrovnávacích
      pamětí, počítaných v zobrazených snímcích (výchozí:1 ).  1
      odpovídá zapnutí VSYNC, 0 vypnutí VSYNC. Hodnoty menší než
      0 ponechají výchozí nastavení systému. To omezí snímkovou
      rychlost na (horizontální obnovovací frekvenci / n). Pro
      svou funkci vyžaduje podporu GLX_SGI_swap_control.  V
      některých (většině/všech?) implementacích pracuje pouze v
      celoobrazovkovém režimu.

    yuv=<n>
      Vybere typ konverze YUV na RGB.
        0:  Použije  se  softwarová  konverze  (výchozí).
        Kompatibilní  se  všemi  verzemi OpenGL.  Poskytuje
        ovládání jasu, kontrastu a sytosti.
        1: Použijí se register combiners.  Používá specifické
        nVidia rozšíření (GL_NV_register_combiners). Vyžaduje
        aspoň tři texturové jednotky.  Poskytuje  ovládání
        sytosti a barevného tónu. Tato metoda je rychlá, ale
        nepřesná.
        2: Použije se fragment program.  Vyžaduje rozšíření
        GL_ARB_fragment_program a aspoň tři texturové jednotky.
        Poskytuje ovládání jasu, kontrastu, sytosti a barevného
        tónu.
        3:  Použije  se  fragment  program používající POW
        instrukci. Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a
        aspoň tři texturové jednotky. Poskytuje ovládání jasu,
        kontrastu, sytosti, barevného tónu a gama.  Gama může
        být také nastavena nezávisle pro červenou, zelenou a
        modrou složku. Metoda 4 je obvykle rychlejší.
        4: Použije se fragment program s dodatečnou kontrolou.
        Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň čtyři
        texturové jednotky. Poskytuje ovládání jasu, kontrastu,
        sytosti, barevného tónu a gama.  Gama může být také
        nastavena nezávisle pro červenou, zelenou a modrou
        složku.
        5: Použije ATI-specifickou metodu (pro starší karty).
        Používá   rozšíření   specifické   pro   ATI
        (GL_ATI_fragment_shader       -       nikoli
        GL_ARB_fragment_shader!).   Vyžaduje   aspoň   tři
        texturovací jednotky.  Poskytuje ovládání sytosti a
        tónování. Tato metoda je rychlá, ale nepřesná.
        6: Použije 3D texturu pro konverzi pomocí lookup.
        Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň čtyři
        texturovací jednotky.  Extrémně  pomalé  (softwarová
        emulatce) na některých (všech?) ATI kartách, jelikož
        používá textury s porder pixely.  Poskytuje nastavení
        jasu, kontrastu, sytosti, tónování a gama. Gamu lze
        rovněž nastavit nezávisle pro červenou, zelenou  a
        modrou.  Rychlost je mnohem více závislá na rychlosti
        GPU paměti než u jiných metod.
    lscale=<n>
      Vybere škálovací funkci pro škálovaní jasové  složky.
      Platná pouze pro YUV režimy 2, 3, 4 a 6.
        0: Použije jednoduchou lineární filtraci (výchozí).
        1:  Použije  bikubickou  filtraci  (lepší kvalita).
        Vyžaduje ještě jednu texturovací jednotku. Starší karty
        to  nebudou  schopny zvládnout pro barevnou složku
        minimálně v režimu celé obrazovky.
        2: Použijte kubické filtrování ve vodorovném a lineární
        filtrování ve svislém směru. Pracuje s o málo více
        kartami než metoda 1.
    cscale=<n>
      Vybere škálovací funkci pro škálování barevné složky.
      Podrobnosti viz lscale.
    customprog=<soubor>
      Nahraje uživatelský fragment program ze <souboru>. Jako
      příklad viz TOOLS/edgedect.fp.
    customtex=<soubor>
      Nahraje uživatelskou "gamma ramp" texturu ze <souboru>. To
      může být použito v kombinaci s yuv=4 nebo s volbou
      customprog.
    (no)customtlin
      Je-li zapnuta (výchozí), použije se pro customtex texturu
      GL_LINEAR interpolace, jinak GL_NEAREST.
    (no)customtrect
      Je-li zapnuta, použije se texture_rectangle pro customtex
      texturu. Výchozí je vypnuta.

      Normálně není důvod pro použití následujících  voleb.
      Většinou slouží pro testovací účely.

         (no)glfinish
           Zavolá  glFinish()  před  prohozením bufferů.
           Pomalejší, ale v některých případech přesnější
           výstup (výchozí: vypnuto).
         (no)manyfmts
           Zapne podporu pro více (RGB a BGR) barevných
           formátů (výchozí: zapnuto).  Vyžaduje  OpenGL
           verze >= 1.2.
         slice-height=<0-...>
           Počet řádků zkopírovaných do textury v jednom
           kuse (výchozí: 0). 0 pro celý obrázek.
           POZNMKA: Používate-li YUV barevný prostor (viz
           podvolba yuv), platí zvláštní pravidla:
             Pokud dekodér používá renderování po částech
             (viz -noslices), nemá tato volba žádný efekt,
             použije  se velikost částí tak, jak jsou
             poskytovány dekodérem.
             Pokud  dekodér  nepoužívá  renderování  po
             částech, je výchozí 16.
         (no)osd
           Zapne nebo vypne podporu renderování OSD přes
           OpenGL (výchozí: zapnuto).  Tato volba je pro
           testování;  k  vypnutí  OSD  použijte raději
           -osdlevel 0.
         (no)aspect
           Zapne nebo vypne škálování na poměr stran a
           podporu pan-and-scan (výchozí: zapnuto). Vypnutí
           může zvýšit rychlost.

    gl2
      Druhá generace OpenGL video rozhraní.  Podporuje OSD a
      videa větší než maximální velikost textury.
         (no)glfinish
           stejné jako gl (výchozí: zapnuto)
         yuv=<n>
           Nastaví typ konverze YUV na RGB.  Pokud ji
           nastavíte na jinou hodnotu než 0, vypne se OSD a
           nastavování jasu, kontrastu a gama bude dostupné
           pouze přes globální nastavení X serveru.  Jinak
           mají hodnoty stejný význam jako pro -vo gl.

    null
      Neprodukuje žádné video. Použitelné pro testy výkonu.

    aa
      Výstupní video rozhraní do ASCII art pracující v textové
      konzoli.  Seznam  a  vysvětlivky  dostupných  podvoleb
      dostanete spuštěním mplayer -vo aa:help

    caca
      Barevné výstupní video rozhraní do ASCII art pracující v
      textové konzoli.

    bl
      Přehrávání videa UDP protokolem  Blinkenlights.  Toto
      rozhraní je velmi závislé na hardwaru.
         <bl_zařízení>
           Explicitně vybere Blinkenlights ovladač zařízení
           k   použití.   Je   to   něco   jako
           arcade:host=localhost:2323          nebo
           hdl:file=jméno1,file=jméno2.   Musíte   uvést
           zařízení.

    ggi
      Video rozhraní pro grafický systém GGI.
         <ovladač>
           Explicitně vybere GGI ovladač k použití. Zaměňte
           veškeré ',', které se objeví v řetězci ovladače
           za '.'.

    directfb
      Přehrávání videa pomocí knihovny DirectFB.
         (no)input
           Použije  DirectFB namísto klávesnicového kódu
           MPlayeru (výchozí: zapnuto).
         buffermode=single|double|triple
           Double (dvojitá) a triple (trojitá) vyrovnávací
           paměť  dávají nejlepší výsledky pokud chcete
           vyloučit trhání. Trojitá vyrovnávací paměť je
           mnohem účinnější vzhledem k tomu že nebrzdí
           MPlayer při čekání na vertikální synchronizaci.
           Jednoduchou (single) vyrovnávací paměť můžete
           s klidem vypustit (výchozí: single).
         fieldparity=top|bottom
           Ovládá řazení prokládaných  snímků  (výchozí:
           vypnuto).  Platné hodnoty jsou top = nejdříve
           horní políčka, bottom = nejdříve spodní políčka.
           Tato volba nebude mít žádný efekt na progresivní
           filmový materiál, jako je mnoho MPEG filmů. Tuto
           volbu povolte pokud máte problémy s trháním nebo
           nevyhlazováním  při  sledování  prokládaného
           filmového materiálu.
         layer=N
           Vynutí použití vrstvy s ID N pro přehrávání
           (výchozí: -1 - auto).
         dfbopts=<výčet>
           Nastaví výčet parametrů pro DirectFB.

    dfbmga
      Výstupní video rozhraní pro Matrox G400/G450/G550 které
      používá  knihovnu  DirectFB k zpřístupnění speciálních
      hardwarových vlastností.  Zapíná CRTC2 (druhý výstup),
      zobrazuje video nezávisle na prvním výstupu.
         (no)input
           stejné jako directfb (výchozí: vypnuto)
         buffermode=single|double|triple
           stejné jako u directfb (výchozí: triple)
         fieldparity=top|bottom
           stejné jako u directfb
         (no)bes
           Zapíná použití Matrox BES (vestavěný zvětšovač)
           (výchozí: vypnuto). Dává velmi dobré výsledky
           jak z hlediska rychlosti tak i kvality vzhledem k
           tomu že úpravu obrázku  zajišťuje  hardware.
           Pracuje pouze na primárním výstupu.
         (no)spic
           Používá Matrox pod-obrázkovou vrstvu k zobrazení
           OSD (výchozí: zapnuto).
         (no)crtc2
           Zapne TV-out na sekundárním výstupu (výchozí:
           zapnuto). Výstupní kvalita je úžasná, protože se
           jedná o plně prokládaný obraz s odpovídající
           synchronizací lichých a sudých půlsnímků.
         tvnorm=pal|ntsc|auto
           Nastaví TV normu na Matrox kartě bez nutnosti
           editace  /etc/directfbrc  (výchozí:  vypnuto).
           Platné normy jsou pal = PAL, ntsc = NTSC.
           Speciální  normou  je  auto  (automatické
           přizpůsobení používá PAL/NTSC) protože určuje
           kterou normu použít podle snímkové rychlosti
           filmu.

    mga (pouze Linux)
      Nativní  Matrox  výstupní  video  rozhraní používající
      vestavěný YUV škálovač na kartách řady  Gxxx  pomocí
      jaderného modulu. Pokud máte kartu od Matroxů, pak je toto
      nejrychlejší volba.
         <zařízení>
           Explicitně vybere jméno zařízení pro matrox k
           použití (výchozí: /dev/mga_vid).

    xmga (pouze Linux s X11)
      Výstupní video rozhraní mga, běží v X11 okně.
         <zařízení>
           Explicitně vybere jméno zařízení pro matrox k
           použití (výchozí: /dev/mga_vid).

    s3fb (pouze Linux) (viz také -vf yuv2 a -dr)
      Výstupní video rozhraní výslovně určené pro S3 Virge. Toto
      rozhraní  podporuje  následující vlastnosti karty: YUV
      konverze a škálování, dvojitou vyrovnávací paměť a direct
      rendering.  Použijte -vf yuy2 pro hardwarově akcelerované
      YUY2 renderování, což je mnohem rychlejší než YV12 na této
      kartě.
         <zařízení>
           Explicitně vybere jméno zažízení fbdev k použití
           (výchozí: /dev/fb0).

    3dfx (pouze Linux)
      Nativní 3dfx video rozhraní, které používá přímo 3dfx
      hardware nad X11. Podporována je pouze barevná hloubka 16
      bpp.

    tdfxfb (pouze Linux)
      Toto rozhraní používá ovladač tdfxfb ovladač framebufferu k
      přehrávání filmů s YUV akcelerací na 3dfx kartách.
         <zařízení>
           Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití
           (výchozí: /dev/fb0).

    tdfx_vid (pouze Linux)
      Nativní 3dfx výstupní video rozhraní, které pracuje v
      kombinaci s jaderným modulem tdfx_vid.
         <zařízení>
           Explicitně  vybere  jméno zařízení k použití
           (výchozí: /dev/fb0).

    dxr2 (viz také volbu -dxr2) (pouze DXR2)
      Nativní video rozhraní ke Creative DXR2.
         <vo_rozhraní>
           Výstupní video podrozhraní pro překrývání (x11,
           xv).

    dxr3 (pouze DXR3)
      Nativní video rozhraní k Sigma Designs em8300 MPEG dekodéru
      (Creative DXR3, Sigma Designs Hollywood Plus).  Viz též
      lavc video filtr.
         overlay
           Aktivuje překrývání namísto TV-Outu.
         prebuf
           Zapíná čtení napřed do vyrovnávací paměti.
         sync
           Zapíná nový synchronizační modul.
         norm=<norma>
           Určuje TV normu.
             0: Neměnit současnou normu (výchozí).
             1: Automaticky zvolit PAL/NTSC.
             2: Automaticky zvolit PAL/PAL-60.
             3: PAL
             4: PAL-60
             5: NTSC

         <0-3>
           Určuje číslo zařízení které se má použít pokud
           máte více než jednu em8300 kartu.

    ivtv (pouze IVTV)
      Výstupní video rozhraní pro TV-Out speciálně pro MPEG
      dekodéry  (Hauppauge WinTV PVR-150/250/350/500) s čipy
      Conexant CX23415 (iCompression iTVC15)  nebo  Conexant
      CX23416 (iCompression iTVC16). Viz také lavc video filtr.
         device
           Explicitně  vybere  zařízení MPEG dekodéru k
           použití (výchozí: /dev/video16).
         output
           Explicitně vybere TV-Out výstup využitý  pro
           videsignál.

    v4l2 (vyžaduje jádro Linux 2.6.22+)
      Video výstupní rozhraní pro karty slučitelné s V4L2 s
      vestavěným hardwarovým MPEG dekodérem. Viz také lavc video
      filtr.
         device
           Explicitně  vybere  zařízení MPEG dekodéru k
           použití (výchozí: /dev/video16).
         output
           Explictně vybere výstup TV-Out k použití pro
           video signál.

    mpegpes (pouze DVB)
      Výstupní video rozhraní pro DVB, které zapisuje do souboru
      ve formátu MPEG-PES, pokud není nainstalována DVB karta.
         card=<1-4>
           Určí číslo zařízení k použití, pokud máte více
           než jednu výstupní DVB kartu. (pouze V3 API,
           takové jaké mají ovladače řady 1.x.y).
         <soubor>
           jméno výstupního souboru (výchozí: ./grab.mpg).

    zr (viz také -zr* a -zrhelp)
      Výstupní video  rozhraní  mnoha  MJPEG  zachytávacích/
      přehrávacích karet.

    zr2 (viz také zrmjpeg video filtr)
      Výstupní  video  rozhraní  mnoha  MJPEG zachytávacích/
      přehrávacích karet, druhá generace.
         dev=<zařízení>
           Nastaví jméno video zařízení k použití.
         norm=<PAL|NTSC|SECAM|auto>
           Nastavuje video normu k použití (výchozí: auto).
         (no)prebuf
           (De)Aktivuje prebuffering, zatím nepodporováno.

    md5sum
      Spočítá MD5 otisk jednotlivě pro všechny snímky a zapíše je
      do souboru.  Podporuje barevné prostory RGB24 a YV12.
      Použitelné při hledání chyb.
         outfile=<hodnota>
           Nastaví jméno  výstupního  souboru  (výchozí:
           ./md5sums).

    yuv4mpeg
      Převádí video proud na sekvenci nekomprimovaných YUV 4:2:0
      obrázků a ukládá je do souboru (výchozí: ./stream.yuv).
      Formát je shodný s tím, který používá mjpegtools, což je
      výhodné pokud chcete video  zpracovávat  pomocí  sady
      mjpegtools.  Podporuje formáty: YV12, RGB (24 bpp) a BGR
      (24 bpp). Můžete to zkombinovat s volbou -fixed-vo pro
      spojování  souborů  se  stejnými  rozměry a snímkovou
      rychlostí.
         interlaced
           Zapisuje výstup jako prokládané snímky, horní
           půlsnímek napřed.
         interlaced_bf
           Zapisuje výstup jako prokládané snímky, dolní
           půlsnímek napřed.
         file=<soubor>
           Zapíše výstup do <soubor>u namísto výchozího
           stream.yuv.

      POZNMKA:  Pokud  neuvedete žádnou volbu, bude výstup
      progresivní (čili. neprokládaný).

    gif89a
      Vyexportuje všechny snímky do jediného animovaného GIF
      souboru v aktuálním adresáři. Podporuje pouze RGB formát s
      barevnou hloubkou 24 bpp a výstup je převeden na 256 barev.
         <fps>
           Desetinné číslo nastavující snímkovou rychlost
           (výchozí: 5.0).
         <output>
           Nastaví  jméno  výstupního  souboru (výchozí:
           ./out.gif).

      POZNMKA: Musíte nastavit snímkovou rychlost před jménem
      souboru, jinak bude součástí jména souboru.

      PKLAD:
         mplayer video.nut -vo gif89a:fps=15.0:output=test.gif

    jpeg
      Vyexportuje každý snímek do JPEG souboru v aktuálním
      adresáři. Každý soubor bude pojmenován číslem snímku i s
      vodícími nulami.
         [no]progressive
           Nastavuje použití standardního nebo progresivního
           JPEG (výchozí: noprogressive).
         [no]baseline
           Nastavuje zda použít baseline nebo ne (výchozí:
           baseline).
         optimize=<0-100>
           faktor optimalizace (výchozí: 100)
         smooth=<0-100>
           faktor rozmazání (výchozí: 0)
         quality=<0-100>
           faktor kvality (výchozí: 75)
         outdir=<adresář>
           Nastavuje adresář do kterého se budou ukládat
           JPEG soubory (výchozí: ./).
         subdirs=<předpona>
           Vytvoří  očíslované  podadresáře  se  zadanou
           předponou, do kterých budou ukládány soubory
           místo aktuálního adresáře.
         maxfiles=<hodnota> (pouze subdirs)
           Maximální počet souborů uložených  v  jednom
           podadresáři.  Musí  být větší nebo rovno 1
           (výchozí: 1000).

    pnm
      Vyexportuje každý snímek do PNM souboru v  aktuálním
      adresáři.  Každý ze souborů je pojmenován číslem snímku
      včetně úvodních nul. Podporuje PPM, PGM a PGMYUV soubory v
      režimu raw i ASCII. Viz též pnm (5), ppm (5) a pgm (5).
         ppm
           Zapisuje PPM soubory (výchozí).
         pgm
           Zapisuje PGM soubory.
         pgmyuv
           Zapisuje PGMYUV soubory.  PGMYUV jsou podobné
           PGM, ale zároveň obsahují U a V složku přidanou
           na spodní okraj obrázku.
         raw
           Zapisuje PNM soubory v raw režimu (výchozí).
         ascii
           Zapisuje PNM soubory v ASCII režimu.
         outdir=<adresář>
           Nastaví  adresář  pro  ukládání  PNM souborů
           (výchozí: ./).
         subdirs=<předpona>
           Vytvoří  očíslované  podadresáře  se  zadanou
           předponou, do kterých budou ukládány soubory
           místo aktuálního adresáře.
         maxfiles=<hodnota> (pouze subdirs)
           Maximální počet PNM souborů uložených v jednom
           podadresáři.  Musí  být větší nebo rovno 1
           (výchozí: 1000).

    png
      Vyexportuje každý snímek do PNG souboru v  aktuálním
      adresáři.  Každý soubor bude pojmenován číslem snímku i s
      vodícími nulami. Podporuje formáty RGB a BGR, oba v 24bpp
      barevné hloubce.
         z=<0-9>
           Nastavuje úroveň komprese. Nastavte 0 pro žádnou
           kompresi, 9 pro maximální kompresi.

    tga
      Vyexportuje každý snímek do Targa souboru v aktuálním
      adresáři.  Každý soubor bude pojmenován číslem snímku i s
      vodícími nulami. Účel tohoto rozhraní je: mít jednoduchý
      bezztrátový zapisovač obrázků, který nebude potřebovat
      žádnou externí knihovnu. Podporuje barevný formát BGR[A],
      v barevné hloubce 15, 24 a 32 bpp. Můžete vynutit určitý
      formát pomocí video filtru format.

      PKLAD:
         mplayer video.nut -vf format=bgr15 -vo tga

VOLBY PRO DEKÓDOVÁNÍ/FILTROVÁNÍ

    -ac <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
       Nastaví seznam zvukových kodeků k použití podle priority,
       shodně s jejich názvy v codecs.conf. Napište '-' před
       název kodeku, který chcete vyloučit. Použijte '+' před
       jménem kodeku pro jeho vynucení, což nejspíš skončí
       havárií!  Pokud seznam zakončíte čárkou, použije  v
       případě selhání Mplayer i kodeky neuvedené na seznamu.
       POZNMKA: Úplný seznam dostupných kodeků získáte pomocí
       -ac help.

       PKLAD:
         -ac mp3acm
           Vynutí MP3 kodek l3codeca.acm.
         -ac mad,
           Nejdříve zkusí libmad a pokud selže, zkouší
           ostatní.
         -ac hwac3,a52,
           Zkusí hardwarový AC-3 kanál, pak softwarový AC-3
           kodek, nakonec ostatní.
         -ac hwdts,
           Zkusí hardwarový DTS kanál, při selhání ostatní.
         -ac -ffmp3,
           Přeskočí FFmpeg MP3 dekodér.

    -af-adv <force=(0-7):list=(filtry)> (viz také -af)
       Nastavuje pokročilé filtrovací vlastnosti:

         force=<0-7>
           Vynutí vkládání audio filtrů podle následujícího
           klíče:
             0: Použije se plně automatický režim vkládání
             filtrů.
             1: Optimalizuje se na věrnost (výchozí).
             2: Optimalizuje se na rychlost.  Varovn:
             Některé vlastnosti v audio filtrech mohou tiše
             selhat a tak snížit kvalitu zvuku.
             3: Nepoužije se automatické vkládání, ani
             optimalizace.  Varovn:  Použitím  tohoto
             nastavení můžete shodit MPlayer.
             4: Použije automatické vkládání filtrů tak
             jako  0  nahoře,  ale  počítá s plovoucí
             desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
             5: Použije automatické vkládání filtrů tak
             jako  1  nahoře,  ale  počítá s plovoucí
             desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
             6: Použije automatické vkládání filtrů tak
             jako  2  nahoře,  ale  počítá s plovoucí
             desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
             7: Nepoužije žádné automatické vkládání filtrů
             tak  jako  3 nahoře a počítá s plovoucí
             desetinnou čárkou kdykoli je to možné.

         list=<filtry>
           Shodné s volbou -af.

    -afm <ovladač1,ovladač2,...>
       Nastaví seznam rodin zvukových ovladačů k použití podle
       priority, tak jak jsou uvedeny v codecs.conf. Jestliže
       žádná nevyhoví, použije se výchozí nastavení.
       POZNMKA: Seznam dostupných rodin ovladačů získáte pomocí
       -afm help.

       PKLAD:
         -afm ffmpeg
           Nejdříve  zkouší rodinu libavcodec kodeků od
           FFmpeg.
         -afm acm,dshow
           Nejdříve zkouší Win32 kodeky.

    -aspect <poměr stran> (viz také volbu -zoom)
       Přepíše zjištěný poměr stran videa v případech, kdy je
       informace o poměru stran v přehrávaném souboru nesprávná,
       nebo chybí.

       PKLAD:
         -aspect 4:3 nebo -aspect 1.3333
         -aspect 16:9 nebo -aspect 1.7777

    -noaspect
       Zakáže automatickou kompenzaci poměru stran videa.

    -field-dominance <-1-1>
       Nastaví první půlsnímek prokládaného obsahu. Vhodné pro
       odstraňovače prokladu zdvojující snímkovou rychlost: -vf
       tfields=1, -vf yadif=1 a -vo xvmc:bobdeint.
         -1  auto (výchozí): Pokud dekodér neexportuje vhodné
           informace,  použije  se  0  (nejprve  horní
           půlsnímek).
         0  nejprve horní půlsnímek
         1  nejprve dolní půlsnímek

    -flip
       Převrátí obraz vzhůru nohama.

    -lavdopts <volba1:volba2:...> (DEBUG KÓD)
       Nastavuje parametry dekódování pro libavcodec.  Více
       voleb oddělujte dvojtečkou.

       PKLAD:
         -lavdopts gray:skiploopfilter=all:skipframe=nonref

       Dostupné volby jsou:

         bitexact
           Ve všech krocích dekódování se použijí pouze bit-
           exact algoritmy (pro testování kodeků).

         bug=<hodnota>
           Manuální korekce chyb enkodéru.
             0: nic
             1: autodetekce chyb (výchozí)
             2 (msmpeg4v3): některé starým lavc generované
             msmpeg4v3 soubory (žádná auto-detekce)
             4  (mpeg4):  Xvid chyba prokládání (auto-
             detekováno pokud fourcc==XVIX)
             8  (mpeg4):  UMP4  (auto-detekována  pokud
             fourcc==UMP4)
             16 (mpeg4): chyba vyplňování (padding bug)
             (auto-detekována)
             32 (mpeg4):  chyba  ilegální  vlc  (auto-
             detekována podle fourcc)
             64 (mpeg4): Xvid a DivX chyba qpel (auto-
             detekována podle fourcc/verze)
             128 (mpeg4): stará standardní qpel (auto-
             detekována podle fourcc/verze)
             256 (mpeg4): jiná qpel chyba (auto-detekována
             podle fourcc/verze)
             512  (mpeg4):  chyba  direct-qpel-blocksize
             (auto-detekována podle fourcc/verze)
             1024  (mpeg4):  chyba edge padding (auto-
             detekována podle fourcc/verze)

         debug=<hodnota>
           Zobrazí ladící informace.
             0: vypnuto
             1: informace o obrázku
             2: řízení rychlosti
             4: bitový proud
             8: typ makrobloku (MB)
             16: kvantizační parametr bloku (QP)
             32: vektor pohybu
             0x0040:  vizualizace  pohybového  vektoru
             (použijte -noslices)
             0x0080: přeskočení MB
             0x0100: start kód
             0x0200: PTS
             0x0400: odolnost proti chybám
             0x0800: operace správce paměti (H.264)
             0x1000: chyby
             0x2000: Vizualizace kvantizační parametr (QP),
             nižší QP je zbarven zeleněji.
             0x4000: Vizualizace typů bloků.

         ec=<hodnota>
           Nastaví strategii nápravy chyb.
             1: Použít silný deblok filtr pro poškozené MB.
             2: Opakované vyhledávání (pomalé) pohybového
             vektoru (MV)
             3: vše (výchozí)

         er=<hodnota>
           Nastavení strategie odolnosti proti chybám.
             0: vypnuto
             1:  mírná  (Mělo  by  pracovat s vadnými
             enkodéry.)
             2: normální (výchozí) (Pracuje s vyhovujícími
             enkodéry.)
             3: agresivní (Více testů, ale může působit
             problémy i na dobrých proudech.)
             4: velmi agresivní

         fast Zapne optimalizace nevyhovující specifikaci, což
           může  potenciálně  způsobit  problémy  jako:
           zjednodušenou dekvantizaci, předpokládané použití
           výchozí kvantizační matice, předpokládaný YUV
           4:2:0 a přeskočení několika testů detekujících
           poškozené bitové proudy.

         gray
           dekódování pouze černobíle (o něco rychlejší než
           barevně)

         idct=<0-99> (viz -lavcopts)
           (viz lavcopts)  Nejlepší  kvality  dekódování
           dosáhnete použitím stejného IDCT algoritmu jak
           pro dekódování, tak pro enkódování. Ovšem cenou
           za to může být věrnost.

         lowres=<číslo>[,<š>]
           Dekóduje s nižším rozlišením.  Dekódování při
           nízkém rozlišení není podporováno všemi kodeky a
           často povede k zobrazování ošklivých artefaktů.
           To není chyba, ale vedlejší účinek nedekódování
           na plné rozlišení.
             0: vypnuto
             1: 1/2 rozlišení
             2: 1/4 rozlišení
             3: 1/8 rozlišení
           Pokud zadáte <š>, bude použito dekódování při
           nízkém rozlišení pouze pokud je šířka videa větší
           nebo rovna <š>.

         sb=<počet> (pouze MPEG-2)
           Přeskočí zadaný počet dolních řad makrobloků.

         st=<počet> (pouze MPEG-2)
           Přeskočí zadaný počet horních řad makrobloků.

         skiploopfilter=<skiphodnota> (pouze H.264)
           Vynechá  loop filtr (čili deblokování) během
           dekódování H.264. Jelikož filtrovaný snímek má
           být  použitý  jako referenční pro dekódování
           závislých snímků, má tato volba horší vliv na
           kvalitu než např. nedeblokování MPEG-2 videa.
           Ale minimálně pro HDTV s vysokým datovým tokem
           poskytuje  vysoké  zrychlení  bez viditelného
           zhoršení kvality.

           <skiphodnota> může nabývat těchto hodnot:
             none: Nic nevynechává.
             default: Přeskočí zbytečné kroky (např. pakety
             s nulovou délkou v AVI).
             nonref:  Přeskočí  snímky,  které  nejsou
             referovány (čili nejsou použity pro dekódování
             ostatních snímků, chyba se nemůže řetězit).
             bidir: Přeskočí B-Frames.
             nonkey:  Přeskočí  všechny  snímky  kromě
             klíčových.
             all: Přeskočí všechny snímky.

         skipidct=<skiphodnota> (pouze MPEG1/2)
           Přeskočí IDCT krok.  Téměř ve všech případech
           velmi  sníží kvalitu (viz skiploopfilter pro
           dostupné skip hodnoty).

         skipframe=<skiphodnota>
           Přeskočí zcela dekódování snímků. Znamená velké
           zrychlení,  ale  trhaný pohyb a občas těžké
           artefakty (viz skiploopfilter pro dostupné skip
           hodnoty).

         threads=<1-8> (pouze MPEG-1/2)
           počet vláken použitých pro dekódování (výchozí:
           1)

         vismv=<hodnota>
           Vizualizuje pohybové vektory.
             0: vypnuta
             1:  Vizualizace  dopředně  predikovaných
             pohybových vektorů P-snímků.
             2:  Vizualizace  dopředně  predikovaných
             pohybových vektorů B-snímků.
             4: Vizualizace zpětně predikovaných pohybových
             vektorů B-snímků.

         vstats
           Vypíše  trochu  statistiky  a  uloží  ji do
           ./vstats_*.log.

