Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    mknod - vytvai specialni soubory

POUIT'I

    mknod [VOLBA]... JM'ENO TYP [HLAVN'I VEDLEJ'I]

POPIS

    Vytvoi specialni soubor JMENO zadaneho TYPu.

    Argumenty povinne pro dlouhe volby jsou pro kratke volby take povinne.

    -m, --mode=PR'AVA
       nastavi pistupova PRAVA, namisto umask a=rw

    -Z, --context=KONTEXT
       nastavi JMENU bezpenostni kontext SELinuxu na KONTEXT

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Pokud je TYP b,c nebo u, musi byt uvedeno jak HLAVNI, tak VEDLEJI;
    pokud je TYP p, uvadt se nesmji. Pokud HLAVNI nebo VEDLEJI zainaji na
    0x nebo 0X, jsou interpretovana jako estnactkova, zainaji-li na 0, tak
    jako osmikova; v ostatnich pipadech jako desitkova. TYP me byt:

    b   blokovy (bufferovany) specialni soubor

    c, u  znakovy (nebufferovany) specialni soubor

    p   pojmenovana roura (FIFO)

    POZN: Va shell me mit vlastni verzi pikazu mknod, ktera je obvykle
    upednostnna ped verzi popisovanou zde.  Informace o volbach, ktere
    podporuje, by mly byt uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    mknod(2)

    Uplna dokumentace pro mknod je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a mknod, ml by pikaz

       info coreutils 'mknod invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008             MKNOD(1)