Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    pmap - vypisuje mapu pamti procesu

POUIT'I

    pmap [ -x | -d ] [ -q ] PIDs...
    pmap -V

POPIS

    pmap vypisuje mapu pamti procesu nebo proces.

HLAVN'I VOLBY

    -x  extended    Zobrazuje rozieny format.

    -d  device     Zobrazuje format se zaizenimi.

    -q  quiet     Nevypisuje zahlavi a zapati.

    -V  show version  Vypie verzi programu.

DAL'I INFORMACE

    ps(1) pgrep(1)

STANDARDY

    Nevstahuji se na nj adne standardy, ale pmap a pili vypada jako pikaz
    ze SunOS.

AUTOR

    Albert Cahalan <albert@users.sf.net> napsal pmap v roce 2002, a v
    souasnosti je udrbaem baliku procps. Chyby tykajici se programu prosim
    posilejte na <procps-feedback@lists.sf.net>.

Linux              26. ijen 2002             PMAP(1)