    -noslices
       Vypne zobrazování videa po čtverečcích 16x16 bodů. Místo
       toho se vykreslí celý obrázek v jednom tahu. Může to být
       rychlejší nebo pomalejší v závislosti na kartě a dostupné
       vyrovnávací paměti.  Volba je účinná pouze s libmpeg2 a
       libavcodec kodeky.

    -nosound
       Nepřehrávat/enkódovat zvuk.  Použitelné pro  výkonové
       testy.

    -novideo
       Nepřehrávat/enkódovat video. V mnoha případech to nebude
       fungovat, místo toho použijte -vc null -vo null.

    -pp <kvalita> (viz také volbu -vf pp)
       Nastaví úroveň postprocesingu DLL. Tuto volbu již není
       možné použít s -vf pp. Pracuje pouze s Win32 DirectShow
       DLL které mají interní rutiny pro postprocesing.  Platný
       rozsah -pp hodnot závisí na kodeku, zpravidla 0-6, kde
       0=vypnuto 6=nejpomalejší/nejlepší.

    -pphelp (viz také volbu -vf pp)
       Vypíše shrnutí dostupných postprocesních filtrů a jejich
       použití.

    -ssf <mód>
       Nastavuje parametry softwarového škálovače.

       PKLAD:
         -vf scale -ssf lgb=3.0
         lgb=<0-100>
           filtr Gaussovo rozostření (luma)
         cgb=<0-100>
           filtr Gaussovo rozostření (chroma)
         ls=<-100-100>
           filtr zaostření (luma)
         cs=<-100-100>
           filtr zaostření (chroma)
         chs=<h>
           chroma horizontální posun
         cvs=<v>
           chroma vertikální posun

    -stereo <mód>
       Zvolí typ MP2/MP3 stereo výstupu.
         0  stereo
         1  levý kanál
         2  pravý kanál

    -sws <typ softwarového škálovače> (viz také volby -vf scale a
    -zoom)
       Nastavuje algoritmus použitý softwarovým škálovačem pro
       zpracování volby -zoom.  To ovlivňuje výstupní video
       rozhraní bez hardwarové akcelerace, např. x11.

       Možná nastavení jsou:

         0  rychlý bilineární
         1  bilineární
         2  bikubický (dobrá kvalita) (výchozí)
         3  experimentální
         4  nejbližší okolí (špatná kvalita)
         5  prostorový
         6  luma bikubický / chroma bilineární
         7  Gauss
         8  sincR
         9  lanczos
         10  přirozený bikubický spline

    POZNMKA: Některé -sws volby lze obrátit.  Více informací
    naleznete v popisu video filtru scale.

    -vc <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
       Nastaví seznam video kodeků k použití podle priority,
       shodně s jejich názvy v codecs.conf.  Napište '-' před
       jméno kodeku, který chcete vynechat. Použijte '+' před
       jménem kodeku pro jeho vynucení, což nejspíš skončí
       havárií!  Končí-li seznam čárkou, pak se v případě
       selhání použijí i kodeky, které nejsou na seznamu.
       POZNMKA: Pomocí -vc help dostanete seznam dostupných
       kodeků.

       PKLAD:
         -vc divx
           Vynutí Win32/VfW DivX kodek, při selhání skončí.
         -vc -divxds,-divx,
           Přeskočí Win32 DivX kodeky.
         -vc ffmpeg12,mpeg12,
           Zkusí  MPEG-1/2  kodek  z  libavcodec, potom
           libmpeg2, nakonec ostatní.

    -vfm <rodina1,rodina2,...>
       Nastaví seznam rodin video kodeků k použití  podle
       priority, shodně s jejich názvy v codecs.conf. Pokud
       žádná nevyhoví, použije se výchozí nastavení.
       POZNMKA: Viz -vfm help pro úplný seznam dostupných rodin
       kodeků.

       PKLAD:
         -vfm ffmpeg,dshow,vfw
           Zkouší libavcodec, potom DirectShow, potom VFW
           kodeky a v případě že žádný kodek není vhodný,
           zkusí i ostatní.
         -vfm xanim
           Nejdřív zkusí XAnim kodeky.

    -x <x> (viz také volbu -zoom) (pouze MPlayer)
       Škáluje  obraz na šířku <x> (pokud je k dispozici
       softwarové nebo hardwarové škálování). Vypíná kalkulaci
       poměru stran.

    -xvidopts <volba1:volba2:...>
       Nastaví doplňkové parametry pro dekódování s Xvid.
       POZNMKA: Protože je libavcodec rychlejší než Xvid,
       doporučujeme použít postprocesní filtr (-vf pp) i dekodér
       (-vfm ffmpeg) libavcodecu.

       Interní postprocesní filtry Xvidu:
         deblock-chroma (viz také volbu -vf pp)
           deblok filtr barevné (chroma) složky
         deblock-luma (viz také volbu -vf pp)
           deblok filtr jasové (luma) složky
         dering-luma (viz také volbu -vf pp)
           dering filtr jasové složky
         dering-chroma (viz také volbu -vf pp)
           dering filtr barevné složky
         filmeffect (viz také volbu -vf noise)
           Přidá do videa uměleckou filmovou zrnitost. Může
           zvýšit vnímanou kvalitu, zatímco se skutečná
           kvalita sníží.

       metody renderování:
         dr2
           Aktivuje direct rendering metodu 2.
         nodr2
           Deaktivuje direct rendering metodu 2.

    -xy <hodnota> (viz také volbu -zoom)
         hodnota<=8
           Škáluje obraz násobkem <hodnota>.
         hodnota>8
           Nastaví šířku na <hodnota> a vypočítá výšku tak
           aby zachoval správný poměr stran.

    -y <y> (viz také volbu -zoom) (pouze MPlayer)
       Škáluje obraz na výšku <y> (pokud je k  dispozici
       softwarové nebo hardwarové škálování). Vypíná kalkulaci
       poměru stran.

    -zoom
       Umožní softwarové škálování, kdykoli je  to  možné.
       Umožňuje škálovat na výstupní rozhraní (jako x11, fbdev),
       které nepodporují hardwarové škálování, u kterých MPlayer
       vypíná výchozí škálování z výkonových důvodů.

AUDIO FILTRY

    Audio filtry umožňují měnit audio proud a jeho vlastnosti.
    Syntaxe je:

    -af <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
       Aktivuje čárkou oddělený seznam audio filtrů.

    POZNMKA: Úplný seznam audio filtrů dostanete zadáním volby -af
    help.

    Dostupné filtry jsou:

    resample[=vzorkovací_kmitočet[:sloppy][:typ]]
       Změní vzorkovací kmitočet audio proudu. Můžete to použít
       když máte zvukovou kartu s pevným vzorkovacím kmitočtem,
       nebo  jestli  máte starou zvukovou kartu, která má
       maximální vzorkovací kmitočet 44.1 kHz. Tento filtr je
       aktivován automaticky podle potřeby. Podporován je pouze
       celočíselný formát 16-bit a desetinný (float) s nativním
       řazením bajtů (endian).
       POZNMKA: V MEncoderu je nutné použít také volbu -srate
       <Hz>.
         <vzorkovací_kmitočet>
           výstupní vzorkovací kmitočet v Hz. Platný rozsah
           pro tento parametr je 8000 až 192000. Pokud je
           vstupní a výstupní vzorkovací kmitočet stejný,
           nebo hodnota není uvedena, bude filtr automaticky
           vyřazen.  Vysoký vzorkovací kmitočet  obvykle
           zvyšuje kvalitu zvuku, zvlášť v kombinaci s
           ostatními filtry.
         <sloppy>
           Umožní (1) nebo znemožní (0) aby se výstupní
           kmitočet mírně odlišoval od kmitočtu zadaného
           hodnotou <vzorkovací_kmitočet>  (výchozí:  1).
           Můžete to použít, pokud je start přehrávání
           extrémně pomalý.
         <typ>
           Vybere metodu převzorkování.
             0: lineární  interpolace  (rychlá,  špatná
             kvalita zvlášť při zvyšování kmitočtu)
             1:  polyfázová  filtrbanka  s celočíselným
             zpracováním
             2:  polyfázová  filtrbanka  s  desetinným
             zpracováním (pomalé, nejlepší kvalita)

       PKLAD:
         mplayer -af resample=44100:0:0
           nastaví výstupní kmitočet resample filtru na
           44100Hz při použití přesného škálování výstupní
           frekvence a lineární interpolace.

    lavcresample[=vkmitočet[:délka[:lineár[:počet[:střih]]]]]
       Změní vzorkovací kmitočet zvukového proudu na celočíselný
       <vkmitočet> v Hz. Podporován je pouze formát 16-bitů
       nativní-endian.
       POZNMKA: V MEncoderu je nutné použít také volbu -srate
       <Hz>.
         <vkmitočet>
           výstupní vzorkovací kmitočet
         <délka>
           délka filtru s ohledem na nižší  vzorkovací
           kmitočet (výchozí: 16)
         <lineár>
           je-li 1 pak budou filtry lineárně interpolovány
           mezi polyfázovými vstupy
         <počet>
           log2 počtu polyfázových vstupů (..., 10->1024,
           11->2048, 12->4096, ...) (výchozí: 10->1024)
         <střih>
           mezní  kmitočet  (0.0-1.0), výchozí nastavení
           závisí na délce filtru

    sweep[=rychlost]
       Provádí sinusové vyhlazování.
         <0.0-1.0>
           Sinusová funkce delta, používejte velmi malé
           hodnoty, abyste slyšeli vyhlazení.

    sinesuppress[=frekv:útlum]
       Odstaní  sinusovku  zadaného  kmitočtu.  Vhodné pro
       odstranění 50/60Hz rušení na nekvalitním audio zařízení.
       Pravděpodobně pracuje pouze na mono vstupu.
         <frekv>
           Sinusový kmitočet, který má být odstraněn (v Hz)
           (výchozí: 50)
         <zpoždění>
           Ovládá přizpůsobivost (vyšší  hodnota  umožní
           filtru rychlejší přizpůsobení se změnám amplitudy
           a fáze, nižší hodnota přizpůsobování zpomalí)
           (výchozí: 0.001).  Rozumné hodnoty jsou kolem
           0.001.

    hrtf[=flag]
       Head-related transfer function(Přenosová funkce vztažená
       k hlavě): Převádí vícekanálový zvuk na 2 kanálový výstup
       pro sluchátka se zachováním prostorovosti zvuku.

       Příznak Význam
       m    maticové dekódování zadního kanálu
       s    dvoukanálové maticové dekódování
       0    nepoužívá se maticové dekódování (výchozí)

    equalizer=[g1:g2:g3:...:g10]
       10 pásmový oktávový grafický ekvalizér, implementovaný
       pomocí 10 IIR pásmových propustí. To znamená, že pracuje
       bez ohledu na typ přehrávaného audia.  Střední kmitočty
       jednotlivých propustí jsou:

       Číslo kmitočet
       0    31.25 Hz
       1    62.50 Hz
       2   125.00 Hz
       3   250.00 Hz
       4   500.00 Hz
       5    1.00 kHz
       6    2.00 kHz
       7    4.00 kHz
       8    8.00 kHz
       9    16.00 kHz

       Pokud je vzorkovací kmitočet přehrávaného zvuku nižší než
       střední kmitočet propusti, pak bude tato propust vypnuta.
       Známou  chybou tohoto filtru je to, že nemá úplně
       symetrickou přenosovou charakteristiku nejvyššího kanálu,
       pokud se vzorkovací kmitočet blíží střednímu kmitočtu
       propusti. Tento problém může být vyřešen nadvzorkováním
       zvuku pomocí filtru resample předtím, než vstoupí do
       tohoto filtru.
         <g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
           desetinná čísla reprezentující zisk v dB pro
           každé frekvenční pásmo (-12-12)

       PKLAD:
         mplayer  -af  equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12
         media.avi
           Zesílí nízké a vysoké frekvence zvuku, zatímco
           téměř odstraní pásmo okolo 1kHz.

    channels=počet_kanálů[:počet:od1:do1:od2:do2:od3:do3:...]
       Může být použit pro přidání, odstranění, přesměrování a
       kopírování zvukových kanálů. Pokud je  zadán  pouze
       <počet_kanálů>,  použije se výchozí směrování, které
       pracuje takto: Pokud je počet výstupních kanálů vyšší než
       počet vstupních, vloží se prázdné kanály (s výjimkou
       mixování z mono na stereo. Tady se mono kanál zopakuje
       do obou výstupních kanálů). Pokud je počet výstupních
       kanálů menší než počet vstupních kanálů, přebývající
       kanály jsou zahozeny.
         <počet_kanálů>
           počet výstupních kanálů (1-6)
         <počet>
           počet tras (1-6)
         <od1:do1:od2:do2:od3:do3:...>
           Páry čísel mezi 0 a 5 které definují kam směrovat
           který kanál.

       PKLAD:
         mplayer -af channels=4:4:0:1:1:0:2:2:3:3 media.avi
           Změní počet kanálů na 4 a nastaví 4 trasy tak, že
           prohodí kanál 0 s kanálem 1 a ponechá kanály 2 a
           3 beze změny.  Podotkněme, že  pokud  media
           obsahuje pouze dvoukanálový zvuk, kanály 2 a 3
           budou tiché, ale 0 a 1 budou i tak prohozené.
         mplayer -af channels=6:4:0:0:0:1:0:2:0:3 media.avi
           Změní počet kanálů na 6 a nastaví 4 trasy, které
           zkopírují kanál 0 do kanálů 0 až 3. Kanály 4 a 5
           budou tiché.
         mplayer  -af  channels=6:6:0:4:1:0:2:1:3:2:4:3:5:5
         media.avi
           Měl by vytvořit 6-kanálový ffdca (DTS) výstup
           správně fungující s ALSA.

    format[=format] (viz také -format)
       Konvertuje různé formáty vzorků mezi sebou.  Automaticky
       se zapne, pokud jej vyžaduje zvuková karta nebo jiný
       filtr.
         <format>
           Nastaví požadovaný formát.  Obecná forma  je
           'sbe', kde 's' znamená znaménko (buď 's' pro "se
           znaménkem" (signed) nebo 'u' pro "bez znaménka"
           (unsigned)), 'b' označuje počet bitů na vzorek
           (16, 24 nebo 32) a 'e' určuje endian ('le' pro
           little-endian, 'be' pro big-endian a 'ne' použije
           endian počítače na kterém běží MPlayer).  Platné
           hodnoty (spolu s dalšími) jsou: 's16le', 'u32be'
           a 'u24ne'.  Výjimkou z tohoto pravidla jsou
           rovněž platné označení formátů: u8, s8, floatle,
           floatbe, floatne, mulaw, alaw, mpeg2, ac3 a
           imaadpcm.

    volume[=v[:sc]]
       Implementuje softwarové ovládání hlasitosti. Tento filtr
       používejte opatrně, protože může snížit odstup signál-šum
       zvuku.  Ve většině případů je nejlepší nastavit PCM zvuk
       na maximum, nechat tento filtr být a ovládat výstupní
       hlasitost  do  reproduktorů  pomocí  hlavního kanálu
       hlasitosti na směšovače. V případě, že má vaše zvuková
       karta digitální PCM směšovač místo analogového a slyšíte
       ořezání, použijte místo něj MASTER směšovač.  Pokud je
       připojen k počítači externí zesilovač (takto je to téměř
       vždy), můžete minimalizovat šum nastavováním  hlavní
       hlasitosti a voliče hlasitosti na zesilovači tak dlouho,
       dokud nezmizí šumivý zvuk na pozadí.
       Tento filtr má i jinou schopnost: Změří maximální úroveň
       zvuku v celém souboru a vypíše ji při skončení MPlayeru.
       Tato hodnota hlasitosti může být využita pro nastavení
       úrovně zvuku v MEncoderu, takže může být využit celý
       dynamický rozsah.
       POZNMKA: Tento filtr nelze opakovat, proto může být
       aktivován pouze jednou pro každý zvukový proud.
         <v>
           Nastaví zamýšlený zisk v dB pro všechny kanály v
           proudu od -200dB do +60dB, kde -200dB úplně
           ztlumí zvuk a +60dB odpovídá tisícinásobnému
           zesílení (výchozí: 0).
         <sc>
           Zapne (1) nebo vypne  (0)  jemnou  kompresi
           dynamiky.  Komprese dynamiky zjemní zvuk, pokud
           jsou použity vysoké hodnoty hlasitosti.  Tuto
           volbu zapněte pokud máte reproduktory s velmi
           nízkým dynamickým rozsahem.
           VAROVN: Tato vlastnost vytváří zkreslení a měla
           by být považována za poslední možnost.

       PKLAD:
         mplayer -af volume=10.1:0 media.avi
           Zesílí zvuk o 10.1dB a tvrdě jej omezí, pokud je
           jeho úroveň příliš vysoká.

    pan=n[:L00:L01:L02:...L10:L11:L12:...Ln0:Ln1:Ln2:...]
       Volná mixáž kanálů. Jednoduše kombinuje filtry volume a
       chanels, což můžete použít k namixování mnoha zvukových
       kanálů do jen několika, např. stereo na mono, nebo ke
       změně "váhy" středového reproduktoru v systému surround.
       Tento filtr je těžké použít a bude  potřeba  dost
       popřemýšlet než dosáhnete zamýšleného výsledku. Počet
       parametrů tohoto filtru závisí na počtu  výstupních
       kanálů.  Příklad  mixáže  šestikanálového  zvuku na
       dvoukanálový pomocí tohoto filtru naleznete v sekci
       příklady poblíž konce.
         <n>
           Počet výstupních kanálů (1-6).
         <Lij>
           Jak velká část hlasitosti vstupního kanálu i je
           mixována do výstupního kanálu j (0-1).  Princip
           nastavení spočívá v tom, že nejdřív zadáte n
           čísel udávajících co dělat s prvním vstupním
           kanálem, pak n čísel pro druhý vstupní kanál atd.
           Pokud pro některé vstupní kanály nezadáte čísla,
           předpokládají se 0.

       PKLAD:
         mplayer -af pan=1:0.5:0.5 media.avi
           Namixuje stereo zvuk na mono.
         mplayer -af pan=3:1:0:0.5:0:1:0.5 media.avi
           Poskytne tříkanálový zvuk tak, že nechá kanály 0
           a 1 beze změn a namixuje kanály 0 a 1 do kanálu 2
           (ten může být poslán například do subwooferu).

    sub[=fc:ch]
       Přidá kanál pro subwoofer do audio proudu. Audio data
       použitá pro vytvoření kanálu subwooferu jsou průměrem
       kanálů 0 a 1. Výsledný zvuk je poslán do dolní propusti
       provedené čtyřnásobným Butterworth filtrem s výchozím
       mezním kmitočtem 60Hz a přidán do odděleného kanálu
       zvukového proudu.
       VAROVN: Vypněte tento filtr při přehrávání DVD s Dolby
       Digital 5.1 zvukem, jinak tento filtr zničí zvuk pro
       subwoofer.
         <fc>
           mezní kmitočet pro dolní propust (20Hz až 300Hz)
           (výchozí: 60Hz) Pro nejlepší výsledky nastavujte
           mezní kmitočet co nejníže. Vylepší to zkušenost
           se stereo nebo surround zvukem.
         <ch>
           Nastaví číslo kanálu do kterého bude vložen zvuk
           pro subwoofer. Číslo kanálu muže být mezi 0 a 5
           (výchozí: 5).  Všimněte si, že je počet kanálů
           automaticky zvýšen na <ch> podle potřeby.

       PKLAD:
         mplayer -af sub=100:4 -channels 5 media.avi
           Přidá kanál pro subwoofer s mezním kmitočtem 100
           Hz do výstupního kanálu 4.

    center
       Vytvoří střední kanál za zadních kanálů. V současnosti
       může mít nízkou kvalitu, jelikož zatím neimplementuje
       horní propust pro správnou extrakci, ale místo toho
       průměruje a půlí kanály.
         <k> Určí číslo kanálu, do kterého se vloží střední
           kanál.  číslo kanálu může být mezi 0 a 5
           (výchozí: 5). Počet kanálů se automaticky zvýší
           na <k> podle potřeby.

    surround[=zpoždění]
       Dekodér pro maticově kódovaný surround zvuk jako je Dolby
       Surround.  Mnoho dvoukanálových zvuků může obsahovat
       maticový  surround zvuk.  Vyžaduje zvukovou kartu s
       alespoň 4 kanály.
         <zpoždění>
           zpoždění v ms pro zadní reproduktory (0 až 1000)
           (výchozí: 20) Zpoždění by mělo být nastaveno
           následovně: Pokud je  d1  vzdáleností  místa
           poslechu  od  předních  reproduktorů  a  d2
           vzdáleností  místa  poslechu  od  zadních
           reproduktorů,  pak  by  <zpoždění>  mělo být
           nastaveno na 15 (15 ms) pokud d1 <= d2 a na 15 +
           5*(d1-d2) pokud d1 > d2.

       PKLAD:
         mplayer -af surround=15 -channels 4 media.avi
           Přidá dekódování surround zvuku se zpožděním 15
           ms pro zvuk zadních reproduktorů.

    delay[=ch1:ch2:...]
       Zpozdí zvuk do reproduktorů tak, aby zvuk z různých
       kanálů dorazil k posluchači ve stejnou dobu. Tato volba
       je užitečná pouze pokud máte více než dva reproduktory.
         ch1,ch2,...
           Zpoždění v ms které by mělo být vloženo do
           jednotlivých kanálů (desetinné číslo mezi 0 a
           1000).

       Kalkulaci potřebného zpoždění různých kanálů provedete
       takto:

       1. Změřte vzdálenosti k reproduktorům v metrech z místa
         poslechu, čímž dostanete vzdálenosti s1 až s5 (pro
         systém 5.1). Není důvod kompenzovat subwoofer (rozdíl
         byste stejně neslyšeli).

       2. Přiřaďte vzdálenosti s1 až s5 od nejdelší, čili s[i] =
         max(s) - s[i]; i = 1...5.

       3. Vypočtěte  nutná  zpoždění  v  ms  jako  d[i] =
         1000*s[i]/342; i = 1...5.

       PKLAD:
         mplayer -af delay=10.5:10.5:0:0:7:0 media.avi
           Zpozdí levý čelní a pravý o 10.5 ms, oba zadní
           kanály a subwoofer o 0 ms a střední reproduktor o
           7 ms.

    export[=mmap_soubor[:pvzorků]]
       Exportuje vstupní signál jiným procesům pomocí mapování
       paměti (mmap()).  Mapované paměťové oblasti obsahují
       hlavičku:

       int nch           /*počet kanálů*/
       int size          /*velikost bufferu*/
       unsigned long long counter /*Použitý pro udržování synchronizace,
                      updatován po každém exportu dat.*/

       Zbytek je využitý (neprokládanými) 16 bitovými daty.
         <mmap_soubor>
           soubor do kterého se mají data mapovat (výchozí:
           ~/.mplayer/mplayer-af_export).
         <pvzorků>
           počet vzorků na kanál (výchozí: 512)

       PKLAD:
         mplayer   -af   export=/tmp/mplayer-af_export:1024
         media.avi
           Vyexportuje  1024  vzorků  na  kanál  do
           '/tmp/mplayer-af_export'.

    extrastereo[=mul]
       (Lineárně) zvětšuje rozdíl mezi pravým a levým kanálem,
       což dodá určitý druh "live" efektu při přehrávání.
         <mul>
           Nastaví rozdílový koeficient (výchozí: 2.5). 0.0
           znamená mono zvuk (průměr obou kanálů), při 1.0
           bude zvuk beze změn, při -1.0 budou levý a pravý
           kanál prohozeny.

    volnorm[=metoda:cíl]
       Maximalizuje hlasitost bez zkreslení zvuku.
         <metoda>
           Nastaví používanou metodu.
             1: Používá jeden vzorek pro vyhlazení změn
             pomocí  standardního  váženého  průměru  z
             předchozích vzorků (výchozí).
             2: Používá několik vzorků pro vyhlazení změn
             pomocí  standardního  váženého  průměru  z
             předchozích vzorků (výchozí).

         <cíl>
           Nastaví  cílovou amplitudu jako podíl maxima
           daného typu vzorku (výchozí: 0.25).

    ladspa=soubor:název[:voliče...]
       Nahraje LADSPA (Linux Audio Developer's Simple Plugin
       API) plugin.  Tento filtr lze řetězit, lze tedy použít
       několik LADSPA pluginů najednou.
         <soubor>
           Nastaví soubor s knihovnou LADSPA pluginů. Pokud
           je nastavena LADSPA_PATH, je použita pro hledání
           uvedeného souboru. Pokud není nastavena, musíte
           uvést úplnou cestu k souboru.
         <název>
           Nastaví  jméno  filtru  v knihovně.  Některé
           knihovny obsahují jen jeden filtr, jiné jich
           obsahují mnoho. Zadáte-li zde 'help', vypíší se
           všechny filtry z uvedené knihovny, což eliminuje
           použití 'listplugins' z LADSPA SDK.
         <voliče>
           Voliče jsou nula nebo více desetinných čísel,
           ovlivňujících  chování  nahraného   pluginu
           (například zpoždění (delay), práh (threshold)
           nebo zisk (gain)). V upovídaném režimu (přidejte
           -v mezi volby MPlayerova příkazového řádku) budou
           vypsány všechny dostupné voliče a jejich výchozí
           hodnoty.  To eliminuje použití 'analyseplugin' z
           LADSPA SDK.

    comp
       Filtr Kompresor/expander použitelný pro mikrofonní vstup.
       Potlačuje zkreslení velmi hlasitých zvuků a zvyšuje
       hlasitost velmi  tichých  zvuků.  Tento  filtr  je
       netestován, možná dokonce nepoužitelný.

    gate
       Filtr Noise gate podobný zvukovému filtru comp. Tento
       filtr je netestován, možná dokonce nepoužitelný.

    karaoke
       Jednoduchý filtr pro odstranění hlasu využívající fakt,
       že  hlasy je obvykle zaznamenány v mono a později
       'centrálně' mixovány do finálního zvuku.  Pamatujte, že
       tento filtr převede signál na mono. Pracuje dobře pro
       dvoukanálové stopy; nenamáhejte se jej zkoušet na něčem
       jiném než dvoukanálovém stereu.

VIDEO FILTRY

    Video filtry umožňují upravovat video proud a jeho vlastnosti.
    Syntax je:

    -vf <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
       Nastaví řetěz video filtrů.

    Mnoho parametrů je volitelných. Pokud je vynecháte, budou
    nastaveny na výchozí hodnoty.  Použijte '-1' pro nařízení
    použití výchozí hodnoty. Parametry w:h znamenají šířku krát
    výšku v pixelech, x:y znamenají pozici x;y vztaženou k levému
    hornímu rohu obrazu.
    POZNMKA: Úplný seznam video filtrů dostanete pomocí -vf help.

    Video filtry jsou organizovány a ovládány v seznamech.  Zde je
    několik příkazů pro práci se seznamem filtrů.

    -vf-add <filtr1[,filtr2,...]>
       Přidá filtry zadané jako parametry do seznamu filtrů.

    -vf-pre <filtr1[,filtr2,...]>
       Přidá zadané filtry na začátek seznamu filtrů.

    -vf-del <index1[,index2,...]>
       Vymaže filtry na zadaných pozicích. Číslování indexu
       začíná nulou, záporné hodnoty adresují konec seznamu (-1
       je poslední položka).

    -vf-clr
       Úplně vyprázdní seznam filtrů.

    Filtrům, které to podporují, můžete zadat parametry za jejich
    jménem.

    -vf <filtr>=help
       Vypíše názvy parametrů a rozsah jejich hodnot  pro
       konkrétní filtr.

    -vf
    <filtr=pojmenovaný_parametr1=hodnota1[:pojmenovaný_parametr2=hodnota2:...]>
       Nastaví hodnoty pojmenovaných parametrů. Použijte on a
       off nebo yes a no pro nastavení příznaků.

    Dostupné filtry jsou:

    crop[=w:h:x:y]
       Vyřízne  vyznačenou  část  obrazu,  ostatní  zahodí.
       Použitelné pro odstranění černých pruhů ze širokoúhlých
       filmů.
         <w>,<h>
           Ořezaná šířka a výška, výchozí jsou originální
           rozměry.
         <x>,<y>
           Pozice umístění oříznutého obrázku, výchozí je
           střed obrazu.

    cropdetect[=limit:obvod]
       Vypočítá potřebné parametry ořezu a vypíše je na std.
       výstup.
         <limit>
           Práh, který může být volitelně nastaven od 0
           (nic) do 255 (vše) (výchozí: 24).
         <obvod>
           Hodnota udává jaká šířka/výška by měla být vidět
           (výchozí: 16). Přesah je automaticky nastaven na
           střed videa.  Zvolte 2 chcete-li pouze sudé
           rozměry (nutné pro 4:2:2 video). 16 je nejlepší
           pro enkódování většinou video kodeků.

    rectangle[=w:h:x:y]
       Tento  plugin  zachytává   input.conf   direktivu
       'change_rectangle' která má dva parametry.
         <w>,<h>
           šířka a výška (výchozí: -1, maximální šířka kdy
           jsou hranice ještě viditelné)
         <x>,<y>
           pozice od levého horního rohu (výchozí: -1, levý
           horní roh)

    expand[=w:h:x:y:o:a:r]
       Zvětší (neškáluje) obraz na zadanou hodnotu a umístí
       nezměněný originál na souřadnice x, y.  používá se pro
       umístění titulků a OSD do výsledných černých okrajů.

         <w>,<h>
           Výsledná  šířka,výška  (výchozí:  originální
           šířka,výška). Záporné hodnoty pro w a h jsou
           považovány  za přesahy (offsety) originálních
           velikostí.

           PKLAD:
              expand=0:-50:0:0
                 Přidá okraj široký 50 pixelů  na
                 spodek obrázku.

         <x>,<y>
           pozice originálu v rozšířeném obrázku (výchozí:
           střed)

         <o>
           renderování OSD/titulků
             0: vypnuto (výchozí)
             1: zapnuto

         <a>
           Expanduje tak aby odpovídal poměru stran, místo
           rozlišení (výchozí: 0).

           PKLAD:
              expand=800:::::4/3
                 Expanduje  na 800x600, pokud nemá
                 zdroj vyšší rozlišení, v tom případě
                 expanduje  tak, aby dosáhl poměru
                 stran 4/3.

