Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    ssh-add - pida identifikani kli (identitu) do autentizaniho agenta

POUIT'I

    ssh-add [-p] [-l] [-d] [-D] [soubor...]

POPIS

    Pikaz ssh-add pida identitu do autentizaniho agenta ssh-agent. Pi
    sputni bez parametr pida identitu ze souboru $HOME/.ssh/identity.  V
    pikazovem adku lze zadat jmena jinych soubor. Jestlie je pro pistup k
    souboru poteba pistupove heslo (passphrase), ssh-add se na nj dotae
    uivatele. Je-li zadana volba -p, bude pistupove heslo teno z stdin.
    Neni-li zadana volba -p a uivatel pouiva X11, bude pistupove heslo
    vyadano zvlatnim X11 programem, jinak bude teno z uivatelova terminalu.
    (Poznamka: ma-li byt pro nateni pistupoveho hesla pouit X11 program, je
    nkdy nezbytne pesmrovat stdin na /dev/null.)

    Aby program ssh-add fungoval, musi bet autentizani agent a musi byt
    pedkem aktualniho procesu.

VOLBY

    -p  te pistupove heslo ze standardniho vstupu (nebo z roury).

    -l  Vypie vechny identity zname autentizanimu agentu.

    -d  Vymae zadanou identitu z agenta.

    -D  Smae vechny identity z agenta.

N'AVRATOV'E K'ODY

    Pikaz ssh-add nastavuje pro pouiti ve skriptech navratovy kod na jednu
    z nasledujicich hodnot:

    0   Poadovana operace byla provedena uspn.

    1   Nebylo navazano spojeni s autentizanim agentem. V prostedi
       programu ssh-add pravdpodobn neni autentizani agent.

    2   Uivatel nezadal poadovane pistupove heslo.

    3   Soubor identit nebyl nalezen, neni itelny, nebo ma patny format.

    4   Agent nema poadovanou identitu.

    5   Blie nespecifikovana chyba; jakakoli chyba, ktere neni popsana
       vye.

SOUBORY

    $HOME/.ssh/identity
       Implicitni soubor, ze ktereho program ssh-add te RSA autentizani
       identitu uivatele, pokud nebylo zadano jmeno jineho souboru.
       Tento soubor nesmi byt itelny nikym krom uivatele. Pi generovani
       klie je mone zadat pistupove heslo, ktere bude pouito na
       zaifrovani soukrome asti tohoto souboru.

       Pokud ssh-add potebuje pistupove heslo a byl sputn z terminalu,
       bude jej ist z tohoto terminalu. Pokud s programem ssh-add neni
       spojen adny terminal, ale je nastavena promnna prostedi DISPLAY,
       bude oteveno X11 okno pro zadani pistupoveho hesla. To je obzvla
       uitene pi vyvolani programu ssh-add ze skriptu .Xsession nebo
       podobneho skriptu, kterym se startuji X11. Na nkterych strojich
       je teba sputni tohoto programu vynutit pesmrovanim standardniho
       vstupu na /dev/null.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

VIZ T'E

    ssh-agent(1), ssh-keygen(1), ssh(1), sshd(8)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/