Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    uname - vypie informace o systemu

POUIT'I

    uname [VOLBA]...

POPIS

    Vypisuje informace o systemu. Pokud nejsou zadana adna VOLBA, funguje
    jako s volbou -s.

    -a, --all
       vypie vechny informace v nasledujicim poadi, pouze vypusti -p a
       -i, v pipad, e nejsou znamy:

    -s, --kernel-name
       vypie jmeno jadra

    -n, --nodename
       vypie siove jmeno stroje

    -r, --kernel-release
       vypie islo release jadra

    -v, --kernel-version
       vypie islo verze jadra

    -m, --machine
       vypie typ stroje (hardware)

    -p, --processor
       vypie typ procesoru nebo "unknown"

    -i, --hardware-platform
       vypie hardwarovou platformu nebo "unknown"

    -o, --operating-system
       vypie operani system

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    arch(1), uname(2)

    Uplna dokumentace pro uname je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a uname, ml by pikaz

       info coreutils 'uname invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008             UNAME(1)