Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    uptime - informuje o tom, jak dlouho bi system

POUIT'I

    uptime
    uptime [-V]

POPIS

    uptime poskytuje jednu adku s nasledujicimi informacemi: Systemovy as,
    jak dlouho u system bi, kolik uivatel je prav pihlaeno a prmrne vytieni
    procesoru za poslednich 1, 5 a 15 minut.

    Stejna informace je obsaena v zahlavi zobrazovanem programem w(1).

SOUBORY

    /var/run/utmp informace o tom, ktei uivatele jsou prav pihlaeni
    /proc   informace o procesech

AUTOI

    uptime napsali Larry Greenfield <greenfie@gauss.rutgers.edu> a Michael
    K. Johnson <johnsonm@sunsite.unc.edu>.

    Chyby tykajici se programu prosim zasilejte na <albert@users.sf.net>

DAL'I INFORMACE

    ps(1), top(1), utmp(5), w(1)