Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    ps2pdf - pevede PostScript na PDF pomoci programu ghostscript
    ps2pdf12 - pevede PostScript na PDF 1.2 (Acrobat 3 a vye kompatibilni)
    pomoci programu ghostscript
    ps2pdf13 - pevede PostScript na PDF 1.3 (Acrobat 4 a vye kompatibilni)
    pomoci programu ghostscript

POUIT'I

    ps2pdf [volby...] {vstup.[e]ps|-} [vystup.pdf|-]
    ps2pdf12 [volby...] {vstup.[e]ps|-} [vystup.pdf|-]
    ps2pdf13 [volby...] {vstup.[e]ps|-} [vystup.pdf|-]

POPIS

    Vechny skripty ps2pdf pracuji v tem cele funknosti (krom uivatelskeho
    rozhrani) stejn jako produkt Adobe's  Acrobat(TM)  Distiller(TM):
    konvertuji soubory formatu PostScript na soubory formatu Portable
    Document Format (PDF).

    Tyto ti skripty se lii takto:

    -   ps2pdf12 produkuje vdy PDF 1.2 vystup (kompatibilni s Acrobat 3
       a vyi).

    -   ps2pdf13 produkuje vdy PDF 1.3 vystup (kompatibilni s Acrobat 4
       a vyi).

    -   ps2pdf produkuje momentaln PDF 1.2 vystup (kompatibilni s
       Acrobat 3 a vyi). Pesto, toto se me v budoucnosti zmnit. Pokud
       vam zalei na urovni kompatibility vystupu, pouijte ps2pdf12 nebo
       ps2pdf13, anebo pouijte pepina -dCompatibility=1.x z pikazove
       adky.

    Existuji urita omezeni ps2pdf konverze. Pro vice informaci prostudujte
    HTML dokumentaci.

DAL'I INFORMACE

    gs(1), ps2pdfwr(1),
    Ps2pdf.htm v dokumentaci baliku Ghostscript

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidovan pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavnimi udrovateli programu Ghostscript.  Tuto manualovou stranku
    napsal George Ferguson.