         <r>
           Zaokrouhluje tak, aby byla jak výška, tak šířka
           beze zbytku dělitelná <r> (výchozí: 1).

    flip (viz také volbu -flip)
       Převrátí obraz vzhůru nohama.

    mirror
       Převrátí obraz podle osy Y.

    rotate[=<0-7>]
       Otáčí obraz po 90 stupních a volitelně jej převrátí. Při
       hodnotách mezi 4-7 je otočení provedeno pouze pokud je
       obraz na výšku nikoli na šířku.

         0  Otočí obraz o 90 stupňů po směru hodinových
           ručiček a převrátí jej (výchozí).

         1  Otočí obraz o 90 stupňů po směru hodinových
           ručiček.

         2  Otočí obraz o 90 stupňů proti směru hodinových
           ručiček.

         3  Otočí obraz o 90 stupňů proti směru hodinových
           ručiček a převrátí jej.

    scale[=š:v[:proklad[:odbar[:par[par2[:pevná[:noup[:arnd]]]]]]]]
       Škáluje obraz pomocí (pomalého) softwarového škálovače a
       provádí konverzi barevného prostoru YUV<->RGB (viz také
       volbu -sws).

         <š>,<v>
           výsledná šířka/výška (výchozí: originální šířka/
           výška)
           POZNMKA: Použijete-li -zoom, a podkladové filtry
           (včetně  libvo)  nejsou  schopny  škálovat,
           přenastaví se na d_šířku/d_výšku!
             0:  naškálovaná d_šířka/d_výška
             -1:  originální šířka/výška
             -2:  Vypočítá š/v pomocí druhého rozměru a
             předškálovaného poměru stran.
             -3:  Vypočítá š/v pomocí druhého rozměru a
             původního poměru stran.
             -(n+8): Jako výše uvedené -n, ale zaokrouhlí
             rozměr na nejbližší násobek 16.

         <proklad>
           Přepíná prokládané škálování.
             0: vypnuto (výchozí)
             1: zapnuto

         <odbar>
           ignorování barevné informace
             0: Používat barvy ze všech řádků.
             1: Používat barvy pouze z každého 2. řádku.
             2: Používat barvy pouze z každého 4. řádku.
             3: Používat barvy pouze z každého 8. řádku.

         <par>[:<par2>] (viz také volbu -sws)
           Nastavení některých parametrů v závislosti na
           typu škálovače nastaveném pomocí -sws.
             -sws 2 (bikubické): B (rozostření)  a  C
             (kroužkování)
             0.00:0.60 výchozí
             0.00:0.75  odpovídá  "precise  bicubic"  z
             VirtualDubu
             0.00:0.50 Catmull-Rom spline
             0.33:0.33 Mitchell-Netravali spline
             1.00:0.00 kubická B-spline
             -sws 7 (Gauss): ostření (0 (jemné) - 100
             (ostré))
             -sws 9 (lanczos): délka filtru (1-10)

         <pevná>
           Škáluje na přednastavený rozměr.
             qntsc:  352x240 (NTSC čtvrtina obrazu)
             qpal:  352x288 (PAL čtvrtina obrazu)
             ntsc:  720x480 (standard NTSC)
             pal:   720x576 (standard PAL)
             sntsc:  640x480 (square pixel NTSC)
             spal:  768x576 (square pixel PAL)

         <noup>
           Znemožní zvětšení přesahující původní rozměry.
             0: Umožní zvětšení (výchozí).
             1: Znemožní zvětšení, pokud jedna ze stran
             přesáhne původní hodnotu.
             2: Znemožní zvětšení, pokud obě ze stran
             přesáhnou svou původní hodnotu.

         <arnd>
           Přesné zaokrouhlování vertikálního škálovače, což
           může být rychlejší nebo pomalejší než výchozí
           zaokrouhlení.
             0: Vypnuto přesné zaokrouhlování (výchozí).
             1: Zapnuto přesné zaokrouhlování.

    dsize[=poměr_stran|w:h:metoda:r]
       Změní zamýšlený rozměr/poměr_stran obrazovky v daném bodě
       řetězce filtrů. Poměr stran může být zadán jako zlomek
       (4/3) nebo desetinné číslo (1.33). Alternativně můžete
       zadat přímo požadovanou šířku a výšku obrazu.  Tento
       filtr sám o sobě neškáluje ; pouze ovlivní chování
       pozdějších škálovačů (softwarových nebo hardwarových) při
       auto-škálovaní na správný poměr stran.

         <w>,<h>
           Nová šířka a výška zobrazovače. Může nabývat
           také těchto speciálních hodnot:
             0:  původní šířka a výška zobrazovače
             -1:  původní šířka a výška videa (výchozí)
             -2:  Vypočítá w/h pomocí druhého rozměru a
             původního poměru stran zobrazovače.
             -3:  Vypočítá w/h pomocí druhého rozměru a
             původního poměru stran videa.

         PKLAD:
              dsize=800:-2
                 Nastaví  rozlišení  zobrazení  na
                 800x600 pro video s poměrem stran
                 4/3, nebo 800x450 pro video s poměrem
                 stran 16/9.
         <metoda>
           Upraví šířku a výšku podle původního poměru
           stran.
             -1: Ignoruje původní poměr stran (výchozí).
             0: Ponechá poměr  stran  zobrazovače,  s
             použitím <w> a <h> jako maximální rozlišení.
             1:  Ponechá  poměr  stran zobrazovače, s
             použitím <w> a <h> jako minimální rozlišení.
             2: Ponechá poměr stran videa, s použitím <w>
             a <h> jako maximální rozlišení.
             3: Ponechá poměr stran videa, s použitím <w>
             a <h> jako minimální rozlišení.

         PKLAD:
              dsize=800:600:0
                 Nastaví rozlišení  zobrazovače  na
                 maximálně 800x600, nebo menší, aby
                 zůstal zachován poměr stran.

         <r>
           Zaokrouhlí nahoru na násobek <r> (výchozí: 1).

    yuy2
       Vynutí softwarovou konverzi YV12/I420/422P na  YUY2.
       Použitelné pro video karty/rozhraní s pomalým YV12 ale
       rychlým YUY2.

    yvu9
       Vynutí softwarovou YVU9 do YV12 konverzi  barevného
       prostoru. Nahrazeno pomocí softwarového škálovače.

    yuvcsp
       Přizpůsobí YUV barevné hodnoty rozsahu CCIR 601 bez
       provedení skutečné konverze.

    rgb2bgr[=swap]
       Konverze barevného prostoru: RGB 24/32 <-> BGR 24/32.
         swap
           Rovněž zajišťuje záměnu R <-> B.

    palette
       Konverze barevného prostoru RGB/BGR 8 -> 15/16/24/32bpp
       za použití palety.

    format[=fourcc]
       Omezí barevný prostor pro následující filtr bez provedení
       konverze.  Chcete-li  provést  opravdovou  konverzi,
       použijte v kombinaci s filtrem scale.
       POZNMKA:  Seznam  dostupných formátů získáte pomocí
       format=fmt=help.
         <fourcc>
           jméno formátu jako rgb15, bgr24, yv12,  atd
           (výchozí: yuy2)

    noformat[=fourcc]
       Omezí barevný prostor pro následující filtr bez provedení
       konverze.  Na rozdíl od filtru formát, tato  volba
       umožňuje jakýkoliv barevný prostor kromě toho který
       zadáte.
       POZNMKA: Seznam dostupných formátů  získáte  pomocí
       noformat=fmt=help.
         <fourcc>
           jméno  formátu jako rgb15, bgr24, yv12, atd
           (výchozí: yv12)

    pp[=filtr1[:volba1[:volba2...]]/[-]filtr2...] (viz také volbu
    -pphelp)
       Zapíná uvedený řetězec postprocesních filtrů. Filtry
       musí být odděleny '/' a mohou být vypnuty použitím '-'.
       Každý podfiltr a některé volby mají jak krátký, tak
       dlouhý název, které mohou být zaměňovány. Například
       dr/dering  jsou  stejné.  Všechny podfiltry sdílejí
       společné volby vymezující jejich působnost:
         a/autoq
           Automaticky vypne filtr pokud je procesor příliš
           pomalý.
         c/chrom
           Provádí  také  filtrování  barevné  složky
           (chrominance)(výchozí).
         y/nochrom
           Provádí filtrování pouze  jasové  (černobílé)
           složky (nikoli barvonosné).
         n/noluma
           Provádí  filtrování  pouze  barvonosné složky
           (nikoli jasové).

       POZNMKA: -pphelp zobrazí seznam dostupných filtrů.

       Dostupné podfiltry jsou

         hb/hdeblock[:rozdíl[:plochost]]
           horizontální deblokovací filtr
             <rozdíl>: Rozdílová faktor kde vyšší hodnoty
             znamenají více deblokování (výchozí: 32).
             <plochost>: Práh plochosti kde nižší hodnoty
             znamenají více deblokování (výchozí: 39).

         vb/vdeblock[:rozdíl[:plochost]]
           vertikální deblokovací filtr
             <rozdíl>: Rozdílová faktor kde vyšší hodnoty
             znamenají více deblokování (výchozí: 32).
             <plochost>: Práh plochosti kde nižší hodnoty
             znamenají více deblokování (výchozí: 39).

         ha/hadeblock[:rozdíl[:plochost]]
           vážený horizontální deblokovací filtr
             <rozdíl>: Rozdílová faktor kde vyšší hodnoty
             znamenají více deblokování (výchozí: 32).
             <plochost>: Práh plochosti kde nižší hodnoty
             znamenají více deblokování (výchozí: 39).

         va/vadeblock[:rozdíl[:plochost]]
           vážený vertikální deblokovací filtr
             <rozdíl>: Rozdílová faktor kde vyšší hodnoty
             znamenají více deblokování (výchozí: 32).
             <plochost>: Práh plochosti kde nižší hodnoty
             znamenají více deblokování (výchozí: 39).

         Horizontální a vertikální deblokovací filtr sdílejí
         hodnoty rozdílu a plochosti, takže nelze nastavit
         rozdílné horizontální a vertikální prahy.

         h1/x1hdeblock
           experimentální horizontální deblokovací filtr

         v1/x1vdeblock
           experimentální vertikální deblokovací filtr

         dr/dering
           kroužkový filtr

         tn/tmpnoise[:práh1[:práh2[:práh3]]]
           omezovač proměnného šumu
             <práh1>: vyšší -> silnější filtrování
             <práh2>: vyšší -> silnější filtrování
             <práh3>: vyšší -> silnější filtrování

         al/autolevels[:f/fullyrange]
           automatická korekce jasu / kontrastu
             f/fullyrange: Roztáhnout jasovou složku na
             (0-255).

         lb/linblenddeint
           Lineární  směšovací filtr prokladu odstraňuje
           proklad daného bloku filtrováním všech řádků
           pomocí (1 2 1) filtru.

         li/linipoldeint
           Lineární interpolační filtr prokladu odstraňuje
           proklad daného bloku lineární interpolací každého
           druhého řádku.

         ci/cubicipoldeint
           Kubický interpolační filtr prokladu odstraňuje
           proklad daného bloku prostorovou  interpolací
           každého druhého řádku.

         md/mediandeint
           Mediánový  filtr  prokladu odstraňuje proklad
           daného bloku použitím mediánového filtru na každý
           druhý řádek.

         fd/ffmpegdeint
           FFmpeg filtr prokladu odstraňuje proklad daného
           bloku filtrováním každého druhého řádku pomocí
           (-1 4 2 4 -1) filtru.

         l5/lowpass5
           Vertikálně provedený FIR lowpass filtr prokladu
           odstraňuje proklad daného bloku filtrováním všech
           řádků pomocí (-1 2 6 2 -1) filtru.

         fq/forceQuant[:kvantizer]
           Nahradí tabulku kvantizerů ze vstupu pevným, vámi
           zadaným, kvantizerem.
             <kvantizer>: požadovaný kvantizer

         de/default
           výchozí kombinace pp filtrů (hb:a,vb:a,dr:a)

         fa/fast
           rychlá kombinace pp filtrů (h1:a,v1:a,dr:a)

         ac
           pp  filtr   vysoké   kvality,   kombinace
           (ha:a:128:7,va:a,dr:a)

       PKLAD:
         -vf pp=hb/vb/dr/al
           horizontální a vertikální deblokování, dering a
           automatický jas/kontrast
         -vf pp=de/-al
           přednastavené filtry bez korekce jasu/kontrastu
         -vf pp=default/tmpnoise:1:2:3
           Zapne přednastavené filtry  a  filtr  zrnění
           (proměnný šum).
         -vf pp=hb:y/vb:a -autoq 6
           Horizontálně deblokuje pouze luminanci a zapíná
           nebo  vypíná  vertikální  deblokování  podle
           dostupného výkonu CPU.

    spp[=kvalita[:qp[:režim]]]
       Jednoduchý  postprocesní  filtr,  který komprimuje a
       dekomprimuje obrázek s posunem několika (nebo - v případě
       kvality úrovně 6 - všemi) směry a zprůměruje výsledky.

         <kvalita>
           0-6 (výchozí: 3)

         <qp>
           Vynutí kvantizační parametr (výchozí: 0, použije
           QP z videa).

         <režim>
           0: ostrý práh (výchozí)
           1: jemný práh (lepší dering, ale rozmazanější)
           4: jako 0, ale použijí se také B-snímky' QP (může
           způsobit cukání)
           5: jako 1, ale použijí se také B-snímky' QP (může
           způsobit cukání)

    uspp[=kvalita[:qp]]
       Ultra jednoduchý & pomalý postprocesní filtr, který
       komprimuje a dekomprimuje obraz s posunem několika (nebo
       - v případě kvality úrovně 8 - všemi) směry a zprůměruje
       výsledky.  Volba se liší od spp v tom, že pro komprimaci
       a dekomprimaci používá Snow z libavcodec, zatímco spp
       používá zjednodušenou pouze intra 8x8 DCT podobně jako
       MJPEG.

         <kvalita>
           0-8 (výchozí: 3)

         <qp>
           Vynutí kvantizační parametr (výchozí: 0, použije
           QP z videa).

    fspp[=kvalita[:qp[:síla[:bsnímky]]]]
       rychlejší verze jednoduchého postprocesního filtru

         <kvalita>
           4-5 (odpovídá spp; výchozí: 4)

         <qp>
           Vynutí kvantizační parametr (výchozí: 0, použije
           QP z videa).

         <-15-32>
           Síla filtru, nižší  hodnoty  zachovají  více
           detailů, ale také více artefaktů, zatímco vyšší
           hodnoty učiní obraz hladším, ale i rozmazanějším
           (výchozí: 0 - PSNR optimální).

         <bsnímky>
           0: nepoužívat QP z B-snímků (výchozí)
           1: používat také QP z B-snímků (může způsobit
           cukání)

    pp7[=qp[:režim]]
       Varianta spp filtru podobná spp=6 se 7 bodovým DCT, kde
       je použitý jen střední vzorek po IDCT.

         <qp>
           Vynutí kvantizační parametr (výchozí: 0, použije
           QP z videa).

         <mode>
           0: hard thresholding
           1: soft thresholding (lepší odkroužkování, ale
           rozmazanější)
           2: medium thresholding (výchozí, dobré výsledky)

    qp=rovnice
       filtr pro změnu kvantizačního parametru (QP)

         <rovnice>
           nějaká rovnice např. "2+2*sin(PI*qp)"

    geq=rovnice
       filtr pro změnu generické rovnice

         <rovnice>
           Nějaká  rovnice,  např.   'p(W-X\,Y)'  pro
           horizontální překlopení obrazu. Můžete používat
           mezery pro lepší čitelnost rovnice. Zde máte
           několik konstant, které můžete využít v rovnici:
             PI: konstanta pí
             E: konstanta e
             X / Y: koordináty aktuálního vzorku
             W / H: šířka a výška obrázku
             SW / SH: šířková/výšková škála závislá na
             aktuálně filtrovaném políčku, např. 1,1 a
             0.5,0.5 pro YUV 4:2:0.
             p(x,y): vrací hodnotu pixelu na souřadnicích
             x/y akuálního políčka.

    test
       Generuje různé testovací vzory.

    rgbtest
       Generuje  RGB testovací vzor použitelný pro detekci
       problémů RGB vs BGR.  Budete vidět červený, zelený a
       modrý svislý pruh.

    lavc[=quality:fps]
       Rychlá  softwarová  konverze  YV12 do MPEG-1 pomocí
       libavcodec pro použití s DVB/DXR3/IVTV/V4L2.

         <quality>
           1-31: pevná qscale
           32-: pevný bitrate v kilobitech

         <fps>
           vynutí výstupní fps (desetinné číslo) (výchozí:
           0, autodetekce založena na výšce)

    dvbscale[=poměr_stran]
       Nastaví  optimální škálování pro DVB karty, škáluje
       hardwarově v ose X a provede softwarové škálování v ose Y
       pro zachování poměru stran. Toto je použitelné pouze v
       kombinaci s expand a scale

         <aspect>
           Ovládá  poměr  stran,  vypočítá  se  jako
           DVB_VÝŠKA*POMĚR_STRAN  (výchozí:  576*4/3=768),
           nastavte 576*(16/9)=1024 pro 16:9 TV.

       PKLAD:
         -vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc
           DODĚLAT: Vysvětlit co to dělá.

    [=luma[u][t|a][h][p]:chroma[u][t|a][h][p]]
       Přidá šum.
         <0-100>
           luma šum
         <0-100>
           chroma šum
         u  konstantní šum (jinak Gaussův)
         t  proměnný šum (šumový obrazec se mění mezi snímky)
         a  průměrovaný proměnný šum (jemnější, ale mnohem
           pomalejší)
         h  vysoká kvalita (o něco lépe vypadá, o něco
           pomalejší)
         p  směšuje náhodný šum se (skoro)konstantním vzorem

    denoise3d[=luma_spatial:chroma_spatial:luma_tmp:chroma_tmp]
       Tento filtr je zaměřen na omezení šumu v obrázku a
       stabilní  obraz bude skutečně stabilní (To by mělo
       vylepšit komprimovatelnost.).
         <luma_spatial>
           prostorová intenzita světlosti (výchozí: 4)
         <chroma_spatial>
           prostorová intenzita barevnosti (výchozí: 3)
         <luma_tmp>
           proměnná intenzita světlosti (výchozí: 6)
         <chroma_tmp>
           proměnná intenzita barevnosti (výchozí: 6)

    hqdn3d[=luma_spatial:chroma_spatial:luma_tmp:chroma_tmp]
       Vysoce precizní/kvalitní verze denoise3d filtru. Použití
       a parametry jsou stejné.

    eq[=jas:kontrast] (ZASTARALÉ)
       Softwarový ekvalizér s interaktivním ovládáním shodným s
       hardwarovým ekvalizérem pro karty/ovladače které nemají
       podporu nastavení jasu a kontrastu v hardwaru. Rovněž
       může být použitelný pro MEncoder, buď pro opravu mizerně
       zachycených filmů, nebo pro mírné snížení kontrastu, čímž
       zamaskujete artefakty vznikající při nízkých datových
       tocích.
         <-100-100>
           počáteční jas
         <-100-100>
           počáteční kontrast

    eq2[=gama:kontrast:jas:sytost_barev:rg:gg:bg:váha]
       Alternativní softwarový ekvalizér používající převodní
       tabulky (velmi pomalé), umožňující gama korekci navíc k
       jednoduché korekci jasu a kontrastu. Pokud jsou všechny
       gama hodnoty nastaveny na 1.0, pak používá stejný MMX
       optimalizovaný kód jako -vf eq. Parametry jsou desetinná
       čísla.
         <0.1-10>
           počáteční hodnota gama (výchozí: 1.0)
         <-2-2>
           počáteční kontrast, kdy záporné hodnoty produkují
           negativ (výchozí: 1.0)
         <-1-1>
           počáteční jas (výchozí: 0.0)
         <0-3>
           počáteční sytost barev (výchozí: 1.0)
         <0.1-10>
           hodnota gama červené složky (výchozí: 1.0)
         <0.1-10>
           hodnota gama zelené složky (výchozí: 1.0)
         <0.1-10>
           hodnota gama modré složky (výchozí: 1.0)
         <0-1>
           Parametr váha může být použit pro omezení vysoké
           gama korekce velmi jasných ploch, čili zamezí
           jejich přebuzení na čistě bílou. Hodnota 0.0
           úplně potlačí gama korekci zatímco 1.0 ji ponechá
           v plné síle (výchozí: 1.0).

    hue[=hue:barevná_sytost]
       Softwarový ekvalizér i interaktivním ovládáním podobným
       hardwarovému  ekvalizéru  pro  karty/rozhraní  které
       nepodporují tónování a sytost barev v hardwaru.
         <-180-180>
           počáteční tón (default: 0.0)
         <-100-100>
           počáteční sytost barev, kde negativní hodnoty
           vedou k inverzním barvám (výchozí: 1.0)

    halfpack[=f]
       Konvertuje jednoduchý YUV 4:2:0 do pakovaného 4:2:2 s
       poloviční výškou, podsampluje se luma ale veškeré barevné
       (chroma) informace jsou zachovány. Použitelné pro výstup
       na zobrazovač s nízkým rozlišením když má hardwarové
       podsamplování špatnou kvalitu, nebo  není k dispozici.
       Rovněž  může  být použit jako primitivní pouze-luma
       deinterlacer (odstraňovač
        prokladu) s velmi malou režií pro CPU.
         <f>
           Ve výchozím stavu se při podvzorkování pakuje
           průměrná  hodnota párovaných řádků.  Jakákoli
           hodnota jiná než 0 nebo 1 nastaví  výchozí
           (průměrovací) chování.
             0: Pro podvzorkování použije pouze sudé řádky.
             1:  Pro podvzorkování použije pouze liché
             řádky.

    ilpack[=režim]
       Když je v YUV 4:2:0 formátech uloženo prokládané video,
       pak se prokládání barev, díky vertikálnímu podsamplování
       chroma kanálů, přesně nekryje.  Tento filtr  pakuje
       původní 4:2:0 data do YUY2 (4:2:2) formátu s chroma řádky
       na jejich správných místech, takže na zobrazeném řádku
       pochází  jak  světelná  (luma) tak barevná (chroma)
       informace ze stejného místa v originále.
         <režim>
           Vybere režim vzorkování.
             0: vzorkování nejbližšího okolí, rychlé ale
             nepřesné
             1: lineární interpolace (výchozí)

    harddup
       Použitelné pouze s MEncoderem. Pokud to použijete při
       enkódování, vynutíte kódování i duplicitních snímků.  To
       zabere více místa, ale je to nutnost pro výstup do MPEG
       souborů,  nebo  pokud  plánujete  demultiplexovat  a
       multiplexovat video proud po zakódování. Měl by být na
       konci, nebo co nejblíž konce, řetězu filtrů, pokud nemáte
       opravdu dobrý důvod pro jiné umístění.

    softskip
       Použitelné  pouze  s MEncoderem.  Softskip přesunuje
       přeskakování snímků z místa před řetězem filtrů do
       některého místa v řetězci filtrů. To umožňuje filtrům,
       které to potřebují, vidět všechny snímky  (inverzní
       telecine,  filtr  náhodného šumu, atd.) aby správně
       fungovaly. Volba by měla být umístěna za filtry, které
       potřebují vidět všechny snímky, ale před všechny další
       filtry náročné na CPU.

    decimate[=max:hi:lo:frac]
       Zahodí snímky které se příliš neliší od předchozího aby
       se snížila snímková rychlost.  Hlavní zaměření tohoto
       filtru je na enkódování s velmi nízkým datovým tokem
       (například  datový  proud přes klasický modem), ale
       teoreticky může být použitý pro opravu filmů, u kterých
       bylo nesprávně provedeno inverzní telecine.
         <max>
           Nastaví  maximální množství po sobě jdoucích
           snímků, které mohou být zahozeny (je-li kladný),
           nebo minimální interval mezi zahozenými snímky
           (je-li záporný).
         <hi>,<lo>,<frac>
           Snímek je vhodný k zahození pokud se žádný 8x8
           region neliší více než je práh nastavený v <hi> a
           jestliže méně než <frac> regionů (1 znamená celý
           obrázek) se liší více než je práh nastavený v
           <lo>. Hodnoty <hi> a <lo> jsou pro bloky 8x8
           pixelů a reprezentují aktuální odchylku hodnot
           pixelů, takže práh 64 odpovídá změně každého
           pixelu  o  jedničku,  nebo  té samé hodnotě
           rozprostřené nerovnoměrně v bloku.

    dint[=sense:level]
       Filtr "drop-deinterlace (dint)" detekuje a zahodí první
       ze sady prokládaných snímků.
         <0.0-1.0>
           relativní odchylka sousedních pixelů (výchozí:
           0.1)
         <0.0-1.0>
           Jaká část obrázku má  být  detekována  jako
           prokládaná, aby byl snímek zahozen (výchozí:
           0.15).

    lavcdeint (ZASTARALÉ)
       filtr deinterlace (odstraňovač prokladu) z FFmpeg, stejné
       jako -vf pp=fd

    kerndeint[=práh[:map[:pořadí[:ostření[:dvoucestné]]]]]
       Adaptivní  jaderný  deinterlacer  od Donalda Grafta.
       Odstraní proklad z těch částí videa, kde je překročen
       nastavitelný práh.
         <0-255>
           práh (výchozí: 10)
         <map>
             0: Ignoruje pixely přesahující práh (výchozí).
             1: Obarví pixely přesahující práh bíle.

         <pořadí>
             0: Ponechá políčka jak jsou (výchozí).
             1: Prohodí políčka.

         <ostření>
             0: Vypne dodatečné ostření (výchozí).
             1: Zapne dodatečné ostření.

         <dvoucestné>
             0: Vypne dvoucestné ostření (výchozí).
             1: Zapne dvoucestné ostření.

    unsharp[=l|cWxH:amount[:l|cWxH:amount]]
       maska rozostření / Gaussovo rozostření

         l
           Aplikuje efekt na černobílou složku.

         c
           Aplikuje efekt na barevnou složku.

         <šířka>x<výška>
           šířka a výška matice, oba rozměry musí být liché
           (min = 3x3, max = 13x11 nebo 11x13, obvykle něco
           mezi 3x3 a 7x7)

         amount
           Relativní  množství  ostření/rozmazání přidané
           obrázku (rozumný rozsah je -1.5-1.5).
             <0: rozmazání
             >0: ostření

    swapuv
       Zamění úrovně U & V.

    il[=d|i][s][:[d|i][s]]
       Rozloží či proloží řádky. Tento filtr přidává schopnost
       zpracovávat jednotlivé půlsnímky prokládaného obrázku bez
       nutnosti odstranění prokladu.  Můžete filtrovat  své
       prokládané DVD a zobrazovat je na televizi aniž byste
       zrušili prokládání. Zatímco odstranění prokladu (pomocí
       "deinterlace"  filtru)  odstraní  proklad  trvale
       (vyhlazením,   průměrováním,   apod.)   rozložení
       (deinterleave) rozdělí snímek na dva půlsnímky (jeden z
       lichých a druhý ze sudých řádků), takže je můžete
       zpracovávat nezávisle a pak je zase složit (interleave).
         d  rozložit (umístí první půlsnímek nad druhý)
         i  interleave
         s  zaměnit políčka (zamění sudé a liché řádky)

    fil[=i|d]
       Rozloží či proloží řádky. Tento filtr je velmi podobný
       filtru il, jen je mnohem rychlejší, problém je že ne vždy
       funguje.  Zvlášť při určitých kombinacích filtrů může
       zcela náhodně demolovat snímky, takže buďte rádi pokud
       bude fungovat a nenadávejte když to nezvládne zrovna tu
       vaši kombinaci filtrů.
         d  Rozloží snímek a půlsnímky umístí vedle sebe.
         i  Znovu složí půlsnímky (odstraní efekt fil=d).

    field[=n]
       Vyextrahuje jediný snímek z prokládaného obrázku za
       použití jednoduché aritmetiky, aby se neplýtvalo výkonem
       CPU. Volitelný argument n udává zdali se má použít liché
       či sudé políčko (což závisí na tom zda je n sudé nebo
       liché).

    detc[=proměnná1=hodnota1:prom2=hodnota2:...]
       Pokusí se obrátit 'telecine' proces a získat tím čistý,
       neprokládaný proud se snímkovou rychlostí filmu. Toto je
       první a nejprimitivnější 'inverse telecine' filtr přidaný
       do MPlayeru/MEncoderu.  Pracuje tak, že se zafixuje na
       telecine šablonu 3:2 a sleduje ji tak dlouho, jak je to
       jen možné.  Filtr je vhodný pro perfektně proložený
       (telecined) materiál, zvládne dokonce i poměrně velké
       množství šumu, ale naprosto selhává, pokud byl film
       komplexně editován po provedení telecine.  Vývoj tohoto
       filtru byl zastaven, jelikož ivtc, pullup, a filmdint
       jsou ve většině případů lepší.  Následující argumenty
       (syntax viz výš) můžete použít k ovlivnění chování detc:

         <dr>
           Nastaví režim zahazování snímků.
             0: Nezahazovat snímky abychom měli pevnou
             snímkovou rychlostí (výchozí).
             1: Vždy zahodit snímek pokud za posledních 5
             snímků nebyl žádný zahozen nebo sloučen z
             půlsnímků.
             2: Vždy  zachovat  vstupně-výstupní  poměr
             snímkové rychlosti 5:4.
             POZNMKA: V MEncoderu používejte módy 1 nebo
             2.

         <am>
           Analytický režim.
             0: Pevný vzor s počátečním číslem snímku
             nastaveném ve <fr>.
             1:  agresivní  vyhledávání  telecine vzoru
             (výchozí)

         <fr>
           Nastaví počáteční číslo snímku v řadě. 0-2 jsou
           tři čisté progresivní snímky; 3 a 4 jsou dva
           prokládané snímky. Výchozí hodnota -1 znamená
           'není  v  telecine  řadě'.  Číslo které zde
           nastavíte určuje typ imaginárního snímku před
           začátkem vlastního filmu.

