Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    users - vypie jmena na tomto stroji prav pihlaenych uivatel

POUIT'I

    users [VOLBA]... [SOUBOR ]

POPIS

    Vypie jmena prav pihlaenych uivatel podle zadaneho SOUBORu. Neni-li
    zadan parametr SOUBOR, je pouit /var/run/utmp. asto byva jako SOUBOR
    pouivan /var/log/wtmp.

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

AUTOR

    Napsal Joseph Arceneaux a David MacKenzie.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro users je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a users, ml by pikaz

       info coreutils 'users invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008             USERS(1)