Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    tee - te standardni vstup a zapisuje na standardni vystup a do soubor

POUIT'I

    tee [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Kopiruje standardni vstup na standardni vystup a do vech SOUBOR
    zadanych jako parametry.

    -a, --append
       naitana data jsou pipsana na konec zadanych SOUBOR misto jejich
       pepsani

    -i, --ignore-interrupts
       ignoruje signaly perueni

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Pokud je SOUBOR uren jako -, kopiruje na standardni vystup.

AUTOR

    Napsal Mike Parker, Richard M. Stallman a David MacKenzie.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro tee je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a tee, ml by pikaz

       info coreutils 'tee invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008              TEE(1)