         <t0>, <t1>, <t2>, <t3>
           Prahové hodnoty pro různé režimy.

    ivtc[=1]
       Experimentální 'mezistátní' inverse telecine filtr. Než
       aby se řídil šablonou jako detc, rozhoduje se tento filtr
       nezávisle pro každý snímek. Takto dostanete mnohem lepší
       výsledek pokud byl film hodně editován po aplikaci
       telecine, ale na druhou stranu je více ovlivňován šumem,
       např. při zachytávání z televize.  Volitelný parametr
       (ivtc=1) odpovídá volbě dr=1 z detc filtru, a může být
       použitý v MEncoderu ale ne v MPlayeru.  Stejně jako u
       detc, musíte zadat správnou výstupní snímkovou rychlost
       (-ofps 24000/1001) používáte-li MEncoder.  Další vývoj
       ivtc byl zastaven, jelikož se filtry pullup a filmdint
       zdají být mnohem preciznější.

    pullup[=jl:jr:jt:jb:sb:mp]
       Třetí generace půlsnímky spojujícího (inverse telecine)
       filtru.  Je schopný si poradit s kombinovaným hard-
       telecine, 24000/1001 fps progresivním, a 30000/1001 fps
       progresivním obsahem. Filtr pullup má mnohem robustnější
       návrh než detc nebo ivtc, protože při rozhodování bere v
       potaz následující obsah.  Stejně jako ivtc je pullup
       mezinárodní v tom smyslu, že se nefixuje na jedinou
       šablonu, ale místo toho nahlíží do následujících snímků
       aby našel shody a obnovil progresivní snímky.  Filtr je
       stále ve vývoji, ale již teď je velmi precizní.

         jl, jr, jt a jb
           Tyto parametry nastavují množství "nepořádku"
           který se má ignorovat vlevo(jl), vpravo(jr),
           nahoře(jt) a dole(jb) v obrázku, každé zvlášť.
           Vpravo/vlevo jsou v jednotkách po osmi pixelech,
           zatímco nahoře/dole jsou v jednotkách po dvou
           řádcích. Výchozí je 8 pixelů ze všech stran.

         sb (přesné zlomy)
           Nastavení tohoto parametru na 1 sice zredukuje
           změny v pullup-em generovaném a občas špatně
           poskládaném snímku, ale může vést k velkému
           množství zahozených snímků v rychlých scénách.
           Naopak nastavením sb na -1 bude pullup snadněji
           nacházet  shody  půlsnímků.  To může pomoci
           zpracovat video které má mezi půlsnímky jisté
           rozmazání,  ale  může  způsobit  propuštění
           prokládaného snímku na výstup.

         mp (metric plane)
           Tento parametr může být nastaven na 1 nebo 2 pro
           použití barevné plochy místo černobílé (luma) pro
           provádění pullup výpočtů.  To  může  zvýšit
           přesnost s velmi čistým zdrojovým materiálem, ale
           mnohem spíš to přesnost sníží, zvlášť když je zde
           barevný  šum  (duhový  efekt) nebo jakékoliv
           černobílé video. Hlavní použití nastavení mp na
           barevnou plochu je snížení zátěže CPU, což umožní
           provozovat pullup v reálném čase na pomalých
           strojích.

       POZNMKA: Vždy doplňte za pullup filtr softskip filtrem
       když enkódujete, aby byla jistota, že pullup-em projdou
       všechny snímky.  Pokud se tak nestane, dostanete vadný
       výstup a program obvykle zhavaruje díky omezením návrhu
       ve vrstvě kodeků/filtrů.

    filmdint[=volby]
       Inverse telecine filtr, podobný výše zmíněnému pullup
       filtru. Je navržen tak aby si poradil s jakoukoli
       pulldown šablonou, včetně kombinace soft a hard telecine
       a omezenou podporu pro filmy které byly pro potřeby
       televize  zrychleny nebo zpomaleny.  Pouze černobílá
       složka je použita pro vyhledávání snímkových zlomů.
       Pokud snímek nemá shodu, pak je proklad odstraněn pomocí
       jednoduchého lineárního průměrování.  Pokud je zdrojem
       MPEG-2, tento filtr musí být první v řadě, aby se dostal
       k snímkovým flagům nastavovaným MPEG-2 dekodérem.  V
       závislosti na zdrojovém MPEG pak můžete ignorovat tato
       doporučení, alespoň pokud  nebudete  dostávat  mnoho
       "Bottom-first field" varování.  Bez parametrů provádí
       běžné inverse telecine a měl by být používán v MEncoderu
       s  -fps  a  -ofps:  mencoder -fps 30000/1001 -ofps
       24000/1001. Pokud tento filtr použijete v MPlayeru,
       budete mít nerovnoměrné snímkování během přehrávání, ale
       je to pořád lepší než použít pp=lb nebo neodstraňovat
       proklad vůbec. Nastaveno může být více voleb, oddělovač
       je /.

         crop=<w>:<h>:<x>:<y>
           Má stejnou funkci jako crop filtr, jen  je
           rychlejší a pracuje s hard i soft telecine
           obsahem stejně dobře jako když y není násobkem 4.
           Pokud by ořez v ose x nebo y fragmentoval pixely
           v barevné mapě, bude ořezová plocha zvětšena. To
           obvykle znamená že x a y musí být sudé.

         io=<ifps>:<ofps>
           Za každý vstupní ifps snímek vystoupí z filtru
           ofps snímek.  Poměr ifps/ofps odpovídá poměru
           -fps/-ofps.  To může být použito k filtrování
           filmů, které jsou vysílány do TV  s  jinou
           snímkovou rychlostí, než je ta originální.

         luma_only=<n>
           Pokud n je různé od nuly, je barevná mapa
           kopírována beze změn.  To se používá v YV12
           vzorkované TV, kdy se zahodí jedna barvonosná
           složka.

         mmx2=<n>
           Na platformě x86, pokud je n=1, použijí se MMX2
           optimalizované funkce, pokud je n=2, použijí se
           3DNow! optimalizované funkce, jinak se použije
           jednoduché C.  Není-li volba zadána, provede se
           autodetekce MMX2 a 3DNow!. Volbu používejte pro
           potlačení autodetekce.

         fast=<n>
           Čím větší je n, tím rychlejší (a nepřesnější)
           bude filtr. Výchozí hodnota je n=3. Pokud je n
           liché, pak je snímek bezprostředně následující za
           snímkem označeným REPEAT_FIRST_FIELD MPEG flagem
           je  považován  za  progresivní,  takže filtr
           nespotřebuje žádný čas na soft-telecine MPEG-2
           obsahu.  Toto je jediný efekt tohoto flagu pokud
           je k dispozici MMX2 nebo 3DNow!.  Bez MMX2 a
           3DNow! budou použity stejné výpočty jak pro n=0
           nebo 1, tak pro n=2 nebo 3. Pokud je n=2 nebo 3,
           pak je jasová škála použitá pro detekci zlomů ve
           snímku zredukována z 256 úrovní na 128, což
           výrazně urychlí filtr, aniž by to mělo podstatný
           vliv na přesnost. Pokud je n=4 nebo 5, pak je
           použita rychlejší, ale nepřesnější metoda detekce
           zlomů, což může častěji vést k záměně vysokých
           detailů ve svislé ose za prokládaný obsah.

         verbose=<n>
           Pokud n je různé od nuly, vytiskne podrobné
           metriky pro každý snímek. Používá se pro ladění.

         dint_thres=<n>
           Práh pro odstranění prokladu.  Používá se při
           odstraňování   prokladu   v   nesouhlasných
           půlsnímcích. Čím větší hodnota, tím méně úprav
           se provede, nastavte n=256 pro úplné potlačení
           odstraňování prokladu. Výchozí hodnota n=8.

         comb_thres=<n>
           Práh pro porovnávání lichých a sudých půlsnímků.
           Výchozí je 128.

         diff_thres=<n>
           Práh detekce okamžitých změn ve snímku. Výchozí
           je 128.

         sad_thres=<n>
           Práh souhrnných změn, výchozí je 64.

    softpulldown
       Tento filtr pracuje korektně pouze v MEncoderu a chová se
       podle MPEG-2 flagů používaných v soft 3:2 pulldown (soft
       telecine). Pokud chcete použít ivtc nebo detc filtr na
       filmy na jejichž části bylo aplikováno soft telecine, pak
       předřazením tohoto filtru dosáhnete  mnohem  lepšího
       výsledku.

    divtc[=volby]
       Inverzní telecine pro video s odstraněným prokladem.
       Pokud ve filmu s 3:2-pulldown telecine dojde ke ztrátě
       jednoho z půlsnímků, nebo v něm byl odstraněn proklad
       metodou, která ponechá jeden půlsnímek a druhý odvodí,
       pak je výsledkem roztřepané video s každým čtvrtým
       snímkem duplicitním. Tento filtr má za úkol nalézt tyto
       duplikáty a obnovit původní snímkovou rychlost filmu.
       Používáte-li tento filtr, musíte nastavit -ofps na 4/5
       snímkové rychlosti vstupního souboru a později ve výčtu
       filtrů umístit filtr softskip, abyste měli jistotu, že
       filtrem divtc projdou všechny snímky. Dostupné jsou dva
       různé  režimy:  Výchozím  je  jednoduše  použitelný
       jednoprůchodový režim, který má ale nevýhodu v tom, že
       jakákoli změna fáze telecine (ztracené snímky nebo špatná
       editace) způsobí krátkodobé zachvění, dokud se nedokáže
       filtr znovu synchronizovat. Dvouprůchodový režim se tomu
       vyhýbá tím, že nejprve prozkoumá celé video a pak využije
       získané informace o změnách fáze, takže se  dokáže
       synchronizovat  přímo  v  místě  změny.  Tyto fáze
       nekorespondují  s  prvním  nebo  druhým  průchodem
       enkódovacího procesu.  Musíte provést zvláštní první
       průchod s divtc před samotným enkódováním a odstranit
       výsledné video. Použijte -nosound -ovc raw -o /dev/null,
       abyste neplýtvali výkonem CPU na tento průchod.  Pro
       další  zrychlení  můžete přidat za divtc něco jako
       crop=2:2:0:0.  Pak použijte druhý průchod divtc pro
       samotné  enkódování.  Pokud používáte víceprůchodové
       enkódování, použijte druhý průchod divtc pro všechny tyto
       průchody. Dostupné volby jsou:

         pass=1|2
           Použití dvouprůchodového režimu.

         file=<soubor>
           Nastaví jméno log souboru pro dvouprůchodový
           režim (výchozí: "framediff.log").

         threshold=<hodnota>
           Nastaví minimální tloušťku prokladového vzoru aby
           jej filtr takto vyhodnotil
            (výchozí: 0.5).  Toto se používá pro zamezení
           detekce falešných vzorů z velmi tmavých nebo
           nehybných částí videa.

         window=<počet_snímků>
           Nastaví  počet minulých snímků ke kterým se
           přihlíží při vyhledávání vzorů
            (výchozí:  30).   Delší  window  zvyšuje
           spolehlivost vyhledávání vzorů, kratší window
           zase zkracuje reakční dobu při změně telecine
           fáze.  Volba se projeví pouze v jednoprůchodovém
           režimu. Dvouprůchodový režim zatím používá pevné
           window rozprostřené vpřed i vzad.

         phase=0|1|2|3|4
           Nastaví   počáteční   telecine  fázi  pro
           jednoprůchodový   režim   (výchozí:   0).
           Dvouprůchodový režim nahlíží vpřed, takže je
           schopen použít od začátku správnou fázi, zatímco
           jednoprůchodový   může  jenom  hádat.   V
           jednoprůchodovém režimu je nastavena  správná
           fáze, jakmile je nalezena, ale touto volbou
           můžete vyřešit možné zmatky na začátku.  První
           průchod z dvouprůchodového režimu toto rovněž
           používá, takže pokud si uložíte výstup z prvního
           průchodu, dostanete stabilní fázový výsledek.

         deghost=<hodnota>
           Nastavení prahu pro odstraňování duchů (0-255 pro
           jednoprůchodový   režim,   -255-255   pro
           dvouprůchodový  režim,  výchozí 0).  Jakákoli
           nenulová hodnota zapne filtrování duchů.  Filtr
           proti duchům zesílí jakékoli kompresní artefakty
           ve splývajících snímcích, takže se zde nastaví
           práh pro vyřazení těch pixelů z filtrování, které
           se liší od posledního snímku méně než zadaná
           hodnota.  Pokud použijete dvouprůchodový režim,
           pak můžete použít záporné hodnoty k tomu, aby
           filtr prozkoumal celé video na začátku druhého
           průchodu a rozhodl jestli se budou nebo nebudou
           vymítat  duchové a na základě toho nastavil
           parametr na nulu nebo pevnou hodnotu. Tuto volbu
           zařaďte do druhého průchodu, v prvním nemá na nic
           vliv.

    phase[=t|b|p|a|u|T|B|A|U][:v]
       Zpozdí video o jeden snímek, takže se změní jejich
       pořadí. Předpokládané použití je pro opravu filmů v PAL,
       které byly zachytávány v opačném pořadí půlsnímků než
       převod filmu-na-video. Dostupné volby jsou:

         t  Zachytává se nejprve horní půlsnímek, přenáší se
           nejdříve spodní. Filtr zpozdí spodní půlsnímek.

         b  Zachytává se nejprve dolní půlsnímek, přenáší se
           nejdříve horní. Filtr zpozdí horní půlsnímek.

         p  Zachytává i přenáší půlsnímky ve stejném pořadí.
           Tento režim existuje pouze proto, že se na něj
           odkazuje dokumentace k jiným volbám. Ale s tímto
           nastavením nebude filtr dělat zhola nic ;-)

         a  Pořadí  zachytávaných  půlsnímků  je  určeno
           automaticky pomocí půlsnímkových flagů, přenáší
           se opačně. Filtr vybírá mezi režimy t a b pro
           každý snímek za použití snímkových flagů. Pokud
           nejsou snímkové informace k dispozici, pracuje
           stejně jako u.

         u  Zachytává  v neznámém nebo proměnném pořadí,
           přenáší v obráceném pořadí.  Filtr vybírá mezi
           režimy  t a b pro každý snímek tak, že analyzuje
           obrázky a volí tu alternativu, která produkuje
           nejmenší rozdíly mezi snímky.

         T  Zachytává nejdříve horní, přenáší v neznámém nebo
           různém proměnném. Filtr vybírá mezi t a p pomocí
           analýzy obrázku.

         B  Zachytává nejdříve dolní, přenáší v neznámém nebo
           proměnném pořadí. Filtr vybírá mezi t a p pomocí
           analýzy obrázku.

         A  Zachytávání je řízeno snímkovými flagy, přenáší v
           neznámém nebo proměnném pořadí.  Filtr vybírá
           mezi t, b a p pomocí snímkových flagů a analýzy
           obrázku.  Pokud nejsou snímkové informace  k
           dispozici,  pracuje stejně jako U.  Toto je
           výchozí režim.

         U  Jak zachytávání tak přenos proběhne v neznámém
           nebo proměnném pořadí. Filtr vybírá mezi t, b a
           p pouze na základě analýzy obrázku.

         v  Upovídaný režim. Vypíše vybraný režim pro každý
           snímek a průměrnou plošnou odchylku mezi políčky
           pro t, b, a p alternativy.

    telecine[=start]
       Aplikuje 3:2 'telecine' proces pro zvýšení snímkové
       rychlosti o 20%.  Nejspíš to nebude správně fungovat v
       MPlayeru, ale může být použito takto: 'mencoder -fps
       30000/1001 -ofps 30000/1001 -vf telecine'. Obě fps volby
       jsou nezbytné! (A/V synchronizace se rozpadne, pokud
       budou špatné.)  Volitelný parametr start nastaví filtru
       kde v telecine vzoru se má začít (0-3).

    tinterlace[=režim]
       Proklad pracovního (temporal) snímku - spojí dva snímky
       do jednoho prokládaného, tím sníží snímkovou rychlost na
       polovinu. Sudé snímky vytvoří lichý (horní) půlsnímek,
       liché snímky sudý (dolní) půlsnímek. Toto lze použít pro
       zrušení účinků tfields filtru (v režimu 0).  Dostupné
       režimy jsou:
         0  Přesune  liché  snímky  do lichého (horního)
           půlsnímku, sudé do sudého (spodního), vytvoří
           video s plnou (2x původní) výškou, ale poloviční
           snímkovou rychlostí.
         1  Do výstupu jdou pouze liché snímky, sudé se
           zahodí, výška zůstane nezměněna.
         2  Do výstupu jdou pouze sudé snímky, liché se
           zahodí, výška zůstane nezměněna.
         3  Každý snímek je expandován na plnou (2x původní)
           výšku,  ale  jednotlivé řádky jsou proloženy
           černou; snímková rychlost se nezmění.
         4  Prokládá liché řádky z lichých půlsnímků sudými
           řádky ze sudých půlsnímků. Nemění výšku, snižuje
           snímkovou rychlost na polovinu.

    tfields[=režim[:dominantní_půlsnímek]]
       Rozdělení pracovního (temporal) snímku - rozdělí snímek
       na dvě políčka a tím zdvojnásobí snímkovou rychlost.
       Podobně jako telecine filtr, pracuje tfields správně
       pouze v MEncoder a jen když jsou volby -fps a -ofps
       nastaveny na požadovanou (dvojitou) rychlost!
         <režim>
           0: Ponechá políčka beze změn.  (To  způsobí
           poskakování/chvění.)
           1: Odvodí chybějící řádky. (Použitý algoritmus
           nemusí být to pravé ořechové.)
           2: Překládá políčka o 1/4 pixelu s lineární
           interpolací (žádné poskakování).
           4: Překládá políčka o 1/4 pixelu s 4tap filtrem
           (vyšší kvalita) (výchozí).
         <dominantní_půlsnímek> (ZASTARALÉ)
           -1: auto (výchozí) Pracuje pouze pokud dekodér
           exportuje vhodné informace a před tfields nejsou
           žádné filtry odstraňující tyto informace, jinak
           se použije nastavení 0 (nejprve horní půlsnímek).
           0: nejprve horní
           1: nejprve spodní
           POZNMKA: Tato volba bude nejspíš v bodoucí verzi
           odstraněna. Místo ní použijte -field-dominance.

    yadif=[=režim[:dominantní_půlsnímek]]
       Další filtr pro odstranění prokladu
         <režim>
           0: Produkuje 1 snímek na každý snímek.
           1: Produkuje 1 snímek na každý půlsnímek.
           2: Jako 0, ale vynechá  prostorové  ověření
           prokládání.
           3:  Jako  1, ale vynechá prostorové ověření
           prokládání.
         <dominantní_půlsnímek> (ZASTARALÉ)
           Pracuje jako v tfields.
           POZNMKA: Tato volba bude nejspíš v bodoucí verzi
           odstraněna. Místo ní použijte -field-dominance.

    mcdeint=[režim[:parita[:qp]]]
       Odstraňovač prokladu s kompenzací pohybu. Vyžaduje jeden
       půlsnímek z každého snímku jako vstup aproto musí být
       použitý spolu s tfields=1 nebo yadif=1/3 nebo podobný.

    <režim>
      0: rychlý
      1: střední
      2: pomalý, opakovaný odhad pohybu
      3: velmi pomalý, jako 2 plus více referenčních snímků

    <parita>
      0 nebo 1 vybírá, který půlsnímek použít (poznámka: zatím
      žádná autodetekce!).

    <qp>
      Vyšší hodnoty by měly vést k hladšímu vektoru pohybu
      půlsnímku, ale méně optimálním individuálním vektorům.

    boxblur=průměr:síla[:průměr:síla]
       kubické rozostření
         <průměr>
           síla rozostřování
         <síla>
           počet aplikací filtru

    sab=průměr:pf:rozdílBarev[:prům:pf:rozdílBarev]
       tvarově-adaptivní rozostření
         <průměr>
           síla rozostřování (~0.1-4.0) (čím větší, tím
           pomalejší)
         <pf>
           síla pre-filtru (~0.1-2.0)
         <rozdílBarev>
           maximální odlišnost pixelů které ještě budou
           započítávány (~0.1-100.0)

    smartblur=průměr:síla:práh[:průměr:síla:práh]
       chytré rozostření
         <průměr>
           síla rozostřování (~0.1-5.0) (čím větší, tím
           pomalejší)
         <síla>
           rozostření (0.0-1.0) nebo zaostření (-1.0-0.0)
         <práh>
           filtrovat vše (0), filtrovat plochy (0-30) nebo
           filtrovat obrysy (-30-0)

    perspective=x0:y0:x1:y1:x2:y2:x3:y3:t
       Koriguje perspektivu filmů, které nebyly natáčeny kolmo
       na obrazovku.
         <x0>,<y0>,...
           souřadnice levého horního,  pravého  horního,
           levého dolního a pravého dolního rohu
         <t>
           lineární (0) nebo kubické převzorkování (1)

    2xsai
       Škáluje a vyhladí obrázek pomocí algoritmu 2x scale s
       interpolací.

    1bpp
       Konvertuje jednobitovou bitmapu na YUV/BGR 8/15/16/32

    down3dright[=řádky]
       Přeskládá a změní velikost stereoskopických obrázků.
       Vyextrahuje obě stereo části a umístí je vedle sebe, pak
       je škáluje tak, aby zůstal zachován původní poměr stran
       videa.
         <řádky>
           počet  řádků  pro vybrání ze středu obrázku
           (výchozí: 12)

    bmovl=hidden:opaque:fifo
       Tento filtr pro překrývání bitmap čte bitmapy z FIFO a
       vykresluje  je  přes  film,  což  umožňuje  některé
       transformace. Viz také TOOLS/bmovl-test.c, což je malý
       testovací program pro tento filtr.
         <hidden>
           Nastaví  výchozí  hodnotu  pro flag 'hidden'
           (0=viditelné, 1=skryté).
         <opaque>
           Nastaví výchozí hodnotu  pro  flag  'opaque'
           (0=průhledné (pozadí), 1=neprůhledné).
         <fifo>
           Nastaví cestu/jméno_souboru pro FIFO (pojmenovaná
           roura spojující ´mplayer -vf bmovl' s ovládacím
           programem)

       FIFO příkazy jsou:
         RGBA32 šířka výška xpozice ypozice alfa clear
           následováno šířka*výška*4 Bajty hrubých RGBA32
           dat.
         ABGR32 šířka výška xpozice ypozice alfa clear
           následováno šířka*výška*4 Bajty hrubých ABGR32
           dat.
         RGB24 šířka výška xpozice ypozice alfa clear
           následováno šířka*výška*3 Bajty hrubých RGB24
           dat.
         BGR24 šířka výška xpozice ypozice alfa clear
           následováno šířka*výška*3 Bajty hrubých BGR24
           dat.
         ALPHA šířka výška xpozice ypozice alfa
           Změní alfa průhlednost zadané oblasti.
         CLEAR šířka výška xpozice ypozice
           Vyčistí oblast.
         OPAQUE
           Zakáže veškerou průhlednost. Pošlete "ALPHA 0 0
           0 0 0" až ji budete chtít znovu zapnout.
         HIDE
           Skryje bitmapu.
         SHOW
           Ukáže bitmapu.

       Argumenty jsou:
         <šířka>, <výška>
           Nastaví rozměr obrázku/oblasti.
         <xpozice>, <ypozice>
           Začne vykreslování na pozici x/y
         <alfa>
           Nastaví rozdíl alfa.  Pokud toto nastavíte na
           -255 můžete pak poslat sekvenci ALPHA-příkazů pro
           nastavení plochy na -225, -200, -175 atd pro
           hezký stmívací efekt! ;)
             0:  Zůstává stejný jako původní.
             255: Nastaví vše na neprůhledné.
             -255: Nastaví vše na průhledné.

         <clear>
           Vyčistí framebuffer před nanášením.
             0: Obrázek bude vykreslen na předchozí, takže
             nemusíte posílat 1,8MB RGBA32 dat kdykoli se
             změní malá část obrázku.
             1: clear

    framestep=I|[i]krok
       Renderuje pouze každý n-tý snímek, nebo každý intra
       (klíčový) snímek.

       Pokud zavoláte filtr s parametrem I (velkým), pak jsou
       renderovány pouze klíčové snímky. Na DVD to všeobecně
       znamená jeden v každých 15/12 snímků (IBBPBBPBBPBBPBB), v
       AVI to znamená každou změnu scény nebo každou keyint
       hodnotu (viz -lavcopts keyint=hodnota pokud používáte
       MEncoder pro enkódování videa).

       Jakmile je nalezen klíčový snímek, vypíše se 'I!' se
       znakem nového řádku, čímž se uchová obsah stavového řádku
       MPlayeru/MEncoderu na obrazovce, protože obsahuje čas (v
       sekundách) a číslo klíčového snímku (Tuto informaci
       můžete využít při stříhání AVI.).

       Pokud zavoláte filtr s číselným parametrem 'krok' pak je
       renderován pouze jeden z každých 'krok' snímků.

       Pokud předřadíte 'i' (malé) číslu, pak se bude vypisovat
       'I!' (jako s I parametrem).

       Pokud zadáte pouze i, pak není se snímky vůbec nic
       prováděno, pouze je vypisováno 'I!'.

    tile=xdlaždic:ydlaždic:počet_polí:start:odstup
       Vykreslí sadu obrázků do jednoho velkého jako dlaždice.
       Pokud vynecháte parametr nebo použijete hodnotu menší než
       0, je použita výchozí hodnota.  Nastavování parametrů
       můžete kdykoliv ukončit (... -vf tile=10:5 ...). Zařadit
       scale filtr před tile se zdá být docela dobrý nápad :-)

       Parametry jsou:

         <xdlaždic>
           počet dlaždic v ose x (výchozí: 5)
         <ydlaždic>
           počet dlaždic v ose y (výchozí: 5)
         <počet_polí>
           Vykreslí kompletní dlažbu jakmile je zpracováno
           'počet_polí' obrázků s tím, že 'počet_polí' by
           mělo být číslo menší než xdlaždic * ydlaždic.
           Chybějící  dlaždice  jsou  prázdné.  Můžete
           například zapsat dlažbu 8 * 7 dlaždic každých 50
           snímků a dostat jeden obrázek každé 2 sekundy @
           25 fps.
         <start>
           pixelů od kraje (x/y) (výchozí: 2)
         <odstup>
           pixelů mezi 2 dlaždicemi (x/y) (výchozí: 4)

    delogo[=x:y:š:v:t]
       Potlačí logo TV stanice pomocí jednoduché interpolace
       okolních pixelů.  Pouze nastavte obdélník okolo loga a
       sledujte jak zmizí (a čas od času se místo něj objeví
       něco ještě škaredšího - záleží na vkusu).
         <x>,<y>
           Levý horní roh loga.
         <š>,<v>
           Šířka a výška čištěného obdélníku.
         <t> Tloušťka nejasné hranice obdélníku (přidáno k š a
           v). Pokud je nastavena na -1, zobrazí se zelený
           obdélník na obrazovce, abychom mohli jednoduše
           najít správné x,y,š,v parametry.

    remove-logo=/cesta/k/bitmapovému_souboru_s_logem.pgm
       Potlačí logo TV stanice pomocí PGM nebo PPM obrázkového
       souboru, který označí, které pixely zobrazují logo. Šířka
       a výška takového obrázku  musí  odpovídat  rozměrům
       zpracovávaného  videa.  Používá filtrovací obrázek a
       algoritmus kruhového rozostření pro odstranění loga.

         /cesta/k/bitmapovému_souboru_s_logem.pgm
           [cesta] + jméno_souboru filtrovacího obrázku.

    zrmjpeg[=volby]
       Softwarový YV12 na MJPEG enkodér pro použití se zr2 video
       rozhraním.

         maxheight=<h>|maxwidth=<w>
           Tyto volby nastavují maximální šířku a výšku,
           kterou zr karta dokáže zpracovat
            (Filtrovací vrstva MPlayeru si je zatím neumí
           zjistit).

         {dc10+,dc10,buz,lml33}-{PAL|NTSC}
           Použijte tyto volby k automatickému nastavení
           max-šířky a max-výšky na hodnoty známé  pro
           kombinaci karta/režim.  Například jsou platnými
           hodnotami:  dc10-PAL  a  buz-NTSC  (výchozí:
           dc10+PAL)

         color|bw
           Volí  enkódování  v  barvě  nebo  černobíle.
           Černobílé enkódování je rychlejší.  Barva je
           výchozí.

         hdec={1,2,4}
           Horizontální dělení 1, 2 nebo 4.

         vdec={1,2,4}
           Vertikální dělení 1, 2 nebo 4.

         quality=1-20
           Nastaví JPEG kompresní kvalitu [NEJLEPŠÍ] 1 - 20
           [ODPORNÁ].

         fd|nofd
           Ve výchozím stavu je dělení prováděno pouze pokud
           je Zoran hardware schopen škálovat výsledné MJPEG
           obrázky na původní velikost.  Volba fd nařídí
           filtru provést zvolené dělení vždy (škaredé).

    screenshot
       Umožňuje  pořizovat  snímky  z filmu pomocí příkazů
       závislého režimu, které mohou být mapovány na tlačítka.
       Detaily viz dokumentace závislého režimu (slave mode) a
       sekce INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ.  Do pracovního adresáře
       budou ukládány soubory pojmenované 'shotNNNN.png', kdy za
       NNNN bude použito první volné číslo - žádné soubory
       nebudou přepsány.  Filtr nemá žádné nároky pokud není
       používán a přijímá libovolný barevný prostor, takže jej
       bezpečně můžete přidat do konfiguračního souboru.

       PKLAD:
         -vf ass,screenshot
           Přesune  renderování  SSA/ASS  před  filtr
           screenshot. Takto sejmuté snímky obrazu budou
           obsahovat i titulky.

    ass
       Přesune renderování SSA/ASS titulků do daného místa
       řetězce filtrů. Použitelné pouze s volbou -ass.
    .

    blackframe[=suma:práh]
       Detekuje snímky, které jsou (téměř) úplně černé. Může se
       hodit pro detekci přechodů kapitol nebo reklam. Výstupní
       řádky zahrnují číslo detekovaného  snímku,  procento
       temnoty, typ snímku a číslo posledního zaznamenaného
       klíčového snímku.

         <suma>
           Procento pixelů, které musí být pod úrovní prahu
           (výchozí: 98).

         <práh>
           Práh pod kterým jsou pixely považovány za černé
           (výchozí: 32).

OBECNÉ ENKÓDOVACÍ VOLBY (POUZE MENCODER)

    -audio-delay <jakékoli desetinné číslo>
       Zpozdí zvuk nebo video pomocí nastavení pole delay v
       hlavičce (výchozí: 0.0). Toto nezpůsobí žádné zpoždění
       některého z datových proudů,  ale  přehrávač  uvidí
       nastavené zpoždění a provede korekci. Kladné hodnoty
       zpožďují zvuk, záporné video.  Poznamenejme, že je to
       přesný opak volby -delay. Například pokud video hraje
       správně s -delay 0.2, můžete jej opravit MEncoderem
       pomocí -audio-delay -0.2.

