Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    pathchk - zkontroluje, zda jmena soubor jsou korektni a penositelna

POUIT'I

    pathchk [VOLBA]... JM'ENO...

POPIS

    Diagnostikuje nepenositelne konstrukce ve JMENU.

    -p   kontrola pro vtinu POSIXovych system

    -P   [piblin] kontrola prazdnych jmen a uvodnich "-"

    --portability
       kontrola pro vechny POSIXove systemy (rovnocenne -p -P)

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

AUTOR

    Napsal Paul Eggert, David MacKenzie, a Jim Meyering.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro pathchk je udrovana jako Texinfo manual. Pokud
    jsou spravn nainstalovany programy info a pathchk, ml by pikaz

       info coreutils 'pathchk invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008            PATHCHK(1)