Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    true - nedla nic, uspn

POUIT'I

    true [parametry p'ikazov'e 'adky jsou ignorov'any]
    true VOLBA

POPIS

    Nedla nic, pouze vraci navratovy kod 0, co znamena "uspch". Me byt
    pouit v shell skriptech na mistech, kde ma byt pikaz, ktery skoni
    uspchem (ma vyznam "true" -- pravda). Pikaz `:' (dvojteka) vestavny ve
    vtin modernich shell dla stejnou vc rychleji.

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    POZN: Va shell me mit vlastni verzi pikazu true, ktera je obvykle
    upednostnna ped verzi popisovanou zde.  Informace o volbach, ktere
    podporuje, by mly byt uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal Jim Meyering.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Tato dokumentace neni dale udrovana a me byt nepesna nebo neuplna.
    Autoritativnim zdrojem je Texinfo dokumentace. Pokud jsou programy
    info a true spravn nainstalovany, ml by pikaz

       info coreutils 'true invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008              TRUE(1)