       V současnosti tato volba pracuje pouze s výchozím muxerem
       (-of avi). Používáte-li jiný muxer, musíte použít volbu
       -delay.

    -audio-density <1-50>
       Počet zvukových chunků za sekundu (Výchozí jsou 2 audio
       chunky 0.5s dlouhé).
       POZNMKA: Pouze CBR, VBR toto ignoruje a ukládá každý
       paket do nového chunku.

    -audio-preload <0.0-2.0>
       Nastaví  jak  daleko napřed se má načítat zvuk do
       vyrovnávací paměti (výchozí: 0.5s).

    -fafmttag <formát>
       Může být použitý k nahrazení příznaku audio formátu
       výstupního souboru.

       PKLAD:
         -fafmttag 0x55
           Způsobí, že zvuk ve výstupním souboru bude mít
           příznak audio formátu nastaven na 0x55 (mp3).

    -ffourcc <fourcc>
       Může být použito pro přepsání video fourcc ve výstupním
       souboru.

       PKLAD:
         -ffourcc div3
           Nastaví ve výstupním souboru 'div3' jako video
           fourcc.

    -force-avi-aspect <0.2-3.0>
       Přepíše údaj o poměru stran uložený v AVI OpenDML vprp
       hlavičce. Takto můžete změnit poměr stran s '-ovc copy'.

    -frameno-file <soubor> (ZAVRŽENA)
       Nastaví jméno zvukového souboru s mapováním čísel snímků
       vytvořeného v prvním (pouze zvuk) průchodu speciálního
       tříprůchodového režimu enkódování.
       POZNMKA:  Použitím  tohoto režimu dosáhnete nejspíš
       rozjetí A-V synchronizace.  Nepoužívejte jej.  Režim
       ponechán pouze pro zpětnou kompatibilitu a v budoucí
       verzi bude nejspíš odstraněn.

    -hr-edl-seek
       Používá preciznější, ale mnohem pomalejší metodu pro
       vynechávání částí.  Části určené k vynechání nejsou
       přeskakovány, místo toho jsou všechny snímky dekódovány,
       ale pouze ty potřebné jsou enkódovány.  To umožňuje
       začínat mimo klíčové snímky.
       POZNMKA: Nemusí správně pracovat při '-ovc copy'.

    -info <volba1:volba2:...> (pouze AVI)
       Nastaví informační hlavičku výsledného AVI souboru.

       Dostupné volby jsou:

         help
           Zobrazí tuto nápovědu.

         name=<hodnota>
           název díla

         artist=<hodnota>
           umělec nebo autor díla

         genre=<hodnota>
           žánr/kategorie díla

         subject=<hodnota>
           obsah díla

         copyright=<hodnota>
           informace o autorských právech

         srcform=<hodnota>
           originální formát digitalizovaného díla

         comment=<hodnota>
           obecné poznámky k dílu

    -noautoexpand
       Nevkládat automaticky filtr  expand  do  MEncoderova
       filtrovacího řetězce. To je užitečné chcete-li ovlivnit
       ve které části filtrovacího řetězce budou vykresleny
       titulky když je kódujete napevno do videa.

    -noencodedups
       Ani se nepokouší enkódovat duplicitní snímky jako kopie;
       do výstupu jdou vždy snímky s nulovou délkou pro indikaci
       duplicit.  Snímek nulové délky je zapsán tak jako tak,
       dokud není nahrán filtr nebo enkodér schopný enkódovat
       duplikáty.  V současnosti je to jediný filtr, a to
       harddup.

    -noodml (pouze -of avi)
       Nezapisovat OpenDML index do AVI souborů >1GB.

    -noskip
       Nezahazovat snímky.

    -o <soubor>
       Výstup jde do zadaného  souboru  namísto  výchozího
       'test.avi'.

    -oac <jméno kodeku>
       Enkóduje zadaným audio kodekem (žádný výchozí).
       POZNMKA: Použijte -oac help pro informaci o dostupných
       kodecích.

       PKLAD:
         -oac copy
           žádné enkódování, jen proudové kopírování
         -oac pcm
           Enkóduje nekomprimovaný PCM.
         -oac mp3lame
           Enkóduje do MP3 (pomocí Lame).
         -oac lavc
           Enkóduje pomocí libavcodec kodeku.

    -of <formát> (BETA KÓD!)
       Enkóduje do zadaného nosného formátu (výchozí: AVI).
       POZNMKA: Použijte -of help pro informaci o dostupných
       formátech.

       PKLAD:
         -of avi
           Enkóduje do AVI (výchozí).
         -of mpeg
           Enkóduje do MPEG (viz také -mpegopts).
         -of lavf
           Enkóduje pomocí libavformat muxerů (viz také
           -lavfopts).
         -of rawvideo
           surový video proud (žádný multiplex - pouze jeden
           video proud)
         -of rawaudio
           surový audio proud (žádný multiplex - pouze jeden
           audio proud)

    -ofps <fps>
       Nastavuje snímkovou rychlost ve snímcích za sekundu (fps)
       výstupního souboru, která může být odlišná od rychlosti
       zdroje. Volbu musíte nastavit pro soubory s proměnnou
       snímkovou  rychlostí (ASF, některé MOV) a progresivní
       (30000/1001 fps telecined MPEG) soubory.

    -ovc <jméno kodeku>
       Enkóduje pomocí zadaného video kodeku (žádný výchozí).
       POZNMKA: Použijte -ovc help pro informaci o dostupných
       kodecích.

       PKLAD:
         -ovc copy
           žádné enkódování, jen proudové kopírování
         -ovc raw
           Enkóduje do libovolného nekomprimovaného formátu
           (použijte '-vf format' pro nastavení).
         -ovc lavc
           Enkóduje pomocí libavcodec kodeků.

    -passlogfile <soubor>
       Ve dvouprůchodovém režimu enkódování budou informace z
       prvního průchodu uloženy do <souboru> namísto výchozího
       divx2pass.log.

    -skiplimit <hodnota>
       Nastaví  maximální  počet  zahoditelných  snímků  po
       zakódování jednoho snímku (-noskiplimit pro nekonečno).

    -vobsubout <kořen>
       Nastavuje kořen pro jména výstupních .idx a .sub souborů.
       Toto vypne renderování titulků v enkódovaném filmu a
       převede je na VOBsub titulkové soubory.

    -vobsuboutid <id_jazyku>
       Nastaví  dvoupísmenný kód jazyka pro titulky.  Toto
       přepíše informaci načtenou z DVD nebo .ifo souboru.

    -vobsuboutindex <index>
       Nastaví index titulků ve výstupním souboru (výchozí: 0).

ENKÓDOVACÍ VOLBY PRO JEDNOTLIVÉ KODEKY (POUZE MENCODER)

    Enkódovací volby pro kodeky můžete předat pomocí následující
    syntaxe:

    -<kodek>opts <volba1[=hodnota],volba2,...>

    Kde <kodek> může být: lavc, xvidenc, lame, toolame, twolame,
    nuv, xvfw, faac, x264enc, mpeg, lavf.

  lame (-lameopts)
    help
       nápověda

    vbr=<0-4>
       metoda variabilního datového toku
         0  cbr
         1  mt
         2  rh (výchozí)
         3  abr
         4  mtrh

    abr
       průměrný datový tok

    cbr
       pevný datový tok Vynutí CBR režim enkódování také v níže
       uvedených přednastavených ABR režimech.

    br=<0-1024>
       datový tok v kbit/s (pouze CBR a ABR)

    q=<0-9>
       kvalita (0 - nejlepší, 9 - nejhorší) (pouze VBR)

    aq=<0-9>
       algoritmizovaná kvalita (0 - nejlepší/nejpomalejší, 9 -
       nejhorší/nejrychlejší)

    ratio=<1-100>
       kompresní poměr

    vol=<0-10>
       zisk audio vstupu

    mode=<0-3>
       (výchozí: auto)
         0  stereo
         1  joint-stereo
         2  dualchannel
         3  mono

    padding=<0-2>
         0  žádné
         1  vše
         2  přizpůsobivé

    fast
       Zapne rychlejší enkódování v níže uvedených VBR preset
       režimech. Výsledkem je poněkud horší kvalita a vyšší
       datové toky.

    highpassfreq=<kmitočet>
       Nastaví kmitočet horní propusti v Hz.  Kmitočty pod
       nastavenou mezí budou potlačeny. Nastavení na -1 vypne
       filtrování, nastavení na 0 sdělí LAME aby zvolil hodnoty
       automaticky.

    lowpassfreq=<kmitočet>
       Nastaví kmitočet dolní propusti v Hz.  Kmitočty nad
       nastavenou mezí budou potlačeny. Nastavení na -1 vypne
       filtrování, nastavení na 0 sdělí LAME aby zvolil hodnoty
       automaticky.

    preset=<hodnota>
       přednastaví hodnoty

         help
           Vypíše další volby a informace o přednastavených
           hodnotách.

         medium
           VBR enkódování, dobrá kvalita, datový tok 150-180
           kbps

         standard
           VBR enkódování, vysoká kvalita,  datový  tok
           170-210 kbps

         extreme
           VBR enkódování, velmi vysoká kvalita, datový tok
           200-240 kbps

         insane
           CBR  enkódování,  nejvyšší  přednastavitelná
           kvalita, datový tok 320 kbps

         <8-320>
           ABR enkódování s průměrným datovým tokem na
           nastavené hodnotě

       PKLADY:
         fast:preset=standard
           Určeno pro většinu lidí a většinu typů hudby
           poskytuje dostatečně vysokou kvalitu.
         cbr:preset=192
           Enkóduje s ABR přednastaveným na 192 kbps s
           vynuceným konstantním datovým tokem.
         preset=172
           Enkóduje s ABR přednastaveným na  172  kbps
           průměrného datového toku.
         preset=extreme
           Určeno pro lidi s extrémně dobrým sluchem a
           odpovídající aparaturou.

  toolame a twolame (-toolameopts a obdobně -twolameopts)
    br=<32-384>
       V režimu CBR označuje datový tok v kbps, zatímco v režimu
       VBR je to minimální datový tok pro jeden rámec. Režim
       VBR nebude pracovat s hodnotou nižší než 112.

    vbr=<-50-50> (pouze VBR)
       rozsah variability; je-li záporný,  udržuje  enkodér
       průměrný datový tok poblíž nižšího prahu, je-li kladný,
       poblíž vyššího. Je-li nastaven na 0, použije se CBR
       (výchozí).

    maxvbr=<32-384> (pouze VBR)
       maximální datový tok povolený na rámec v kbps

    mode=<stereo | jstereo | mono | dual>
       (výchozí: mono pro 1-kanálový zvuk, jinak stereo)

    psy=<0-4>
       psychoakustický model (výchozí: 2)

    errprot=<0 | 1>
       Zařadí ochranu proti chybám.

    debug=<0-10>
       úroveň ladících informací

  faac (-faacopts)
    br=<datový_tok>
       průměrný datový tok v kbps (vzájemně se vylučuje s
       quality)

    quality=<1-1000>
       režim kvality, čím vyšší, tím lepší (vzájemně se vylučuje
       s br)

    object=<1-4>
       komplexita typu objektu
         1  MAIN (výchozí)
         2  LOW
         3  SSR
         4  LTP (extrémně pomalé)

    mpeg=<2|4>
       verze MPEG (výchozí: 4)

    tns
       Zapne profilování proměnným šumem.

    cutoff=<0-vzorkovací_kmitočet/2>
       mezní frekvence (výchozí: vzorkovací_kmitočet/2)

    raw
       Ukládá datový tok jako surová data s extra daty v
       hlavičce nosiče (výchozí: 0, odpovídá ADTS).  Tento
       příznak nenastavujte, pokud není výslovně vyžadován,
       jinak nebudete později schopni připojit zvuk.

  lavc (-lavcopts)
    Mnoho libavcodec  (krátce  lavc)  voleb  je  jen  stručně
    dokumentovaných. Všechny detaily naleznete ve zdrojovém kódu.

    PKLAD:
         vcodec=msmpeg4:vbitrate=1800:vhq:keyint=250

    acodec=<hodnota>
       audio kodek (výchozí: mp2)
         ac3
           Dolby Digital (AC-3)
         adpcm_*
           Adaptivní  PCM  formáty  - detaily viz HTML
           documentace.
         flac
           Free Lossless Audio Codec (FLAC)
         g726
           G.726 ADPCM
         libamr_nb
           3GPP Adaptive Multi-Rate (AMR) narrow-band
         libamr_wb
           3GPP Adaptive Multi-Rate (AMR) wide-band
         libfaac
           Advanced Audio Coding (AAC) - používá FAAC
         libmp3lame
           MPEG-1 audio layer 3 (MP3) - používá LAME
         mp2
           MPEG-1 audio layer 2 (MP2)
         pcm_*
           PCM formáty - detaily viz HTML dokumentace.
         roq_dpcm
           Id Software RoQ DPCM
         sonic
           Experimentální jednoduchý ztrátový kodek.
         sonicls
           Experimentální jednoduchý bezztrátový kodek.
         vorbis
           Vorbis
         wmav1
           Windows Media Audio v1
         wmav2
           Windows Media Audio v2

    abitrate=<hodnota>
       Audio datový tok v kbit/s (výchozí 224).

    atag=<hodnota>
       Použije specifický Windows audio format tag  (např.
       atag=0x55).

    bit_exact
       Použijí se pouze precizní, na bit přesné, algoritmy (s
       výjimkou (I)DCT).  Navíc  bit_exact  vypne  několik
       optimalizací a tudíž by měl být používán výhradně pro
       regresní testy, kdy potřebujeme binárně identické soubory
       dokonce i při změně verze enkodéru. Tato volba rovněž
       potlačí  hlavičku  user_data  v  MPEG-4  proudech.
       Nepoužívejte tuto volbu, pokud nevíte přesně co děláte.

    threads=<1-8>
       Maximální počet použitých vláken (výchozí: 1). Může mít
       mírně negativní vliv na odhadování pohybu.

    vcodec=<hodnota>
       Použije zadaný kodek (výchozí: mpeg4).
         asv1
           ASUS Video v1
         asv2
           ASUS Video v2
         dvvideo
           Sony Digital Video
         ffv1
           bezztrátový video kodek z FFmpeg
         ffvhuff
           nestandardní o 20% menší HuffYUV používající YV12
         flv
           Sorenson H.263 používaný ve Flash Videu
         h261
           H.261
         h263
           H.263
         h263p
           H.263+
         huffyuv
           HuffYUV
         libtheora
           Theora
         libx264
           x264 H.264/AVC MPEG-4 Part 10
         libxvid
           Xvid MPEG-4 Part 2 (ASP)
         ljpeg
           Lossless JPEG
         mjpeg
           Motion JPEG
         mpeg1video
           MPEG-1 video
         mpeg2video
           MPEG-2 video
         mpeg4
           MPEG-4 (DivX 4/5)
         msmpeg4
           DivX 3
         msmpeg4v2
           MS MPEG4v2
         roqvideo
           ID Software RoQ Video
         rv10
           starý RealVideo kodek
         snow (also see: vstrict)
           Experimentální kodek z FFmpeg založený na vlnkové
           analýze (wavelet)
         svq1
           Apple Sorenson Video 1
         wmv1
           Windows Media Video, verze 1 (alias WMV7)
         wmv2
           Windows Media Video, verze 2 (alias WMV8)

    vqmin=<1-31>
       minimální kvantizer (průchod 1/2)

         1  Nedoporučujeme (mnohem větší soubor, malý rozdíl
           v kvalitě a divné vedlejší účinky: msmpeg4, h263
           budou  mít  velmi špatnou kvalitu, regulátor
           datového toku bude zmatený, což povede ke snížení
           kvality a některé dekodéry nebudou schopny takové
           video dekódovat).

         2  Doporučeno  pro  normální  mpeg4/mpeg1video
           enkódování (výchozí).

         3  Doporučeno pro h263(p)/msmpeg4. Důvod preference
           3 před 2 je ten, že 2 může vést k přetečením.
           (Toto  bude v budoucnu opraveno pro h263(p)
           záměnou za kvantizer na MB, msmpeg4 nemůže být
           takto opraven jelikož to nepodporuje.)

    lmin=<0.01-255.0>
       Minimální Lagrangeův násobič pro regulátor datového toku
       na úrovni snímku (výchzí: 2.0).  Lavc zřídka použije
       quantizery pod hodnotou lmin. Snížením lmin přinutíte
       lavc pro některé snímky spíše volit nižší kvantizery, ale
       ne nižší než hodnota vqmin.  Obdobně zvýšením lmin
       přinutí lavc více volit nízké kvantizery, dokonce i když
       by je vqmin povolila.  Měli byste asi nastavit lmin
       přibližně stejně jako vqmin.  Používáte-li adaptivní
       kvantizaci, změna lmin/lmax může mít menší efekt; viz
       mblmin/mblmax.

    lmax=<0.01-255.0>
       maximální Lagrangeův násobič pro regulátor datového toku
       (výchozí: 31.0)

    mblmin=<0.01-255.0>
       Minimální Lagrangeův násobič pro řízení datového toku na
       úrovni  makrobloku  (výchozí:2.0).  Tento  parametr
       ovlivňuje adaptivní kvantizaci jako qprd, lumi_mask,
       atd...

    mblmax=<0.01-255.0>
       Maximální Lagrangeův násobič pro řízení datového toku na
       úrovni makrobloku (výchozí: 31.0).

    vqscale=<0-31>
       Konstantní kvantizer / enkódování s konstantní kvalitou
       (nastaví pevný kvantizer režim). Nižší hodnota znamená
       lepší kvalitu, ale větší soubory (výchozí: -1).  V
       případě snow kodeku znamená hodnota  0  bezztrátové
       enkódování.  Jelikož ostatní kodeky to nepodporují,
       vqscale=0 bude  mít  nedefinovaný  efekt.  1  není
       doporučována (podrobně viz vqmin).

    vqmax=<1-31>
       Maximální kvantizer (průchod 1/2) 10-31 měl by být v
       rozumném rozsahu (výchozí: 31).

    mbqmin=<1-31>
       zastaralé, použijte vqmin

    mbqmax=<1-31>
       zastaralé, použijte vqmax

    vqdiff=<1-31>
       maximální odlišnost kvantizeru mezi po sobě jdoucími I-
       nebo P-snímky (průchod 1/2) (výchozí: 3)

    vmax_b_frames=<0-4>
       maximální počet B-snímků mezi ne-B-snímky:
         0  žádné B-snímky (výchozí)
         0-2 rozumný rozsah pro MPEG-4

    vme=<0-5>
       metoda odhadování pohybu.

       Dostupné metody jsou:
         0  žádná (mizerná kvalita)
         1  úplná (pomalá, momentálně neudržovaná a vypnutá)
         2  log (nízká kvalita, momentálně neudržovaná a
           vypnutá)
         3  phods (nízká kvalita, momentálně neudržovaná a
           vypnutá)
         4  EPZS:  diamant velikost=1, velikost může být
           nastavena pomocí *dia voleb (výchozí)
         5  X1 (experimentální, momentálně je aliasem pro
           EPZS)
         8  iter (iterative overlapped block, použitý pouze
           ve snow)

    POZNMKA: 0-3 v současnosti ignoruje množství spotřebovaných
    bitů, takže kvalita může být nízká.

    me_range=<0-9999>
       vyhledávací rozsah odhadování (výchozí: 0 (neomezený))

    mbd=<0-2> (viz také *cmp, qpel)
       Rozhodovací algoritmus makrobloku (režim vysoké kvality),
       enkóduje každý makroblok ve všech režimech a vybere
       nejlepší. Toto je pomalé, ale výsledkem je lepší kvalita
       a velikost souboru. Je-li mbd nastaveno na 1 nebo 2, je
       hodnota mbcmp ignorována při porovnávání makrobloků.
       Avšak je-li hodnota jakékoli porovnávací volby (precmp,
       subcmp, cmp nebo mbcmp) nenulová, použije se pomalejší
       ale lepší půlpixelové vyhledávání pohybu, bez ohledu na
       nastavení mbd.  Je-li nastaveno qpel, použije se vždy
       čtvrtpixelová přesnost.
         0  Použije porovnávací funkci danou mbcmp (výchozí).
         1  Zvolí takový režim makrobloku který spotřebuje
           nejméně bitů (=vhq).
         2  Zvolí režim makrobloku který má nejlepší omezení
           datového toku.

    vhq
       Stejné jako mbd=1, zachováno z důvodu kompatibility.

    v4mv
       Povoleny 4 vektory pohybu na makroblok (o něco lepší
       kvalita). Pracuje lépe v kombinaci s mbd>0.

    obmc
       kompenzace pohybu překrývajících se makrobloků (H.263+)

    loop
       loop filtr (H.263+) pozor, tento je vadný

    inter_threshold <-1000-1000>
       Momentálně nedělá vůbec nic.

    keyint=<0-300>
       maximální interval mezi klíčovými snímky ve snímcích
       (výchozí: 250 neboli jeden klíčový (I) snímek na každých
       10 sekund při rychlosti 25 snímků za sekundu. To je
       doporučená výchozí hodnota pro MPEG-4).  Většina kodeků
       vyžaduje  pravidelné klíčové snímky, aby se omezila
       akumulace chyb. Klíčové snímky jsou rovněž použity pro
       převíjení, jelikož převíjet lze pouze na klíčové snímky,
       ale klíčové snímky potřebují více prostoru než ostatní
       snímky, takže velké číslo povede k o něco menšímu
       souboru, ale nepřesnějšímu převíjení. 0 je ekvivalentní
       1, tedy že všechny snímky budou klíčové. Hodnoty >300
       nejsou doporučovány, protože kvalita může být špatná v
       závislosti na dekodéru, enkodéru a štěstí. V MPEG-1/2 je
       běžné používat hodnoty <=30.

    sc_threshold=<-1000000000-1000000000>
       Práh detekce změny scény.  Klíčový snímek je vložen
       jakmile  libavcodec zjistí změnu scény.  Tato volba
       nastavuje citlivost detekce.  -1000000000 způsobí, že
       změna scény bude detekována v každém snímku, 1000000000
       znamená že nebudou detekovány žádné změny scény (výchozí:
       0).

    sc_factor=<jakékoli kladné celé číslo>
       Způsobí, že snímky s vyššími kvantizery budou častěji
       spouštět detekci změny scény a ukládat  libavcodecu
       použití I-snímku (výchozí: 1). Bezpečný je rozsah 1-16.
       Hodnoty mezi 2 a 6 mohou vést k lepšímu PSNR (v průměru
       do  0.04  dB)  a  lepší  umístění  I-snímků  ve
       vysokorychlostních scénách. Vyšší hodnoty než 6 mohou
       dát nepatrně lepší PSNR (průměrně o 0.01 dB víc, než
       sc_factor=6), ale znatelně horší vizuální kvalitu.

    vb_strategy=<0-2> (pouze první průchod)
       strategie výběru mezi I/P/B-snímky:

         0  Vždy používat maximální počet B-snímků (výchozí).

         1  Vyhnout se B-snímkům ve  vysoce  pohyblivých
           scénách.  Viz volbu b_sensitivity pro vyladění
           této strategie.

         2  Umísťuje B-snímky více  méně  optimálně  pro
           dosažení maximální kvality (pomalejší). Spomalení
           způsobené touto volbou můžete snížit doladěním
           volby brd_scale.

    b_sensitivity=<jakékoli celé číslo větší než 0>
       Nastavuje jak citlivě bude vb_strategy=1 detekovat pohyb
       a zabraňuje použití B-snímků (výchozí: 40).  Nižší
       citlivost povede k více B-snímkům. Použití více B-snímků
       obvykle vylepší PSNR, ale příliš mnoho B-snímků může
       poškodit kvalitu ve velmi pohyblivých scénách. Pokud zde
       není extrémně mnoho pohybu, může být  b_sensitivity
       bezpečně snížena pod výchozí hodnotu; 10 je ve většině
       případů rozumná hodnota.

    brd_scale=<0-10>
       Sníží rozlišení snímků pro dynamické hodnocení vhodnosti
       B-snímku (výchozí: 0). Každé zvýšení brd_scale o jednu
       způsobí zmenšení rozměrů snímku na polovinu, což zvýší
       rychlost čtyřnásobně.  Oba rozměry po změnšení musí být
       sudé, takže brd_scale=1 vyžaduje aby originální rozměry
       byly  násobkem čtyř, brd_scale=2 násobky osmi, atd.
       Jinými slovy musí být původní rozměry snímku beze zbytku
       dělitelné 2^(brd_scale+1).

    bidir_refine=<0-4>
       Raději zpřesní oba vektory pohybu použité v dvousměrných
       makroblocích, než by znovu použil vektory ze zpětného a
       dopředného vyhledávání.  Bez B-snímků nemá tato volba
       žádný efekt.
         0  Vypnuto (výchozí).
         1-4 Použije širší vyhledávání (vyšší hodnoty jsou
           pomalejší).

    vpass=<1-3>
       Aktivuje interní dvou(nebo více)průchodový režim, uveďte
       pouze   v   případech   kdy   chcete   provádět
       dvou(více)průchodové enkódování.
         1  první průchod (viz také turbo)
         2  druhý průchod
         3  N-tý  průchod  (druhý  a  další průchody ve
           víceprůchodovém režimu enkódování)
       Popis funkce a použití:
       V prvním průchodu (vpass=1) se zapíší statistická data do
       souboru.  Asi budete chtít vypnout některé volby náročné
       na CPU, podobně jako to dělá "turbo" režim.
       Ve dvouprůchodovém režimu: se  ve  druhém  průchodu
       (vpass=2) čtou statistiky z prvního průchodu. Na jejich
       základě pak probíhá rozhodování regulátoru datového toku.
       Ve víceprůchodovém režimu: se  ve  druhém  průchodu
       (vpass=3, toto není překlep) nejprve přečtou statistiky a
       následně  jsou  přepsány.   Musíte  si  zálohovat
       divx2pass.log ještě před provedením druhého průchodu
       pokud je sebemenší možnost, že byste z nějakého důvodu
       přerušili MEncoder.  Můžete použít všechny enkódovací
       volby, kromě těch velmi náročných na CPU, jako je "qns".
       Tento průchod můžete opakovat stále dokola a dolaďovat
       enkódování. Každý následující průchod použije statistiky
       svého předchůdce pro vylepšení.  Poslední průchod může
       zahrnovat jakékoli volby náročné na CPU.
       Pokud chcete dvouprůchodové enkódování, použijte nejprve
       vpass=1 a poté vpass=2.
       Pokud chcete 3 nebo víceprůchodové enkódování, použijte
       vpass=1 pro první průchod a pak vpass=3 znovu a znovu,
       dokud nebudete spokojeni s výsledkem.

       HuffYUV:
         pass Uloží statistiky.
         pass Enkóduje  s  optimální  Huffmanovou  tabulkou
           založenou na statistikách z prvního průchodu.

    turbo (pouze dvouprůchodový režim)
       Výrazně urychlí první průchod díky rychlejším algoritmům
       a vypnutím voleb náročných na CPU. Pravděpodobně o něco
       sníží celkový PSNR (kolem 0.01dB) a o něco více změní
       PSNR (až do 0.03dB) a typ jednotlivých snímků.

    aspect=<x/y>
       Ukládá poměr stran filmu interně, stejně jako v MPEG
       souborech.  Výsledek je hezčí než po přeškálování,
       protože není snížena kvalita.  Pouze MPlayer takové
       soubory přehraje správně, ostatní přehrávače je budou
       zobrazovat s nesprávným poměrem stran. Poměr stran může
       být zadán jako zlomek nebo desetinné číslo.

       PKLAD:
         aspect=16/9 nebo aspect=1.78

    autoaspect
       Stejné jako volba aspect, ale poměr stran se spočítá
       automaticky, včetně změn provedených v řetězu filtrů
       (crop/expand/scale/atd.).  Nepředstavuje žádné snížení
       výkonnosti, takže můžete mít tuto volbu stále zapnutou.

    vbitrate=<hodnota>
       Nastaví datový tok (průchod 1/2) (výchozí: 800).
       VAROVN: 1kbit = 1000 bitů.
         4-16000
           (v kilobitech)
         16001-24000000
           (v bitech)

    vratetol=<hodnota>
       přibližná tolerance  velikosti  souboru  v  kbitech.
       1000-100000 je rozumný rozsah.  (pozor: 1kbit = 1000
       bitů) (výchozí: 8000)
       POZNMKA: Hodnota vratetol by neměla být příliš velká při
       druhém průchodu, jinak můžou nastat problémy při použití
       vrc_(min|max)rate.

    vrc_maxrate=<hodnota>
       maximální datový tok v kbit/sec (průchod 1/2) (výchozí:
       0, neomezený)

    vrc_minrate=<hodnota>
       minimální datový tok kbit/sec (průchod 1/2) (výchozí: 0,
       neomezený)

    vrc_buf_size=<hodnota>
       vyrovnávací paměť v kbit (průchod 1/2).  V MPEG-1/2 se
       takto rovněž nastaví velikost vbv bufferu, pro VCD
       nastavte 327, pro SVCD 917 a pro DVD 1835.

    vrc_buf_aggressivity
       v současnosti nepoužitelné

    vrc_strategy
       Metoda kontroly toku.  Pamatujte, že některé  volby
       ovlivňující kontrolu toku přestanou mít vliv, pokud
       vrc_strategy nebude nastavena na 0.
         0  Použije interní lavc kontrolu toku (výchozí).
         1  Použije Xvid kontrolu  toku  (experimentální;
           vyžaduje MEncoder skompilovaný s podporou Xvid
           1.1 nebo vyšším).

    vb_qfactor=<-31.0-31.0>
       kvantizační faktor mezi B- a ne-B-snímky (průchod 1/2)
       (výchozí: 1.25)

    vi_qfactor=<-31.0-31.0>
       kvantizační faktor mezi I- a ne-I-snímky (průchod 1/2)
       (výchozí: 0.8)

    vb_qoffset=<-31.0-31.0>
       přesah kvantizace mezi B- a ne-B-snímky (průchod 1/2)
       (výchozí: 1.25)

    vi_qoffset=<-31.0-31.0>
       (průchod 1/2) (výchozí: 0.0)
       if v{b|i}_qfactor > 0
       I/B-snímkový  kvantizer  =  P-snímkový  kvantizer  *
       v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
       else
       provádět normální řízení toku (nefixovat se na kvantizer
       následujícího P-snímku) a nastavit q= -q * v{b|i}_qfactor
       + v{b|i}_qoffset
       TIP: Chcete-li enkódovat s konstantním kvantizerem a
       odlišnými kvantizery pro I/P- a B-snímky, použijte: lmin=
       <ip_quant>:lmax=   <ip_quant>:vb_qfactor=   <b_quant/
       ip_quant>

    vqblur=<0.0-1.0> (první průchod)
       Rozostření  kvantizeru,  větší hodnoty způsobí větší
       průměrování kvantizeru v čase (pomalejší změny).

