Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    who - vypie, kdo je pihlaen

POUIT'I

    who [VOLBA]... [ SOUBOR | ARG1 ARG2 ]

POPIS

    Vypie informace o aktualn pihlaenych uivatelich.

    -a, --all
       stejne jako -b -d --login -p -r -t -T -u

    -b, --boot
       as posledniho sputni systemu

    -d, --dead
       vypie mrtve procesy

    -H, --heading
       vypisu pedadi adek s popisem vyznamu jednotlivych sloupc

    -l, --login
       print system login processes

    --lookup
       pokusi se vyhledat jmeno poitae pomoci DNS

    -m   pouze jmeno poitae a uivatel piazeny ke standardnimu vstupu

    -p, --process
       vypie aktivni procesy, sputne procesem init

    -q, --count
       vechna pihlaovaci jmena a poet pihlaenych uivatel

    -r, --runlevel
       vypie aktualni runlevel

    -s, --short
       vypie jen jmeno, linku a as (vychozi)

    -t, --time
       vypie posledni zmnu systemoveho asu

    -T, -w, --mesg
       znakem +, - nebo ? oznai, zda je mone uivateli zasilat zpravy

    -u, --users
       vypie pihlaene uivatele

    --message
       stejne jako -T

    --writable
       stejne jako -T

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Pokud neni uren SOUBOR, pouije se /var/run/utmp. aste je take pouiti
    /var/log/wtmp jako SOUBORu. Pokud nejsou ureny ARG1 a ARG2, pedpoklada
    se -m: obvykle jsou `am i' nebo `mom likes'.

AUTOR

    Napsal Joseph Arceneaux, David MacKenzie a Michael Stone.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro who je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a who, ml by pikaz

       info coreutils 'who invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008              WHO(1)