Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    rm - mae soubory nebo adresae

POUIT'I

    rm [VOLBA]... SOUBOR...

POPIS

    tato manualova stranka dokumentuje GNU verzi pikazu rm. rm mae zadane
    soubory. Implicitn nemae adresae

    Pokud je zadana volba -I nebo --interactive=once a jsou zadany vice ne
    ti soubory nebo je zadana volba -r, -R nebo --recursive, tak se rm
    zepta uivatele, jestli chce tuto operaci provest. Pokud odpov uivatele
    neni kladna, cely pikaz bude peruen.

    Jinak pokud do souboru nelze zapisovat, standardni vstup je terminal a
    neni zadana volba -f nebo --force nebo je zadana volba -i nebo
    --interactive=always, rm se zepta uivatele, jestli chce soubor smazat.
    Pokud odpov uivatele neni kladna, soubor je peskoen.

VOLBY

    Odstrani (unlink) SOUBOR(y).

    -f, --force
       ignoruje neexistujici soubory a nepta se uivatele

    -i   vyaduje potvrzeni ped smazanim jednotlivych soubor

    -I   Pokud jsou zadany vice ne ti soubory nebo pi rekurzivnim mazani,
       zepta se uivatele, jestli chce tuto operaci provest. Neni to tak
       vtirave jako -i a pesto ochrani ped vtinou chyb.

    --interactive[=KDY]
       Podle zadaneho KDY ada potvrzeni uivatelem: never (nikdy), once
       ((-I, jednou) nebo always ((-i, vdy). Pokud neni KDY zadano, ada
       potvrzeni uivatelem vdy.

    --one-file-system
       Pi mazani hierarchie adresa peskoi jakekoliv adresae, ktere jsou
       na jinem souborovem systemu ne je odpovidajici parametr zadany
       na pikazove adce.

    --no-preserve-root
       zpracuje `/' obvyklym zpsobem

    --preserve-root
       nepovoli mazani adresae `/' (vychozi)

    -r, -R, --recursive
       mae zadane adresae i s jejich obsahem

    -v, --verbose
       vypisuje provadne operace

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Implicitn nerui adresae, ale pokud je pouita volba --recursive (-r nebo
    -R), je adresa vymazan spolu se svym obsahem.

    Pokud chcete smazat soubor, jeho jmeno zaina `-', napiklad `-foo',
    pouijte jeden z nasledujicich pikaz:

       rm -- -foo

       rm ./-foo

    Poznamka: Pokud pouijete rm ke smazani souboru, je obvykle mone pozdji
    obnovit obsah tohoto souboru. Pokud chcete lepe zajistit, aby obsah
    souboru nebyl pozdji obnovitelny, zvate pouiti pikazu shred.

AUTOR

    Napsal Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman a Jim Meyering.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

    Uplna dokumentace pro rm je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a rm, ml by pikaz

       info coreutils 'rm invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008               RM(1)