         0.0 Rozostření kvantizeru zakázáno.

         1.0 Průměruje kvantizer všemi předchozími snímky.

    vqblur=<0.0-99.0> (druhý průchod)
       Gaussovo rozostření kvantizeru (výchozí: 0.5), větší
       hodnoty způsobí větší průměrování kvantizeru v čase
       (pomalejší změny).

    vqcomp=<0.0-1.0>
       Komprese kvantizeru na níž závisí vrc_eq (průchod 1/2)
       (výchozí: 0,5). Například předpokládejme, že je použita
       výchozí rovnice pro  řízení  datového  toku:  Pokud
       vqcomp=1.0, regulátor datového toku alokuje pro každý
       snímek tolik bitů, aby mohly být enkódovány při stejném
       QP.  Pokud vqcomp=0.0, regulátor datového toku alokuje
       všem snímkům stejně, čili zcela CBR. POZNMKA: Toto byla
       extrémní nastavení, která by neměla být nikdy použita.
       Rozumné kvality bývá dosaženo někde mezi těmito extrémy.

    vrc_eq=<rovnice>
       hlavní rovnice kontroly datového toku (průchod 1/2)

         1
           konstantní datový tok

         tex
           konstantní kvalita

         1+(tex/avgTex-1)*qComp
           přibližně rovnice ze starého kódu řízení toku

         tex^qComp
           s qcomp 0.5 nebo tak nějak (výchozí)

       vložené operátory:

         +,-,*,/,^

       proměnné:

         tex
           komplexnost textury

         iTex,pTex
           komplexnost intra a ne-intra textury

         avgTex
           průměrná komplexnost textury

         avgIITex
           průměrná komplexnost intra textury v I-snímcích

         avgPITex
           průměrná komplexnost intra textury v P-snímcích

         avgPPTex
           průměrná komplexnost ne-intra textury  v  P-
           snímcích

         avgBPTex
           průměrná  komplexnost  ne-intra textury v B-
           snímcích

         mv
           počet bitů použitých na pohybové vektory

         fCode
           maximální délka vektoru pohybu v log2 škále

         iCount
           počet intra makrobloků / počet makrobloků

         var
           prostorová komplexnost

         mcVar
           okamžitá komplexnost

         qComp
           qcomp z příkazového řádku

         isI, isP, isB
           Je rovno 1 pokud je obrázek typu I/P/B jinak je
           rovno 0

         Pi,E
           Viz vaše oblíbená učebnice matematiky

       funkce:

         max(a,b),min(a,b)
           maximum / minimum

         gt(a,b)
           je rovno 1 pokud a>b, jinak 0

         lt(a,b)
           je rovno 1 pokud a<b, jinak 0

         eq(a,b)
           je rovno 1 pokud a==b, jinak 0

         sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh, exp, log, abs

    vrc_override=<volby>
       Uživatelem definovaná kvalita pro uvedené části (konec,
       titulky, ...) (průchod 1/2). Volby jsou <první_snímek>,
       <poslední_snímek>,       <kvalita>[/<první_snímek>,
       <poslední_snímek>, <kvalita>[/...]]:

         kvalita (2-31)
           kvantizer

         kvalita (-500-0)
           korekce kvality v %

    vrc_init_cplx=<0-1000>
       počáteční komplexnost (průchod 1)

    vrc_init_occupancy=<0.0-1.0>
       Počáteční naplnění vyrovnávací  paměti  jako  zlomek
       vrc_buf_size (výchozí: 0.9)

    vqsquish=<0|1>
       Určuje  jak  udržet  kvantizer  mezi  qmin  a qmax
       (průchod 1/2).
         0  Použije vystřihávání (clipping).
         1  Použije pěknou diferenciální funkci (výchozí).

    vlelim=<-1000-1000>
       Nastaví samostatný práh pro potlačování součinitele jasu.
       Při záporné hodnotě se bere v potaz i DC koeficient (měl
       by být aspoň -4 nebo nižší enkódujete-li s quant=1):
         0  vypnuto (výchozí)
         -4  doporučení JVT

    vcelim=<-1000-1000>
       Nastaví samostatný práh pro potlačování  součinitele
       barevnosti.  Při záporné hodnotě se bere v potaz i DC
       koeficient (měl by být aspoň -4 nebo nižší enkódujete-li
       s quant=1):
         0  vypnuto (výchozí)
         7  doporučení JVT

    vstrict=<-2|-1|0|1>
       striktní slučitelnost se standardem

         0  vypnuto

         1  Toto nastavení lze doporučit pouze pokud chcete
           výstup posílat do referenčního MPEG-4 dekodéru.

         -1  Povolí specifická rozšíření libavcodec (výchozí).

         -2  Povolí  použití  experimentálních  kodeků  a
           vlastností,  které  nemusí  být  přehratelné
           budoucími verzemi MPlayeru (snow).

    vdpart
       Dělení dat. Přidá 2 Bajty ke každému video paketu, zvýší
       odolnost proti chybám při přenosu nespolehlivými kanály
       (např. streaming přes internet). Každý video paket bude
       zakódován ve třech oddělených částech:
         1. MV
           vektory pohybu
         2. DC koeficienty
           obrázek s nízkým rozlišením
         3. AC koeficienty
           detaily
       MV & DC jsou nejdůležitější, jejich ztráta vypadá mnohem
       hůře než ztráta AC a 1. & 2. části.  (MV & DC) jsou
       mnohem menší než třetí část (AC) což znamená že chyby
       budou postihovat AC část mnohem častěji než části MV &
       DC.  Čili obrázek bude vypadat lépe s rozdělením než bez
       něj, protože bez rozdělení budou chyby ničit všechny
       složky AC/DC/MV stejně.

    vpsize=<0-10000> (viz také vdpart)
       Velikost video paketu, zvyšuje odolnost proti chybám.
         0
           vypnuto (výchozí)
         100-1000
           dobrá volba

    ss
       režim struktury malých plošek pro H.263+

    gray
       enkódování pouze v odstínech šedé (rychlejší)

    vfdct=<0-10>
       DCT algoritmus
         0  Automaticky vybrat nejlepší (výchozí).
         1  rychlý celočíselný
         2  přesný celočíselný
         3  MMX
         4  mlib
         5  AltiVec
         6  s plovoucí řádovou čárkou AAN

    idct=<0-99>
       IDCT algoritmus.
       POZNMKA: Podle našeho nejlepšího vědomí všechny tyto
       IDCT splní IEEE1180 testy.
         0  Automaticky vybrat nejlepší (výchozí).
         1  JPEG referenční celočíselný
         2  jednoduchý
         3  jednoduchý mmx
         4  libmpeg2mmx (nepřesný, nepoužívejte k enkódování
           s keyint >100)
         5  ps2
         6  mlib
         7  arm
         8  AltiVec
         9  sh4
         10  simplearm
         11  H.264
         12  VP3
         13  IPP
         14  xvidmmx
         15  CAVS
         16  simplearmv5te
         17  simplearmv6

    lumi_mask=<0.0-1.0>
       Maskování  světla  je  'psychovizuální'  nastavení
       využívající poznatku, že lidské oko rozlišuje  méně
       detailů ve velmi jasných částech obrázku. Maskování
       světla komprimuje jasné oblasti silněji než ty méně
       jasné. Takto ušetřené bity mohou být použity v ostatních
       snímcích, čímž se zlepší celková subjektivní kvalita ale
       možná se sníží PSNR.
       VAROVN: Buďte opatrní, příliš vysoké hodnoty mohou
       způsobit různé strašidelnosti.
       VAROVN: Vysoké hodnoty mohou vypadat dobře na některých
       monitorech / TV / TFT, ale na jiných odporně.
         0.0
           vypnuto (výchozí)
         0.0-0.3
           rozumný rozsah

    dark_mask=<0.0-1.0>
       Maskování tmy je 'psychovizuální' nastavení využívající
       poznatku, že lidské oko rozlišuje méně detailů ve velmi
       tmavých částech obrázku. Maskování tmy komprimuje tmavé
       oblasti silněji než ty méně tmavé. Takto ušetřené bity
       mohou být použity v ostatních snímcích, čímž se zlepší
       subjektivní kvalita ale možná se sníží PSNR.
       VAROVN: Buďte opatrní, příliš vysoké hodnoty mohou
       způsobit různé strašidelnosti.
       VAROVN: Vysoké hodnoty mohou vypadat dobře na některých
       monitorech / TV / TFT, ale na jiných odporně.
         0.0
           vypnuto (výchozí)
         0.0-0.3
           rozumný rozsah

    tcplx_mask=<0.0-1.0>
       Maskování okamžité komplexnosti (výchozí: 0.0 (vypnuto)).
       Představme si scénu s ptákem  letícím  přes  celou
       obrazovku; tcplx_mask zvýší kvantizery ptačích makrobloků
       (což sníží jejich kvalitu), protože lidské oko  si
       zpravidla  nemá čas všimnout všech ptačích detailů.
       Upozorňujeme, že pokud se maskovaný objekt zastaví (např.
       pták přistane), pak bude po určitou dobu vypadat hrozně,
       dokud enkodér nepozná, že se objekt nehýbe a potřebuje
       kvalitní makrobloky.  Ušetřené bity jsou použity na
       zbytek scény, což zvyšuje subjektivní kvalitu a je
       důvodem pro opatrné nasazování filtru.

    scplx_mask=<0.0-1.0>
       Maskování  prostorové  komplexnosti.  Větší  hodnoty
       potlačují čtverečkování, pokud není  používán  žádný
       deblokovací filtr při dekódování, což nebývá dobrý nápad.
       Představme si scénu s domem, trávníkem (ten mívá vysokou
       prostorovou komplexnost) a modrým nebem. Filtr scplx_mask
       zvýší kvantizery makrobloků trávy (což sníží jejich
       kvalitu) a ušetřené bity použije na dům a oblohu.
       TIP: Ořízněte veškeré černé okraje, protože snižují
       kvalitu makrobloků (to platí i bez použití scplx_mask).
         0.0
           vypnuto (výchozí)
         0.0-0.5
           rozumný rozsah

       POZNMKA: Tato volba nemá stejný efekt jako použití
       uživatelské matice která by více komprimovala vysoké
       kmitočty,  jelikož scplx_mask sníží kvalitu P bloků
       dokonce i když se mění pouze DC.  Výsledek scplx_mask
       tedy pravděpodobně nebude vypadat tak dobře.

    p_mask=<0.0-1.0> (viz také vi_qfactor)
       Sníží kvalitu 'inter' (P) bloků.  Což zvýší kvalitu
       'intra' (I) bloků, protože průměrný datový tok  je
       přidělený celé video sekvenci (výchozí: 0.0 (vypnuto)).
       Nastavení p_mask=1.0 zdvojnásobí počet bitů přidělených
       jednotlivým I blokům.

    border_mask=<0.0-1.0>
       border-processing pro enkodéry ve stylu MPEG. Border
       processing zvýší kvantizer  makrobloků,  které  jsou
       vzdáleny méně než pětinu šířky/výšky obrazu od okraje,
       jelikož jsou často méně důležité.

    naq
       Normalizuje adaptivní kvantizaci (experimentální).  Když
       používáte  adaptivní  kvantizaci  (*_mask),  průměrný
       kvantizer makrobloků nemusí již odpovídat požadovanému
       kvantizeru na úrovni celého snímku.  Naq se pokusí
       upravit kvantizery makrobloků tak, aby měly správný
       průměr.

    ildct
       Použije prokládanou DCT (Diskrétní Kosinova Transformace)

    ilme
       Použije  prokládané  odhadování  pohybu  (oboustranná
       exkluzivita s qpel).

    alt
       Použije alternativní skenovací tabulku.

    top=<-1-1>
         -1  automatika
         0  nejprve spodní půlsnímek
         1  nejprve horní půlsnímek

    format=<hodnota>

         YV12
           výchozí

         444P
           pro ffv1

         422P
           pro HuffYUV, bezztrátový JPEG, dv a ffv1

         411P
           pro bezztrátový JPEG, dv a ffv1

         YVU9
           pro bezztrátový JPEG, ffv1 a svq1

         BGR32
           pro bezztrátový JPEG a ffv1

    pred
       (pro HuffYUV)
         0  predikce vlevo
         1  plošná/mřížková predikce
         2  predikce podle mediánu

    pred
       (pro bezztrátový JPEG)
         0  predikce vlevo
         1  predikce nahoru
         2  predikce vlevo nahoru
         3  plošná/mřížková predikce
         6  predikce podle průměru

    coder
       (pro ffv1)
         0  vlc kódování (Golomb-Rice)
         1  aritmetické kódování (CABAC)

    context
       (pro ffv1)
         0  malý kontextový model
         1  velký kontextový model

       (pro ffvhuff)
         0  předurčené Huffman tabulky (vestavěné nebo dva
           průchody)
         1  adaptivní Huffman tabulky

    qpel
       Použít  quarter  pel  kompenzaci pohybu (oboustranná
       exkluzivita s ilme).
       TIP: Toto, jak se zdá, je užitečné pouze při enkódování s
       vysokým datovým tokem.

    mbcmp=<0-2000>
       Nastaví porovnávací funkci pro rozhodování v makrobloku,
       použito pouze pokud mbd=0.
         0 (SAD)
           součet absolutních odchylek, rychlé (výchozí)
         1 (SSE)
           součet čtverečkovaných chyb
         2 (SATD)
           součet  absolutních  odchylek  po  Hadamard
           transformaci
         3 (DCT)
           součet absolutních odchylek po DCT
         4 (PSNR)
           součet   čtverečních   kvantizačních   chyb
           (nepoužívejte, nízká kvalita)
         5 (BIT)
           počet bitů potřebných pro blok
         6 (RD)
           optimalizace omezení datového toku, pomalé
         7 (ZERO)
           0
         8 (VSAD)
           součet absolutních svislých odchylek
         9 (VSSE)
           součet čtverečních svislých odchylek
         10 (NSSE)
           šumuvzdorný součet čtverečních odchylek
         11 (W53)
           vlnka 5/3, použita pouze ve snow
         12 (W97)
           9/7 wavelet, použita pouze ve snow
         +256
           Použije též barvu, v  současnosti  nepracuje
           (správně) s B-snímky.

    ildctcmp=<0-2000>
       Nastaví porovnávací funkci pro rozhodování prokládané DCT
       (viz mbcmp pro dostupné porovnávací funkce) (výchozí: 0).

    precmp=<0-2000>
       Nastaví porovnávací funkci pro  odhad  pohybu  před
       průchodem (viz mbcmp pro dostupné porovnávací funkce)
       (výchozí: 0).

    cmp=<0-2000>
       Nastaví porovnávací funkci pro plný odhad pel pohybu (viz
       mbcmp pro dostupné porovnávací funkce) (výchozí: 0).

    subcmp=<0-2000>
       Nastaví porovnávací funkci pro odhad sub pel pohybu (viz
       mbcmp pro dostupné porovnávací funkce) (výchozí: 0).

    skipcmp=<0-2000>
       DODĚLAT: Dokumentovat.

    nssew=<0-1000000>
       Tato volba ovládá NSSE váhu. Větší váha může způsobit
       zvýšení šumu. 0 NSSE odpovídá použití SSE. Volbu můžete
       shledat užitečnou, pokud raději necháváte trošku šumu v
       enkódovaném videu, než byste jej předtím odfiltrovali
       (výchozí: 8).

    predia=<-99-6>
       druh a rozměr diamantu pro odhad pohybu v předprůchodu

    dia=<-99-6>
       Druh a rozměr diamantu pro odhad pohybu.  Vyhledávání
       pohybu je opakovaný proces.  Použití malého diamantu
       neomezí vyhledávání jen na malé vektory pohybu.  Jen je
       častěji skončeno dříve, než je nalezen úplně nejlepší
       vektor pohybu, zvláště pokud je přítomen šum.  Větší
       diamanty umožňují větší záběr při vyhledávání vektoru
       pohybu, což je pomalejší, ale dosáhne se tak vyšší
       kvality.
       Velké  normální diamanty dosahují lepší kvality než
       tvarově-adaptivní diamanty.
       Tvarově-adaptivní diamanty jsou dobrým kompromisem mezi
       rychlostí a kvalitou.
       POZNMKA:  Rozměr  u  normálních diamantů a těch s
       adaptivním tvarem nemá stejný význam.

         -3  tvarově-adaptivní (rychlý) diamant velikost 3

         -2  tvarově-adaptivní (rychlý) diamant velikost 2

         -1  vyhledávání nepravidelným vícediamantem (pomalé)

         1  normální diamant velikost=1 (výchozí) =diamant
           typu EPZS
              0
              000
              0

         2  normální diamant velikost=2
              0
              000
             00000
              000
              0

    trell
       Trellisova vyhledávací kvantizace.  Nalezne optimální
       enkódování pro každý 8x8 blok.  Trellisova vyhledávací
       kvantizace je zkrátka a dobře optimální kvantizací ve
       smyslu PSNR versus datový tok (Předpoklad je, že zde
       nebudou žádné prstýnkové fragmenty představené v IDCT,
       což zjevně není tento případ.). Jednoduše nalezne blok s
       minimem chyb a lambda*bitů.
         lambda
           konstanta závislá na kvantizačním parametru (QP)
         bits
           množství bitů potřebných k zakódování bloku
         error
           součet čtverečkovaných chyb kvantizace

    cbp
       Vzor optimálně zakódovaného a omezeným datovým tokem
       zkresleného bloku.  Zvolí takový vzor bloku,  který
       minimalizuje zkreslení + lambda*datový tok. Může být
       používaný pouze spolu s Trellisovou kvantizací

    mv0
       Zkouší enkódovat každý MB s MV=<0,0> a vybere ten lepší.
       Nemá žádný vliv pokud mbd=0.

    mv0_threshold=<jakékoli nezáporné celé číslo>
       Pokud jsou okolní vektory pohybu <0,0> a skóre odhadu
       pohybu daného bloku je menší než mv0_threshold, pak je
       <0,0> použitý jako vektor pohybu a další odhad pohybu je
       přeskočen (výchozí: 256).  Snížení mv0_threshold na 0
       může poněkud (0.01dB) zvýšit PSNR a možná o něco zlepšit
       vzhled enkódovaného videa; zvýšení mv0_threshold nad 320
       vede ke zmenšení PSNR a vizuální kvality. Vyšší hodnoty
       trochu zrychlí enkódování (obvykle méně než 1%, podle
       ostatních použitých voleb).
       POZNMKA: Zapnutí této volby nevyžaduje mv0.

    qprd (pouze mbd=2)
       Datovým tokem zkreslený optimální kvantizační parametr QP
       pro danou lambda každého makrobloku.

    last_pred=<0-99>
       množství ukazatelů pohybu z předchozího snímku
         0  (výchozí)
         a  Použije 2a+1 x 2a+1 makroblokových čtverečních
           ukazatelů vektoru pohybu z předchozího snímku

    preme=<0-2>
       předprůchod pro odhad pohybu
         0  vypnuto
         1  pouze po I-snímcích (výchozí)
         2  vždy

    subq=<1-8>
       subpel vylepšení kvality (pro qpel) (výchozí: 8 (vysoká
       kvalita))
       POZNMKA: Toto má podstatný vliv na rychlost.

    refs=<1-8>
       počet referenčních snímků pro zvážení kompenzace pohybu
       (pouze Snow) (výchozí: 1)

    psnr
       vypíše PSNR (odstup signálu od šumu) pro celé video po
       skončení enkódování a uloží hodnotu PSNR pro každý snímek
       do souboru s názvem podobným 'psnr_hhmmss.log'. Hodnoty
       jsou v dB (decibelech), čím větší, tím lepší.

    mpeg_quant
       Použije MPEG kvantizery namísto H.263.

    aic
       Zapíná AC predikci pro MPEG-4 nebo pokročilou intra
       predikci pro H.263+.  To malinko yvýší kvalitu (kolem
       0.02 dB PSNR) a mírně zpomalí enkódování (okolo 1%).
       POZNMKA: vqmin by měl být 8 nebo větší pro H.263+ AIC.

    aiv
       alternativní vnitřní vlc pro H.263+

    umv
       neomezené MV (pouze H.263+) Umožňuje enkódovat libovolně
       dlouhé MV.

    ibias=<-256-256>
       bias intra kvantizeru (256 odpovídá 1.0, výchozí pro
       kvantizer v provedení MPEG: 96, výchozí pro kvantizer v
       provedení H.263: 0)
       POZNMKA: Uvedený H.263 MMX kvantizer nedokáže pracovat s
       kladným biasem (nastavte vfdct=1 nebo 2), MPEG MMX
       kvantizer nedokáže pracovat se záporným biasem (nastavte
       vfdct=1 nebo 2).

    pbias=<-256-256>
       inter kvantizer bias (256 odpovídá 1.0, výchozí pro
       kvantizer v provedení MPEG: 0, výchozí pro kvantizer v
       provedení H.263: -64)
       POZNMKA: Uvedený H.263 MMX kvantizer nedokáže pracovat s
       kladným biasem (nastavte vfdct=1 nebo 2), MPEG MMX
       kvantizer nedokáže pracovat se záporným biasem (nastavte
       vfdct=1 nebo 2).
       TIP:  Větší  kladný  bias  (-32 až -16 místo -64)
       zlepšují,zdá se, PSNR.

    nr=<0-100000>
       Redukce šumu, 0 znamená vypnuto. Pro typický obsah je
       rozumný rozsah 0-600, ale při vysokém zašumění jej můžete
       nastavit výše (výchozí: 0). Vzhledem k nízkému vlivu na
       rychlost byste jej mohli upřednostnit před filtrováním
       šumu pomocí video filtrů jako denoise3d nebo hqdn3d.

    qns=<0-3>
       Tvarování šumu kvantizeru. Místo kvantizace, která co
       nejlépe odpovídá vstupnímu videu ve smyslu PSNR, raději
       volí kvantizaci která kryje šum (obvykle  kroužkové
       artefakty) frekvenčně podobným obsahem obrázku. Větší
       hodnoty jsou pomalejší, ale nemusí zlepšit kvalitu. Toto
       může, a mělo by, být používáno spolu s Trellisovou
       kvantizací. V tom případě bude Trellisova kvantizace
       (optimální pro konstantní váhu) použita jako výchozí bod
       pro opakované vyhledávání.
         0  vypnuto (výchozí)
         1  Pouze sníží absolutní hodnotu koeficientů.
         2  Pouze změní koeficienty před posledním nenulovým
           koeficientem + 1.
         3  Zkusí vše.

    inter_matrix=<čárkami oddělená matice>
       Použije uživatelskou inter matici. Vyžaduje 64 čárkou
       oddělených celých čísel.

    intra_matrix=<čárkami oddělená matice>
       Použije uživatelskou intra matici.  Vyžaduje 64 čárkou
       oddělených celých čísel.

    vqmod_amp
       experimentální modulace kvantizeru

    vqmod_freq
       experimentální modulace kvantizeru

    dc
       intra přesnost DC v bitech (výchozí: 8). Pokud zadáte
       vcodec=mpeg2video, pak může nabýt hodnotu 8, 9, 10 nebo
       11.

    cgop (viz také sc_threshold)
       Zavře všechny GOPy. V současnosti pracuje pouze tehdy,
       pokud   je   vypnutá   detekce   změn   scény
       (sc_threshold=1000000000).

    (no)lowdelay
       Nastaví příznak low delay pro MPEG-1/2 (zakazuje B-
       snímky).

    vglobal=<0-3>
       Ovládá zápis globálních video hlaviček.
         0  Kodek rozhodne, kde zapsat globální hlavičky
           (výchozí).
         1  Zapíše  globální  hlavičky pouze v extradata
           (vyžadováno pro .mp4/MOV/NUT).
         2  Zapíše globální hlavičky pouze do čela klíčových
           snímků.
         3  Kombinuje 1 a 2.

    aglobal=<0-3>
       Stejné jako vglobal pro audio hlavičky.

    level=<hodnota>
       Nastaví CodecContext Level.  Použijte 31 nebo 41 pro
       přehrávání videa na Playstation 3.

    skip_exp=<0-1000000>
       DODĚLAT: Dokumentovat.

    skip_factor=<0-1000000>
       DODĚLAT: Dokumentovat.

    skip_threshold=<0-1000000>
       DODĚLAT: Dokumentovat.

  nuv (-nuvopts)
    Nuppel video je založeno na RTJPEG a LZO.  Ve výchozím stavu
    jsou snímky nejprve enkódovány pomocí RTJPEG a poté komprimovány
    pomocí LZO, ale jeden z průchodů nebo oba dva mohou být vypnuty.
    Takže můžete ve skutečnosti vyprodukovat surový i420, LZO
    komprimovaný i420, RTJPEG, nebo výchozí LZO komprimovaný RTJPEG.
    POZNMKA: Dokumentace nuvrec obsahuje různé rady a příklady k
    volbám pro nejpoužívanější TV enkódování.

    c=<0-20>
       práh barev (výchozí: 1)

    l=<0-20>
       práh jasu (výchozí: 1)

    lzo
       Zapne LZO kompresi (výchozí).

    nolzo
       Vypnout LZO kompresi.

    q=<3-255>
       úroveň kvality (výchozí: 255)

    raw
       Vypnout RTJPEG enkódování.

    rtjpeg
       Zapnout RTJPEG enkódování (výchozí).

  xvidenc (-xvidencopts)
    Zde máte k dispozici tři režimy: konstantní datový tok (CBR),
    pevný kvantizer a dvouprůchodový.

    pass=<1|2>
       Nastaví průchod ve dvouprůchodovém režimu.

    turbo (pouze dva průchody)
       Dramaticky zrychlí první průchod použitím rychlejších
       algoritmů  a  vypnutím  voleb  náročných  na  CPU.
       Pravděpodobně trochu sníží globální PSNR a trochu více
       ovlivní typ a PSNR jednotlivých snímků.

    bitrate=<hodnota> (CBR nebo dvouprůchodový režim)
       Nastaví  požadovaný  datový tok v kilobitech/sekundu
       jestliže <16000 nebo v bitech/sekundu jestliže >16000.
       Pokud je <hodnota> záporná, Xvid použije její absolutní
       hodnotu jako požadovanou velikost (v kB) videa a spočítá
       datový tok automaticky (výchozí: 687 kbitů/s).

    fixed_quant=<1-31>
       Přepne do režimu s pevným kvantizerem a nastaví kvantizer
       který bude použit.

    zones=<zóna0>[/<zóna1>[/...]]
       Uživatelem nastavená kvalita pro určité části (konec,
       titulky,  ...).   Každá  zóna  má  formu  <start-
       snímek>,<režim>,<hodnota> kde <režim> může být
         q  Přepsání   konstantního   kvantizeru,   kde
           hodnota=<2.0-31.0> určuje hodnotu kvantizeru.
         w  Přepsání váhy pro řízení datového toku, kde
           hodnota=<0.01-2.00> určuje korekci kvality v %.

       PKLAD:
         zones=90000,q,20
           Enkóduje všechny snímky počínaje snímkem 90000
           konstantním kvantizerem 20.
         zones=0,w,0.1/10001,w,1.0/90000,q,20
           Enkóduje snímky 0-10000 s 10% datového toku,
           enkóduje snímky od 90000 až do konce konstantním
           kvantizerem 20.  Poznamenejme, že druhá zóna je
           nutná pro ohraničení první zóny, jinak by byly
           všechny snímky až do snímku 89999 enkódovány s
           10% datového toku.

    me_quality=<0-6>
       Tato volba ovlivňuje subsystém odhadování pohybu.  Vyšší
       hodnota by měla dát přesnější odhad pohybu (výchozí: 6).
       Čím lepší odhad, tím lepší komprese.  Přesnost  je
       vyvážena větší zátěží CPU, takže tuto hodnotu snižte,
       požadujete-li enkódování v reálném čase.

    (no)qpel
       Během vyhledávání pohybu používá jako výchozí MPEG-4
       přesnost na půl pixelu.  Standard nabízí režim, kde
       enkodéry mohou použít přesnost na čtvrt pixelu.  Tato
       volba obvykle zajistí ostřejší obraz.  Naneštěstí to
       způsobuje výrazné zvýšení datového toku a někdy vyšší
       použité datové toky znemožní dosažení lepší kvality
       obrázku při pevném datovém toku (CBR).  Nejlepší je
       otestovat výsledek s a bez qpel a pak se rozhodnout zda
       aktivace stojí za to.

    (no)gmc
       Zapne globální kompenzaci pohybu. To nechá Xvid generovat
       speciální snímky (GMC-snímky) které jsou vhodné pro Pan/
       Zoom/Rotating obrázky. Jestli aktivace této volby ušetří
       nějaké bity závisí na zdrojovém materiálu.

    (no)trellis
       Trellisova  kvantizace je druh adaptivní kvantizační
       metody, která šetří bity pomocí změn  kvantizačních
       koeficientů  tak,  aby  byly  lépe  komprimovatelné
       entropickým enkodérem. Zlepšení kvality je znatelné a
       pokud VHQ na váš vkus příliš zaměstnává CPU, může být
       tato volba dobrou alternativou jak ušetřit pár bitů (a
       zvýšit kvalitu při konstantním datovém toku) s nižší
       zátěží než VHQ (výchozí: zapnuto).

    (no)cartoon
       Tuto volbu aktivujte pokud kódujete animovaný film.
       Volba upraví některé interní Xvid úrovně tak, aby se lépe
       rozhodoval nad typy snímků a vektory pohybu v ploše
       vypadajících animovaných filmech.

    (no)chroma_me
       Obvyklý algoritmus odhadující pohyb používá pouze jasovou
       informaci pro nalezení  nejlepšího  vektoru  pohybu.
       V některém video materiálu může použití barev pomoci
       nalézt lepší vektory. Tato volba přepíná používání barev
       pro odhady pohybu (výchozí: zapnuto).

