Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    ps2pdfwr - pevadi PostScript na PDF bez specifikace CompatibilityLevel,
    pomoci programu ghostscript

POUIT'I

    ps2pdfwr [volby...] {vstup.[e]ps|-} [vystup.pdf|-]

POPIS

    Tento skript vyvola gs(1) s nasledujicimi argumenty:

            -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite

    a take s argumentem -dOutputFile. Nasleduji parametry zadane na
    pikazove adce. Zarove je ped vechny volby vloena bezpenostni volba
    -dSAFER.

    Skripty ps2pdf pro jednotlive verze volaji tento program s doplnnim
    odpovidajici volby pro kompatibilitu.

DAL'I INFORMACE

    gs(1), ps2pdf(1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidovan pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavnimi udrovateli programu Ghostscript.  Tuto manualovou stranku
    napsal George Ferguson.