Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    ps2ascii - Ghostscript pevad z PostScriptu nebo PDF na ASCII

POUIT'I

    ps2ascii [ vstup.ps [ v'ystup.txt ] ]
    ps2ascii vstup.pdf [ v'ystup.txt ]

POPIS

    ps2ascii pouiva gs(1) k extrakci ASCII text ze soubor ve formatu
    PostScript(tm) nebo Adobe Portable Document Format (PDF). Pokud nejsou
    z pikazove adky zadany adne soubory, gs te ze standardniho vstupu.
    Sobory PDF vak musi byt zadany jmenem souboru, nemohou byt teny ze
    standardniho vstupu. Pokud neni zadano jmeno vystupniho souboru, ASCII
    text je zapsan na standardni vystup.

    ps2ascii nebere v uvahu kodovani fontu a nezachazi pili dobe s
    kerningem, proto pi pevodu PostScriptu (ale prozatim nikoli PDF) mete
    zvait pouiti programu pstotext (viz nie).

SOUBORY

    Sputnim "gs -h" zjistite umistni dokumentace baliku Ghostscript ve vaem
    systemu, ze ktere se dozvite vice podrobnosti.

DAL'I INFORMACE

    pstotext(1),
    http://www.research.digital.com/SRC/virtualpaper/pstotext.html

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidovan pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavnimi udrovateli programu Ghostscript. Vyznamna vylepeni provedl
    David M. Jones <dmjones@theory.lcs.mit.edu>.