Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    nice - spusti program se zmnnou prioritou

POUIT'I

    nice [VOLBA] [P'IKAZ [ARG]...]

POPIS

    Spusti zadany PIKAZ se zmnnou prioritou, ktera ma vliv na planovani
    proces.  Pokud neni zadan adny PIKAZ, vypie aktualni  prioritu.
    Priorita me byt v rozmezi -20 (nejvyi priorita) a 19 (nejnii).

    -n, --adjustment=N
       pidat zadanou hodnotu N (cele islo) k priorit pikazu; vychozi
       hodnota N je 10.

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    POZN: Va shell me mit vlastni verzi pikazu nice, ktera je obvykle
    upednostnna ped verzi popisovanou zde.  Informace o volbach, ktere
    podporuje, by mly byt uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    nice(2)

    Uplna dokumentace pro nice je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a nice, ml by pikaz

       info coreutils 'nice invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008              NICE(1)