    (no)chroma_opt
       Zapne předfiltr chroma optimizer.  Ten provede trošku
       magie navíc nad barvami, aby se minimalizovaly stupňovité
       přechody na obrysech.  Zvýší kvalitu za cenu rychlosti
       enkódování.  Přirozeně snižuje PSNR úměrně zvyšování
       matematické odlišnosti od originálu, ale subjektivní
       kvalita se zvyšuje.  Protože pracujeme s  barevnými
       informacemi,  budete  to  nejspíš chtít vypnout při
       enkódování černobílého obrazu.

    (no)hq_ac
       Aktivuje vysoce kvalitní predikci AC koeficientů pro
       klíčové snímky z přilehlých bloků (výchozí: zapnuto).

    vhq=<0-4>
       Algoritmus vyhledávání pohybu je založen na vyhledávání v
       obvyklé barevné oblasti a zkouší najít pohybový vektor,
       který minimalizuje rozdíl mezi referenčním snímkem a
       enkódovaným snímkem. Pokud aktivujete tuto volbu, Xvid
       použije  taky frekvenční oblast (DCT) k vyhledávání
       pohybového vektoru, který minimalizuje nejen prostorovou
       odlišnost,  ale  také délku enkódovaného bloku.  Od
       nejrychlejšího k nejpomalejšímu:
         0  vypnuto
         1  rozhodování  podle  režimu  (inter/intra  MB)
           (výchozí)
         2  omezené hledání
         3  střední hledání
         4  rozsáhlé hledání

    (no)lumi_mask
       Adaptivní  kvantizace  umožňuje  aby  se  kvantizery
       makrobloku lišily snímek od snímku.  Jedná  se  o
       'psychosenzitivní' nastavení, které má využít faktu, že
       lidské oko má tendenci vnímat méně detailů ve velmi
       světlých  a velmi tmavých částech obrázku.  Zmíněné
       oblasti komprimuje více než ty průměrné, což šetří bity,
       které mohou být využity v ostatních snímcích, což zvýší
       celkovou subjektivní kvalitu, ale může snížit PSNR.

    (no)grayscale
       Přinutí Xvid zahodit barevnou informaci, takže enkódované
       video je pouze černobílé. Nijak to nezrychlí enkódování,
       pouze zabrání zapsání
        barvonosných dat v posledním kroku enkódování.

    (no)interlacing
       Enkóduje půlsnimky prokládaného video materiálu. Zapněte
       tuto možnost pro prokládaný obsah.
       POZNMKA: Musíte-li škálovat video, měli byste použít
       měnič velikosti s podporou prokládaného obsahu, který
       můžete aktivovat pomocí
        -vf scale=<šířka>:<výška>:1.

    min_iquant=<0-31>
       minimální kvantizer I-snímku (výchozí: 2)

    max_iquant=<0-31>
       maximální kvantizer I-snímku (výchozí: 31)

    min_pquant=<0-31>
       minimální kvantizer P-snímku (výchozí: 2)

    max_pquant=<0-31>
       maximální kvantizer P-snímku (výchozí: 31)

    min_bquant=<0-31>
       minimální kvantizer B-snímku (výchozí: 2)

    max_bquant=<0-31>
       maximální kvantizer B-snímku (výchozí: 31)

    min_key_interval=<hodnota> (pouze 2 průchody)
       minimální interval mezi klíčovými snímky (výchozí: 0)

    max_key_interval=<hodnota>
       maximální  interval  mezi klíčovými snímky (výchozí:
       10*fps)

    quant_type=<h263|mpeg>
       Nastavuje typ kvantizeru k použití. Při vyšších datových
       tocích zjistíte, že MPEG kvantozace zachová více detailů.
       Při nižších datových tocích poskytuje vyhlazování H.263
       méně blokovacího šumu. Používáte-li uživatelské matice,
       musíte použít MPEG kvantizaci.

    quant_intra_matrix=<soubor>
       Načte uživatelský soubor s intra maticí.  Takový soubor
       můžete vytvořit maticovým editorem z xvid4confu.

    quant_inter_matrix=<soubor>
       Načte uživatelský soubor s inter maticí. Takový soubor
       můžete vytvořit maticovým editorem z xvid4confu.

    keyframe_boost=<0-1000> (pouze dvouprůchodový režim)
       Přesune nějaké bity z prostoru vyhrazeného ostatním
       druhům  snímků do intra snímků, což zlepší kvalitu
       klíčových snímků. Hodnota udává návdavek, takže hodnota
       10 přidá oproti normálu o 10% více bitů vašim klíčovým
       snímkům (výchozí: 0).

    kfthreshold=<hodnota> (pouze dvouprůchodový režim)
       Pracuje spolu s kfreduction. Udává minimální vzdálenost
       pod kterou považujete dva snímky za posloupné a jsou
       posuzovány odlišně podle kfreduction (výchozí: 10).

    kfreduction=<0-100> (pouze dvouprůchodový režim)
       Dvě výše uvedené volby mohou být použity k doladění
       velikosti klíčových snímků, které považujete za příliž
       blízké prvnímu (v řadě). kfthreshold nastavuje rozsah,
       ve kterém jsou klíčové snímky redukovány a kfreduction
       určuje  redukci  datového  toku,  který  dostanou.
       S posledním I-snímkem bude zacházeno normálně (výchozí:
       30).

    max_bframes=<0-4>
       Maximální počet B-snímků vložených  mezi  I/P-snímky
       (výchozí: 2)

    bquant_ratio=<0-1000>
       quantizer ratio between B- and non-B-frames, 150=1.50
       (default: 150)

    bquant_offset=<-1000-1000>
       odlišnost kvantizeru mezi B- a ne-B-snímky, 100=1.00
       (výchozí: 100)

    bf_threshold=<-255-255>
       Toto nastavení umožní stanovit prioritu použití B-snímků.
       Čím vyšší hodnota, tím vyšší pravděpodobnost použití B-
       snímků (výchozí: 0). Nezapomínejme, že B-snímky obvykle
       mají vyšší kvantizer a proto jejich nadužívání může
       zhoršit vizuální kvalitu.

    (no)closed_gop
       Tato volba nařídí Xvid uzavřít každou "GOP" (Skupinu
       Obrázků ohraničenou dvěma I-snímky), což učiní tyto
       skupiny vzájemně nezávislými.  Volba pouze zařídí, aby
       poslední snímek skupiny byl buď P-snímek nebo N-snímek,
       ale nikdy B-snímek.  Obvykle je vhodné mít tuto volbu
       zapnutou (výchozí: zapnuto).

    (no)packed
       Tato volba je určena pro nápravu potíží s pořadím snímků
       když enkódujete do nosných formátů jako je AVI, které si
       neumí poradit se zpřeházenými snímky. V praxi je však
       většina dekodérů (jak softwarových, tak hardwarových)
       schopna poradit si s pořadím snímků samostatně a mohou
       být zapnutím této volby zmateny, takže ji můžete bezpečně
       nechat vypnutou, pokud opravdu nevíte co děláte.
       VAROVN: takto vygenerujete ilegální bitový proud, který
       nebude  dekódovatelný  pomocí  ISO-MPEG-4 dekodérů s
       výjimkou DivX/libavcodec/Xvid.
       VAROVN: Takto se rovněž zapíše falešná DivX verze do
       souboru,  takže vadná autodetekce některých dekodérů
       dostane zabrat.

    frame_drop_ratio=<0-100> (pouze max_bframes=0)
       Tento parametr umožňuje  vytvářet  video  proudy  s
       variabilním datovým tokem. Jeho hodnota nastavuje práh
       citlivosti na změny; pokud je rozdílnost současného a
       předchozího snímku menší nebo rovna tomuto prahu, snímek
       nebude kódován (místo něj je do proudu umístěn tzv. n-
       vop). Jestliže přehrávač narazí n-vop, zobrazí předchozí
       snímek.
       VAROVN: Hrátky s tímto parametrem mohou vyústit v
       mizerné  video, takže ji používejte jen na vlastní
       nebezpečí!

    rc_reaction_delay_factor=<hodnota>
       Tento parametr ovládá počet snímků, které CBR regulátor
       datového toku počká než zareaguje na změny toku a
       vykompenzuje je tak, aby byl dosažen konstantní datový
       tok v rámci průměrovacího rozsahu snímků.

    rc_averaging_period=<hodnota>
       Skutečného CBR je těžké dosáhnout. V závislosti na video
       materiálu bude datový tok různý a těžko předvídatelný.
       Proto  Xvid  používá průměrovací periodu pro kterou
       garantuje spotřebu daného počtu  bitů  (mínus  malá
       odchylka).  Toto nastavení vyjadřuje "počet snímků" pro
       který Xvid průměruje datový tok a zkouší dosáhnout CBR.

    rc_buffer=<hodnota>
       velikost vyrovnávací paměti regulátoru datového toku

    curve_compression_high=<0-100>
       Toto nastavení umožní Xvidu odebrat určité procento bitů
       z datově náročných scén a dát je zpět do bitového
       zásobníku. To využijete pokud máte klip s tak velkým
       množstvím bitů alokovaných pro scény s vysokým datovým
       tokem, že ty ostatní začínají vypadat špatně (výchozí:
       0).

    curve_compression_low=<0-100>
       Toto nastavení umožní Xvidu přidat určité procento navíc
       scénám s nízkým datovým tokem tak, že odebere několik
       bitů z celého klipu.  To přijde vhod, pokud máte jen
       několik 'pomalých' scén, které jsou stále čtverečkované
       (výchozí: 0).

    overflow_control_strength=<0-100>
       Během prvního průchodu ve dvouprůchodovém režimu je
       počítána škálovaná křivka datového toku.  Rozdíl mezi
       očekávaným  průběhem  křivky  a výsledkem se nazývá
       přetečení. Regulátor datového toku ve dvouprůchodovém
       režimu se přirozeně snaží kompenzovat toto přetečení tak,
       že jej rozprostře na následující snímky. Tento parametr
       nastavuje jak velké množství tohoto přetečení připadne na
       každý nový snímek. Nízké hodnoty povolují línou regulaci
       přetečení, velké skoky v toku jsou kompenzovány pomaleji
       (to může vést ke ztrátě přesnosti při malých souborech).
       Vyšší  hodnoty  působí  změny v přerozdělování bitů
       strmější. Pokud hodnotu nastavíte příliš vysoko, může
       dojít k vytváření artefaktů (výchozí: 5).
       POZNMKA:  Tento  parametr  velmi ovlivňuje kvalitu,
       používejte jej opatrně!

    max_overflow_improvement=<0-100>
       Během alokace bitů pro snímky může regulátor přetečení
       zvýšit  velikost  snímku.  Tento parametr nastavuje
       maximální procento o které může  regulátor  zvětšit
       velikost snímku v porovnání s ideální alokační křivkou
       (výchozí: 5).

    max_overflow_degradation=<0-100>
       Během alokace bitů pro snímky může regulátor přetečení
       snížit  velikost  snímku.  Tento parametr nastavuje
       maximální procento o které může  regulátor  zmenšit
       velikost snímku v porovnání s ideální alokační křivkou
       (výchozí: 5).

    container_frame_overhead=<0...>
       Nastavuje průměrné navýšení v bajtech na jeden snímek.
       Většinou uživatelé nastavují cílový datový tok videa bez
       zohlednění velikosti přidané nosičem (container).  Toto
       malé a (většinou) stálé navýšení může způsobit překročení
       požadované velikosti souboru.  Xvid umožňuje uživateli
       nastavit velikost navýšení na snímek zabrané nosičem
       (zadává se průměr na snímek).  0 má speciální význam,
       nechá Xvid použít vlastní výchozí hodnotu (výchozí: 24 -
       průměrné navýšení pro AVI).

    profile=<název_profilu>
       Omezí volby a VBV (vrcholový datový tok v krátkém časovém
       úseku) podle Simple, Advanced Simple a DivX profilů.
       Výsledná videa by  měly  být  přehratelné  stolními
       přehrávači, které vyhovují nastaveným profilům.
         unrestricted
           žádné omezení (výchozí)
         sp0
           simple profil úrovně 0
         sp1
           simple profil úrovně 1
         sp2
           simple profil úrovně 2
         sp3
           simple profil úrovně 3
         asp0
           advanced simple profil úrovně 0
         asp1
           advanced simple profil úrovně 1
         asp2
           advanced simple profil úrovně 2
         asp3
           advanced simple profil úrovně 3
         asp4
           advanced simple profil úrovně 4
         asp5
           advanced simple profil úrovně 5
         dxnhandheld
           DXN handheld profil
         dxnportntsc
           DXN přenositelný NTSC profil
         dxnportpal
           DXN přenositelný PAL profil
         dxnhtntsc
           DXN domácí kino NTSC profil
         dxnhtpal
           DXN domácí kino PAL profil
         dxnhdtv
           DXN HDTV profil
       POZNMKA: Tyto profily by měly být používány v kombinaci
       s vhodným -ffourcc. Obecně je použitelné DX50, jelikož
       některé  přehrávače  nerozpoznají  Xvid, ale většina
       rozpozná DivX.

    par=<režim>
       Nastavuje režim poměru stran pixelu (PAR=the Pixel Aspect
       Ratio)  (nepleťte si to s DAR, the Display Aspect
       Ratio=poměr stran obrazovky). PAR je poměr šířky a výšky
       jediného  pixelu.  Oba zmíněné poměry stran jsou v
       následujícím vztahu: DAR = PAR * (šířka/výška).
       MPEG-4 rozeznává 5 poměrů stran pixelu a jeden rozšířený,
       umožňující nastavit konkrétní poměr stran pixelu.
       5 standardních režimů, které můžete zadat:
         vga11
           Obvyklý PAR na PC. Pixely mají čtvercový tvar.
         pal43
           Standardní PAL 4:3 PAR. Pixely jsou obdélníkové.
         pal169
           stejné jako viz výš
         ntsc43
           stejné jako viz výš
         ntsc169
           stejné jako viz výš (Nezapomeňte zadat přesný
           poměr stran.)
         ext
           Umožňuje nastavit váš vlastní poměr stran pixelu
           pomocí par_width a par_height.
       POZNMKA:  Všeobecně  stačí nastavit volby aspect a
       autoaspect.

    par_width=<1-255> (pouze par=ext)
       Nastavuje šířku pixelu v uživatelském poměru  stran
       pixelu.

    par_height=<1-255> (pouze par=ext)
       Nastavuje  výšku pixelu v uživatelském poměru stran
       pixelu.

    aspect=<x/y | f (desetinné číslo)>
       Interně uloží poměr  stran filmu, stejně jako MPEG
       soubory. Mnohem lepší řešení než škálování, protože není
       snížena kvalita.  Pouze MPlayer a  několik  dalších
       přehrávačů přehrají tyto soubory správně, ostatní je
       přehrají se špatným poměrem stran. Poměr stran může být
       zadán zlomkem, nebo desetinným číslem.

    (no)autoaspect
       Stejné jako volba aspect, ale poměr stran je vypočítán
       automaticky, s přihlédnutím ke všem úpravám (crop/expand/
       scale/atd.) provedeným ve filtrech.

    psnr
       Vypíše PSNR (odstup signálu od šumu) pro celé video po
       dokončení enkódování a uloží snímkové PSNR do souboru
       s názvem ve tvaru 'psnr_hhmmss.log' v aktuálním adresáři.
       Vrácené hodnoty jsou v dB (decibel), čím vyšší tím lepší.

    debug
       Ukládá statistiky pro každý snímek v ./xvid.dbg. (Toto
       není řídící soubor dvouprůchodového režimu.)

    Následující volba je dostupná pouze v Xvid 1.1.x.

    bvhq=<0|1>
       Toto nastavení umožní výběr z vektorových kandidátů na B-
       snímky na základě operátoru optimalizovaného na omezení
       datového toku. To samé zajišťuje volba vhq pro P-snímky.
       Takto dostaneme hezčí B-snímky s téměř nepostřehnutelným
       dopadem na rychlost (výchozí: 1).

    Následující volba je dostupná pouze v Xvid verzi 1.2.x.

    threads=<0-n>
       Vytvoří n vláken pro běh odhadu pohybu (výchozí: 0).
       Maximální počet vláken, které můžete použít získáte
       vydělením výšky obrazu číslem 16.

  x264enc (-x264encopts)
    bitrate=<hodnota>
       Nastaví průměrný datový tok k použití v kilobitech/
       sekundu (výchozí: vypnuto).  Jelikož se může okamžitý
       datový tok lišit, může být v krátkých videích tento
       průměr nepřesný (viz ratetol).  Konstantního datového
       toku lze docílit kombinací této volby s vbv_maxrate, se
       znatelným zhoršením kvality.

    qp=<0-51>
       Zvolí kvantizer pro P-snímky. I- a B-snímky jsou případně
       z této hodnoty offsetovány pomocí ip_factor a pb_factor.
       Použitelný rozsah je 20-40. Nižší hodnoty vedou k vyšší
       věrnosti a vyššímu datovému toku. 0 znamená bezztrátový.
       Poznamenejme, že kvantizace v H.264 pracuje odlišně od
       MPEG-1/2/4: Kvantizační parametr (QP) v H.264 se nachází
       na logaritmické škále.  Mapování odpovídá  přibližně
       H.264QP  =  12 + 6*log2(MPEGQP).  Například MPEG s
       kvantizačním parametrem QP = 2 odpovídá H.264 s QP=18.

    crf=<1.0-50.0>
       Zapne režim konstantní kvality a nastaví kvalitu.  Škála
       je podobná QP. Tak jako režimy založené na datovém toku
       umožňuje každému snímku  použít  odlišný  QP  podle
       komplexnosti snímku.

    pass=<1-3>
       Zapne 2 nebo 3-průchodový režim.  Doporučujeme vždy
       enkódovat v 2 nebo  3-průchodovém  režimu,  protože
       poskytuje lepší rozdělování bitů a zlepšuje celkovou
       kvalitu.
         1  první průchod
         2  druhý průchod (dvouprůchodového režimu)
         3  N-tý  průchod  (druhý  a  třetí  průchod
           tříprůchodového režimu)
       Popis funkce a použití:
       V  prvním  průchodu  (pass=1) se vytvoří soubor se
       statistikami o videu. Zde byste měli deaktivovat některé
       volby náročné na CPU, kromě těch, které jsou ve výchozím
       stavu zapnuté.
       Ve dvouprůchodovém režimu se ve druhém průchodu (pass=2)
       čte soubor statistik a jeho obsah řídí rozhodování
       omezovače datového toku.
       Ve tříprůchodovém režimu, se ve druhém průchodu (pass=3,
       toto není překlep) provádí obojí: Přečte se soubor
       statistik, pak jsou statistiky přepsány.  Můžete použít
       všechny enkódovací volby, kromě těch nejnáročnějších na
       CPU.
       Třetí průchod (pass=3) je stejný jako ten druhý až na to,
       že se nyní čtou statistiky z druhého průchodu. Můžete
       použít  všechny  enkódovací  volby,  včetně  těch
       nejnáročnějších.
       V prvním průchodu můžete použít buď průměrný datový tok,
       nebo konstantní kvantizer.  Doporučujeme ABR, jelikož
       nevyžaduje volbu kvantizeru. Následující průchody jsou
       ABR, proto musíte zvolit datový tok.

    turbo=<0-2>
       Rychlý režim pro první průchod. Během prvního průchodu
       dvou  a víceprůchodového enkódování je možné zvýšit
       rychlost vypnutím některých voleb se zanedbatelným nebo
       žádným vlivem na kvalitu konečného průchodu.
         0  vypnuto (výchozí)
         1  Omezí subq, frameref a vypne některé analytické
           režimy inter-makroblokových oddílů.
         2  Omezí subq a frameref na 1, použije diamantovou
           metodu vyhledávání pohybu a vypne analytické
           režimy pro všechny typy oddílů.
       Úroveň 1 může zrychlit první průchod až 2x bez změny
       celkového PSNR posledního průchodu v porovnání s prvním
       průchodem v plné kvalitě.
       Úroveň 2 může zrychlit první průchod až 4x při asi +/-
       0.05dB  změně  v celkovém  PSNR  posledního průchodu
       v porovnání s prvním průchodem v plné kvalitě.

    keyint=<hodnota>
       Nastaví maximální interval mezi IDR-snímky (výchozí:
       250).  Vyšší hodnoty šetří bity, což zvyšuje kvalitu za
       cenu nižší přesnosti při přetáčení.  Na rozdíl  od
       MPEG-1/2/4,  H.264  netrpí  DCT driftem při velkých
       hodnotách keyint.

    keyint_min=<1-keyint/2>
       Nastaví minimální rozestup mezi IDR-snímky (výchozí: 25).
       Pokud nastane změna scény v tomto rozmezí, budou snímky
       stále enkódovány jako I-snímky, ale nezačnou novou GOP.
       V H.264, nemusí být nutně I-Snímky zapouzdřeny v GOP,
       protože je možné aby byl P-snímek iniciován z více snímků
       než bezprostředně předcházejícím (viz také frameref).
       Proto se na I-snímky nemusí dát nutně přetáčet.  IDR-
       Snímky zabrání dalším P-snímkům ukazovat na jakýkoli
       snímek před IDR-Snímkem.

    scenecut=<-1-100>
       Ovládá, jak agresivně budou vkládány I-snímky navíc
       (výchozí: 40).  Při nízkých hodnotách scenecut vynutí
       často kodek I-snímek až při překročení hodnoty keyint.
       Vhodné hodnoty scenecut mohou nalézti lepší umístění pro
       I-snímek. Velké hodnoty používají více I-snímků, než je
       nezbytné, což plýtvá bity.  Hodnota -1 vypne detekci
       změny scény, takže na každých keyint snímků připadá vždy
       jen jeden I-snímek, dokonce i když dojde ke změně scény
       dříve. Vypnutí nedoporučujeme. Plýtvá datovým tokem,
       protože P-snímky při změně scény jsou stejně velké jako
       I-snímky, avšak nevynulují "počítadlo keyint".

    frameref=<1-16>
       Počet předchozích snímků použitých pro predikce v B- a P-
       snímcích (výchozí: 1). Filtr je efektivní na animovaných
       filmech, ale ve hraných filmech se zlepšení rychle
       vytrácí okolo asi 6 referenčních snímků. Volba nemá vliv
       na rychlost dekódování, ale zvyšuje množství paměti nutné
       pro dekódování. Některé dekodéry si jsou schopny poradit
       pouze s 15 referenčními snímky.

    bframes=<0-16>
       maximální počet po sobě jdoucích B-snímků mezi I- a P-
       snímky (výchozí: 0)

    (no)b_adapt
       Automaticky  rozhoduje kdy a kolik B-snímků, až do
       maximálního počtu uvedeného výše, se použije (výchozí:
       zapnuto).  Pokud je tato volba vypnuta, je použito
       maximum B-snímků.

    b_bias=<-100-100>
       Ovládá rozhodovací proces prováděný b_adapt.  Vyšší
       b_bias produkuje více B-snímků (výchozí: 0).

    (no)b_pyramid
       Umožní použití B-snímků jako reference pro predikci
       ostatních snímků. Například uvažujme tři po sobě jdoucí
       B-snímky: I0 B1 B2 B3 P4. Bez této volby následují B-
       snímky stejný vzor jako MPEG-[124]. Čili jsou kódovány
       v pořadí  I0 P4 B1 B2 B3 a všechny B-snímky jsou
       predikovány z I0 a P4.  S touto volbou jsou snímky
       kódovány v pořadí I0 P4 B2 B1 B3. B2 je stejný jako
       výše, ale B1 je predikován z I0 a B2 a B3 je predikován
       z B2 a P4.  To obvykle mírně zvýší kompresi a má
       minimální vliv na rychlost. Je to však experimentální
       volba: není plně doladěna a nemusí vždy pomoci. Vyžaduje
       bframes >= 2. Nevýhoda: zvýší zpoždění dekódování na 2
       snímky.

    (no)deblock
       Použít deblokovací filtr (výchozí: zapnuto). Vzhledem
       k tomu jak malý čas to zabere, v porovnání s nárůstem
       kvality, nedoporučujeme volbu vypínat.

    deblock=<-6-6>,<-6-6>
       První parametr je AlphaC0 (výchozí: 0). To upravuje
       úrovně (prahy) pro H.264 in-loop deblokovací filtr.
       Zaprvé, tento parametr nastavuje maximální změnu kterou
       filtr může provést na jakémkoli pixelu.  Zadruhé, tento
       parametr ovlivňuje práh pro změnu při filtrování obrysů.
       Kladná hodnota snižuje blokové artefakty více, ale rovněž
       smaže detaily.
       Druhý parametr je Beta (výchozí: 0). Ovlivňuje práh
       detailů. Bloky s vysokými detaily nejsou filtrovány,
       jelikož vyhlazování prováděné filtrem by bylo vidět více
       než původní čtverečkování.
       Výchozí chování filtru téměř vždy poskytne optimální
       kvalitu, takže bývá nejlepší nechat jej být, nebo provést
       jen malé úpravy.  Pokud však váš zdroj již obsahuje
       čtverečkování nebo šum, který byste chtěli odstranit,
       může být vhodné zde trošku přidat.

    (no)cabac
       Použije CABAC (Kontextově-Adaptivní Binární Aritmetické
       Kódování) (výchozí: zapnuto).  Zpomalí enkódování, ale
       mělo by ušetřit 10-15% datového toku. Tuto volbu byste
       neměli vypínat, pokud nevyžadujete maximální rychlost
       dekódování.

    qp_min=<1-51> (pouze ABR nebo dvouprůchodový režim)
       Minimální kvantizer, 10-35 se zdá  být  použitelným
       rozsahem (výchozí: 10).

    qp_max=<1-51> (pouze ABR nebo dvouprůchodový režim)
       Maximální kvantizer (výchozí: 51)

    qp_step=<1-50> (pouze ABR nebo dvouprůchodový režim)
       Maximální  hodnota  o  kterou se může snížit/zvýšit
       kvantizer mezi snímky (výchozí: 4).

    ratetol=<0.1-100.0> (ABR nebo dvouprůchodový režim)
       povolená odchylka v průměrném datovém  toku  (žádné
       konkrétní jednotky) (default: 1.0)

    vbv_maxrate=<hodnota> (ABR nebo dvouprůchodový režim)
       maximální okamžitý datový tok v kbitech/sekundu (výchozí:
       vypnuto)

    vbv_bufsize=<hodnota> (ABR nebo dvouprůchodový režim)
       perioda průměrování pro vbv_maxrate, v kbitech (výchozí:
       žádná, musí být nastavena je-li zapnuto vbv_maxrate)

    vbv_init=<0.0-1.0> (ABR nebo dvouprůchodový režim)
       počáteční  využití  vyrovnávací  paměti  jako zlomek
       vbv_bufsize (výchozí: 0.9)

    ip_factor=<hodnota>
       faktor kvantizeru mezi I- a P-snímky (výchozí: 1.4)

    pb_factor=<hodnota>
       faktor kvantizeru mezi P- a B-snímky (výchozí: 1.3)

    qcomp=<0-1> (ABR nebo dvouprůchodový režim)
       komprese kvantizeru (výchozí: 0.6). Nižší hodnota činí
       datový  tok  stálejším,  zatímco vyšší hodnota činí
       stálejším kvantizační parametr.

    cplx_blur=<0-999> (pouze dvouprůchodový režim)
       Rozostření komplexnosti pracovního (temporal) snímku před
       kompresí křivky (výchozí: 20). Nižší hodnoty umožňují
       hodnotě kvantizeru rychlé změny, vyšší hodnoty vynucují
       pomalejší změny. Díky cplx_blur bude mít každý I-snímek
       kvalitu odpovídající následným P-snímkům. Rovněž při
       střídání snímků s vysokou a nízkou komplexností (např.
       animace s nízkou snímkovou rychlostí) nebude plýtvat bity
       na fluktuaci kvantizeru.

    qblur=<0-99> (pouze dvouprůchodový režim)
       Rozostření pracovního (temporal) kvantizačního parametru
       po kompresi křivky (výchozí: 0.5).  Nižší  hodnoty
       umožňují ostřejší skoky hodnoty kvantizeru, vyšší hodnoty
       vynucují pozvolnější změny.

    zones=<zone0>[/<zone1>[/...]]
       Uživatelem nastavená kvalita pro určité zóny (konec,
       titulky,  ...).   Každá  zóna  je  určena  jako
       <počáteční-snímek>,<koncový snímek>,<volba> - kde volba
       může být:
         q=<0-51>
           kvantizer
         b=<0.01-100.0>
           násobitel datového toku
       POZNMKA:  Volba kvantizer není důsledně dodržována.
       Ovlivňuje pouze plánovací fázi řízení datového toku a je
       stále předmětem kompenzace přeplnění a qp_min/qp_max.

    direct_pred=<jméno>
       Určuje typ odhadování pohybu použité pro přímé (direct)
       makrobloky v B-snímcích.
         none Přímé makrobloky nejsou používány.
         spatial
           Vektory pohybu jsou extrapolovány ze sousedních
           bloků. (výchozí)
         temporal
           Vektory pohybu jsou odvozeny z následujícího P-
           snímku.
         auto Kodek volí mezi prostorovou (spatial) a průběžnou
           (temporal) pro každý snímek.
       Prostorová a průběžná metoda mají v průměru stejné PSNR a
       jsou i stejně rychlé. Volba mezi nimi závisí na obsahu
       videa.  Auto je o něco lepší, ale pomalejší. Auto je
       nejefektivnější   při   víceprůchodovém   režimu.
       direct_pred=0 je jak pomalejší, tak méně kvalitní.

    (no)weight_b
       Použije váženou predikci v B-snímcích. Bez této volby
       dají obousměrně predikované makrobloky stejnou  váhu
       každému referenčnímu snímku.  S touto volbou se váha
       odvozuje podle okamžité pozice B-snímku vzhledem  k
       referenčnímu. Vyžaduje bframes > 1.

    partitions=<seznam>
       Povolí  některé  volitelné typy makrobloků (výchozí:
       p8x8,b8x8,i8x8,i4x4).
         p8x8 Povolí typy p16x8, p8x16, p8x8.
         p4x4 Povolí typy p8x4, p4x8, p4x4. p4x4 je doporučený
           pouze se subq >= 5 a pouze při nízkém rozlišení.
         b8x8 Povolí typy b16x8, b8x16, b8x8.
         i8x8 Povolí typ i8x8.  i8x8 nemá žádný vliv, dokud
           není povolena 8x8dct.
         i4x4 Povolí typy i4x4.
         all Povolí všechny výše uvedené typy.
         none Zakáže všechny výše uvedené typy.
       Bez ohledu na tuto volbu jsou typy makrobloků p16x16,
       b16x16 a i16x16 vždy povoleny.
       Účelem je najít typ a rozměr nejlépe odpovídající určité
       oblasti  obrázku.  Například  panorama  je  lépe
       reprezentováno  bloky  16x16, zatímco malé pohyblivé
       objekty jsou lépe reprezentovány menšími bloky.

