Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    pdf2dsc - generuje PostScript seznam stranek dokumentu PDF

POUIT'I

    pdf2dsc vstup.pdf [ v'ystup.dsc ]

POPIS

    pdf2dsc pouiva gs(1) k peteni souboru ve formatu Adobe Portable
    Document Format (PDF) "vstup.pdf" a vytvoeni dokumentu ve formatu
    PostScript(tm) "vystup.dsc", ktery odpovida poadavkm Adobe's Document
    Structuring Conventions (DSC).

    Tento novy dokument jednodue ika programu Ghostscript, aby etl soubor
    PDF a zobrazoval jej jednu stranku po druhe. Vygenerovany dokument je
    pak mone prohliet pomoci jakehokoli prohliee PostScriptu zaloeneho na
    programu  Ghostscript,  jako  napiklad  ghostview(1) na Unixovych
    platformach nebo GSview pro Windows, se kterym me uivatel prochazet
    strankami dokumentu PDF v libovolnem poadi.

    Pokud nebyl na pikazovem adku zadano jmeno vystupniho souboru, bude
    jmeno stejne jako jmeno vstupniho souboru (bez pvodni pipony) a jako
    pipona se pouije ".dsc".

N'ASTRAHY

    Dokument DSC pouiva postupy specificke pro Ghostscript. Navic musi byt
    pi zpracovavani dokumentu DSC pvodni dokument PDF k dispozici.

    Ke spravne funkci budete potebovat soubor "pdf2dsc.ps" (autorem je
    Russell Lang), ktery je dodavan s programem Ghostscript od verze 3.53.

DAL'I INFORMACE

    gs(1), ghostview(1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidovan pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    Yves  Arrouye  <yves.arrouye@usa.net>  a  Russell Lang gsview at
    ghostgum.com.au.