Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    slabtop - zobrazuje informace o vyrovnavaci pamti jadra v realnem ase

POUIT'I

    slabtop [ volby ]

POPIS

    slabtop (1) zobrazuje informace o vyrovnavaci pamti jadra v realnem
    ase. Zobrazuje seznam cache seazenych podle jednoho z monych kriterii.
    Take zobrazuje v zahlavi statistiku ohledn vrstvy vyrovnavaci pamti.

VOLBY

    Standartni sputni slabtop(1)  nevyaduje adne volby. Nicmen, jeho
    chovani me byt byt ovlivnno pouitim nasledujicich pepina:

    --delay=n, -d n
       Obnovuje zobrazeni kadych n  sekund  Standartn  slabtop(1)
       obnovuje obraz kade ti sekundy. K vypnuti programu stisknte q.

    --sort=S, -s S
       Seadit podle S, kde S je jednim z tidicich kriterii.

    --once, -o
       Zobrazi pouze jeden vystup a skoni.

    --version, -V
       Zobrazi informaci o verzi a skoni.

    --help Zobrazi strunou napovdu a skoni.

T'ID'IC'I KRIT'ERIA

    Nasledujici poloky jsou platnymi tidicimi kriterii, ktere ovlivuji jake
    cache jsou na vrcholu vypisu. Standartn jsou poloky tidny podle potu
    objekt ("o").

    Tidici kriteria mou byt kdykoliv v prbhu programu zmnna stisknutim
    odpovidajici klavesy.

    a:   seadi podle potu aktivnich objekt

    b:   seadi podle potu objekt na jeden slab (slab = jedna nebo vice
       spojitych stranek obsahujicich alokovane nebo volne objekty)

    c:   seadi podle velikosti cache

    l:   seadi podle potu slab

    v   seadi podle potu aktivnich slab

    n:   seadi podle jmena

    o:   seadi podle potu objekt

    p:   seadi podle potu stranek na jeden slab

    s:   seadi podle velikosti objekt

    u:   seadi podle pouivanosti cache

P'IKAZY

    slabtop(1)  pijima klavesove pikazy od uivatele. Jsou podporovany
    nasledujici pikazy. Velikost pismen nehraje roli.

    Kady platny tidici znak je take pijat, viz sekce T'ID'IC'I KRIT'ERIA.

    <MEZERN'IK>
       Obnovi obrazovku.

    q   Ukoni program.

SOUBORY

    /proc/slabinfo -- informace o slabech

DAL'I INFORMACE

    free(1), ps(1), top(1), vmstat(8)

POZN'AMKY

    V souasne dob potebuje slabtop(1) jadro ady 2.4 nebo novji (konkretn
    verzi 1.1 nebo novji /proc/slabinfo). Kernel 2.2 bude mona podporovan
    v budoucnu.

AUTOI

    Napsali Chris Rivera a Robert Love.

    slabtop(1) byl inspirovan skriptem v perlu vmtop od Martina Blighta.

    Balik procps je udrovan Robertem Lovem a byl vytvoen Michaelem
    Johnsonem.

    Chyby   tykajici   se   programu   prosim   zasilejte   na
    <procps-list@redhat.com>.

Linux               13.zai 2003            SLABTOP(1)