Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    watch - opakovan spouti program a ukazuje jeho vystup maximalizovan

SYNTAXE

    watch [-dhvt] [-n <sekundy>] [--differences[=cumulative]] [--help]
    [--interval=<sekundy>] [--no-title] [--version] <p'ikaz>

POPIS

    watch spouti opakovan p'ikaz a zobrazuje jeho vystup. To umouje sledovat
    jak se mni vystup programu v ase. Standardn se program spouti kade 2
    sekundy; pro nastaveni jineho intervalu pouijte -n nebo --interval.

    Parametr -d zvyrazni zmny oproti minulemu vystupu. Volba --cumulative
    zpsobi, e budou zvyraznny vechny pozice, ktere se nkdy zmnily. Pepina
    -t nebo take --no-title odstrani hlaviku (interval, pikaz a aktualni
    as).

    watch bi dokud neni peruen.

POZN'AMKY

    Uvdomte si, e p'ikaz je pedan jako argument "sh -c", co znamena, e mou
    byt poteba uvozovky navic.

    Uvdomte si, e je pouivano POSIXove zpracovani voleb (to jest zpracovani
    voleb koni jakmile se objevi prvni nevolbovy argument). To znamena, e
    pepinae po pikazu nebudou interpretovany jako pepinae programu watch.

P'IKLADY

    K sledovani jestli nepiel mail lze pouit
       watch -n 60 from

    Ke sledovani zmn v adresai
       watch -d ls -l

    Pokud nas zajimaji pouze soubory vlastnne uivatelem joe, pouijeme
       watch -d 'ls -l | fgrep joe'

    Ke sledovani ovlivnni uvozovkami pouijte tohle
       watch echo $$
       watch echo '$$'
       watch echo "'"'$$'"'"

    Mete sledovat kdy va administrator nainstaloval nove jadro
       watch uname -r
       (Jenom vtip.)

CHYBY

    Pi zmn velikosti terminalu se obrazovka spravn nepekresli a do
    nasledujiciho obnoveni watche. Pi tomto obnoveni budou take ztraceny
    vechny zvyraznne rozdily.

    Netisknutelne znaky jsou ve vystupu vynechany. Pokud je chcete vidt,
    pouijte "cat -v" jako souast pikazu.

AUTOI

    Pvodni watch napsal Tony Rems <rembo@unisoft.com> v roce 1991, s
    upravami a opravami Francois Pinarda. V roce 1999 ho Mike Coleman
    <mkc@acm.org> pepracoval a pidal nove vlastnosti.

PEKLAD

    Stinovlas <stinovlas@gmail.com>

                 3. dubna 1999            WATCH(1)