Provided by: login_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu2_i386 bug

JM'ENO

    su - spusti shell pod jinym uivatelskym a skupinovym ID

POUIT'I

    su  [-flmp]  [-c  pikaz]  [-s  shell]  [--login]  [--fast]
    [--preserve-environment] [--command=pikaz] [--shell=shell] [-] [--help]
    [--version] [uivatel [arg...]]

POPIS

    Tato dokumentace neni dale udrovana a me byt nepesna nebo neuplna.
    Autoritativnim zdrojem je Texinfo dokumentace.

    Tato manualova stranka popisuje GNU verzi pikazu su. Pikaz su umouje,
    aby se uivatel doasn stal jinym uivatelem. Spusti shell s realnym a
    efektivnim user ID, group ID, i skupinami, jich je zadany uivatel
    lenem. Pokud neni zadan uivatel, dosadi se root, superuivatel. Jmeno
    shellu je pevzato ze souboru /etc/passwd. Pokud v /etc/passwd jmeno
    shellu neni, pouije se /bin/sh. Pokud ma uivatelsky uet heslo, a pikaz
    su neni sputn pod realnym user ID 0 (tj. superuivatelem), bude poadovat
    zadani hesla.

    Pikaz su implicitn nemni aktualni adresa. Nastavuje promnne prostedi
    `HOME' a `SHELL' podle udaj z /etc/passwd a pokud zadany uivatel neni
    superuivatelem,  nastavi  promnne `USER' a `LOGNAME' na uivatel.
    Implicitn neni sputny shell login shellem.

    Jsou-li zadany dali argumenty, budou pedany jako argumenty shellu.

    Pikaz su nezpracovava specialn /bin/sh nebo ostatni shelly (nastavenim
    argv[0] na "-su", pedanim volby `-c' pouze jistym shellm, atd.).

    Na systemech se syslog demonem me byt pikaz su peloen tak, aby
    zaznamenaval pomoci syslogu neuspna a voliteln i uspna vyvolani pikazu
    su.

  VOLBY
    -c p'ikaz, --command=p'ikaz
       Misto odstartovani interaktivniho shellu peda p'ikaz s volbou -c
       jako jediny pikazovy adek shellu.

    -f, --fast
       Peda shellu volbu -f. Tuto volbu je pravdpodobn vhodne pouivat
       pouze  pro  shelly csh a tcsh, u nich zabrani provedeni
       startovaciho souboru (.cshrc). U shell vychazejicich z Bourne
       shellu volba -f zakazuje expanzi olikovych znak, co obecn neni
       adouci.

    --help Vypie navod k pouiti na standardni vystup a bezchybn skoni.

    -, -l, --login
       Spusti shell jako login shell. To znamena, e nebude nastaven
       obsah adnych promnnych prostedi krom `TERM', `HOME', a `SHELL'
       (ktere budou nastaveny, jak je popsano vye), `USER' a `LOGNAME'
       (ktere budou nastaveny i pro superuivatele jak je popsano vye).
       Promnna prostedi `PATH' bude nastavena na hodnotu definovanou pi
       pekladu.  Aktualni adresa bude nastaven na domovsky adresa; ped
       jmeno shellu bude pedazen znak "-", ktery zpsobi, e bude
       zpracovan startovaci soubor nebo soubory.

    -m, -p, --preserve-environment
       Nebude mnit promnne prostedi `HOME', `USER', `LOGNAME' ani
       `SHELL'. Je chybou, pokud uivatel, ktery spustil pikaz su neni
       superuivatel a pitom ma novy uivatel omezeny shell. Jinak se
       spusti misto uivatelova shellu z /etc/passwd shell zadany v
       promnne prostedi `SHELL'. Omezeny shell je takovy, ktery neni
       uveden v souboru /etc/shells, nebo v zakompilovan seznamu
       soubor, pokud /etc/shells neexistuje. Chovani pikazu su s touto
       volbou lze zmnit volbami --login a --shell (ma pednost ped
       hodnotou promnne prostedi SHELL).

    -s, --shell shell
       Spusti zadany shell misto uivatelova shellu z /etc/passwd. Je
       chybou, pokud uivatel, ktery spustil su neni superuivatel a
       pitom shell noveho uivatele uvedeny v /etc/passwd je omezeny.

    --version
       Vypie islo verze na standardni vystup a bezchybn skoni.