Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    ps2epsi - generuje platny Encapsulated PostScript

POUIT'I

    ps2epsi vstup.ps [ v'ystup.epsi ] (Unix)
    ps2epsi vstup.ps [ v'ystup.epi ] (DOS)

POPIS

    ps2epsi pouiva gs(1) ke zpracovani souboru ve formatu PostScript(tm) a
    generuje jako vystup novy soubor, ktery odpovida formatu Adobe's
    Encapsulated PostScript Interchange (EPSI). EPSI je specialni formou
    zapouzdeneho PostScriptu (EPS), ktery pida na zaatek souboru (ve form
    PostScript komenta) bitmapovou verzi konene podoby stranky. Programy,
    ktere tou EPSI (obvykle textove procesory nebo programy DTP) mohou
    pouit tuto bitmapu pro generovani nahledu na dany PostScript dokument.
    Zobrazovana kvalita nahledu asto neni pili vysoka (nap. male rozlieni,
    adne barvy), ale konena titna verze pouiva skuteny PostScript a tedy
    normalni PostScriptovou kvalitu.

POUIT'I

    V Unixovych systemech vyvolate ps2epsi takto:

      ps2epsi vstup.ps [ v'ystup.epsi ]

    kde "vstup.ps" je vstupni soubor a "vystup.epsi" je vysledny soubor ve
    formatu EPSI. Pokud je jmeno vystupniho souboru vynechano, vygeneruje
    se ze jmena vstupniho souboru. Je-li pouita standardni pipona (".ps",
    ".cps",  ".eps" nebo ".epsf"), je nahrazena piponou ".epsi".  V
    systemech na bazi DOS pikaz vypada takto:

      ps2epsi vstup.ps v'ystup.epi

    kde "vstup.ps" je pvodni soubor ve formatu PostScript a "vystup.epi" je
    jmeno vystupniho souboru.

OMEZEN'I

    Ne kady PostScriptovy soubor me byt takto zapouzden uspn, protoe
    existuji urita omezeni, jake konstrukce PostScriptu se mohou vyskytnout
    v korektnim EPSI souboru. ps2epsi dla jet njakou praci navic ve snaze
    napomoci zapouzdeni a automaticky poita velikost hraniniho obdelniku,
    ktery je poteba pro kady soubor obsahujici zapouzdeny PostScript
    (EPSI), take vtinou ve funguje tak, jak ma. Pesto v uritych pipadech
    zapouzdeni nefunguje, kvli obsahu pvodniho PostScriptoveho souboru.

KOMPATIBILITA

    Framemaker DTP system je jednou z aplikaci, ktera umi ist soubory typu
    EPSI a se kterymi byl ps2epsi testovan na ad diagram ve formatu
    PostScript  pochazejicich z rznych zdroj.  Pi testech byl pouit
    Framemaker 3.0 na pracovni stanici Sun.  Framemaker  na  jinych
    platformach by ml byt schopen pouit stejne soubory, pestoe jsem nebyl
    schopen to otestovat.

SOUBORY

    ps2epsi      Unix shell script

    ps2epsi.bat    DOS batch file

    ps2epsi.ps     program pro Ghostscript, ktery provadi pevod

DAL'I INFORMACE

    gs (1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidovan pro Ghostscript verze 8.16.
    Pesto jeji obsah me byt zastaraly nebo nekonzistentni se souborem
    ps2epsi.txt.

AUTOR

    George Cameron