    (no)8x8dct
       Adaptivní velikost transformovaného prostoru: umožňuje
       vybírat mezi 4x4 a 8x8 DCT.  Rovněž umožňuje použít
       makrobloky typu i8x8. Bez této volby je použito pouze
       4x4 DCT.

    me=<jméno>
       Zvolí celopixelový algoritmus odhadu pohybu.
         dia diamantové vyhledávání, rádius 1. (rychlé)
         hex šestiúhelníkové vyhledávání, rádius 2. (výchozí)
         umh nestejnoměrné  vícešestiúhelníkové  vyhledávání
           (pomalé)
         esa důkladné vyhledávání (velmi pomalé a o nic lepší
           než umh)

    me_range=<4-64>
       rádius důkladného nebo vícešestiúhelníkového vyhledávání
       pohybu (výchozí: 16)

    subq=<1-7>
       Nastavuje kvalitu subpel dolaďování.  Tento parametr
       ovlivňuje  poměr  kvalita versus rychlost v procesu
       rozhodování o predikovaném pohybu.  Nastavením subq=5
       může zvýšit komprimaci až o 10% oproti subq=1.
         1  Provádí rozhodování v režimu s přesností na celý
           pixel na všech kandidátských typech makrobloku.
           Pak vybere nejlepší.  Následně zpřesní pohyb
           tohoto typu na rychlou čtvrtpixelovou přesnost
           (nejrychlejší).
         2  Použije režim vyhledávání pohybu s přesností půl
           pixelu na všech kandidátských typech makrobloku.
           Pak  vybere nejlepší.  Nakonec zpřesní pohyb
           tohoto typu na čtvrtpixelovou přesnost.
         3  Stejné  jako  2,  ale  používá  pomalejší
           čtvrtpixelovou zpřesňování.
         4  Použije rychlý čtvrtpixelový režim vyhledávání
           pohybu na všech kandidátských typech makrobloku.
           Pak  vybere nejlepší.  Nakonec zpřesní pohyb
           tohoto typu na čtvrtpixelovou přesnost.
         5  Použije  nejkvalitnější  vyhledávání  pohybu
           s čtvrtpixelovou přesností na všech kandidátských
           typech makrobloku, než je vybrán ten nejlepší
           (výchozí).
         6  Zapne optimalizaci omezování toku typů makrobloků
           v I- a P-snímcích.
         7  Zapne optimalizaci omezení toku pro  vektory
           pohybu a intra režimy. (nejlepší)
       Výše uvedený pojem "všechny kandidátské typy" neznamená
       všechny povolené typy: 4x4, 4x8, 8x4 jsou zkoušeny pouze
       pokud je 8x8 lepší než 16x16.

    (no)chroma_me
       Bere v potaz barvu během vyhledávání pohybu subpixelu
       (výchozí: zapnuto). Vyžaduje subq>=5.

    (no)mixed_refs
       Umožňuje každému pohybovému oddílu  8x8  nebo  16x8
       nezávisle zvolit referenční snímek. Bez této volby musí
       použít celý makroblok stejnou  referenci.  Vyžaduje
       frameref>1.

    (no)brdo
       Zapne optimalizaci ořezání datového toku makroblokových
       typů v B-snímcích. Vyžaduje subq>=6.

    (no)bime
       Raději zpřesní oba vektory  pohybu  v  dvousměrných
       makroblocích, než aby použil vektory ze zpětného a
       dopředného vyhledávání. Tato volba nemá žádný vliv bez
       B-snímků.

    trellis=<0-2>
       optimální kvantizace z hlediska omezení datového toku
         0  vypnuto (výchozí)
         1  zapnuto pouze pro konečný výsledek (final encode)
         2  zapnuto  při  všech rozhodováních o režimech
           (pomalé, vyžaduje subq>=6)

    deadzone_inter=<0-32>
       Nastaví velikost deadzone jasové kvantizace pro ne-
       trellisovu kvantizaci klíčových snímků (výchozí: 21).
       Nižší hodnoty pomáhají zachovat jemné detaily a zrnitost
       filmu (typicky využitelné pro vysoce kvalitní/datově
       náročné  enkódy),  zatímco  vyšší  hodnoty  pomáhají
       odfiltrovat tyto detaily, aby se ušetřily bity, které se
       mohou využít pro jiné makrobloky a snímky (typicky
       využitelné  pro  enkódy  s limitovanou  velikostí).
       Doporučujeme, abyste začali s laděním deadzone_intra před
       změnou tohoto parametru.

    deadzone_intra=<0-32>
       Nastaví velikost deadzone jasové kvantizace pro ne-
       trellisovu kvantizaci neklíčových snímků (výchozí: 11).
       Tato volba má stejný efekt jako deadzone_inter až na to,
       že  ovlivňuje klíčové snímky.  Doporučujeme,  abyste
       začali  s laděním  tohoto  parametru  před  změnou
       deadzone_inter.

    (no)fast_pskip
       Provádí detekci early  skip  v P-snímcích  (výchozí:
       zapnuto).  To obvykle zadarmo zlepší rychlost, ale může
       občas způsobovat artefakty v plochách bez detailů, jako
       je obloha.

    (no)dct_decimate
       Eliminuje dct bloky v P-snímcích obsahujících pouze malý
       jediný koeficient (výchozí: zapnuto).  Odstraní  to
       některé detaily, takže ušetří bity, které mohou být
       použity v jiných snímcích, což jak doufáme zvýší celkovou
       subjektivní kvalitu.  Pokud komprimujete ne-anime obsah
       s vysokým datovým tokem, měli byste to vypnout pro
       zachování tolika detailů, kolik je možné.

    nr=<0-100000>
       Omezení šumu, 0 znamená vypnuto. Pro typický obsah je
       vhodný rozsah 100-1000, ale můžete ji o něco zvýšit pro
       velmi zašuměný obsah (výchozí: 0). Vzhledem k malému
       vlivu na rychlost jím můžete nahradit filtrování šumu
       pomocí videofiltrů jako denoise3d nebo hqdn3d.

    chroma_qp_offset=<-12-12>
       Použije odlišný kvantizer pro barvu vztažený k jasu.
       Použitelné hodnoty jsou v rozsahu <-2-2> (výchozí: 0).

    cqm=<flat|jvt|<soubor>>
       Buď použije předdefinovanou uživatelskou  kvantizační
       matici, nebo nahraje soubor formátu JM s maticí.
         flat
           Použije  se  předdefinovaná  flat  16 matice
           (výchozí).
         jvt
           Použije se předdefinovaná JVT matice.
         <soubor>
           Použije se zadaný soubor formátu JM s maticí.
       POZNMKA: Uživatelé používající Windows CMD.EXE mohou mít
       problém se zpracováním příkazového řádku, pokud se pokusí
       použít všechny CQM seznamy.  To je způsobeno omezením
       délky příkazového řádku.  V tom případě doporučujeme,
       abyste seznamy vložili do CQM souboru formátu JM a ten
       pak nahráli výše uvedeným způsobem.

    cqm4iy=<seznam> (viz také cqm)
       Uživatelská 4x4 intra jasová matice zadaná jako seznam 16
       čárkou oddělených hodnot v rozsahu 1-255.

    cqm4ic=<seznam> (viz také cqm)
       Uživatelská 4x4 intra chrominanční matice zadaná jako
       seznam 16 čárkou oddělených hodnot v rozsahu 1-255.

    cqm4py=<seznam> (viz také cqm)
       Uživatelská 4x4 inter jasová matice zadaná jako seznam 16
       čárkou oddělených hodnot v rozsahu 1-255.

    cqm4pc=<seznam> (viz také cqm)
       Uživatelská 4x4 inter chrominanční matice zadaná jako
       seznam 16 čárkou oddělených hodnot v rozsahu 1-255.

    cqm8iy=<seznam> (viz také cqm)
       Uživatelská 8x8 intra jasová matice zadaná jako seznam 64
       čárkou oddělených hodnot v rozsahu 1-255.

    cqm8py=<seznam> (viz také cqm)
       Uživatelská 8x8 inter jasová matice zadaná jako seznam 64
       čárkou oddělených hodnot v rozsahu 1-255.

    level_idc=<10-51>
       Nastavuje Level bitového proudu tak jak je definován
       v annex A standardu H.264 (výchozí: 51 - Level 5.1).  To
       je použito pro sdělení dekodéru jaké vlastnosti musí
       podporovat. Tento parametr použijte pouze pokud víte co
       znamená a musíte jej nastavit.

    threads=<1-16>
       Rozvětví  vlákna  pro  paralelní enkódování na více
       procesorech (výchozí:  1).  Mírně  snižuje  kvalitu
       komprese.  Nastavení na 0 nebo 'auto' sdělí libx264, aby
       detekovala počet CPU, které máte a zvolila vhodný počet
       vláken.

    (no)global_header
       Způsobí že se SPS a PPS objeví pouze jednou, na začátku
       bitového proudu (výchozí: vypnuto). Některé přehrávače,
       jako Sony PSP, vyžadují použití této volby. Výchozím
       chováním je opakování SPS a PPS před každým IDR snímkem.

    (no)interlaced
       Považovat video obsah za prokládaný.

    log=<-1-3>
       Nastavení množství logovacích informací vypisovaných na
       obrazovku.
         -1  žádné
         0  Vypisuje pouze chyby.
         1  varování
         2  PSNR a další analytické statistiky po skončení
           enkódování (výchozí)
         3  PSNR, QP, typ snímku,  velikost  a  ostatní
           statistiky pro každý snímek

    (no)psnr
       Tiskne statistiky odstupu signál-šum.
       POZNMKA: Sloupce 'Y', 'U', 'V', a 'Avg' PSNR ve shrnutí
       nejsou matematicky správné (jsou to jednoduše průměry
       odstupu signál-šum z jednotlivých snímků).  Jsou zde
       pouze pro srovnání s JM referenčním kodekem.  Pro
       jakékoli jiné využití raději použijte 'Globální' PSNR,
       nebo PSNR jednotlivých snímků vypisovaných při log=3.

    (no)ssim
       Vypíše výsledky Structural Similarity Metric.  To je
       alternativou k PSNR a může lépe odpovídat vnímané kvalitě
       komprimovaného videa.

    (no)visualize
       Zapne x264 vizualizace během enkódování. Pokud to x264
       na  vašem  systému podporuje, bude během enkódování
       otevřeno nové okno, ve kterém se pokusí x264 ukazovat
       přehled o tom, jak jsou enkódovány jednotlivé snímky.
       Každý typ bloku vizualizovaného filmu bude  obarven
       následovně:
         červeně/růžově
           intra blok
         modře
           inter blok
         zeleně
           přeskočený blok
         žlutě
           B-blok
       Tuto vlastnost považujte za experimentální a může se
       změnit.  Konkrétně závisí na  tom,  zda  byl  x264
       zkompilován se zapnutou vizualizací. Poznamenejme, že po
       enkódování vykreslení vizualizace x264 zastaví a čeká na
       stisk klávesy, než enkóduje další snímek.

  xvfw (-xvfwopts)
    Enkódování  pomocí  Video for Windows kodeků je zpravidla
    zastaralé, pokud nechcete enkódovat některým obskurním otřepaným
    kodekem.

    codec=<jméno>
       Jméno binárního kodeku, kterým se má enkódovat.

    compdata=<soubor>
       Název souboru s nastavením kodeku (např. firstpass.mcf)
       vytvořený programem vfw2menc.

  MPEG muxer (-mpegopts)
    MPEG muxer umí generovat 5 typů datových proudů, z nichž každý
    má rozumné výchozí volby, které si uživatel může upravit.
    Obecně, když enkódujete MPEG soubory, bývá vhodné vypnout
    MEncoderův  kód pro přeskakování snímků (viz video filtry
    -noskip, -mc a také harddup a softskip).

    PKLAD:
         format=mpeg2:tsaf:vbitrate=8000

    format=<mpeg1 | mpeg2 | xvcd | xsvcd | dvd | pes1 | pes2>
       formát proudu (výchozí: mpeg2). pes1 a pes2 jsou velice
       vadné formáty (žádná pack hlavička a žádné vyplňování),
       ale VDR je používá; nevybírejte je, pokud přesně nevíte
       co děláte.

    size=<až do 65535>
       Velikost packu v bajtech, neměňte ji, pokud nevíte jistě
       co děláte (výchozí: 2048).

    muxrate=<int>
       Nominální rychlost multiplexování v kbitech/s použitá
       v hlavičkách packů (výchozí: 1800 kb/s). Bude změněna
       podle potřeby v případě že 'format=mpeg1' nebo 'mpeg2'.

    tsaf
       Nastaví časovou značku v každém snímku, pokud je to
       možné; doporučujeme při format=dvd. Pokud dvdauthor píše
       něco jako "..audio sector out of range...", nejspíš jste
       nezapnuli toto.

    interleaving2
       Používá lepší algoritmus k proložení audio a video paketů
       založeném na principu, že se muxer vždy pokouší naplnit
       proud s největším procentem volného prostoru.

    vdelay=<1-32760>
       Počáteční zpoždění videa v milisekundách (výchozí: 0),
       použijte ji pokud chcete zpozdit video s ohledem na
       audio. Nepracuje s :drop.

    adelay=<1-32760>
       Počáteční  hodnota  zpoždění  zvuku  v milisekundách
       (výchozí: 0), použijte ji, pokud chcete opozdit zvuk vůči
       videu.

    drop
       Je-li použito spolu s vdelay, muxer zahodí tu část audia,
       která přečnívá.

    vwidth, vheight=<1-4095>
       Nastaví šířku a výšku když je video MPEG-1/2.

    vpswidth, vpsheight=<1-4095>
       Nastaví "pan and scan" šířku a výšku pokud je video
       MPEG-2.

    vaspect=<1 | 4/3 | 16/9 | 221/100>
       Nastavuje zobrazovaný poměr stran pro MPEG-2 video.
       Nepoužívejte pro MPEG-1, jinak bude výsledný poměr stran
       zcela špatný.

    vbitrate=<int>
       Nastaví datový tok videa v kbitech/s pro MPEG-1/2 video.

    vframerate=<24000/1001 | 24 | 25 | 30000/1001 | 30 | 50 |
    60000/1001 | 60 >
       Nastaví snímkovou rychlost pro MPEG-1/2 video.  Tato
       volba bude ignorována, je-li použita v kombinaci s
       telecine.

    telecine
       Zapne soft 3:2 pulldown soft telecine režim: Muxer upraví
       video proud tak, aby vypadal jako enkódovaný se snímkovou
       rychlostí 30000/1001 fps. Pracuje pouze s MPEG-2 videem,
       pokud je výstupní snímková rychlost 24000/1001 fps.
       Konvertujte ji pomocí -ofps podle potřeby. Jakákoli jiná
       snímková rychlost je nekompatibilní s touto volbou.

    film2pal
       Zapíná FILM na PAL a NTSC na PAL soft telecine režim:
       Muxer upraví video proud tak, aby vypadal jako enkódovaný
       se snímkovou rychlostí 25 fps. Pracuje pouze s MPEG-2
       videem, pokud je výstupní snímková rychlost 24000/1001
       fps. Konvertujte ji pomocí -ofps podle potřeby. Jakákoli
       jiná snímková rychlost je nekompatibilní s touto volbou.

    tele_src a tele_dest
       Zapne libovolnou telecinaci pomocí DGPulldown kódu od
       Donanda Grafta.  Musíte nastavit původní a požadovanou
       snímkovou rychlost; muxer se postará, aby video proud
       vypadal jakoby byl enkódován při požadované rychlosti.
       Pracuje pouze s MPEG-2 videem, pokud je vstupní snímková
       rychlost nižší než výstupní a její zvýšení je <= 1.5.

       PKLAD:
         tele_src=25,tele_dest=30000/1001
           telecinace PAL na NTSC
    .

    vbuf_size=<40-1194>
       Nastavuje velikost bufferu video dekodéru v kilobytech.
       Zadejte ji pouze pokud je bitový tok video proudu příliš
       velký pro zvolený formát a zárověň perfektně víte co
       děláte.  Příliš  vysoké  hodnoty  mohou  vést  k
       nepřehratelnému  filmu,  podle schopností přehrávače.
       Pokud muxujete HDTV video, měla by stačit velikost 400.

    abuf_size=<4-64>
       Nastavuje velikost bufferu audio dekodéru v kilo bytech.
       Ostatní je obdobné jako vbuf_size.

  FFmpeg libavformat demuxery (-lavfdopts)
    probesize=<hodnota>
       Maximální  množství skoumaných dat ve fázi detekce.
       V případě MPEG-TS tato hodnota udává maximální počet TS
       paketů, které se budou skenovat.

  FFmpeg libavformat muxery (-lavfopts) (viz také -of lavf)
    delay=<hodnota>
       V současnosti má význam pouze pro MPEG[12]: Maximální
       povolená odchylka v sekundách, mezi referenčním časovačem
       výstupního proudu (SCR) a dekódovanou časovou značkou
       (DTS) pro jakýkoli dostupný datový proud (prodleva od
       demux do dekódování).  Výchozí je 0.7 (jak přikazují
       standardy definované MPEG). Vyšší hodnoty vyžadují větší
       vyrovnávací paměti a nesmí být používány.

    format=<nosný_formát>
       Přenastaví výstupní nosný formát (kontejner) do kterého
       se bude multiplexovat (výchozí: autodetekce z přípony
       výstupního souboru).
         mpg
           MPEG-1 systémy a MPEG-2 PS
         asf
           Advanced Streaming Format
         avi
           Soubor Audio Video Interleave
         wav
           Waveform Audio
         swf
           Macromedia Flash
         flv
           Macromedia Flash video soubory
         rm
           RealAudio a RealVideo
         au
           SUN AU formát
         nut
           NUT Open container format (experimentální)
         mov
           QuickTime
         mp4
           Formát MPEG-4
         dv
           Sony Digital Video kontejner

    muxrate=<tok>
       Nominální datový tok multiplexu v bitech za sekundu;
       v současnosti má význam pouze pro MPEG[12].  Občas je
       zvýšení nutné pro předejití "podtečení bufferu".

    packetsize=<velikost>
       Velikost, vyjádřená v bajtech, jednotkového paketu pro
       zvolený formát. Když muxujete do MPEG[12] implementací,
       výchozí hodnoty jsou: 2324 pro [S]VCD, 2048 pro všechny
       ostatní formáty.

    preload=<odchylka>
       V současnosti má význam pouze pro MPEG[12]: Počáteční
       odchylka  v  sekundách,  mezi  referenčním časovačem
       výstupního proudu (SCR) a časovou značkou (DTS) pro
       jakýkoli  dostupný  datový proud (doba od demux do
       dekódování).

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

    K ovládání chování MPlayeru a MEncoderu lze použít  řadu
    proměnných prostředí.

    MPLAYER_CHARSET (viz také -msgcharset)
       Konvertuje terminálové zprávy na zadanou znakovou sadu
       (výchozí: autodetekce). Hodnota "noconv" znamená žádnou
       konverzi.

    MPLAYER_HOME
       Adresář kde bude hledat MPlayer uživatelská nastavení.

    MPLAYER_VERBOSE (viz také -v a -msglevel)
       Nastaví počáteční úroveň upovídanosti pro všechny moduly
       (výchozí: 0). Výsledná upovídanost odpovídá -msglevel 5
       plus hodnota MPLAYER_VERBOSE.

  libaf:
    LADSPA_PATH
       Pokud je nastavena LADSPA_PATH, vyhledává uvedený soubor.
       Pokud ne, musíte zadat celé jméno i s cestou.  DODĚLAT:
       Toto rovněž zmiňujeme v sekci ladspa.

  libdvdcss:
    DVDCSS_CACHE
       Nastavuje adresář, do kterého se ukládají CSS klíče DVD
       titulů. To zrychluje otevírání DVD které jsou v cache.
       Adresář DVDCSS_CACHE je vytvořen, pokud již neexistuje a
       podadresář je vytvořen podle názvu DVD nebo data výroby.
       Pokud není DVDCSS_CACHE nastavena, nebo je prázdná,
       libdvdcss  použije  výchozí  hodnotu,  kterou  je
       "${HOME}/.dvdcss/"  pod  Unixem  a "C:\Documents and
       Settings\$USER\Application  Data\dvdcss\"  pod  Win32.
       Speciální hodnota "off" vypne ukládání klíčů.

    DVDCSS_METHOD
       Nastaví  metodu  autentifikace a dešifrování, kterou
       použije libdvdcss pro čtení šifrovaných disků. Může být
       titul, klíč nebo disk.  Může nabýt hodnoty title, key
       nebo disc.
         key
           je výchozí metoda.  libdvdcss  použije  sadu
           vypočítaných klíčů přehrávače pro dosažení klíče
           disku.  To  může  selhat,  pokud  mechanika
           nerozpozná žádný z klíčů přehrávače.
         disc
           je záchytná metoda, pokud klíč selže. Místo
           použití klíčů přehrávače, libdvdcss získá klíč
           disku hrubou silou. Tento proces je náročný na
           CPU a vyžaduje 64 MB paměti pro uložení dočasných
           dat.
         title
           je  záchytnou metodou, pokud všechny ostatní
           metody selžou. Nezávisí na výměně klíčů s DVD
           mechanikou, ale spíše použije kryptografický útok
           pro uhodnutí klíče. V ojedinělých případech může
           selhat,  jelikož  na  disku  není  dostatek
           šifrovaných dat pro  provedení  statistického
           útoku, ale na druhou stranu je to jediný způsob,
           jak dešifrovat DVD uložené na hard disku, nebo
           DVD se špatným regionem na RPC2 mechanice.

    DVDCSS_RAW_DEVICE
       Nastaví raw zařízení k použití. Přesné použití závisí na
       operačním systému. Linuxová utilita pro nastavení raw
       zařízení je například raw(8). Pamatujte, že na většině
       operačních systémů vyžaduje použití raw zařízení vysoce
       zarovnané buffery: Linux vyžaduje zarovnání na 2048 bajtů
       (což je velikost DVD sektoru).

    DVDCSS_VERBOSE
       Nastaví upovídanost libdvdcss.
         0  Neprodukuje žádné zprávy.
         1  Vypisuje chybové zprávy na stderr.
         2  Vypisuje chybové a debugovací zprávy na stderr.

    DVDREAD_NOKEYS
       Přeskočí obnovení všech klíčů při startu. V současnosti
       vypnuto.

    HOME  DODĚLAT: Zdokumentovat.

  libao2:
    AO_SUN_DISABLE_SAMPLE_TIMING
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    AUDIODEV
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    AUDIOSERVER
       Nastaví server Network Audio Systému, na který by se mělo
       připojit výstupní audio rozhraní nas a přenos, který by
       měl být použitý. Pokud není nastavena, použije se místo
       ní DISPLAY. Přenos může být tcp nebo unix.  Syntaxe je
       tcp/<počítač>:<port>,  <počítač>:<číslo_instance>  nebo
       [unix]:<číslo_instance>. Základní port NAS je 8000 a
       <číslo_instance> je k němu přičteno.

       PKLADY:
         AUDIOSERVER=počítač:0
           Připojí se k NAS serveru na <počítači> pomocí
           výchozího portu a přenosu.
         AUDIOSERVER=tcp/počítač:8000
           Připojí se  k  NAS  serveru  na  <počítači>
           naslouchajícímu na TCP portu 8000.
         AUDIOSERVER=(unix)?:0
           Připojí se k NAS serveru instance 0 na localhost
           pomocí unix domain soketů.

    DISPLAY
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

  vidix:
    VIDIX_CRT
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

  osdep:
    TERM  DODĚLAT: Zdokumentovat.

  libvo:
    DISPLAY
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    FRAMEBUFFER
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    HOME  DODĚLAT: Zdokumentovat.

  libmpdemux:
    HOME  DODĚLAT: Zdokumentovat.

    HOMEPATH
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    http_proxy
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    LOGNAME
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    USERPROFILE
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

  GUI:
    CHARSET
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    DISPLAY
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    HOME  DODĚLAT: Zdokumentovat.

  libavformat:
    AUDIO_FLIP_LEFT
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    BKTR_DEV
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    BKTR_FORMAT
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    BKTR_FREQUENCY
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    http_proxy
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

    no_proxy
       DODĚLAT: Zdokumentovat.

SOUBORY

    /usr/localetc/mplayer/mplayer.conf
       Systémové nastavení MPlayeru.

    /usr/local/etc/mplayer/mencoder.conf
       Systémové nastavení MEncoderu.

    ~/.mplayer/config
       Uživatelské nastavení MPlayeru.

    ~/.mplayer/mencoder.conf
       Uživatelské nastavení MEncoderu.

    ~/.mplayer/input.conf
       konfigurace ovládacích tlačítek (viz '-input keylist' pro
       úplný seznam)

    ~/.mplayer/gui.conf
       konfigurační soubor pro GUI

    ~/.mplayer/gui.pl
       GUI playlist

    ~/.mplayer/font/
       adresář s fontem (Zde musí být soubor font.desc a soubory
       s příponou .RAW.)

    ~/.mplayer/DVDkeys/
       uložené CSS klíče

    Za předpokladu že je přehráván /path/to/movie.avi, MPlayer bude
    soubory
       s titulky vyhledávat v tomto pořadí:
       /path/to/movie.sub
       ~/.mplayer/sub/movie.sub

PŘÍKLADY POUŽITÍ MPLAYERU

    Rychlý start přehrávání DVD:
    mplayer dvd://1

    Přehrávat v japonštině s anglickými titulky:
    mplayer dvd://1 -alang ja -slang en

    Přehrát pouze kapitoly 5, 6, 7:
    mplayer dvd://1 -chapter 5-7

    Přehrát pouze tituly 5, 6, 7:
    mplayer dvd://5-7

    Přehrávání DVD s více úhly pohledu:
    mplayer dvd://1 -dvdangle 2

    Přehrávání z odlišného DVD zařízení:
    mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/dvd2

    Přehrávání DVD videa z adresáře s VOB soubory:
    mplayer dvd://1 -dvd-device /cesta/do/adresáře/

    Zkopírování filmu z DVD disku na hard disk, uložení do souboru
    titul1.vob :
    mplayer dvd://1 -dumpstream -dumpfile titul1.vob

    Přehrávat proud z HTTP:
    mplayer http://mplayer.hq/example.avi

    Přehrávat proud přes RTSP:
    mplayer rtsp://server.example.com/streamName

    Převést titulky do MPsub formátu:
    mplayer dummy.avi -sub source.sub -dumpmpsub

    Převést titulky do MPsub bez koukání na video:
    mplayer /dev/zero -rawvideo pal:fps=xx -demuxer rawvideo -vc null -vo null -noframedrop -benchmark -sub zdroj.sub -dumpmpsub

    Vstup ze standardního V4L:
    mplayer tv:// -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv

    Přehrávání na Zoran kartě (staré provedení, opuštěno):
    mplayer -vo zr -vf scale=352:288 file.avi

    Přehrávání na Zoran kartě (nové provedení):
    mplayer -vo zr2 -vf scale=352:288,zrmjpeg file.avi

    Přehrávání šestikanálového AAC souboru,  máte-li  jen  dva
    reproduktory:
    mplayer -rawaudio format=0xff -demuxer rawaudio -af pan=2:.32:.32:.39:.06:.06:.39:.17:-.17:-.17:.17:.33:.33 adts_he-aac160_51.aac
    Musíte si pohrát s hodnotami "pan" (tedy násobte hodnotou) pro
    zvýšení hlasitosti nebo potlačení omezení.

    Inverze šachovnice pomocí filtru geq:
    mplayer -vf geq='128+(p(X\,Y)-128)*(0.5-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4'

PŘÍKLADY POUŽITÍ MENCODERU

    Enkódovat DVD titul #2, pouze vybrané kapitoly:
    mencoder dvd://2 -chapter 10-15 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

    Enkódovat DVD titul #2, změna velikosti na 640x480:
    mencoder dvd://2 -vf scale=640:480 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

    Enkódovat DVD titul #2, změna velikosti na 512xHHH (dodrží poměr
    stran):
    mencoder dvd://2 -vf scale -zoom -xy 512 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

    To  samé,  jen  datový  tok  je nastaven na 1800kbitů a
    optimalizované makrobloky:
    mencoder dvd://2 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=1:vbitrate=1800

    To samé, jen s MJPEG kompresí:
    mencoder dvd://2 -o title2.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=mjpeg:mbd=1:vbitrate=1800 -oac copy

    Enkódování všech *.jpg souborů v aktuálním adresáři:
    mencoder "mf://*.jpg" -mf fps=25 -o output.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

    Enkódování z tuneru (nastavte formát pomocí -vf format):
    mencoder -tv driver=v4l:width=640:height=480 tv:// -o tv.avi -ovc raw

    Enkódování z roury:
    rar p test-SVCD.rar | mencoder -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=800 -ofps 24 -

CHYBY

    Nepanikařte.  Pokud nějakou najdete, dejte nám vědět, ale
    prosíme abyste si nejdřív přečetli veškerou dokumentaci. Také
    si dejte pozor na smajlíky. :) Mnoho chyb je výsledkem špatného
    nastavení nebo použití parametrů.  Část dokumentace věnovaná
    ohlašování   chyb   (http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/cs/
    bugreports.html) vysvětluje jak sestavit použitelné hlášení o
    chybách.

AUTOŘI

    MPlayer byl původně napsán Arpadem Gereoffym.  Viz soubor
    AUTHORS pro seznam některých dalších přispěvatelů.

    MPlayer (C) 2000-2009 The MPlayer Team

    Tuto manuálovou stránku převážně píší: Gabucino, Jonas Jermann a
    Diego Biurrun. Spravuje ji (anglický originál): Diego Biurrun
    Prosíme zasílejte připomínky k ní do konference MPlayer-DOCS.
    Podněty a připomínky k překladu posílejte do konference MPlayer-
    translations.

    Překlad: Jiří Heryán

UPOZORNĚNÍ K PŘEKLADU

    Překladem mohlo dojít k zanesení následných chyb a nepřesností.
    Nepracuje-li některá vlastnost jak je popisováno, nebo je
    některá část nepochopitelná, nahlédněte nejprve do anglického
    originálu a případné připomínky zašlete do konference MPlayer-
    translations.