Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    pf2afm - vytvoi soubor AFM ze soubor s Postscript fonty (PFB/PFA/PFM)
    pouitim programu ghostscript

POUIT'I

    pf2afm jm'eno_souboru_s_fonty

POPIS

    Tento skript vyvola gs(1) na vytvoeni souboru AFM ze soubor PFB / PFA
    a   (voliteln)   PFM.   Vystup   se   zapie  do  souboru
    jm'eno_souboru_s_fonty.afm, ktery jet nesmi existovat.

DAL'I INFORMACE

    gs(1)
    Soubor pf2afm.ps v adresai s knihovnami programu Ghostscript.

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidovan pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavnimi udrovateli programu Ghostscript.  Tuto manualovou stranku
    napsal George Ferguson.