Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    test - testuje soubory a porovnava hodnoty

POUIT'I

    test V'YRAZ
    test

    [ V'YRAZ ]
    [ ]
    [ VOLBA

POPIS

    Skoni s navratovou hodnotou podle vysledku VYRAZu.

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Chybjici VYRAZ je interpretovan jako nepravda. VYRAZ je pravda nebo
    nepravda a uruje navratovou hodnotu. Je to jeden z:

    ( VYRAZ )
       VYRAZ je pravda

    ! VYRAZ
       VYRAZ je nepravda

    VYRAZ1 -a VYRAZ2
       VYRAZ1 i VYRAZ2 jsou pravdive

    VYRAZ1 -o VYRAZ2
       VYRAZ1 nebo VYRAZ2 je pravdivy

    -n ETZEC
       delka ETZCE je nenulova

    ETZEC stejne jako -n ETZEC

    -z ETZEC
       delka ETZCE je nula

    ETZEC1 = ETZEC2
       etzce jsou totone

    ETZEC1 != ETZEC2
       etzce nejsou totone

    INTEGER1 -eq INTEGER2
       INTEGER1 je roven INTEGER2

    INTEGER1 -ge INTEGER2
       INTEGER1 je vti ne nebo roven INTEGER2

    INTEGER1 -gt INTEGER2
       INTEGER1 je vti ne INTEGER2

    INTEGER1 -le INTEGER2
       INTEGER1 je meni ne nebo roven INTEGER2

    INTEGER1 -lt INTEGER2
       INTEGER1 je meni ne INTEGER2

    INTEGER1 -ne INTEGER2
       INTEGER1 neni roven INTEGER2

    SOUBOR1 -ef SOUBOR2
       SOUBOR1 a SOUBOR2 jsou na stejnem zaizeni a maji stejne islo
       inode.

    SOUBOR1 -nt SOUBOR2
       SOUBOR1 je novji (podle asu posledni zmny) ne SOUBOR2

    SOUBOR1 -ot SOUBOR2
       SOUBOR1 je stari ne SOUBOR2

    -b SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to blokovy specialni soubor

    -c SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to znakovy specialni soubor

    -d SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to adresa

    -e SOUBOR
       SOUBOR existuje

    -f SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to normalni soubor

    -g SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to ma pravo set-group-id

    -g SOUBOR
       SOUBOR existuje a je vlastnny efektivnim group id

    -h SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to symbolicky odkaz (stejne jako -L)

    -k SOUBOR
       SOUBOR existuje a ma nastaveny "sticky" bit

    -L SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to symbolicky odkaz (stejne jako -h)

    -O SOUBOR
       SOUBOR existuje a je vlastnny efektivnim user ID

    -p SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to pojmenovana roura (FIFO)

    -r SOUBOR
       SOUBOR existuje a je itelny

    -s SOUBOR
       SOUBOR existuje a a ma delku vti ne nula

    -s SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to soket

    -t FD file descriptor FD je oteveny na terminal

    -u SOUBOR
       SOUBOR existuje a ma nastaven set-user-id bit

    -w SOUBOR
       SOUBOR existuje a je zapisovatelny

    -x SOUBOR
       SOUBOR existuje a je proveditelny

    S vyjimkou -h a -L vechny testy vztahujici se na SOUBOR dereferencuji
    symbolicke odkazy. Kulate zavorky museji byt v shellech escapovany
    (nap.  zptnymi lomitky).  INTEGER me byt take -l ETZEC, co je
    vyhodnoceno jako delka ETZCE.

    POZN: [ respektuje parametry --help a --version, ale test nikoliv. test
    povauje tyto parametry za neprazdne etzce.

    POZN: Va shell me mit vlastni verzi pikazu test a/nebo [, ktera je
    obvykle upednostnna ped verzi popisovanou zde.  Informace o volbach,
    ktere podporuje, by mly byt uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal Kevin Braunsdorf a Matthew Bradburn.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro test je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a test, ml by pikaz

       info coreutils 'test invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008              TEST(1)