Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    printf - formatuje a vypisuje data

POUIT'I

    printf FORM'AT [ARGUMENT]...
    printf VOLBA

POPIS

    Vypisuje ARGUMENT(y) v zadanem FORMATu; pokud je pouita nktera VOLBA,
    vykona:

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    FORMAT kontroluje vystup stejnym zpsobem jako funkce `printf' v jazyce
    C. Jsou interpretovany tyto sekvence:

    \"   dvojite uvozovky

    \NNN  znak s hodnotou NNN (1 a 3 islice) v osmikove soustav

    \\   zptne lomitko

    \a   zvonek (BEL)

    \b   backspace

    \c   dale ji nevypisovat nic

    \f   nova stranka (form feed)

    \n   novy adek (new line)

    \r   navrat voziku (carriage return)

    \t   horizontalni tabulator

    \v   vertikalni tabulator

    \xHH  bajt s estnackovou hodnotou HH (1 nebo 2 islice)

    \uHHHH Znak Unicode (ISO/IEC 10646) s estnactkovou hodnotou HHHH (4
       islice)

    \UHHHHHHHH
       Znak Unicode s estnactkovou hodnotou HHHHHHHH (8 islic)

    %%   znak %

    %b   ARGUMENT jako etzec s interpretovanymi  escape  sekvencemi
       zainajicimi '', s vyjimkou escape sekvenci osmikovych isel,
       ktere budou ve tvaru  or NNN

    a vech ureni ve formatu C, ktere koni na  jakykoliv  znak  z
    diouxXfeEgGcs; ARGUMENTy jsou nejprve pevedeny na spravny typ. Zvlada
    promnnou iku.

    POZN: Va shell me mit vlastni verzi pikazu printf, ktera je obvykle
    upednostnna ped verzi popisovanou zde.  Informace o volbach, ktere
    podporuje, by mly byt uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    printf(3)

    Uplna dokumentace pro printf je udrovana jako Texinfo manual. Pokud
    jsou spravn nainstalovany programy info a groups, ml by pikaz

       info coreutils 'printf invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008             PRINTF(1)