Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    nohup - spusti pikaz odolny proti signalu hangup, s vystupem nesmujicim
    na terminal

POUIT'I

    nohup P'IKAZ [PARAMETR]...
    nohup VOLBA

POPIS

    Spusti PIKAZ tak, aby ignoroval signal hangup.

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Pokud je standardni vstup terminal, pesmruje jej z /dev/null. Pokud je
    standardni vystup terminal, pipoji vystup na konec souboru `nohup.out',
    pokud je to mone, jinak do souboru `$HOME/nohup.out'. Pokud je
    standardni chybovy vystup terminal, pesmruje jej na standardni vystup.
    Pro uloeni vystupu do SOUBORu, pouijte `nohup PIKAZ > SOUBOR'.

    POZN: Va shell me mit vlastni verzi pikazu nohup, ktera je obvykle
    upednostnna ped verzi popisovanou zde.  Informace o volbach, ktere
    podporuje, by mly byt uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal Jim Meyering.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro nohup je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a nohup, ml by pikaz

       info coreutils 'nohup invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008             NOHUP(1)